What if – Super Junior KRY ft. Super Junior Sungmin

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

What if – Super Junior KRY ft. Super Junior Sungmin

Phiên âm Tiếng Việt by Lan Anh – AmiW

쌓여가는시간들은아마도욕심을부르나봐요

어제보다오늘아파진걸보면….oh girl

나를향한미소에도마냥행복할없어진

특별함이없다는알아버린후부터였죠 baby

What if 그대가사랑할것만같아

조금기다리면내게것만같아서

이런기대로나는그댈떠날없죠

그렇게시간이쌓여아픔이되는

알고있으면서 oh girl

내게만주는거라고믿고싶어지는미소였지만

아닌거겠죠그래도혹시나하면서

What if 내가그댈먼저만났었다면

아니차라리그대를몰랐었다면

이런생각도내겐아무소용이없죠

깊숙하게박힌그대라는시간속에

이미살고있으니

시간의무게만큼사랑은더해가고

아픔이무거워도

그래도언젠간사랑할것만같아

조금기다리면내게것만같아서

이런기대로나는 (come back to me) 그댈떠날없죠

그렇게시간이쌓여오늘을만든

알고있으면서…oh girl oh~ lady

 

 ***

A ni cha ra ri na kư te rưn mô las sos ta myơn

WHAT IF ne ka kư ten mon cho man nas sos ta myơn

Sa hyo ka nưn si kan tư rưn, a ma tô yôk si mưn bu rư na boa dô.

Ne kê man chu nưn ko ra kô mit kô si pho chi nưn mi sô yos chi man

Chan an kô is sư myon so OH GIRL

Kư roh kê si ka ni sa hyo a phư mi tuy nưn koth

I ron ki te rô na nưn kư ten to nan su op chyơ

Chô kưm ki ta ri myơn, ne kê ôn kos man ka tha so

WHAT IF kư te ka nan, sa rang han kos man ka tha

Thưk byon ha mi op ta nưn kon, a ra bo rin hu bu tho yos chyô BABY

Na rưn hyang han mi sô ê tô, ma nyang heng bôk han su op so chin kon

O chê bô ta ô nưn to a pha chin koth bô myơn … OH GIRL

A nin ko kês chyô kư re tô hôk si na ha myon so

I ron seng kak tô ne kên a mu sô yông I op chyô

Kiph suk ha kê bak hin kư re ra nưn si kan sô kê

I mi san kô is sư ni

Si ka nưi mu kê man khưm sa rang ưn to he ka kô

A phư mi mu ko wươ tô

Kư re tô on chên kan nan sa rang han kos man ka tha

Chô kưm ki ta ri myon ne ka ôn kos man ka tha so

I ron ki te rô na nưn (come back to me) kư ten to nan su op chyô

Kư roh kê si ka ni sa hyo ô nư rưn man tưn koth

Chan an kô is sư myon so… OH GIRL OG~ LADY

It Hurt – 2NE1

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

It Hurt – 2NE1

Phiên âm Tiếng Việt by Lan Anh – AmiW

Ne ka chun sin ba rưn sin kô, kư nyo woa ki rưn kot kô
A mu roh chi an kê kư nyong woa KISS ha kô
Ne ka chun hyoang sun bu ri kô, kư nyong rưn phư mê an kô
Na qoa hes ton kư yak sôk tô ta si ha kês chyô.

U rin I mi nư chos na boa dô. U rin sa rang kưth nan kon ka dô
A mu ma ri ra tô chôm ne kê he chươ dô Oh~
U ri chong man sa rang hes chan ha tuy tôn rin sun op nưn kon ka dô

Ô nưn bam na ma ni a pha dô

Byơn hes ni nê mam sô kê I chê nan to I sang op nưn ko ni
Nan non – non seng kak ha myơn no mu a pha a pha a pha
A mu kos tô a ni ran tưs ne nun môn ba ra bô kô
The yong ha kê ma rưn tô I o ka kô

A ni ran man môs ha kês ta kô kư o ton mi ryon tô
Hu hưi tô chon hyo op ta kô cha nin ha kê man hes chyô

U rin I mi nư chưn kon ka dô. U ri sa rang kưth nan kon ka dô
Ko chis ma ri ra tô chô ma ni ra kô he chươ dô~
I chên to chan han su is nưn tê
Ta si man nan su nưn op chi ma

Ô nưn bam na ma ni a pha dô

 

Byơn hes ni nê mam sô kê I chê nan to I sang op nưn ko ni
nan non – non sang kak ha myơn no mu a pha a pha apha

to I sang yê cho nưi nê ka a ni ya
ne ka sa rang han no woa chi kưm ưi nê ka no mu tô tan la so

Kư cho mong ha ni mo ro chi nưn non ba ra bô kô man so so u ros so

you`re not mine anymore
No way, I can`t recognize

Byơn he ya hes ni tô ra ôn sun op ni
Kôk byon he ya hes ni tô ra woa chôn sun op ni
Byon he ya hes ni tô ra ôn sôn op ni
Que byon he ya ha ni kyê sôk sa rang han sun op ni

Oh~ kư thin ni nê mam sô kê
I chê nan to I sang op nưn ko ni
Nan non – non seng kak ha myơn

No mu a pha a pha a pha

a pha a pha

a pha a pha

Lịch vạn niên.

Tháng Hai 2012
H B T N S B C
« Th1   Th3 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829