Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] News – Nine Muses

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

News – Nine Muses

Phiên âm Tiếng Việt by Lan Anh – AmiW

Come on Come on

헤어지잔 News 이제 와서 Oops I love U 여기서 멈춰

Hê o chi chan NEWS I chê woa so Oops I love you yo ki so mom chươ

결국 때가 왔어 보낼 때가 됐어

Kyơn kuk tte ka woas so bô nen tte ka tuês so

ready I’m ready I’m ready hey!

손 한번 흔들고 작별 키스 하고 눈물 한 방울 맛 봤어

Sôn han bon hưn tưn kô, chak byơn khi sư ha k,ô nun mun han bang un mas boas so

티내기 싫은 더러운 미련 땜에

Thi ne ki sin hưn, to ro un mi ryơn tte mê

괜히 쿨한 척 해봤어

Kuên hi khun han chok he boas so.

괜찮냐고 물어 모르는 척

Kuên chan nya kô mu ro, mô rư nưn chok

또 물어 그게 넌 말이라고 해

Ttô mu ro kư kê non ma ri ra kô he

괜찮냐고 글쎄 어떨 것 같아

Kuên chan nya kô kưn sê, o tton kos ka tha

글쎄 그걸 또 몰라서 물어

Kưn sê kư kon tô mô la so mu ro.

니가 뻔하지 똑같지 하나 변할리 없지

Ni ka bbon ha chi tôk kath chi ha na byơn han li op chi

끝까지 잘난 척 하지

Kưth kka chi chan nan chok ha chi

우리가 그럼 그렇지 좋게 끝날리 없지

U ri ka kư rom kư roh chi chôh kê kưth nan li op chi

이별 한 번 요란해 참

I byơn han bon yô ran he cham
Come on

해 줄 말이 없어

don’t come any closer I hate U 너땜에 미쳐

결국 때가 왔어 보낼 때가 됐어

ready I’m ready I’m ready hey!

눈물 한번 꿀꺽 참았던

Nun mun han bon kun kok cha mas ton

화가 울컥 뒤 늦게 치밀어 올라

Hoa ka un khok tuy nưch kê chi ma ro ôn la

괜찮냐고 글쎄 어떨 것 같아

Kuên chan nya kô kưn sê o ton kos ka tha

글쎄 그걸 또 몰라서 물어

Kưn sê kư kon tô mô la so mun ro

니가 뻔하지 똑같지 하나 변할리 없지

Ni ka bbon ha chi tôk kath chi ha na byơn han li op chi

끝까지 잘난 척 하지

Kưth kka chi chan nan chok ha chi

우리가 그럼 그렇지 좋게 끝날리 없지

U ri ka kư rom kư roh chi chôh kê kưth nan li op chi

이별 한 번 요란해 참

I byơn han bon yô ran he cham
있는 척, 착한 척, 꽤나 쿨한 척

Iss nưn chok, chak han chok, kuê na khun han chok

매 순간, 매번, 거짓말, 거짓말

Me sunkan, me bơn, ko chis man, ko chis man

기가 차 참 기가 다 차

Ki ka cha cham ki ka ta cha
hey give me my great goods
give me my great goods

괜찮냐고 물어 모르는 척

Kuên chan nya kô mu ro mô rư nưn chok

또 물어 그게 넌 말이라고 해

Ttô mu ro kư kê non ma ri ra kô he

괜찮냐고 글쎄 어떨 것 같아

Kuên chan nya kô kưn sê o tton kos ka tha

글쎄 그걸 또 몰라서 물어

Kưn sê kư kon tô mô la so mu ro
니가 뻔하지 똑같지

Ni ka bbon ha chi tôk kath chi

니가 했던 짓들은 언제나 내 탓이 되지

Ni ka hes ton chis tư rưn on chê na ne tha si tươ chi

앞으로 너를 욕하고

A phư rô no rưn yôk ha kô

내가 하는 짓들에 미안한 맘 없을거야

Ne ka ha nưn chis tư rê mi an han mam op sưn ko ya

Come on Come on

헤어지잔 News 이제 와서 Oops I love U 여기서 멈춰

Hê o chi chan NEWS I chê woa so Oops I love you yo ki so mom chươ

결국 때가 왔어 보낼 때가 됐어

Kyơn kuk tte ka woas so bô nen tte ka tuês so

ready I’m ready I’m ready hey!

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Severely – FT Island

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Severely – FT Island 

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

 

아무 표정 없이 아무렇지 않게 그렇게 널 보내주길

A mu phyô chong op si a mu roh chi an kê kư roh kê non bô ne chu kin

매일 연습해봐도 어색하기만 하고..

Me in yon sưp he boa tô o sek ha ki man ha kô..

웃음을 보이며 몰래 우는 법도 매일 연습해 봤지만

U sư mưn bô I myơn môn le u nưn bop tô me in yon sưp he boas chi man

떨리는 목소리에 금새 들킬 것만 같아

Tton ri nưn môk sô ri ê kưm se tưn khin kos man ka tha

사랑하는 것 보단 이별 하는 게

Sa rang ha nưn kos bô tan I byơn ha nưn kê

아마 수천 배 수만 배는 힘든데

A ma su chon be su man be nưn him tưn tê

너 없이 못 사는 바보인데 어쩌라고

No op so môs sa nưn ba bô in tê o cho ra kô

지독하게 너무 지독하게 너와 이별하나 봐

Chi tôk ha kê no mu chi tôk ha kê no woa I byơn ha na boa

숨도 못 쉬고 너만 찾는데

Sum tô môs suy kô no man chach nưn tê

도대체 언제쯤 그만 둘 수 있는지

Tô te chê on chê chưm kư man tun su is nưn chi

지독하게 너무 지독하게 너만 사랑했나 봐

Chi tôk ha kê no mu chi tôk ha kê no man sa rang hes na boa

널 보내기가 내겐 죽기보다 더 힘든 지독한 일인 것 같아

Non bô ne ki ka ne kên chuk ki bô ta to ham tưn chi tôk han in in kos ka tha

아무리 아파도 아무렇지 않게 그렇게 하루를 보내길

A mu ri a pha tô a mu roh chi an kê kư roh kê ha ru rưn bô ne kin

그저 익숙해 지길 매일 연습해 봤지만

Kư cho ok suk he chi kin me in yon sup he boas chi man

어차피 너를 잊진 못할 것 같아

O cha phi no rưn ich chin môs han kos ka tha

고칠 수 없는 병에 아프다 해도

Kô chin su op nưn byơng ê a phư ta he tô

너 없이 못사는 바보인데 어쩌라고

No op si môs sa nưn ba bô in tê o cho ra kô

지독하게 너무 지독하게 너와 이별하나 봐

Chi tôk ha kê no mu chi tôk ha kê no woa I byơn ha na boa

숨도 못 쉬고 너만 찾는데

Sum tô môs suy kô no man chach nưn tê

도대체 언제쯤 그만 둘 수 있는지

Tô te chê on chê chưm kư man tun su is nưn chi

지독하게 너무 지독하게 너만 사랑했나 봐

Chi tôk ha kê no mu chi tôk ha kê no man sa rang hes na boa

널 보내기가 내겐 죽기보다 더 힘든 지독한 일인 것 같아

Non bô ne ki ka ne kên chuk ki bô ta to ham tưn chi tôk han in in kos ka tha

차라리 이럴 거면 사랑조차 말걸

Cha ra ri I ron ko myơn sa rang chô cha man kon

언제쯤엔 잊을까

On chê chưm ên I chưn kka

미련하게 너무 미련하게 너만 사랑 했나 봐

Mi ryơn ha kê no mu mi ryơn ha kê no man sa rang hes na boa

다른 사랑은 꿈도 못 꾸게 하는 너만

Ta rưn sa rang ưn kkum tô môs kku kê ha nưn no man

너밖에 모르는 바보인데 어쩌라고

No ba kê mô rư nưn ba bô in tê o cho ra kô

지독하게 너무 지독하게 너와 이별하나 봐

Chi tôk ha kê no mu chi tôk ha kê no woa I byơn ha na boa

잘 가란 말이 뭐가 어려워

Chan ka ran ma ri mươ ka o ryơ wươ

입술조차 떼지 못하고 머뭇거려

Ip sun chô cha ttê chi môs ha kô mo mus ko ryơ

지독하게 너무 지독하게 너를 이별하나 봐

Chi tôk ha kê no mu chi tôk ha kê no rưn I byơn ha na boa

흉터보다 더 깊이 가슴에 남아

Hyung tho bô ta to ki phi ka sư mê na ma

너를 지울 수 없을 것 같아

No rưn chi un su op sưn kos ka tha

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Shanghai Romace – Orange Caramel

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Shanghai Romace – Orange Caramel

Phiên âm Tiếng Việt by Lan Anh – AmiW

빠졌나봐 빠졌나봐 Lovin’ my boy
빠질 거야 빠질 거야 너의 맘도
오늘 밤도 내일 밤도 만날 My boy
백 퍼센트는 아녀도

Baby Oh- Oh 내 거 해줄 거지. 응
Baby Oh- Oh 보고 싶은 내 님아

Baby 쌰쌰쌰 오 나의 샹하이 러브
자꾸자꾸 나타나
Baby 쌰쌰쌰 대체 넌 뭐야
훌쩍훌쩍 날 울려
쌰쌰쌰 내 맘 오늘도
두근두근 거리게
Baby 쌰쌰쌰 오 나의 샹하이 러브
도도도도 도도해

비행기를 타고 가야 만날 텐데
만만치가 않아 않아 울먹울먹
양쯔 강을 건너 건너가고 파도
돈이 없어 힘들어

Baby Oh- Oh 내 거 해줄 거지. 응
Baby Oh- Oh 보고 싶은 내 님아

Baby 쌰쌰쌰 오 나의 샹하이 러브
자꾸자꾸 나타나
Baby 쌰쌰쌰 대체 넌 뭐야
훌쩍훌쩍 날 울려
쌰쌰쌰 내 맘 오늘도
두근두근 거리게
Baby 쌰쌰쌰 오 나의 샹하이 러브
도도도도 도도해

Hey 거기 슈트 입은 샹하이 Boy
왜 내가 눈 떴을 땐 보이지 않는 거야
아무 소리 없이 사라진 넌 나뻐 너는 내가 아마 처음
느낀 사랑일걸 꿈이지만 난 네 거

아무리 보고 파도 그게 잘 안돼
어떡해야 해 난 어떡해 잊어야 하나 봐
잊으려 노력해도 그게 잘 안돼
자꾸 나타나잖아 꿈에 보이잖아

쌰쌰쌰 오 나의 샹하이 러브
자꾸자꾸 나타나 (나타나)
Baby 쌰쌰쌰 대체 넌 뭐야
훌쩍훌쩍 날 울려
쌰쌰쌰 내 맘 오늘도
두근두근 거리게
Baby 쌰쌰쌰 오 나의 샹하이 러브
너무나도 도도해

我爱你

***

Bba chyơs na boa bba chyơs na boa Lovin’ my boy

Bba chin ko ya bba chin ko ya no ưi mam tô

Ô nưn bam tô ne in bam tô man nan My boy

Bek pho sên thư nưn a nyơng tô

Baby Oh- Oh Ne ko he chun ko chi, ưng

Baby Oh- Oh Bô kô si phưn ne ni ma

Baby ssya ssya ssya ô na ưi syang hai ro bư

Cha kku cha kku na tha na

Baby ssya ssya ssya te chê non mươ ya

Hun chok hun chok nan un lyơ

ssya ssya ssya ne mam ô nưn tô

tu kưm tu kưm ko ri kê

Baby ssya ssya ssya ô na ưi syang hai ro bư

Tô tô tô tô tô tô he

Bi heng ki rưn tha kô ka ya man man thên tê

Man man chi ka an ha an ha un mok un mok

Yang chư kang ưn kon no kon no ka kô pha tô

Tô ni op so him tư ro

Baby Oh- Oh Ne ko he chun ko chi, ưng

Baby Oh- Oh Bô kô si phưn ne ni ma

Baby ssya ssya ssya ô na ưi syang hai ro bư

Cha kku cha kku na tha na

Baby ssya ssya ssya te chê non mươ ya

Hun chok hun chok nan un lyơ

ssya ssya ssya ne mam ô nưn tô

tu kưm tu kưm ko ri kê

Baby ssya ssya ssya ô na ưi syang hai ro bư

Tô tô tô tô tô tô he

Hey ko ki syu thư I pưn syang hai Boy

Wue ne ka nun ttos sưn tten bô I chi an nưn ko ya

A mu sô ri op si sa ra chin non na bbo no nưn ne ka a ma cho kưm

Kư kkin sa rang in kon kku mi chi man nan nê ko

A mu ri bô kô pha tô kư kê chan an tuê

O ttok he ya he nan o ttok he icho ya ha na boa

I chư ryo nô ryơk he tô kư kê chan an tuê

Cha kku na tha na chan ha kku mê bô I chan ha

Ssya ssya ssya ô na ưi syang hai ro bư

Cha kku cha kku na tha na (na tha na)

Baby ssya ssya ssya te sê non wươ ya

Hun chok hun chok nan un lyơ

ssya ssya ssya ne mam ô nưn tô

tu kưm tu kưm ko ri kê

Baby ssya ssya ssya ô na ưi syang hai ro bư

No mu na tô tô tô he

我爱你

Wơ ai ni~ ^^~ (đáng yêu ahh~)

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] I belive – Rainbow

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

I belive – Rainbow

Phiên âm Tiếng Việt by Lan Anh – AmiW

지금 까맣게 흐르는 눈물은 내가 아냐
오늘 내 모습은 잊어줄래
한 없이 손만 접은 내가 싫어
너 때문은 아니야
너의 닫힌맘 너의 닫힌맘
너의 마음이 열릴때까지
너의 뒤에서 나는 너의 뒤에서 나는
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
널 원해 널 원해 내 마음 받아줄래
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
I believe in my heart

지금 하얗게 창백한 얼굴은 내가 아냐
오늘 내 모습은 잊어줄래
한 없이 작아지는 내가 미워
너 때문은 아니야
너의 닫힌맘 너의 닫힌맘
나의 마음이 닿을때까지
너의 뒤에서 나는 너의 뒤에서 나는
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
널 원해 널 원해 내 마음 받아줄래
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
I believe in my heart

Just one cry I believe
I believe I believe I believe
첨엔 그래 그냥 그게 전부였어
내겐 니가 그냥 그저 일부였어
니가 내겐 누구보다 너무 편했어
너와는 일분 일초가 놀라워
사실 나혼자 하는 착각일지도 몰라
널 곤란하게 만들지도 몰라
내내 혼란해
놀라 내 모습에
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
널 원해 널 원해 내 마음 받아줄래
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
I believe in my heart
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
널 원해 널 원해 내 마음 받아줄래
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
I believe in my heart

***

Chi kưm kka mah kê hư rư nưn nun mu rưn ne ka a nya

Ô nưn ne mô sư pưn I cho chun le

Han op si sôn man cho pưn ne ka sin ho

No tte mu nưn a ni ya

No ưi tat hin mam no ưi tat han mam

No ưi ma ư mi yon lin tte kka chi

No ưi tuy ê so na nưn. no ưi tuy ê so na nưn ah~
Just one cry I believe
I believe I believe I believe

Non wươn he non wươn he ne ma ưm ba ta chun le
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
I believe in my heart

Chi kưm ha yah kê chang bek han on ku rưn ne ka a nya

Ô nưn ne mô sư pưn I cho chun le

Han op si cha la chi nưn ne ka mi wươ

No tte mu nưn a ni ya

No ưi tat him mam no ưi tat hin mam

Na ưi ma ư mi ta hưn tte kka chi

No ưi tuy ê so na nưn no ưi tuy ê so na nưn
Just one cry I believe
I believe I believe I believe

Non wươn he non wươn he ne ma ưm ba ta chun le
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
I believe in my heart

Just one cry I believe
I believe I believe I believe

Chơ mên kư re kư nyang kư kê chon bu yos so

Ne kên ni ka kư nyang kư cho in bu yos

Ni ka ne kên nu ku ta no mu phyơn hes so

No woa nưn in bun in chô ka nôn la wươ

Sa sin na hôn cha ha nưn chak ka kun chi tô mô la

Non kôn ran ha kê man tưn chi tô mô la

Ne ne hưn ran he

Nôn la ne mô sư pê
Just one cry I believe
I believe I believe I believe

Non wươn he non wươn he ne ma ưm ba ta chun le
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
I believe in my heart
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
Non wươn he non wươn he ne ma ưm ba ta chun le
Just one cry I believe
I believe I believe I believe
I believe in my heart