Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Tonight – BigBang

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Tonight – BigBang 

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

Tonight such a beautiful night sing with me now 2011 follow me

Big Bang Big Bang we’re back again one more time say
no way no way 너무 쉽게 또 남이 돼
Big Bang Big Bang don’t stop let’s play
ok ok go go go

나 미칠 것 같애 아마 지친 것 같애 (왜)

Na mi chin kos ka the a ma chi chin kos ka the (wuê)

아냐 질린 것 같애 벌써 따분해 시시해

A nya chin rin kos ka the bon sso tta bun he si si he

한 여자로는 만족 못 하는 bad boy but I’m nice

Han yo cha rô nưn man chôk môs ha nưn bad boy but I’m nice

안 넘어가고는 못 배길걸 let me blow ya mind

An no mo ka kô nưn môs be kin kon let me blow ya mind

언제부터였는지 감흥이 없어진 우리

On chê bu tho yos nưn chi kam hưng I op so chin u ri

이젠 마치 진 빠진 김 빠진 콜라같지

I chên ma chi chin bba chin kim bba chin khôn la kath chi

무감각해진 첫 느낌 서로를 향한 곁눈질

Mu kam kak he chin chos nưn kkim so rô rưn hyang han kyơth nun chin

그깟 사랑에 난 목매지 않아 Don’t wanna try no more

Kư kkas sa rang ê nan môk me chi an ha Don’t wanna try no more
너를 찾아서 오에오 날 비춰주는 저 달빛아래로

No rưn cha cha so ô ê ô nan bi chươ chu nưn cho tan bi cha re rô

그댈 찾아서 오에오오오 끝이 어딘지는 모르겠지만 hey

Kư ten cha cha so ô ê ô ô ô kkư thi o tin nưn mô rư kês chi man hey

Tonight tonight tonight tonight

아직 난 사랑을 몰라 또 홀로 가여운 이 밤

A chik nan sa rang ưn mô la ttô hôn lô ka yo un I bam

상처 난 이별이 무서워 (so what so what)

Sa cho nan I byo ni mu so wươ (so what so what)

널 처음 만난 순간이 그리워 (no more no more)

Non cho ưm man nan sun ka ni kư ri wươ (no more no more)

그저 아픔에 서툰 걸 난 피하고 싶은 걸

Kư cho a phư mê so thun kon nan phi han kô si phưn kon

But You know that I love you girl girl girl

질질끄는 성격 say no 차가운 입술로 널 얼어 붙게 하는 나나나

Chin chin kư nưn song kyơk say no cha ka un ip sin lô non o ro buth kê ha nưn na na na

Take ma soul take ma heart back 새로운 설레임 get that

Take ma soul take ma heart back Se rô un sin lê im get that

사랑은 내게는 어울리지 않아 don’t think too much it’s simple

Sa rang ưn ne kê nưn o un li chi an ha don’t think too much it’s simple

너를 찾아서 오에오 날 비춰주는 저 달빛아래로

No rưn cha cha so ô ê ô nan bi chươ chu nưn cho tan bi cha re rô

그댈 찾아서 오에오오오 끝이 어딘지는 모르겠지만 hey

Kư ten cha cha so ô ê ô ô ô kkư thi o tin nưn mô rư kês chi man hey

Tonight tonight tonight tonight

아직 난 사랑을 몰라 또 홀로 가여운 이 밤

A chik nan sa rang ưn mô la ttô hôn lô ka yo un I bam

안녕이란 말의 슬픈 의미 어두운 그림자는 가려지고

An nyơng I ran ma rưi sưn phưn ưi mi ro tu un kư rim cha nưn ka ryơ chi kô

내 마음 속 잊어버린 너를 향한 나의 기억

Ne ma ưm sôk I cho bo rin no rưn hyang han na ưi ki ok

너를 찾아서 오에오 날 비춰주는 저 달빛아래로 (저 달빛아래로)

No rưn cha cha so ô ê ô nan bi chươ chu nưn cho tan bi cha re rô (cho tan bi cha re rô)

그댈 찾아서 오에오오오(오 그대 오 baby)끝이 어딘지 모르겠지만 hey (어딘지 몰라)

Kư ten cha cha so ô ê ô ô ô (ô kư te ô baby) kkư thi o tin chi mô rư kês chi man (o tin chi mô la)
Tonight tonight tonight tonight

아직 난 사랑을 몰라 (사랑을 몰라 난) 또 홀로 가여운 이 밤

a chik nan sa rang ưn mô la (sa rang ưn mô la nan) ttô hôn lô ka yo u ni bam
너를 찾아서 오에오(tonight ) 날 비춰주는 저 달빛아래로 (such a beautiful night)

No rưn cha cha so ô ê ô (tonight ) nan bi chươ chu nưn cho tan bi cha re rô (such a beautiful night)

그댈 찾아서 오에오오오 끝이 어딘지 모르겠지만 (goodnight)

Kư ten cha cha so ô ê ô ô ô kkư thi o ton chi mô rư kês chi man (goodnight)

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Love Song – BigBang

한 여자가 멀어져 가 남자는 노래 부르지만 눈물이 나는 걸 이별이란

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Love Song – BigBang 

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

 

 

Han yo cha ka, mo ro chyơ ka, nam cha nưn, nô re bu rư chi man, nun mu ri, na nưn kon, I byơ ri ran.

널 만질 수가 없는걸 I know yeah eh 떨어지는 날 잡아줘 hello

Non man chin su ka op nưn kon I know yeah eh tto ro chi nưn nan cha pa chươ hello

I hate this love song.. I hate this love song..
I hate this love song.. I hate this love song..

I hate this love song.. I hate this love song..
I hate this love song.. I hate this love song..

이 사랑 노래가 싫어 다신 안 부르리 너를 떠올리지 않게 잊을 수 있게

I sa rang nô re ka sin ho ta sin an bu rư ri no rưn tto un li an kê I chưn su is kê

이 사랑 노래가 싫어 웃으며 부르리

I sa rang nô re ka sin ho u sư myơ bu rư ri

그대가 외롭지 않게 지금 너에게로 난 ooh ooh ooh ooh ooh-hoo

Kư te ka wươ rôp chi an kê chi kưm no ê kê rô nan ooh ooh ooh ooh ooh-hoo

난두려워 이 세상은 의미없어 달과 별이 있는 너 있는 그 곳에 데려가줘

nan tu ryơ wươ I sê sang ưn ưi mi op so tan koa byơ ni is nưn no is nưn kư sê tê ryơ ka chươ

우리는 아름다웠는데 you know 내게 사랑을 가르쳐준 너 hello

U ri nưn a rưm ta wươs nưn tê you know ne kê sa rang ưn ka rư chyơ chun no hello

I hate this love song.. I hate this love song..
I hate this love song.. I hate this love song..

I hate this love song.. I hate this love song..
I hate this love song.. I hate this love song..

이 사랑 노래가 싫어 다신 안 부르리 너를 떠올리지 않게 잊을 수 있게

I sa rang nô re ka sin ho ta sin an bu rư ri no rưn tto un li an kê I chưn su is kê

이 사랑 노래가 싫어 웃으며 부르리

I sa rang nô re ka sin ho u sư myơ bu rư ri

그대가 외롭지 않게 지금 너에게로 난 ooh ooh ooh ooh ooh-hoo

Kư te ka wươ rôp chi an kê chi kưm no ê kê rô nan ooh ooh ooh ooh ooh-hoo

따스한 햇살 또 다른 세상 쓸쓸히 춤추는 갈대밭

Tta sư han hes san ttô ta rưn sê sang sưn sưn hi chum chu nưn ka te bath

푸른 언덕 위 난 여전히 그녀와의 못다한 대화

Phu rưn on tok wuy nan yo chon hi kư nyơ woa ưi môs ta han te hoa

아무 대답 없는 무표정한 저 하늘

A mu te tap op nưn mu phyô chong han cho ha nưn

흰구름 뒤에 숨어 있겠지 넌 별이 됐겠지

Hươn ku rưm tuy ê su mo is kês chi non byơ ri tuês kês chi

눈 감고 네 숨결을 느껴 네 꿈을 꿔

Nun kam kô nê sum kyơ rưn nư kkyơ nê kku mưn kkươ

내 입가에 번진 미소 지금 난 너와 숨을 쉬어

Ne ip ka ê bon chin mi sô chi kưm nan no woa su mưn suy o

시간아 멈춰 그녀와 날 갈라 놓지말아

Si ka na mom chươ kư nyơ woa nan kanla nôh chi ma ra

바람아 멈춰 네게 보내는 마지막 편지 한 장

Ba ra ma mom chươ nê kê bô ke nưn ma chi mak phyơn chi han chang

이 사랑 노래가 싫어 다신 안 부르리 너를 떠올리지 않게 잊을 수 있게

I sa rang nô re ka sin ho ta sin an bu rư ri no rưn tto un li an kê I chưn su is kê

이 사랑 노래가 싫어 웃으며 부르리

I sa rang nô re ka sin ho u sư myơ bu rư ri

그대가 외롭지 않게 지금 너에게로 난 ooh ooh ooh ooh ooh-hoo

Kư te ka wươ rôp chi an kê chi kưm no ê kê rô nan ooh ooh ooh ooh ooh-hoo