2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] I’m Busy – 2NE1

난 바빠 damn 바빠

Nanba bba DAMN ba bba
난 바빠 very 바빠 (x4)

Nanba bba VERY ba bba
(Hook)
난 바빠 ah~ 너무 바빠 ah ah

Nanba bba ah~ no mu ba bba ah ah
난 바빠 ah~ let me go~ (비켜줄래!)

Nanba bba an~ let me go~ (bi khyơ chun le!)
난 바빠 ah~ 너무 바빠 ah ah

Nanba bba ah~ no mu ba bba ah ah
난 바빠 ah~ let me go~

Nanba bba ah~ let me go~

(Minzy)
Let me go! 손 좀 놔줘 정말 관심 없어

Let me go! Sôn chôm noa chươ chong man koan sim op so
말을 안해도 니 뻔한 game, boy, I heard it before

Ma rưn an he tô ni bbon han game, boy, I heard it before

시간 없어 bounce! 지금 난 바빠 지긋지긋한

Si kanop so Bounce! Chi kưm nan ba bba chi kưs chi kưs han
니 집착에 흔들리진 않아

Ni chip cha kê hưn tưn ki chin an ha

(CL)
니가 입을 열 때 마다 들리는 건 Blah, Blah, Blah
Ni ka ipưn yon tte ma ta tưn li nưn kon Blah, Blah, Blah
귀만 아파 Ow! Turn around 조용히 가, 가, 가

Kuy man a pha Ow! Turn around chô yông hi ka, ka, ka
내가 이럴 때마다 남자들 다. They be like damn d damn!

Ne ka I ron tte ma ta nam cha tưn ta. They be like damn d damn!

시간 없어 bounce! 지금 나 바빠

Si kanop so Bounce! Chi kưm na ba bba

(Bom)
So baby bounce bounce bounce
keep movin’ let’s go!

그냥 멍하게 서있지 말고

Kư nyang mong ha kê so is chi man kô
(bounce! 지금 난 바빠!)

(Bounce! Chi kưm nan ba bba!)

I ain’t got time, time, time for you 정신 차려

I ain’t got time, time, time for you Chong sin cha ryơ
정말 눈치 없는 바보 (get out the way yo!)
chong man nun chi op nưn ba bô (get out the way yo!)
(Hook)

난 바빠 ah~ 너무 바빠 ah ah

Nanba bba ah~ no mu ba bba ah ah
난 바빠 ah~ let me go~ (비켜줄래!)

Nanba bba an~ let me go~ (bi khyơ chun le!)
난 바빠 ah~ 너무 바빠 ah ah

Nanba bba ah~ no mu ba bba ah ah
난 바빠 ah~ let me go~

Nanba bba ah~ let me go~

(Dara)
도대체 왜 자꾸자꾸 날 괴롭히는데

Tô te chê wuê cha kku cha kku nan kươ rôp hi nưn tê
Talk to my hand
다시 말해줄게 boy ” I don’t care”
ta si man he chun kê Boy “I don’t care”

니가 아는 여자 와 나는 달라

Ni ka a nưn yo cha woa na nưn tan la
유치한~ 장난 그만 더 이상 난 못 참아

Yu chi han~ chang nan kư man to I sang nan môs cha ma

(CL)
All my ladies feelin’ naughty
that don’t need no man to p party
두근거리는 speakers Boom! Boom!

Tu kưn ko ri nưn speakers Boom! Boom!
처럼 튕겨 머리, 등, 허리
cho rom thương kyo mo ri, tưng, ho ri
(Minzy)
춤을 추고 싶은데 남자들이 방해 할 땐

Chumưn chu kô si phưn tê nam cha tư ri bang he han tten
이렇게 “날 따라 해봐요” stop. 비켜줄래

I roh kê “nan tta ra he boa yô” Stop. Bi khyơ chun le

(Bom)
So baby bounce bounce bounce keep movin’ let’s go!
그냥 멍하게 서있지 말고

Kư nyang mong ha kê so is chi man kô
(bounce! 지금 난 바빠!)

(bounce! Chi kưm nan ba bba!)

I ain’t got time, time, time for you 정신 차려

I ain’t got time, time, time for you chong sin cha ryơ
정말 눈치 없는 바보

Chong man nun chi op nưn ba bô
(get out the way yo!)

(Hook)
난 바빠 ah~ 너무 바빠 ah ah

Nanba bba ah~ no mu ba bba ah ah
난 바빠 ah~ let me go~ (비켜줄래!)

Nanba bba an~ let me go~ (bi khyơ chun le!)
난 바빠 ah~ 너무 바빠 ah ah

Nanba bba ah~ no mu ba bba ah ah
난 바빠 ah~ let me go~

Nanba bba ah~ let me go~

(Break)
Y’all already know,
2NE1 like you never heard it before, let’s go
Turn it up, it’s goin’ down, get out the club if you ain’t feelin’ this sound!

Get out the way yo way,
get out the way yo way way
Get out the way yo way way,
get out the way~~

(Hook)
난 바빠 ah~ 너무 바빠 ah ah

Nanba bba ah~ no mu ba bba ah ah
난 바빠 ah~ let me go~ (비켜줄래!)

Nanba bba an~ let me go~ (bi khyơ chun le!)
난 바빠 ah~ 너무 바빠 ah ah

Nanba bba ah~ no mu ba bba ah ah
난 바빠 ah~ let me go~

Nanba bba ah~ let me go~

Phiên âm Tiếng Việt

[Lời bài hát] Sadness – LEDapple

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

 Sadness – LEDapple 

Phiên âm Tiếng Việt by Lan Anh – AmiW

baby i don`t wanna cry

제발 날 울리지마

Chê ban nan un li chi ma

이러다 죽을지 몰라

I ro ta chu kưn chi mô la

baby don`t you break my heart
내게 상처주지마

Ne kê sang cho chu chi ma

돌아와 니가 필요해

Tô ra woa ni ka phin yô he

너의 집앞에

No ưi chi pa phê

자주 가던 카페

Cha chu ka ton kha phê

지금 너를 기다리는데

Chi kưm no rưn ki ta ri nưn tê

전화라도 받아줘

Chon hoa ra tô ba ta chươ

대답이라도줘

Te ta pi ra tô chươ

대체 넌 어디있는거니.. oh baby
te chê no no ti is nưn ko ni… oh baby

ooh~~
나는 너무 가슴이 아파

na nưn no mu ka sư mi a pha
ooh~~
너와의 추억이 참 많아…

no woa ưi chu o ki cham man ha

baby i don`t wanna cry
제발 날 울리지마

chê ban nan un li chi ma

이러다 죽을지 몰라

I ro ta chu kưn chi mô la

baby don`t you break my heart
내게 상처주지마

Ne kê sang cho chu chi ma

돌아와 니가 필요해

Tô ra woa ni ka phin yô he

니가 준 편지

Ni ka chun phyơn chi

니 마지막 얘기

Ni ma chi mak ye ki

이별이란 짧은 두글자..

I byơ ri ran chan pưn tu kưn cha

아무렇지 않은척

A mu roh chi an hưn chok

별일도 아닌척

Byơ rin tô a nin chok

웃어도 눈물이 흐르네 oh baby

U so tô nưn mu ri hư rư nê oh baby

ooh~~
라디오에 흐르는 노래

ra tô ô ê hư rư nưn nô re
ooh~~
니가 좋아했던 이 노래..

ni ka chô ha hes to ni nô re

baby i don`t wanna cry
제발 날 울리지마

chê ban nan un li chi ma

이러다 죽을지 몰라

I ro ta chu kưn chi mô la

baby don`t you break my heart
내게 상처주지마

Ne kê sang cho chu chi ma

돌아와 니가 필요해

Tô ra woa ni ka phin yô he

미친사람처럼 거리를 헤매

Mi chin sa ram cho rom ko ri rưn hê me

너와 갔던 곳 찾아 가네

No woa kas ton kôs cha cha ka nê

실타래처럼 막 뒤엉키는 감정이 슬픔이 (나를 울리네)
sin tha re cho rom mak tuy ong khi nưn kam chong I sưn phư mi (na rưn un li nê)

둘러보아도 보이지 않어

Tu ri bô a tô bô I chi an ho

너를불러도 들리지않어

No rưn bun ki li tô tư ri chi an ho
come back to me again
지금 내 곁으로 오면 돼 i miss u

Chi kưm ne kyo thư rô ô myon tuê I miss u

제발 날 떠나가지마

Chê ban nan to na ka chi ma

제발 날 울리지는마

chê ban nan un li chi ma

어떻게 날 두고 떠나

O tok kê nan tu kô to na

모두 악몽일거야

Mu tu ak mông in ko ya

깨면 돌아올거야

Kke myơn tô ra ôn ko ya

돌아와 나의 곁으로

Tô ra woa na ưi kyơ thư rô

oh ~ yeah

baby listen to this song
lady listen to this song
baby listen to this song
lady listen to this song

제발 날 떠나가지마

Chê ban nan to na ka chi ma

제발 날 울리지는마

chê ban nan un li chi ma

돌아와 나의 곁으로
Tô ra woa ni ka phin yô he

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[Lời bài hát] Fire – 2NE1

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

 Fire – 2NE1 

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

I go by the name of CL of 2NE1
It’s been a long time comin’ But we’re here now
And we bout to set the roof on fire baby
You better get yours cuz I’m getting mine

Eh(x8) 2NE1
Eh(x8) You better bring it along
Eh(x8) We’re 2NE1
Eh(x8) hey hey hey hey

Come in come in come in 다른세상으로

Come in come in come in Ta rưn sê sang ư rô

지겹기만한 고민은 이제 등을지고

Chi kyơp ki man han kô mi nưn I chê tưng ưn chi kô

라라라라 가식없는 나의 콧노래로

La la la la ka si kop nưn na ưi khôs nô re rô

하하하하 다신 널 비웃지 못하도록

Ha ha ha ha ta sin non bi us chi môs ha tô rôk

Now let’s 춤을 춤을 춤을 춰요 wanna get down?

Now let’s chu mưn chu mưn chu mưn chươ yô wanna get down?

보다 큰 꿈을 꿈을 꿈을 꿔 세상은 내맘

Bô ta khưn kku mưn kku mưn kươ sê sang ưn ne mam

대로 다 할수있기에 큰 자유를 위해 tonight tonight oh

Te rô ta han su is ki ê khưn cha yu rưn wuy he tonight tonight oh

내 눈빛에 빛나는 별들도

Ne nun bi chê bich na nưn byơn tưn tô

내 심장속을 태우는 저 불빛도

Ne sim chang sô kưn the u nưn cho bun bich tô

영원하진 않겠지 but 잃을건 없지 Oh~

Yong wươn ha chin an kês chi BUT in hưn kon op chi Oh~

난 미미미미미미미치고싶어

Nanmi mi mi mi mi mi mi chi kô si pho

더 빨리 뛰뛰뛰뛰뛰뛰뛰뛰고싶어

To bban li tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy kô si pho

저 높은 빌딩 위로 저 푸른 하늘 위로

Cho nô phưn bin ting wuy rô cho phu rưn ha nưn wuy rô

크게 소리리리리리리리 치고싶어

Khư kê sô ri ri ri ri ri ri chi kô si pho

You got that fire 나의 가슴을 쿵쿵쿵

You got that fire Na ưi ka sư mưn khung khung khung
You gotta drop it like it’s hot 지금 멈추려하지마

You gotta drop it like it’s hot Chi kưm mom chu ryơ ha chi ma
Ooooh that fire 네 머리속을 붐붐붐

Ooooh that fire Nê mo ri sô kưn bum bum bum
I gotta drop it like its hot 멈추려하지마

I gotta drop it like its hot Mom chu ryơ ha chi ma

Get up get up get up 몇번넘어져도

Get up get up get up mơck bon no mo chyơ tô

믿었던 세상이 날 또 다시 배신해도

Mi tos ton sê sang I nan tô ta si be sin he tô

나나나난 절대 울지않아 바보처럼

Na na na nan chon te un chi an ha ba bô cho rom

엄머머머 내숭 떨지말아 남들처럼

Ommo mo mo ne sung tton chi ma ra nam tưn cho rom

내가 저 끝까지 데려갈게 Follow Follow me

Ne ka cho kưth kka chi tê ryơkankê Follow Follow me

숨이 차오를 만큼 달려주는 나의 가슴이

Su mi cha ô rưn man khưm tan ryơ chu nưn na ưi ka sư mi

왠지 난 싫지만은 않아 재밌죠

Wuên chi nan sin chi ma nưn an ha che mis chyô

겁내지말아 Let it go

Kop ne chi ma ra Let ot go

보다 더나은 내일로

Bô ta to na ưn ne in lô
Let let let let’s go

내 눈빛에 빛나는 별들도

Ne nun bi chê bich na nưn byơn tưn tô

내 심장속을 태우는 저 불빛도

Ne sim chang sô kưn the u nưn cho bun bich tô

영원하진 않겠지 but 잃을건 없지 Oh~

Yong wươn ha chin an kês chi BUT in hưn kon op chi Oh~

난 미미미미미미미치고싶어

Nanmi mi mi mi mi mi mi chi kô si pho

더 빨리 뛰뛰뛰뛰뛰뛰뛰뛰고싶어

To bban li tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy kô si pho

저 높은 빌딩 위로 저 푸른 하늘 위로

Cho nô phưn bin ting wuy rô cho phu rưn ha nưn wuy rô

크게 소리리리리리리리 치고싶어

Khư kê sô ri ri ri ri ri ri chi kô si pho

Eh(x8) 2NE1
Eh(x8) You better bring it along
Eh(x8) We’re 2NE1
Eh(x8)

머리가 찰랑찰랑찰랑찰랑 대도록

Mo ri ka chan rang chan rang chan rang chan rang te tô rôk

엉덩일 살랑살랑살랑살랑 흔들어

Ong tong in sa rang sa rang sa rang sa rang hưn tư ro

머리가 찰랑찰랑찰랑찰랑 대도록

Mo ri ka chan rang chan rang chan rang chan rang te tô rôk

엉덩일 살랑살랑살랑살랑 흔들어

Ong tong in sa rang sa rang sa rang sa rang hưn tư ro

미미미미미미미치고싶어

Mi mi mi mi mi mi mi chi kô si pho

더 빨리 뛰뛰뛰뛰뛰뛰뛰뛰고싶어

To bban li tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy kô si pho

저 높은 빌딩 위로 저 푸른 하늘 위로

Cho nô phưn bin ting wuy rô cho phu rưn ha nưn wuy rô

크게 소리리리리리리리 치고싶어

Khư kê sô ri ri ri ri ri ri chi kô si pho

언제나 오늘처럼만 자유롭고 싶어

On chê na ô nưn cho rom man cha yu rôp kô si pho