[lời bài hát] Please don’t say – FIX

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Please don’t say – FIX

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

 

말하지 마 잘 지내라 하지마

Man ha chi ma chan chi ne ra ha chi ma

난 너 없는 단 하루도 1분1초도

Nanno op nưn tan ha tô bun chô tô
살아갈 자신 없으니까

Sa rakancha sin op sư ni kka

이러지마 좋은 사람 만날 꺼라 하지도마
I ro chi ma chô hưn sa ram man nan kko ra ha chi tô ma

난 사랑이 무서워 두 번 다신 할 수 없을 것 같으니까

Nan sa rang I mu so wươ tu bon ta sin han su op sưn kos ka thư ni kka

 

이미 알고 있어 니가 하고 싶은 말

I mi an kô is so ni ka ha kô si phưn man
떨리는 니 입술이 하려하는 말

Tton li nưn ni ip su ri ha ryo ha nưn man
두 눈을 감아 차가운 두 손으로 내 귀를 막아

Tu nu nưn ka ma cha ka un tu sô nư rô ne kuy rưn ma ka
너를 붙잡아 (째각째각 흘러가는 시간을)

No rưn buth cha pa (cha kak che kak hưn lo ka nưn si ka nưn)
이대로 멈춰두면 모두 괜찮을까

I te rô mom chươ tu myon mô tu kuên chan hưn kka

 

바보 같은 생각은 허~ 괜찮아

Ba bô ka thưn seng ka kưn ho~ kuên chan ha
이렇게 밖에 할 수 없는 날 알잖아

I rok kê bak kê han su op nưn na ran chan ha

 

(말하지 마 말하지마

Man ha chi ma, man ha chi ma
이러지마 이러지마

I ro chi ma, I ro chi ma)

 

이렇게 안되 어떻게 보내

I rok kê an tươ o tok kê bô ne
말 한마디에 어떻게 다 변해 (제발 가지마)

Man han ma ti ê o tok kê ta byon he (chê ban ka chi ma)
너 없는 하루 어떻게 살아

No op nưn ha ru o tok kê sa ra

벌써 겁이나 난 안 괜찮아

Bon sso ko pi na nan an kuên chan ha

이렇게 밖에 할 수 없는 날 알잖아

I rok kê bak kê han su op nưn nan an chan ha

 

말하지 마 잘 지내라 하지마

Man ha chi ma chan chi ne ra ha chi ma

난 너 없는 단 하루도 1분1초도

Nanno op nưn tan ha tô bun chô tô
살아갈 자신 없으니까

Sa rakancha sin op sư ni kka

이러지마 좋은 사람 만날 꺼라 하지도마
I ro chi ma chô hưn sa ram man nan kko ra ha chi tô ma

난 사랑이 무서워 두 번 다신 할 수 없을 것 같으니까

Nan sa rang I mu so wươ tu bon ta sin han su op sưn kos ka thư ni kka

 

나보다도 좋은 사람만나라고 행복하게 해줄 사람만나라고

Na bô ta tô chô hưn sa ram man na ra kô heng bôk ha kê he chun sa ram man na ra kô
울먹울먹 너는 내게 말을 하고 목이메여와 아무말 못하고
un mo kun mok no nưn ne kê ma rưn ha kô mô ki mê yo woa a mu man môs ha kô

너는 자꾸 니 안에 날 밀어내 그럴수록 내안에 넌 가득해

No nưn cha kku ni a nê nan mi ro ne kư ron su rôk ne a nê non ka tưk he

 

벌써 겁이나 난 안 괜찮아
bon sso ko po na nan an kuên chan ha

이렇게 밖에 할 수 없는 날 알잖아

I rok kê bak kê han su op nưn na ran chan ha

 

말하지 마 잘 지내라 하지마

Man ha chi ma chan chi ne ra ha chi ma

난 너 없는 단 하루도 1분1초도

Nanno op nưn tan ha tô bun chô tô
살아갈 자신 없으니까

Sa rakancha sin op sư ni kka

이러지마 좋은 사람 만날 꺼라 하지도마
I ro chi ma chô hưn sa ram man nan kko ra ha chi tô ma

난 사랑이 무서워 두 번 다신 할 수 없을 것 같으니까

Nan sa rang I mu so wươ tu bon ta sin han su op sưn kos ka thư ni kka

 

(하지마 절대 그 말하지마)

(ha chi ma chon te kư man ha chi ma)

 

떠나지마 날 버리고 가지 마 (제발, 제발)

Tto na chi ma nan bo ri kô ka chi ma (chê ban, chê ban)
제발 멈춰 뒤돌아봐 내가 있잖아 (나를 돌아봐 나를 돌아봐)

Chê ban mom chươ tuy tô ra boa ne ka is chan ha (na rưn tô ra boa na rưn tô ra boa)
보내진 못해 나 울잖아 (너 없이 살아갈 자신이 없어 난, 제발, 제발)

Bô ne chin môs he na un chan ha (no op si sa rakancha si ni op so nan, chê ban, chê ban)

그러지마 제발 너의 뒷모습을 보이지마 (너무 겁이나 너무 겁이나)

Kư ro chi ma chê ban no ưi tuys mô sư pưn bô I chi ma (no mu ko po na no mu ko pi na)
멀어지는 널 보면 내 마음도 널 따라갈게 뻔하잖아

Mo ro chi nưn non bô myon ne ma ưm tô non tta rakankê bbon ha chan ha

(하지마)

(ha chi ma)

 

 

[lời bài hát] Inoo – Kyuhyun

 

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Inoo – Kyuhyun

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

 

 

 

 

 

단 하루도 숨을 쉬기 때문에

Tan ha ru tô su mưn suy ki tte mu nê

난 감당해야 할 이 슬픔이

Nankam tang he ya han I sưn phư mi

두 눈을 에이어와

Tu nu nưn ê I o woa

내 기억은 한순간 번져오는 고열처럼

Ne ki o kưn han sunkanbon chyo ô nưn kô yon cho rơm

다신 않으리라 다신 않으리라

Ta sin an hư ri ra ta sin an hư ri ra

뒤돌아보지 않으리

Tuy tô ra bô chi an hư ri

베이고 또 베여온 지친상처가

Bê I kô tô bê yo ôn chi chin sang cho ka

아물지를 않아 잊혀지질 않아

A mun chi rưn an ha ick hyo chi chin an ha

서럽고 또 서러운 가슴에 남아

So rop kô tô so ro un ka sư mê na ma

전하지 못한 말 그 말

Chon ha chi môs han man kư man

목놓아 널 부를 수도 없는 이 밤

Môk nô ha non bu rưn su tô op nưn I bam

짙게 내려앉은 고요함

Chith kê ne ryo an chưn kô dô ham

심장을 죄이어와

Sim chang ưn chươ i o woa

난 언젠가 세상을 떠도는

Nanon chên ka sê sang ưn tto tô nưn

바람이 되면

Ba ra mi tươ myon

그땐 부르리라 그땐 부르리라

Kư tten bu rư ri ra kư tten bu rư ri ra

너의 이름을 부르리

No ưi I rư mưn bu rư ri

베이고 또 베여온 지친 상처가

Bê I kô tô nê yo ôn chi chin sang cho ka

아물지를 않아 잊혀지질 않아

A mun chi rưn an ha ick hyo chi chin an ha

서럽고 또 서러운 가슴에 남아

So rop kô tô so ro un ka sư mê na ma

전하지 못한 말

Chon ha chi môs han man

지금 끝나가도 이 비는 그치지 않아

Chi kưm kưth na ka tô I bi nưn kư chi chi an ha

저 하늘에 애원해도

Cho ha nư rê ye wươn he tô

꿈 속에라도 하루만이라도

Kkum sô kê ra tô ha ru ma ni ra tô

나 돌아 갈 수 있도록

Na tô rakansu is tô rôk

네게 남았을 나의 모습을

Nê kê na mas sưn na ưi mô sư pưn

미워하지는 마

Mi wươ ha chi nưn ma

지워버리진 마

Chi wươ bo ri chin ma

훗날

Hus nan

아물지를 않아 잊혀지질 않아

A mun chi rưn an ha ick hyo chi chin an ha

서럽고 또 서러운 가슴에 남아

So rop kô tô so ro un ka sư mê na ma

전하지 못한 말 그 말

Chon ha chi môs han man kư man

 

 

[lời bài hát] Let’s go party – 2NE1

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Let’s go party – 2NE1

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

 

 

 

 

Let’s go party

Let’s go party

Now work that body

아름다운 이 밤이 너와 나를 부를 때

A rưm ta u ni ba mi no woa na rưn bu rưn tte

Let’s go party
Now work that body

네가 너무 그리운 오늘 같은 날엔

Nê ka no mu kư ri un ô nưn ka thưn na êm

 

[CL]오늘은 girlfriend 들과

Ô nư rưn GIRLFRIEND tưn koa

처음 club 가는 날 가슴 설레어

Cho ưm CLUB ka nưn nan ka sưm son lê o

벌써 여덟 번째 옷을 입고

Bon sso yo ton bon che ô sưn ip kô

여러 번 머릴 빗고

Yo ro bon mi rin bis kô

거울만 보고 있어

Ko un man bô kô is so

 

[봄] 아직도 많은 시간이 남았지만

A chik tô man hưn si ka ni na mas chi man

난 앞서 뭘 그리 설레는지

Nanaph so mươn kư ri son lê nưn chi

걱정 반 기대 반 망설이지만

Kok chong ban ki te ban mang so ri chi man

난 알아 that it’s on

Nana ra THAT IT’S ON

 

[CL+봄] Let’s go party, now work that body

아름다운 이 밤이 너와 나를 부를 때

A rưm ta un I ba mi no woa na rưn bu rưn tte

Let’s go party, now work that body

네가 너무 그리운 오늘 같은 날엔

Nê ka no mu kư ri un ô nưn ka thưn na nên

 

[민지] Now let your body work it

두 팔을 벌려 나를 감싸 안아봐

Tu pha rưn bon lyo na rưn kam ssa ana boa

이 순간을 잡아봐

I sun ka nưn cha pa boa

 

[다라] Now let my body work it

가슴을 열어 너의 맘을 보여봐

Ka sư mưn yo ro no ưi ma mưn bô yo boa

지금 당장 show me a sign

Chi kưm tang chang SHOW ME AGAIN

 

[민지] 여기서 멈추지마

Yo ki so mom chu chi ma

But 서두르지마

BUT so tu rư chi ma

Take it slow 리듬에 맡겨

TAKE IT SHOW ri tư mê math kyo

보석보단 한 송이 장미꽃

Bô sok bô tan han sông I chang mi kôck

꽃보단 환한 미소가 날 움직인다고

Kôck bô tan hoan han mi sô ka nan um chi kin ta kô

 

[다라] 아직도 많은 시간이 남았지만

A chik tô man hưn si ka ni na mas chi man

난 앞서 뭘 그리 설레는지

Nanaph so mươn kư ri son lê nưn chi

걱정 반 기대 반 망설이지만

Kok chong ban ki te ban mang so ri chi man

난 알아 that it’s on

Nana ra THAT IT’S ON

 

[CL+봄] Let’s go party, now work that body

아름다운 이 밤이 너와 나를 부를 때

A rưm ta un I ba mi no woa na rưn bu rưn tte

Let’s go party, now work that body

네가 너무 그리운 오늘 같은 날엔

Nê ka no mu kư ri un ô nưn ka thưn na nên

 

[다라] Now let my body work it

가슴을 열어 너의 맘을 보여봐

Ka sư mưn yo ro no ưi ma mưn bô yo boa

지금 당장 show me a sign

Chi kưm tang chang SHOW ME AGAIN

 

[봄] 아무말도 하지마 이미 준비된 이별이 우릴 반기겠지

A mu man tô ha chi ma I mi chun bi tươn I byo ri u rin ban ki kê chi

난 그대의 가슴 속 깊이 남아 tonight

Nankư te ưi ka sưm sôk ki phi na ma TONIGHT

Tonight tonight tonight

Tonight tonight tonight

 

[CL+봄] Let’s go party, now work that body

아름다운 이 밤이 너와 나를 부를 때

A rưm ta un I ba mi no woa na rưn bu rưn tte

Let’s go party, now work that body

네가 너무 그리운 오늘 같은 날엔

Nê ka no mu kư ri un ô nưn ka thưn na nên

 

[민지] Now let your body work it

두 팔을 벌려 나를 감싸 안아봐

Tu pha rưn bon lyo na rưn kam ssa ana boa

이 순간을 잡아봐

I sun ka nưn cha pa boa

 

[다라] Now let my body work it

가슴을 열어 너의 맘을 보여봐

Ka sư mưn yo ro no ưi ma mưn bô yo boa

지금 당장 show me a sign

Chi kưm tang chang SHOW ME AGAIN

 

[lời bài hát] Hate You – 2NE1

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

 Hate You – 2NE1

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

넌 정말 재수없어

Non chong man chek su op so

널 만날 이유 없어

Non man nan I yu op so

너 같은 남잔 이세상에 깔렸어

No ka thưn nam chan I sê sang ê kkan ryơs so

재 재 재 재수없어

Chek chek chek chek su op so

단점을 셀 수 없어

Tan cho mưn sên su op so

참으며 사랑하긴

Cha mư myo sa rang ha kin

시간이 너무 아까워 Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh

Si ka ni no mu a kka wươ Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh

I’m fine living without you
I Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh
I’m fine living without you
너와의 기억은

No woa I ki o kưn

기다린 기억밖에 없어

Ki ta rin ki ok bak kê op so

난 참고 참고 참아도 끝은 없었어

Nancham kô cham kô cham ma tô kư thưn op so so

사 사사랑한단 한마디가 듣고 싶었어

Sa sa sa rang han tan han ma ti ka tưt kô si phos so

난 무심한 너의 사랑에 난 지쳤어

Nanmu sim han no I sa rang ê nan chi chyơs so

기분이 더러워

Ki bu ni to ro wươ

자존심 다 버리고 줬는데 참 서러워

Cha chôn sim ta bo ri kô chươs nưn tê cham so ri wươ

내가 이것밖에 안됐나 난 두려워

Ne ka I kos bak kê an tuês na nan tu ryơ wươ

사랑이란 두 글자가 이젠 난 무서워

Sa rang I ran tu kưn cha ka I chên nan mu so wươ

네가 참 우스워

Nê ka cha mu sư wươ

넌 정말 재수없어

Non chong man chek su op so

널 만날 이유 없어

Non man nan I yu op so

너 같은 남잔 이세상에 깔렸어

No ka thưn nam chan I sê sang ê kkan ryơs so

재 재 재 재수없어

Chek chek chek chek su op so

단점을 셀 수 없어

Tan cho mưn sên su op so

참으며 사랑하긴

Cha mư myo sa rang ha kin

시간이 너무 아까워 Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh

Si ka ni no mu a kka wươ Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh

I’m fine living without you
I Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh I’m fine living without you

네 네 네 입에서 나오는 말은

Nê nê nê I pê so na ô nưn ma rưn

거짓말이 반 속고 속고

Ko chis ma ra ban sôk kô sôk kô

속아도 끝은 없었어

Sô ka tô kư thưn op so so

언젠가 너도

On chên ka no tô

너 같은 여잘 만나게 될거야

No ka thưn yo chan man na kê tươn ko ya

아파 봐야 그때 넌 내 맘 알거야

A pha boa ya kư tte non ne ma man ko ya
기분이 더러워

Ki bu ni to ro wươ

해피 엔딩의 주인공이란 건 없었어

He phi ên ting ưi chu in kông I ran kon op so so

내가 바보처럼 순진했나

Ne ka ba bô cho rơm sun chin hes na

더 잘됐어 지금이라도 널 알았으니

To chan tuês so chi kư mi ra tô no ra ras sư ni

떠나겠어 정말 재수없어

Tto na kês so chong man che su op so

넌 정말 재수없어

Non chong man chek su op so

널 만날 이유 없어

Non man nan I yu op so

너 같은 남잔 이세상에 깔렸어

No ka thưn nam chan I sê sang ê kkan ryơs so

재 재 재 재수없어

Chek chek chek chek su op so

단점을 셀 수 없어

Tan cho mưn sên su op so

참으며 사랑하긴

Cha mư myo sa rang ha kin

시간이 너무 아까워 Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh

Si ka ni no mu a kka wươ Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh

I’m fine living without you
I Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh I’m fine living without you

맘이 시원해 속이 후련해

Ma mi si wươn he sô ki hu ryon he

뼈 속 깊은 곳 까지

Bbyo sôk ki phưn kôs kka chi

네 기억 지워내

Nê ki ok chi wươ ne

너무 시원해 속이 후련해

No mu si wươn he sô ki hu ryon he

뼈 속 깊은 곳 까지

Byo sôk ki phưn kôs kka chi

네 기억 지워내

Nê ki ok chi wươ ne

넌 정말 재수없어

Non chong man chek su op so

널 만날 이유 없어

Non man nan I yu op so

너 같은 남잔 이세상에 깔렸어

No ka thưn nam chan I sê sang ê kkan ryơs so

재 재 재 재수없어

Chek chek chek chek su op so

단점을 셀 수 없어

Tan cho mưn sên su op so

참으며 사랑하긴

Cha mư myo sa rang ha kin

시간이 너무 아까워 Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh

Si ka ni no mu a kka wươ Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh

I’m fine living without you

I Hate you eh eh eh eh eh eh eh eh I’m fine living without you

[lời bài hát] Pajama party – Super Junior H

 

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Pajama party – Super Junior H

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

한번 두번 세번 몇 번의 만남에

Han bon tu bon sê bon myơck bo nưi man na mê

난 네게 FEEL이 꽂혔어.

Nannê kê FEEL I kôck hyơs so

그녀의 눈빛도 내게로 어느새

Kư ny ưi nun bick tô ne kê rô o nư se

난 비트에 리듬에 몸을 실어

Nanbi thư ê ri tư mê mô mưn si ro

남자답게 OKAY

Namcha tap kê OKAY

모든 준비는 끝났어 자,

Mô tưn chun bi nưn kưth nas so cha

1 2 3 Let`s Go

우리 오늘 밤엔 PARTY해요

U ri ô nưn ba mên PARTY he dô

그대 위해 멋진 밤을 만들게요

Kư te wuy he môs chin ba mưn man tưn kê dô

이미 우리 서로 FEEL이 통했다는

I mi u ri so rô FEEL I thông hes ta nưn

것을 아는데 뭘 그래요

Ko sưn a nưn tê mươn kư re dô

향기 나는 촛불도 샀구요

Hyang ki na nưn chôs bun tô sas ku dô

내 방에 가득 채울 풍선도 샀어요

Ne bang ê ka tưk che un phưng son tô sas so dô

제일 고르기 힘들었던 건

Chê in kô rư ki him tưn os ton kon

오늘 밤 입을 PAJAMA

Ô nưn bam I pưn PAJAMA

PAJAMA 입고 PAJAMA 입고

PAJAMA ip kô PAJAMA ip kô

리 오늘 밤 멋진 파티를 해요

U ri ô nưn bam mos chin pha thi rưn he yô

우리 둘이 신나게 놀아요

U ri tư ri sin na kê nô ra yô

영화처럼요 베개 싸움도 해요

Yong hoa cho rơm dô bê ke ssa um tô he dô

눈처럼 하얀 베갯속 세상

Nun cho rơm ha yan bê kes sôk sê sang

우리 둘이 신나게 즐겨요

U ri tu ri sin na kê chưn kyo dô

오랜만에 청소도

Ô ren ma nê chong sô tô

정말 오랜만에 빨래도

Chong man ô ren ma nê bban le tô

입술 터지도록 풍선도

Ip sun tho chi tô rôk phưng son tô

정신없이 바쁜 온 종일

Chong sin op si ba bưn ôn chông in

시장에 가서 장 보고

Si chang ê ka so chang bô kô

또 요리도 직접 해보고

Tô dô ri tô chik chop he bô kô

어쩜 혹시 사랑이

O chom hôk si sa rang i

너무나도 행복해

No mu na tô heng bôk he

혼자 사는 내 방 어떤가요

Hôn cha sa nưn ne bang o tton ke dô

내가 직접 만든 저녁은 어때요

Ne ka chik chop man tưn cho nyo kưn o tte dô

그대 오늘밤 더 예쁘네요 특히 그대의 PAJAMA

Kư te ô nưn bam to yê bư nê dô thưk hi kư te ưi PAJAMA

PAJAMA 입고 PAJAMA 입고

PAJAMA ip kô PAJAMA ip kô

우리 오늘 밤 멋진 파티를 해요

U ri ô nưn bam mos chin pha thi rưn he yô

우리 둘이 신나게 놀아요

U ri tư ri sin na kê nô ra yô

소파 위에서 침대 위에서

Sô pha wuy ê so chim te wuy ê so

우리 뛰어요 어린 애처럼 마구

U ri tuy o dô o rin ye cho rom ma ku

하늘 높이 뛰어요 신나게

Ha nưn nô phi tuy o dô sin na kê

그러다가 지치면 괜히 분위기 잡혀

Kư ro ta ka chi chi myơn kuen hi bun wuy ki chap hyo

혹시 엉큼한 생각 슬쩍 들지도 몰라

Hôk si ong khưm han heng kak sưn chok tưn chi tô mô la

걱정은 저기 버리고

Kok chong ưn cho ki bo ri kô

그대 앞에 내사랑 순수하죠 알겠죠

Kư te a phê ne sa rang sưn su ha chyô an kês chyô

이제 다시 뛰어요 더 높이

I chê ta si ttuy o dô to nô phi

PAJAMA 입고 PAJAMA 입고

PAJAMA ip kô PAJAMA ip kô

우리 오늘 밤 멋진 파티를 해요

U ri ô nưn bam mos chin pha thi rưn he yô

우리 둘이 신나게 놀아요

U ri tư ri sin na kê nô ra yô

멋진 음악과 하얀 샴페인 그대

Mos chin ưm ak koa ha yan syam phê in kư te

향기와 그대 행복한 웃음

Hyang ki woa kư te heng bôk han u sưn

세상 가장 행복한 그대와 지금 이순간~

Sê sang ka chang heng bôk han kư te woa chi kưm I sunkan

PAJAMA! PAJAMA PARTY!

신나게 놀아요 우리 우리 둘이 신나게 놀아요

Sin na kê nô ra dô u ri u ri tu ro sin na kê nô ra dô

PAJAMA! PAJAMA PARTY!

오늘 밤 멋진 파티를 해요

Ô nưn bam mos chin pha thi rưn he dô

아침이 올 때까지 그대와

A chi mi ôn tte kka chi kư te woa

아주 오래 그대와 영원히

A chu ô re kư te woa yong wươn hi

 

Previous Older Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Tư 2012
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30