Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Wedding Dress – Teayang

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Wedding Dress – Teayang

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

네가 그와 다투고
때론 그 땜에 울고
힘들어 할 때면 난 희망을 느끼고
아무도 모르게 맘 아-아-아프고
네 작은 미소면 또 담담해지고
네가 혹시나 내 마음을 알게 될까봐
알아버리면 우리 멀어지게 될까봐
난 숨을 죽여
또 입술을 깨물어
제발 그를 떠나 내게 오길

Baby 제발 그의 손을 잡지마
Cuz you should be my Lady
오랜 시간 기다려온 날 돌아봐줘

노래가 울리면 이제 너는 그와 평생을 함께하죠
오늘이 오지 않기를 그렇게 나 매일 밤 기도했는데
네가 입은 웨딩드레스
네가 입은 웨딩드레스
네가 입은 웨딩드레스

내 맘을 몰라줬던
네가 너무 미워서
가끔은 네가 불행하길 난 바랬어
이미 내 눈물은 다 마 마 마르고
버릇처럼 혼자 너에게 말하고
매일 밤 그렇게 불안했던걸 보면 난
이렇게 될꺼란 건 알았는지도 몰라
난 눈을 감아
끝이 없는 꿈을 꿔
제발 그를 떠나 내게 오길

부디 그와 행복해
너를 잊을 수 있게
내 초라했던 모습들은 다 잊어줘
비록 한동안은 나 죽을 만큼 힘이 들겠지만 no oh

너무 오랜 시간을 착각 속에 홀로 바보처럼 살았죠
아직도 내 그녀는 날 보고 새 하얗게 웃고 있는데

***

Nê ka kư woa ta thu kô

Tte rôn kư te mê un kô

Him tư ro han tte myơn nan hưi ma ngưn nưn kki kô

A mu tô mô rư kê mam a a a phư kô

Nê cha kưn mi sô myon tô tam tam he chi kô

Nê ka hôk si na ne ma ư mưn an kê tuên kka boa

A ra bo ri myon u ri mo ro chi kê tuên kka boa

Nansu mưn chu kyo

Tô ip su rưn kke mu ro

Chê ban kư rưn tto na ne kê ô kin

Baby chê ban kư I sô nưn chap chi ma

Cuz you should be my Lady

Ô ren sikanki ta ryo ôn nan tô ta boa chươ

[Ô nư ri] ô chi an ki rưn kư roh kê na me in bam ki tô hes nưn tê

Nô re ka un li myon I chê no nưn kư woa phyơng seng ưng ham kê ha chyô

Nê ka I pưn weddingdress

Nê ka I pưn weddingdress

Nê ka I pưn weddingdress

Ne ma mưn mô la chươs ton

Nê ka no mu mi wươ so

Ka kư mưn nê ka bun heng ha kin nan ba res so

I mi ne nun mu rưn ta ma ma ma rư kô

Bo rưs cho rom hôn cha no ê kê man ha kô

Me in bam kư roh kê bôn an hes ton kon bô myon nan

I roh kê tuên kko ran kon a ras nưn tô mô la

Nannu nưn ka ma

Kư thi op nưn kku mưn kươ

Chê ban kư rưn tto na ne kê ô kin

Baby chê ban kư I sô nưn chap chi ma

Cuz you should be my Lady

Ô ren sikanki ta ryo ôn nan tô ta boa chươ

Nô re ka un li myon I chê no nưn kư woa phyơng seng ưng ham kê ha chyô

[Ô nư ri] ô chi an ki rưn kư roh kê na me in bam ki tô hes nưn tê

Nê ka I pưn weddingdress

Nê ka I pưn weddingdress

Nê ka I pưn weddingdress

Bu ti kư woa heng bôk he

No rưn I chưn su is kê

Ne chô ra hes ton mô sưp tư rưn ta I cho chươ

Bi rôk han tông a nưn na chu kưn man khưm hi mi tưn kês chi man NO OH

No mu ô ren si ka nưn chak kak sô kê hôn lô ba bô chơ rom sa ras chyô

A chik tô ne kư nyo nưn nan bô kô se ha yah kê us kô is nưn tê

Nê ka I pưn weddingdress

Nê ka I pưn weddingdress

Nê ka I pưn weddingdress