BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát[ Still alive – BigBang

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Still alive – BigBang

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

I’m still alive
I’m still alive
I’m still alive

난 죽어가는 듯 보이지만 죽지 않아

Nanchu ko ka nưn tưs bô I chi man chuk chi an ha

남들의 시선을 피해 결코 숨지 않아.

Namtư rưi si so nưn phi he kơn khô sum chi an ha

언제나 보란 듯이 끝까지 추락하지만

On chê na bô ran tư si kưt ka chi chu rak ha chi man
I’m alive

난 더 이상 잃을게 없어

Nanto I sang in hưn kê op so

과거는 뒤로하고 Jump out

Koa ko nưn tuy rô ha cô Jump out

깊이 떨어지고 있는

Ki phi to ro chi cô is nưn

내 모습이 아름다워 지금

Ne mô sư pi a rưm ta wươ chi kưm

내 자신을 하늘에 던져 난 자유로워

Ne cha si nưn ha nư rê ton cho nan cha yu rô wươ

이 순간만큼은 난 살아있어

I sunkanman khư mưn nan sa ra is so
I’m still alive

나를 사랑하는 그녀가 불행해 보여

Na rưn sa rang ha nưn cư nyo ka bun heng he bô yo

자취를 감추네 대중들이 두려워

Cha chuy rưn kam chu nê te chung tư ri tu ryo wươ

많은 동경과 환호 정서불안

Man hưn tông kyong koa hoan hô chong so bu ran

죽음에 대해 고뇌해 괴로운 밤

Chucư mê te he cô tuê he kươ rô un bam

내 젊음의 유품은 사진뿐

Ne chon mư mê yu phu mưn sa chin bun

내 청춘은 남들의 장식품

Ne chong chu nưn nam tư ưi chang sik phum

영적인 기를 받는 내 감성

Yong cho kin ki rưn bat nưn ne kam song

네가 보지 못한 미래 난 봤어

Nê ka bô chi môs han mi re nan boas so

내 인생 멜로디는 내가 지휘해

Ne in seng mên rô ti nưn ne ka chi huy he

고조되는 Climax 를 즐기네

Cô chô tươ nưn Climax rưn chưn ki nê

내게 미친 소녀들은 똑똑해

Ne kê mi chin sô nyo tư rưn tôk tôk he

자격지심 너를 가지고 놀기에

Cha kyok chi sim no rưn ka chi cô nôn ki ê

사람들 다 떠나도 모두가 등을

Sa ram tưn ta to na tô mô tu ka tưng ưn

돌려도 가여운듯한 내 모습에

Tôn lyo tô ka yo un tưs han ne mô sư pê

너 동정해도

No tông chong he tô

세상은 안된다고 내게 말하지만

Sê sang ưn an tươn ta cô ne kê man ha chi ma

그 날의 울고 있던 난 지금 웃고 있어

Cư na rê un cô is ton nan chi cư mus cô is so

언제나 보란 듯이 끝까지

On chê na bô ran tư si cưt ka chi

추락하지만 I’m alive

Churak ha chi man I’m alive

난 더 이상 잃을게 없어 과거는

Nanto I sang in hưn kê op so koa ko nưn

뒤로하고 Jump out

Tuy rô ha cô Jump out

깊이 떨어지고 있는 내 모습이

Ki phi to ro chi cô is nưn ne mô sư pi

아름다워 지금

A rưm ta wươ chi cưm

내 자신을 하늘에 던져 난 자유로워

Ne cha si nưn ha nư rê ton chơ nan cha yu rô qươ

이 순간만큼은 난 살아있어

I sunkanman khư mưn nan sa ra is so
I’m still alive I’m still alive
I’m still alive I’m still alive
I’m livin’ that I’m livin’that good life
I’m still alive I’m still alive
I’m still alive
We livin’ that we livin’ that’ good life
Ye 소리 없이 사라진 함성 대신에

Ye sô ri op si sa ra chin ham song te si nê

탄식 섞인 탄성

Than sik sok kin than song

이 감성시대의 내 반성은 찬송

I kam song si te ưi ne ban song ưn chan sông

양성보다 무서운 악성방송

Yang song bô ta mu so un ak song bang sông

각성하라 아무개나 a-yo 단정 말아

Kak song ha ra a mu ke na a-yo tan chong ma ra

아무 때나

A mu te na

난 죽어가는 듯 보이지만 죽지

Nanchu ko ka nưn tưs bô I chi man chuk chi

않아 남들의 시선을 피해

An ha nam tư rê si so nưn phi he

결코 숨지 않아

Kyon khô sum chi an ha

그 손가락질은 내가 아직

 

Cư sôn ka rak chi rưn ne ka a chik
이슈라는 증거

I syu ra nưn chưng ko

실망과 기대 이유와 근거

Sin mang koa ki te I yu woa cưn ko

입에 오르락내리락해 구설수

I pê ô rư rak ne ri rak he ku son su

날 기다리는 건 양지바른 무덤뿐

Nanki ta ri nưn kon yang chi ba rưn mu tom bun

사람들 다 떠나도 모두가 등을

Sa ram tưn ta to na tô mô tu ka tưng ưn

돌려도 가여운듯한 내 모습에

Tôn lyo tô ka yo un tưs han ne mô sư pê

너 동정해도

No tông chong he tô

세상은 안된다고 내게 말하지만

Sê sang ưn an tươn ta cô ne kê man ha chi ma

그 날의 울고 있던 난 지금 웃고 있어

Cư na rê un cô is ton nan chi cư mus cô is so

언제나 보란 듯이 끝까지

On chê na bô ran tư si cưt ka chi

추락하지만 I’m alive

Churak ha chi man I’m alive

난 더 이상 잃을게 없어

Nanto I sang in hưn kê op so

과거는 뒤로하고 jump out

Koa ko nưn tuy rô ha kô JUMP OUT

깊이 떨어지고 있는 내 모습이 아름다워 지금

Ki phi to ri chi kô is nưn ne mô sư pi a rưm ta qươ chi kưm

내 자신을 하늘에 던져 난 자유로워

Ne cha si nưn ha nư rê ton chơ nan cha yu rô qươ
이 순간만큼은 난 살아있어

I sun kanman khư mưn nan sa ra is so
I’m still alive
I’m still alive I’m still alive I’m still alive
I’m livin’ that I’m livin’ that good life
I’m still alive I’m still alive I’m still alive
We livin’ that we livin’ that’ good life

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[lời bài hát[ Still alive – BigBang”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s