Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Tarantallegra – Kim Junsu

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Tarantallegra – Kim Junsu

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

 

Yo This Time Come on Come on Hoy!
AhHa! XIA Get On. Get on.
O.K

 

What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to COME ON!

What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to COME ON!

 

어딜가나 똑같은 음악 그 틀을 벗어나지 못해

O ton ka na tôk ka thư nư mak cư thư rưn bo so na chi môs he

너와다른 잣댈 가진 난 come on

No woa ta rưn chas ten ka chin nan COME ON

점점 빨리 돌아가는 세상 눈 깜짝하면 변한대세

Chom chom ban li tô ra ka nưn sê sang nun kam chak ha mơn bơn han te sê

정신차려 또 넘어질라 네 스스로 일어나

Chong sin cha rơ tô no mo chin la nê sư sư rô i ro na

 

Tarantallegra 즐겨봐

Tarantallegra  chưn kyo boa

Tarantallegra 음악에 취해

Tarantallegra  ư ma kê chuy he

Tarantallegra 뭐어때

Tarantallegra  mươ o te

Tarantallegra 망설이지마

Tarantallegra mang so ri chi ma

 

Tarantallegra 음악은

Tarantallegra  ư mak ưn

Tarantallegra 느끼는 거야

Tarantallegra nư ki nưn ko ya

Tarantallegra 이 순간

Tarantallegra I sun kan

Tarantallegra 몸을 던져봐

Tarantallegra mô mưn ton cho boa

 

그들손에 좌지우지되는 세상 이젠 지겹지않아

Cư tưn sô nê choa chi u chi tươ nưn sê sang i chên chi kop chi an ha

이것저것 재고 따지는 건 그만

I kos cho kos che cô ta chi nưn kon cư man

이순간 정열의 춤을 춰

I sunkanchong yo rê chu mưn chươ

 

What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY! (이젠 나를 불태워)

What music will you listen to HEY! (I chên na rưn bun thê wươ)
What music will you listen to COME ON!

 

What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY! (그 누구도 막지 못해)

What music will you listen to HEY! (cư nu ku tô mak chi môs he)
What music will you listen to COME ON!

 

Tarantallegra 즐겨봐

Tarantallegra  chưn kyo boa

Tarantallegra 음악에 취해

Tarantallegra  ư ma kê chuy he

Tarantallegra 뭐어때

Tarantallegra  mươ o te

Tarantallegra 망설이지마

Tarantallegra mang so ri chi ma

 

Tarantallegra 음악은

Tarantallegra  ư mak ưn

Tarantallegra 느끼는 거야

Tarantallegra nư ki nưn ko ya

Tarantallegra 이 순간

Tarantallegra I sun kan

Tarantallegra 몸을 던져봐

Tarantallegra mô mưn ton cho boa

 

즐겨봐 음악에 취해 뭐어때 망설이지마

Chun ko boa ư ma kê chuy he mươ o te mang so ri chi ma

음악은 느끼는 거야 이 순간 Tarantallegra

Ư ma cưn nư ki nưn ko ya-I sunkanTarantallegra

 

You have been chosen,
let the music start controlling Your mind,
heart, soul will shine like gold,
baby girl you know it Your wish comes true
모두가 원하는게 지금 너의 마음속에 yeah,

Mô tu ka wươn ha nưn kê chi cưm no ưi ma ưm sô kê YEAH,
마음속에 yeah 너와 나 함께 yeah 영원히

Ma ưm sô kê YEAH no woa na ham kê YEAH yong wươn hi
Move to the beat, show me how much you want me
더 이상 망설일 필요 없이 How’s that sound?

To I sang mang so rin phin dô op si How’s that sound?
It’s going down, down,
down Give me all you got from bottom to top no holding back,
back A to the Z we overseas,
worldwide we’re on the map, yeah

 

Tarantallegra 즐겨봐

Tarantallegra  chưn kyo boa

Tarantallegra 음악에 취해

Tarantallegra  ư ma kê chuy he

Tarantallegra 뭐어때

Tarantallegra  mươ o te

Tarantallegra 망설이지마

Tarantallegra mang so ri chi ma

 

Tarantallegra 음악은

Tarantallegra  ư mak ưn

Tarantallegra 느끼는 거야 (느낄 수가)

Tarantallegra nư ki nưn ko ya (nư kin su ka)

Tarantallegra 이 순간

Tarantallegra i sun kan

Tarantallegra 몸을 던져봐

Tarantallegra mô mưn ton cho boa
Tarantallegra 즐겨봐 (네 인생 네 인생을 즐겨봐)

Tarantallegra  chưn kyo boa (nê-in seng nê-in seng ưn chưn ko boa)

Tarantallegra 음악에 취해 (음악에 취해)

Tarantallegra  ư ma kê chuy he (ư ma kê chuy he)

Tarantallegra 뭐어때

Tarantallegra  mươ o te

Tarantallegra 망설이지마

Tarantallegra mang so ri chi ma

 

Tarantallegra 음악은

Tarantallegra  ư mak ưn

Tarantallegra 느끼는 거야

Tarantallegra nư ki nưn ko ya

Tarantallegra 이 순간

Tarantallegra i sun kan

Tarantallegra 몸을 던져봐

Tarantallegra mô mưn ton cho boa

 

즐겨봐 음악에 취해 뭐어때 망설이지마

Chun ko boa ư ma kê chuy he mươ o te mang so ri chi ma

음악은 느끼는 거야 이 순간 Tarantallegra

Ư ma cưn nư ki nưn ko ya-I sunkanTarantallegra

 

What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to COME ON!

What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to COME ON!

What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to HEY!
What music will you listen to COME ON!