BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] EGO – BigBang

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

EGO – BigBang

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

Chờ mãi mới có ver Kr

She killed my ego

그녀는 뭔가 달라 보통 여자와는 uh

Cư nyo nưn mươn ka tan la bô thông do cha woa nưn UH

뭘 입어도 보다 자연스런 멋 yeh

Mươ ri po tô bô ta cha yon sư ron mos YEH

가까이 하기엔 내겐 너무 먼

Ka ka I ha ki ên ne kên no mu mon
it’s you

하지만 사랑에 빠져버린걸

Ha chi man sa rang ê ba cho bo rin kon
that’s true

나와는 다른 세상에 사는 넌

Na woa nưn ta rưn sê sang ê sa nưn non

뭘 좋아하는지 나는 어떤지

Mươn chô ha ha nưn chi na nưn o ton chi

항상 당당한 그녀의 그 미소 yeh

Hang sang tang tang han cư nyo ưi cư mi sô YEH

날 사로잡아버린걸 어떡해

Nan sa rô cha pa bo rin o tok he

You’re so beautiful

난 홀려버렸어 난

Nan hôn lyo bo ryos so nan

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

그대 생각에 잠 들 수가 없는 이 밤

Cư te seng ka kê cham tưn su ka op nư ni bam

You’re so wonderful nan

미쳐버렸어 난

Mi chơ bo ryos so nan

정신차릴 수가 없어 나 어지러워요

Chong sin cha rin su ka op so na o chi ro wươ dô

She killed my ego
I said she killed my ego
She killed my ego
I know she killed my ego ego

난 단 한번도 이런 적 없어

Nantan han bon tô I ron cho kop so

that’s right

여자는 다 여자지 별 의미 없어

Yo cha nưn ta yo cha chi bo rê mi op so

난 자존심 강한 남자다운 터프가이

Nancha chôn sim kang han nam cha ta un tho phư kai

근데 나 너만 보면 떨고 있어 ay

Cưn tê na no man bô mơn ton cô is so AY

나와는 안 맞아 보이던 그대기에 oh

Na woa nưn an ma cha bô I ton cư te ki ê OH

난 애써 내 맘을 숨기고 있어 baby

Na ne so ne ma mưn sum ki cô is so BABY

하지만 어느새 네 앞에 무릎 꿇고

Ha chi ma no nư se nê a phê mu rưph cưn cô

구차하게 매달려 애원해

Ku cha ha kê me tan lyo e wươn he
oh my god
You’re so beautiful

난 홀려버렸어 난

Nanhôn lyo bo ryos so nan

그대 생각에 잠 들 수가 없는 이 밤

Cư te seng ka kê cham tưn su ka op nư ni bam

You’re so wonderful nan

미쳐버렸어 난

Mi chơ bo ryos so nan

정신차릴 수가 없어 나 어지러워요

Chong sin cha rin su ka op so na o chi ro wươ dô

She killed my ego
I said she killed my ego
She killed my ego
I know she killed my ego ego

넌 어디서 왔니 왜 갑자기

No no ti so woas ni wuê kap cha ki

나를 괴롭게 하니

Na rưn kuê rôp kê ha ni

마치 병이 난 것만 같아

Ma chi byong I nan kos man ka tha

너에게 빠져 난 무너질 것만 같은데

No ê kê ba cho nan mu no chin kos man ka thưn tê
She killed my ego
she killed my ego
She killed my ego
I said she killed my ego
She killed my ego
she killed my ego
She killed my ego
I know she killed my ego
You’re so beautiful

https://juniorbabygirl.wordpress.com/
난 홀려버렸어 난

Nanhôn lyo bo ryos so nan

그대 생각에 잠 들 수가 없는 이 밤

Cư te seng ka kê cham tưn su ka op nư ni bam

You’re so wonderful

난 미쳐버렸어 난

Nanmi cho bo ryos so nan

정신차릴 수가 없어

Chong sin cha rin su ka op so

나 어지러워요

Na o chi ro wươ dô
She killed my ego i know
she killed my ego
EGO

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] 魂 Soul _ Spirit – Heechul – Super Junior mems

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

魂 Soul _ Spirit – Heechul 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

희미해져 불어오는 바람결에

Hưi mi he cho bu ri ô nưn ba ram ko rê

검게 탄 입술조차 차갑게 얼어붙어만 가는데

Kom kê tha nip sun chô cha cha kap kê o ro bu tho man ka nưn tê

아무런 말조차 꺼낼 수 없는 슬픔이 다가오면

A mu ron man chô cha ko nen su op nưn sưn phư mi ta ka ô mơn

보이지 않는 아픔에 어둠이 내게 스밀 때

Bô I chi an nư na phư mê o tu mi ne kê sư min te

사랑할 수 없게 되어 버린 내 안의 하늘아

Sa rang han su op kê tuê o bo rin ne a nê ha nư ra

조금 더 있게 해달라 애원하며 바래도

Chô cưm to is kê he tan la e wươn ha mơ ba re tô

이대로 떠나 갈 수 없어서 흩어진 내 조각들을

I te rô to na kansu op so so hư tho chin ne chô kak tư rưn

찾으려 해도 안되나봐

Cha chư ryo he tô an tuê na boa

빛이 더 흐려지잖아

Bi chi to hư ryo chi chan ha

안녕-

An nyong –

널 정말 사랑할 수 없게 되어 버린 내 안의 하늘아

Non chong man sa rang han su op kê tuê o bo rin ne a nê ha nư ra

조금 더 있게 해달라 애원하며 바래도

Chô cưm to is kê he tan la e wươn ha mơ ba re tô

영원히 날 추억할 수 있게 내게 원한다 해봐도

Yong wươn hi nan chu ok han su is kê ne kê wươn han ta he boa tô

이제 날 잊어갈 너이기에

I chê na ri chokanno I ki ê~

조금씩 멀어져 가는 너의 닿을 수 없는 그 숨결이

Chô cưm sik mo ro cho ka nưn no ưi ta hưn su op nưn cư sum kyo ri

하늘로 떠난 내 영혼을 끝내 울게 만들잖아

Ha nưn lô to nan ne yong hô nưn cưt ne un kê man tưn chan ha

안녕-

An nyong –

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] Close Ur Mouth – M&D (Heechul ft Jungmo)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 Close Ur Mouth – M&D (Heechul ft Jungmo)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Bấn cái bài nì. Cả cái MV.

Khẩu khí  khá lắm! Đúng là Kim Heechul của chúng ta!! ^^~

À trong MV có cả lão Ki và Hun, nhìn 2 lão ngố khủng khiếp.

Just Wait 좀 가만있어봐 별로 충격적인 얘긴 아니야 웃어

Just Wait chôm ka ma nisso boa bơn lô chung kok cho kin ye ki na ni ya u so

사랑해서 떠난단 그 말은 재미없잖아

Sa rang he so to nan nan tan cư ma rưn che mi op chan ha

(OK 좋았어) Dance를 춰줄까

(OK chô has so) Dance rưn chươ chun ka

(OK 알겠어) Rap으로 뱉을까

(OK an kês so) Rap ư rô be thưn ka

(OK Good Choice Girl) Rock으로 해줄까?

(OK Good Choice Girl) Rock ư rô he chun ka?

내가 알아서 Get Off Get Off Get Off

Ne ka a ra so Get Off Get Off Get Off

(뭘봐) 나를 찾는 여자는 많아

(mươn boa) na rưn chack nưn yo cha nưn man ha

(뭘봐) 너를 쫓는 남자는 없지

(mươn boa) no rưn chưck nưn nam cha nưn op chi

(뭘봐) 이게 나와 너의 차이잖아

(mươn boa) I kê na woa no ưi chai chan ha

그래도 가? That’s Great! (Oh) Bye Bye Bye

Cư re tô ka? That’s Great! (Oh) Bye Bye Bye

Just Wait 날 잡을 순 없지 뺨을 때리려고 해도 닿지 않을걸

Just Wait nan cha pưn su nop chi bya mưn te ri ryo cô he tô tah chi an hưn kon

손 내리고 울지 말고 그냥 비켜주면 돼

Sôn ne ri cô un chi man cô cư nyang bi kho chu mơn tuê

(OK 좋았어) Dance를 춰줄까

(OK chô has so) Dance rưn chươ chun ka

(OK 알겠어) Rap으로 뱉을까

(OK an kês so) Rap ư rô be thưn ka

(OK Good Choice Girl) Rock으로 해줄까?

(OK Good Choice Girl) Rock ư rô he chun ka?

https://juniorbabygirl.wordpress.com/phien-am-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-l%E1%BB%9Di-bai-hat-ti%E1%BA%BFng-han/

내가 알아서 Get Off Get Off

(뭘봐) 나를 찾는 여자는 많아

(mươn boa) na rưn chack nưn yo cha nưn man ha

(뭘봐) 너를 쫓는 남자는 없지

(mươn boa) no rưn chưck nưn nam cha nưn op chi

(뭘봐) 이게 나와 너의 차이잖아

(mươn boa) I kê na woa no ưi cha i chan ha

그래도 가? That’s Great! (Oh) Bye Bye Bye

Cư re tô ka? That’s Great! (Oh) Bye Bye Bye

(OK 좋았어) Dance를 춰줄까

(OK chô has so) Dance rưn chươ chun ka

(OK 알겠어) Rap으로 뱉을까

(OK an kês so) Rap ư rô be thưn ka

(OK Good Choice Girl) Rock으로 해줄까?

(OK Good Choice Girl) Rock ư rô he chun ka?

내가 알아서 Get off Get off Get off

Ne ka a ra so Get off Get off Get off

(뭘봐) 너랑 만날 시간은 없어

(mươn boa) no rang man nan si ka nưn op so

(뭘봐) 그 시간엔 다른 여자들

(mươn boa) cư si ka nên ta rưn yo cha tưn

(뭘봐) 나쁜 남자라 욕하든 뭐라 해도 난

(mươn boa) nam cha ra dôk ha tưn mươ ra he tô nan

https://juniorbabygirl.wordpress.com/phien-am-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-l%E1%BB%9Di-bai-hat-ti%E1%BA%BFng-han/
That’s Great! (Oh) Bye Bye Bye

(뭘봐) 나를 찾는 여자는 많아

(mươn boa) na rưn chack nưn yo cha nưn man ha

(뭘봐) 너를 쫓는 남자는 없지

(mươn boa) no rưn chưck nưn nam cha nưn op chi

(뭘봐) 이게 나와 너의 차이잖아

(mươn boa) I kê na woa no ưi cha i chan ha

그래도 가? That’s Great! (Oh) Bye Bye Bye

Cư re tô ka? That’s Great! (Oh) Bye Bye Bye

You got it?

Closeur mouth get off yeah

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] Oppa Oppa – Donghae ft Hyukjae – Super Junior mems

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

Oppa Oppa – Donghae ft Hyukjae

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Ah, Ah,  ha na, tun, sês. Welcome to the Super Show! Let’s Go~!!

My name is DongHae. Let’s party tonight!! (sa! sa!) Let’s go!

그대의 마음에 내 맘대로질러(질러) 내가 원조 여자 킬러(킬러)

Cư te ưi ma ư mê ne mam te rô chin ro (chin ro) ne ka wươn chô yo cha khin ro (khin ro)

문자 썼다 지웠다가 썼다 지웠다가 하게 확 꼬셔볼라

Mun cha sos ta chi wươs ta ka sos ta chi wươs ta ka ha kê hoak cô so bôn la

밤에 잠 못 자게 미치도록 가만두지 않아 나를 말릴 생각 하지 마라 그러다가 다친다

Ba mê cham môs cha kê mi chi tô rôk Ka mơn tu chi an ha na rưn man lin Seng kak ha chi ma ra cư ro ta ka ta chin ta

아싸 삘 받았어 밤새도록 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까

A sa bin ba tas so bam se tô rôk tan lin ka Nu kun ne mam te rô bam se bu rưn chi rưn ka

Hey won’t you take me to funky town

I’m international Baby 123 Let’s go

내가 떴다하면 다 외쳐 오빠, 오빠.

Ne ka tos ta ha mơn ta wưê cho ô ba ô ba

Tokyo,London,New York,Paris, ô ba, ô ba.

I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar,

이쁜이들 다 모여라 떴다 오빠, 오빠.

I bư ni tưn ta mô yo ra tos ô ba ô ba

이리저리 이쁜이 있는 곳에 가서(HOLLA)

I ri cho ri I bu ni is nưn cô sê ka so (HOLLA)

요리조리 다니면서 Shawty Shawty(HOLLA)

Dô ri chô ri ta ni mơn so Shawty Shawty(HOLLA)

오빠오빠 라고 다 불러 난 국제적인

Ô ba ô ba cô ta bun lo nan kuk chê cho kin

오빠 집에 가지마 라고 하지마 난 모든 이의 오빠

Ô ba chi pê ka chi ma ra cô ha chi ma nan mô tư ni ưi ô ba

아싸 기분 좋다 오늘 계속 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까

A sa ki bun chôk ta ô nưn kê sôk tan lin ka nu kun ne mam te rô bam se bu rưn chi rưn ka

Hey won’t you take me to funky town

I’m international Baby 123 Let’s go

내가 떴다하면 다 외쳐 오빠, 오빠.

Ne ka tos ta ha mơn ta wưê cho ô ba ô ba

Tokyo,London,New York,Paris, ô ba, ô ba.

I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar,

이쁜이들 다 모여라 떴다 오빠, 오빠.

I bư ni tưn ta mô yo ra tos ô ba ô ba

내가 떴다하면 다 외쳐 오빠, 오빠.

Ne ka tos ta ha mơn ta wưê cho ô ba ô ba

Tokyo,London,New York,Paris, 오빠, 오빠.

I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar,

이쁜이들 다 모여라 떴다 오빠, 오빠.

I bư ni tưn ta mô yo ra tos ô ba ô ba

I say 동해. You say 오빠. 동해 (오빠) 동해 (오빠)

I say Tông He You say Ô ba. Tông He (ô ba) Tông He (Ô ba)

I say 은혁. You say 오빠. 은혁 (오빠) 은혁 (오빠)

I say Ưn Hơk. You say Ô ba. Ưn Hơk (Ô ba) Ưn Hơk (ô ba)

I say 슈주. You say 오빠. 슈주 (오빠) 슈주 (오빠)

I say Su Chu. You say Ô ba. Su Chu (Ô ba) Su chu (Ô ba)

(1,2,3 Break down)

(Uh yeah~~~)

내가 떴다하면 다 외쳐 오빠, 오빠.

Ne ka tos ta ha mơn ta wươ cho ô ba ô ba

Tokyo,London,New York,Paris, ô ba ô ba

I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar,

이쁜이들 다 모여라 떴다 오빠, 오빠

I bu ni tưn ta mô yo ra tos ta ô ba. Ô ba

(Uh yeah~~~)

내가 떴다하면 다 외쳐 오빠, 오빠.

Ne ka tos ta ha mơn ta wưê cho ô ba ô ba

Tokyo,London,New York,Paris, 오빠, 오빠

I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar,

이쁜이들 다 모여라 떴다 오빠, 오빠

I bu ni tưn ta mô yo ra tos ta ô ba. Ô ba

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Mona Lisa – MBLAQ

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Mona Lisa – MBLAQ

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

Leggo everybody on the left
everybody on the right
everybody everybody in the house say
Lalalalala Oh Lalalalala Oh
Lalalalalala

Bฺaby say yeah yeah yeah yes
Don’t say no no no no
눈을 뗄 수 없어

Nu nưn tên su op so

널 가질수가 없대도 도 도 도

Non ka chin su ka op te tô tô tô tô

이런 적 첨이야 나를 봐

I roh chok cho mi ya rưn boa

왜 어딜 봐 불러도

Wuê o tin boa bun lo tô

아무 대답 없는 넌 모나리자

A mu te tap op nưn no mô na ri cha

여긴 너의 자리야 날 떠나지마

Yo kin no ưi cha ri ya nan to na chi ma

I Know I Know I Know I Know

사랑해 사랑해 사랑한다

Sa rang he. Sa rang he. Sa rang han ta

태양보다 뜨겁게 원한다

The yang bô ta tư kop kê wươn han ta

넌 가질 수 없는

Non ka chin su op nưn

모나리자 같아서 두려워

Mô na ri cha ka tha so tu ryo wươ

내게 안녕이라 말하지마

Ne kê an nyong I ra man ha chi ma

그런 눈빛으로 내게 말하지마

Cư ron nun bi chư rô ne kê man ha chi ma

Baby SAY YES Baby SAY YES

모나리자 같은 표정을하고

Mô na ri cha ka thưn phyô chong ưn ha cô

Oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh

Oh Baby SAY YES Baby SAY YES

난 멍하니서서 바라보고있어

Nanmong ha ni so so ba ra bô ra bô cô is so

You never Know

니가 내여자가 될지

Ni ka ne yo cha ka tuên chi

난 결국 또 너를 바라보게 됐지

Nankon kuk tô no rưn ba ra bô kê tuês chi

아무말 없이 무표정한듯

A mu ma rop si mu phyô chong han tưs

웃으며 넌 멀어지고있어

U sư mơ non mo ro chi cô is so

I Know I Know I Know I Know

사랑해 사랑해 사랑한다

Sa rang he, sa rang he, sa rang han ta

이렇게 소리쳐 불러본다

I roh kê sô ri chyo bun lo bôn ta

넌 가질 수 없는

Non ka chin su op nưn

모나리자 같아서 두려워

Mô na ri cha, ka tha so tu rơ wươ

내게 안녕이라 말하지마 그런

Ne kê an nyong I ra man ha chi ma cư ron

눈빛으로 내게 말하지마

Nun bi chư rô ne kê man ha chi ma

Baby SAY YES Baby SAY YES

모나리자 같은 표정을 하고

Mô na ri cha ka thưn phyô chong ưn ha cô

Oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh

Oh Baby SAY YES Baby SAY YES

난 멍하니서서 바라보고있어

Nanmong ha ni so so ba ra bô ra bô cô is so

널 만질수는 없지만

Non man chin su nưn op chi man

널 가질수는 없지만 널원해

Non ka chin su nưn op chi man non wươn he

everybody on the left
everybody on the right
everybody everybody
in the house say
Lalalalala Oh Lalalalala Oh
Lalalalalala

내게 안녕이라 말하지마

Ne kê an nyong I ra man ha chi ma

그런 눈빛으로 내게 말하지마

Cư ron nun bi chư rô ne kê man ha chi ma

Baby SAY YES Baby SAY YES

모나리자 같은 표정을 하고

Mô na ri cha ka thưn phyô chong ưn ha cô
Oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh

Oh Baby SAY YES Baby SAY YES

난 멍하니서서 바라보고있어

Nanmong ha ni so so ba ra bô ra bô cô is so