[lời bài hát] Hyuna ft.Zico – Just Follow

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

 Hyuna ft.Zico – Just Follow

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

Ladies & Gents
Miss Hyuna in the buildin’
You already know
Let’s go
(Hey hey hey)
(Hey hey hey)
Representing block beat and Q
You know what it is
It’s ___________
Let’s get it on
Let’s go

They call me H Y U N to the A
춤이면 춤 난 늘 제대로 해

Chumi mơn chum nan nưn chê te rô he
절대 질릴 순 없지 매일 새롭게

Chon te chin lin su op chi me in se rôp kê
I’mma give it to you I’mma give it to you
내게 필요한 건

Ne kê phin dô han kon

10 minutes? 4minute
딱 4분이면 돼

Tak 4 bu ni mơn tuê

get get get wit it
심장이 멎기 전에 빨리 준비해 미리

sim chang I mock ki cho nê ban li chun bi he mi ri
Beautiful sexy hot pretty
Yeah

내가 누군지 넌 몰라

Ne ka nu kun chi non mô la

Whole lotta ladies

원하지 내 몰락

Wươn ha chi ne môn lak

난 계속 올라 뜨겁게 더 위로

Nankyê sô côn la tư kop kê to wuy rô
내가 돌아왔으니 물러나 저 뒤로

Ne ka tô ra woas sư ni mô la na cho tuy rô
난 다르지 같지 않단 말이지

Nanta rư chi kath chi an tan ma ri chi
Just keep it juicy baby

안 마르지

An ma tư chi
말하지 않아도 다 아는 듯 해

Man ha chi an ha tô ta a nưn tưs he
다 나를 쳐다봐

Ta na rưn chyo ta boa

I’m flying

나는 듯해

Na nưn tưs he

 

내가 어딜 가던 다들 나를 바라봐

Ne ka o tin ka ton ta tưn na rưn ba ra boa
나를 원한다면 다들 나를 따라와

Na rưn w ươn han ta mơn ta tưn na rưn ta ra woa
Just follow me (I got what u want want)
Just follow me (I got what u want want want want want want)
Just follow me me me me me me me

 

내가 어딜 가던 다들 나를 바라봐

Ne ka o tin ka ton ta tưn na rưn ba ra boa
나를 원한다면 다들 나를 따라와

Na rưn w ươn han ta mơn ta tưn na rưn ta ra woa
Just follow me (I got what u want want)
Just follow me (I got what u want want want want want want)
Just follow me me me me me me me

 

You know about me
They call me Z, I, C, O
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

내가 어딜 가던 다들 나를 바라봐
ne ka o tin ka ton ta tưn na rưn ba ra boa

나를 원한다면 다들 나를 따라와

Na rưn wươn han ta mơn ta tưn na rưn ta ra woa
Just follow me (I got what u want want)
Just follow me (I got what u want want boy)

내가 어딜 가던 다들 나를 바라봐

Ne ka o tin ka ton ta tưn na rưn ba ra boa
나를 모른다면 가서 빨리 알아봐

Na rưn mô rưn ta mơn ka so ban li a ra boa
Just follow me (I got what u want want boy)
Just follow me

내가 어딜 가던 다들 나를 바라봐
ne ka o tin ka ton ta tưn na rưn ba ra boa

나를 원한다면 다들 나를 따라와

Na rưn wươn han ta mơn ta tưn na rưn ta ra woa
Just follow me (I got what u want want)
Just follow me (I got what u want want boy)
내가 어딜 가던 다들 나를 바라봐

Ne ka o tin ka ton ta tưn na rưn ba ra boa
나를 모른다면 가서 빨리 알아봐

Na rưn mô rưn ta mơn ka so ban li a ra boa
Just follow me (I got what u want want boy)
Just follow me

 

 

[lời bài hát] Elizabeth – Ppappa Pierrot

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Elizabeth – Ppappa Pierrot

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

빠빠 삐에로 빠빠 삐에로 미쳤어

Ba ba bi ê rô ba ba bi ê rô mi chyos so

bad bad bad tonight

빠빠 삐에로 빠빠 삐에로 잔을 채워 저 하늘 위로

Ba ba bi ê rô ba ba bi ê rô cha nưn che wươ cho ha nư ruy rô

Them Loose
everybody

틀에 갇힌 내 style 모두

Thư rê kat him ne Style mô tu

Loose
everybody

지금부터 내 룰을 깨봐

Chi cưm bu tho ne ru rưn ke boa
bom bom da hey bom bom da hey
Babe

오늘밤 전화기를 끄고

Ô nưn bam chon hoa ki rưn cư cô

Don`’ stop Music

사랑한단 말을 뭣하러해

Sa rang han tan ma rưn mươs ha ro he

이밤을 즐겨

I ba mưn chưn kyo

crazy in party

짜릿짜릿 흔들어봐 더 더

Cha ris cha ris hưn tư ro boa to to

Mad

음악에 널 맡겨

Ư ma kê non math kyo

You know what I’m saying

(24 wild Brand new Elizabeth Brrrrrrrrrrrr)

빠빠 삐에로 빠빠 삐에로 미쳤어

Ba ba bi ê rô ba ba bi ê rô mi chyos so

bad bad bad tonight

빠빠 삐에로 빠빠 삐에로 잔을 채워 저 하늘 위로

Ba ba bi ê rô ba ba bi ê rô cha nưn che wươ cho ha nư ruy rô

지지지지 지겨워

Chi chi chi chi chi kyo wươ

Love Trouble

미미미미 미쳤어

Mi mi mi mi mi chyos so

Love Trouble

지지지지 지쳤어

Chi chi chi chi chi chyos so

Love Trouble
No Way No Way

빠빠 삐에로
ba ba bi ê rô
Baby one more time~

오늘밤 겁쟁인

Ô nưn bam kop cheng in

(You must go back home)

아침이 올 때까지

A chi mi ôn te ka chi

party and party!

헤롱헤롱! 술 한잔 모두

Hê rông hê rông! Sun han chan mô tu

oneshot

세상에 소리쳐

Sê sang ê sô ri chyo

You know what I’m saying~

에오

Ê so

(24 wild Brand new Elizabeth Brrrrrrrrrrrr)

빠빠 삐에로 빠빠 삐에로 미쳤어

Ba ba bi ê rô ba ba bi ê rô mi chyos so

bad bad bad tonight

빠빠 삐에로 빠빠 삐에로 잔을 채워 저 하늘 위로

Ba ba bi ê rô ba ba bi ê rô cha nưn che wươ cho ha nư ruy rô

지지지지 지겨워

Chi chi chi chi chi kyo wươ

Love Trouble

미미미미 미쳤어

Mi mi mi mi mi chyos so

Love Trouble

지지지지 지쳤어

Chi chi chi chi chi chyos so

Love Trouble
No Way No Way

빠빠 삐에로
ba ba bi ê rô

Let’s go Let’s go Let’s go Let’s go Let`s party
Let’s go Let’s go Let’s go Let’s go Let`s party
Let’s go Let’s go Let’s go Let’s go Let`s party tonight

빠빠 삐에로 빠빠 삐에로 미쳤어

Ba ba bi ê rô ba ba bi ê rô mi chyos so

bad bad bad tonight

빠빠 삐에로 빠빠 삐에로 잔을 채워 저 하늘 위로

Ba ba bi ê rô ba ba bi ê rô cha nưn che wươ cho ha nư ruy rô

지지지지 지겨워

Chi chi chi chi chi kyo wươ

Love Trouble

미미미미 미쳤어

Mi mi mi mi mi chyos so

Love Trouble

지지지지 지쳤어

Chi chi chi chi chi chyos so

Love Trouble
No Way No Way

빠빠 삐에로
ba ba bi ê rô

 

[lời bài hát] Good Bye Baby – MissA

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Good Bye Baby – MissA

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

 

Good bye, baby good bye

뒤돌아서 그대로 앞으로 가면 돼

Tuy tô ra so cư te rô a phư rô ka mơn tuê
아무런 말도 하지 말고 이대로 사라져 주는 거야

A mu ron man tô ha chi man cô I te rô sa ra chyo chu nưn ko ya
Baby good bye, good bye

 

내 이름은 수지가 아닌데 자꾸만 실수로 수지라 부를 때

Ne I rư mưn su chi ka a nin tê cha ku man sin su rô su chi ra bu rưn te
그때 알아 차려야 했어 왜 애써 너를 믿어 주려 했는지 몰라

Cư te a ra cha ryo ya hes so wuê ye so no rưn mi to chu ryo hes nưn chi mô la
(니가 어떤 앤지 알았어) 괜히 울지 마

(ni ka o ton yen chi a ras so) kuên hi un chi ma
(너의 물건들 다 내놨어) 연기는 이제 그만

(no ưi mun kon tưn ta ne noas so) yon ki nưn I chê cư man

 

Good bye, baby good bye

뒤돌아서 그대로 앞으로 가면 돼

Tuy tôn ra so cư te rô a phư rô ka mơn tuê
아무런 말도 하지 말고 이대로 사라져 주는 거야

A mu ron man tô ha chi man cô I te rô sa ra chyo chu nưn ko ya
Good bye, baby good bye

즐거웠어 재미있었다고 생각할게

Chun ko wươs  so che mi is sos ta cô seng kak han kê
그러니 여기까지 하기 너의 쇼는 이제 끝난 거야

Cư ro ni yo ki ka chi ha ki no ưi syô nư ni chê cưt nan ko ya
Baby good bye, good bye

 

친구들이 모두 다 말릴 때 그때 그 얘길 들었어야 했는데

Chin ku tư ri mô tu ta man lin te cư te cư ye kin tư ris so ya hes nưn tê
왜 나는 너의 그 눈빛이 진실치 못하다는 걸 전혀 몰랐는지

Wuê na nưn no ưi cư nun bi chi chin sin chi môs ha ta nưn kon chon hyo môn las nưn chi
(뛰어난 너의 그 연기가) 정말 놀라워

(tuy o nan no ưi cư yon ki ka) chong man nôn la wươ
(너무 뛰어나서 결국엔) 날 울리고 말았어

(no mu tuy o na so kyon ku kên) na run li cô ma ras so

 

어쩜 삐거덕 삐거덕 거리는 소리 하나도 없이

O chom bi ko tok bi ko tok ko ti nưn sô ri ha na tô op si
그렇게 구렁이 담 넘어가듯 부드럽게 날 속였지

Cư roh kê ku rong I tam no mo ka tưs bu tư rop lê nan sô kyos chi
참 대단한 쇼를 봤어 내가 니 덕에 표도 안 사고 다

Cham te tan han syô rưn boas so ne ka ni to kê phyô tô an sa cô ta
공짜로 좋은 자리에 딱 하지만 No 이제는 Bye bye

Công cha rô chô hưn cha ri ê tak ha chi man No I chê nưn Bye Bye

 

 

 

 

[lời bài hát] Heartbreaker – G-Dragon

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

 Heartbreaker – G-Dragon

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

Về mặt từ ngữ thì đúng rồi đấy!

Nhưng rap đc hay k là bạn đấy nhé !

A yo! Finally! Is this what you’ve been waiting for?
Brand new G.D! I’m all by myself but it’s all good!
You’re my heartbreaker~
DJ and YG
Let me take this song here
나도 어디서 꿀리진 않어

Na tô o ti so kun li chin an ho
아직 쓸만한 걸 죽지 않았어

A chik sưn man han kon chuk cho an has so
너하나 때문에 망가진 몸

No ha na te mu nê mang ka chin môm
사라진 꿈 못찾는 맘

Sa ra chin kum môs chack nưn mam
널 위해서라면 이 한 몸 날려

No ruy he so ra mơ ni han môm nan lyo
니가 있는 곳이면 달려

Ni ka is nưn cô si mơn tan lyo
하지만 그댄 내게 안녕 또 안녕

Ha chi man cư ten ne kê an nyong tô an nyong

넌 내가 싫다고 이유가 뭐냐고

Non ne ka sin ta cô I yu ka mươn nya cô
자신있는 니 표정이 모든걸 말해줘 슬프게 해

Cha si nisnưn ni phyô chong I mô tưn kon man he chươ sưn phư kê he
그래도 좋다고 기회를 달래도

Cư re tô chôh ta cô ki hươ rưn tan le tô
한 번 돌아선 니 모습 차가운 그 눈빛이

Han bon tô ra son ni mô sưp cha ka un cư nun bi chi

No, no
You’re my heart, heart, heart, heart, heart breaker
내가 뭘 잘못했는지

Ne ka mươn chan môs hes nưn chi
You’re heart, heart, heart, heart, heart breaker
No way, No way

내가 널 떠나간대도 나는 정말 간다고

Ne ka non to na kante tô na nưn chong man kanta cô
잘 사나 보자고
chan sa na bô cha cô
지긋 지긋 지긋해 삐끗 삐끗 삐끗해

Chi cưs chi cưs chi cưs he bi cưs bi cưs bi cưs he
내 사랑의 비극에 no way
ne sa rang ưi bi ku kê No Way
매일 똑같이 묻는데 넌 내가 변했다고 해

Me in tôk ka thi mut nưn tê non ne ka byon hes ta cô he
가징스런 입 다물래

Ka ching sư to nip ta mun le
상대가 누군지 알고 말해

Sang te ka nu kun chi an cô man he
난 이제 out of control 혼자서 계속 미쳐

Na ni chê Out Of Control hôn cha so kyê sôk mi chyo
그 자리 그곳에서 안녕 또 안녕

Cư cha ri cư cô sê so an nyong tô an nyong

넌 내가 싫다고 이유가 뭐냐고

Non ne ka sin ta cô I yu ka mươn nya cô

화가 난 니 목소리 모든걸 보여줘 슬프게 해
그래도 좋다고 기회를 달래도

Cư re tô chôh ta cô ki hươ rưn tan le tô

한 번 돌아선 니모습 차가운 그 미소가 미워요

 
no no
You’re my heart, heart, heart, heart, heart breaker
내가 뭘 잘못했는지

ne ka mươn chan môs hes nưn chi

Just what did I do that has gone wrong
You’re my heart, heart, heart, heart, heart breaker
no way no way

내가 널 떠나간대도 나는 정말 간다고

Ne ka non to na kante tô na nưn chong man kanta cô
잘 사나 보자고
chan sa na bô cha cô

 

지긋 지긋 지긋해 삐끗 삐끗 삐끗해

Chi cưs chi cưs chi cưs he bi cưs bi cưs bi cưs he

내 사랑의 비극에

내 사랑의 비극에
ne sa rang ưi bi ku kê

I’ll still still be there

(꺼진 니 전화기에)

(ko chin ni chon hoa ki ê)
I’ll still still be there

(내 집앞 편지함에)

(ne chi paph phyon chi ha mê)
난 아직도 그댈(이젠 남이라 해도)

Nana chik tô cư ten (I chên na mi ra he tô)

I’ll will still be there
영원히 함께하잔 그 말들

Yong wươn hi ham kê ha chan cư man tưn
잠깐의,달콤함 뿐이라고

Cham ka nê, tan khôm ham bu ni ra cô
그댄 왜 아무렇지 않냐고

Cư ten wuê a mu roh chi an nya cô
Hey! 난 이렇게 아픈데

Hey! Na ni roh kê a phưn tê
no no
You’re my heart, heart, heart, heart, heart breaker
내가 뭘 잘못했는지

ne ka mươn chan môs hes nưn chi
You’re my heart heart heart heart heart breaker
no way no way
You’re my heart, heart, heart breaker breaker
You’re my heart, heart, heart breaker breaker
h.e.a.r.t. breaker no way

 

 

[lời bài hát] Ma Boy – Sistar

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Ma boy – Sistar

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

Let’s go S.I.S.T.A.R, Sistar!
Baby stop breakin’ my heart
You heard me? No more next time!
I hope you got that boy

Hey girls It’s gon’ be alright
Hey boys Better make it right
Hey girls We got ya back

말하지 않아도 알 수 있다 했잖아 내 맘 어떤지 넌 알고 있겠지

Man ha chi an ha tô an su is ta hes chan ha ne ma mo ton chi no nan cô is kês chi
그래서 믿고 참고 기다렸지 혼자 두지 않겠다고 했잖아

Cư re so mit cô cham cô ki ta ryos chi hôn cha tu chi an kê s ta cô hes chan ha
약속했었지 손가락 걸었지 그런데 왜 또 거짓말을 해

Yak sôk hes sos chi sôn ka rak ko ros chi cư ron tê wuê tô ko chis ma rưn he

사랑한다는 말 그리 어렵니 한마디 말이면 되는걸

Sa rang han ta nưn man cư ri o ryop ni han ma ti ma ri mơn tuê nưn kon
너 자꾸 변해가 나도 이젠 조금 지쳐가 Oh Oh

No cha ku byơn he ka na tô I chên chô cưm chi chyo ka Oh Oh
시간이 갈수록 더 모르겠어 좋아질수록 나는 더 아픈데

Si ka ni kansu rôk to mô rư kês so chô ha chin su rôk na nưn to a phưn tê
(Why you trippin’ boy)

날 좀 바라봐

Nanchôm ba ra boa

Oh Ma Boy ~ Oh Ma Boy ~Baby
니가 무슨 사랑을 알아 내 맘만 아파

Ni ka mu sưn sa rang ưn a ra ne mam man a pha
Oh Ma Boy ~ Oh Ma Boy ~Baby
니가 어떻게 내 맘을 알아

Ni ka o toh kê ne ma mưn a ra

Don’t let me down Boy

너 때문에 내가 미쳐

No te mu nê ne ka mi chyo

why try’n play games with me?
너로 인해 하루에도 나는 몇 번씩

no rô in he ha ru ê tô na nưn mơck bon sik

UP & DOWN, Don’t let me down,

난 울어 매일 밤

Na nu ro me in bam

(No, No) Stop breakin’ ma heart
너는 내 기분도 모르고 눈 돌려

No nưn ne ki bun tô mô rư cô nun tô lyo

 

What I got what you lookin’for
한 눈 팔지마 이게 내 마지막 경고 (oh, no)

Han nun phan chi ma I kê ne ma chi mak kyong cô (Oh, no)
This gon’ be the last time

사랑한다는 말 그리 어렵니 한마디 말이면 되는걸

Sa rang han ta nưn man cư ri o ryop ni han ma ti ma ri mơn tuê nưn kon
너 자꾸 변해가 나도 이젠 조금 지쳐가 Oh Oh

No cha ku byơn he ka na tô I chên chô cưm chi chyo ka Oh oh
시간이 갈수록 더 모르겠어 좋아질수록 나는 더 아픈데

Si ka ni kansu rôk to mô rư kês so chô ha chin su rôk na nưn to a phưn tê
(Why you trippin’ boy)

날 좀 바라봐

Nanchôm ba ra boa

Woo Boy

더 좋아질수록

To chô ha chin su rôk

Woo Boy

아픈 내 맘을 아니 너

A phưn ne ma mưn a ni no
내 맘에 작은 속삭임 때론 나를 보는 따뜻한 눈길

Ne ma mê cha cưn sôk sa kim te rôn na rưn bô nưn ra tưs han nun kin
그거 하나면 되 오직 너만 원해 아직도 너만 내 맘 모르잖아

Cư ko ha na mơn tuê ô chik no man wươn he a chik tô no man ne mam mô rư chan ha

Oh Ma Boy ~ Oh Ma Boy ~Baby
니가 무슨 사랑을 알아 내 맘만 아파

Ni ka mu sưn sa rang ưn a ra ne mam man a pha
Oh Ma Boy ~ Oh Ma Boy ~Baby
니가 어떻게 내 맘을 알아

Ni ka o toh kê ne ma mưn a ra
Don’t let me down Boy
Ma Boy

 

Previous Older Entries Next Newer Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Sáu 2012
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930