Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Lead me – Sistar

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Lead Me – Sistar
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

s.i.s.t.t.a.r my love is going to far
I know you already know and I don’t wanna let go
and if you want me then come and get me
I know you want this SISTAR
baby come and lead me
오늘 밤 단 둘이 날 데려가 줘요
ô nưn bam tan tu ri nan tê ryơ ka chươ dô
baby pick me ah ah
너만이
no ma ni
complete me
사랑스런
Sa rang sư rơn
my honey
당신만이 날, 날 혼낼 수 있죠
Tang sin ma ni nan, nan hôn nen su is chyô

돌아보면 자꾸 생각이 나
Tô ra bô mơn cha ku seng ka ki na
이게 사랑일까 덜컥 겁부터 나
I kê sa rang in ka ton khok kop bu tho na
티가 나게 니가 너무 좋아
Thi ka na kê ni ka no mu chô ha
친구들이 놀려대도
Chin ku tư ri nôn lyo te tô
la la la la
너 꼼짝마
No côm chak ma
Baby
너 내게 이리와(와)
No ne kê I ri woa (woa)
내 친구 효린이는 그만 쳐다봐(쳐다봐)
Ne chin ku hyô ri ni nưn cư man chyơ ta boa (chyơ ta boa)
bring me up(up) up(up)
오직 나만 데려가
Ô chik na man tê ryp ka
bring me up(up) up(up)
너를 기대고 싶어
No rưn ki te cô si pho
my love (my love) my heart (my heart)
오늘 하루만 나와 함께 있어줄래
ô nưn ha ru man na woa ham kê is so chun le
baby come and lead me
오늘 밤 단 둘이 날 데려가 줘요
ô nưn bam tan tu ri nan tê ryơ ka chươ dô
baby pick me ah ah

너만이
No ma ni
complete me
사랑스런
Sa rang sư rơn
my honey

당신만이 날, 날 혼낼 수 있죠
Tang sin ma ni nan, nan hôn nen si is chyô
(one)
내게만 하는 말투
Ne kê man ha nưn man thu
(two)
너만이 쓰는 향수
No ma ni sư nưn hyang su
and three four
(더) 셀 수 도 없는 이유
(to) sên su tô op nưn I yu
and every day I need you boo
and every night I missing you

이런 내게 나도 놀라
I rơn ne kê na tô nôn la
la la la la
그대가 원하면 앞에서 랩도
Cư te ka wươn ha mơn a phê so rep tô
해 라면도 못 끓이는 내가 밥도 해
He ra mơn tô môs cưn hi nưn ne ka bap tô he
지금 꿈이라도 너무나 좋아
Chi cưm cu mi ra tô no mu na chô ha
오빠야 라면 나는 그냥 다 좋아
Ô ba ya ra mơn na nưn cư nyang ta chô ha
my love (my love) my heart (my heart)
오늘 하루만 나와 함께 있어줄래
ô nưn ha ru man na woa ham kê is so chun le
baby come and lead me
오늘 밤 단 둘이 날 데려가 줘요
ô nưn bam tan tu ri nan tê ryo ka chươ dô
baby pick me ah ah
너만이
no ma ni
complete me
사랑스런
Sa rang sư rơn
my honey
당신만이 날, 날 혼낼 수 있죠
tang sin ma ni nan, nan hôn nen su is chyô
baby it’s alright~
못 이긴 척 그대 손을 잡아줄게
Mô si kin chok cư te sô nưn cha pa chun kê
오늘 이 밤에 나에 입술 위에 살며시 kiss 해줘
Ô nư ri ba mê na ê ip sun wuy ê san myo si KISS he chươ
baby come and lead me
오늘 밤 단 둘이 날 데려가 줘요
ô nưn bam tan tu ri nan tê ryo ka chươ dô
baby pick me ah ah
너만이
no ma ni
complete me
사랑스런
Sa rang sư rơn
my honey
당신만이 날, 날 혼낼 수 있죠
tang sin ma ni nan, nan hôn ten su is chyô
So baby Come lead me Hold me Control me
Oh baby baby love me hug me kiss me
So baby Complete me Hold me Control me
Oh baby baby love me hug me kiss me

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] I don’t know why – CNBlue

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

I don’t know why – CNBlue
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Ta thích nghe ver Eng hơn, ver Kr nghe không chất lắm.

Thích chất nhạc của CNBlue, nó có nét rất trẻ trung, rất sinh viên

***

왜 갑자기 날 떠나려고 하는지
Wuê kap cha ki nan to na ryo cô ha nưn chi
물어봐도 차가워진 너의 눈빛만
Mu ro boa tô cha ka wươ chin no ưi nun bick man
왜 갑자기 넌 내가 싫어졌는지
Wuê kap cha ki non ne ka sin ho chyos nưn chi
물어봐도 대답조차 하지를 않아
Mu ro boa tô te tap chô cha ha chi rưn an ha

가지마 가지마 내 말이 들리니
Ka chi ma ka chi ma ne ma ri tưn li ni
널 사랑하고 있어
Non sa rang ha cô is so
I don’t know why I don’t know why
날 보고 말해
Nan bô cô man he
I don’t know why I don’t know why
사랑하면서 왜 떠나가는지
Sa rang ha myơn so wuê to na ka nưn chi
주저 없이 내뱉던 내 첫사랑에 얘기들
Chu cho op si ne beth ton ne chos sa rang ê yê ki tưn
쓸데없이 내뱉던 내 구차한 그 변명들
Sưn tê op si ne beth ton ne ku cha han cư byơn myơng tưn
주저 없이 내뱉던 내 유치한 그 농담들
Chu cho op si ne beth ton ne yu chi han cư nông tam tưn
쓸데없이 내뱉던 내 짜증 섞인 투정들
Sưn tê op si ne beth ton ne cha chưng sok kin thu chong tưn
나 말고 다른 사람이 생겼냐고
Ne man cô ta rưn sa ra mi seng kyơs nya cô
물어봐도 하염없이 눈물만 흘려
Mu ro boa tô ha yo mop si nun mun man hưn lyơ
넌 내게 무슨 잘못이 있었냐고
Non ne kê mu sưn chan mô si is sos nya cô
물어봐도 고개만 숙인 채 넌 울어
Mu ro boa tô cô ke man su kin che no nu ro
가지마 가지마 내 말이 들리니
Ka chi ma ka chi ma ne ma ri tưn li ni
널 사랑하고 있어
Non sa rang ha cô is so
I don’t know why I don’t know why
날 보고 말해
Nan bô cô man he
I don’t know why I don’t know why
사랑하면서 왜 떠나가는지
Sa rang ha myơn so wuê to na ka nưn chi
주저 없이 내뱉던 내 첫사랑에 얘기들
Chu cho op si ne beth ton ne chos sa rang ê yê ki tưn
쓸데없이 내뱉던 내 구차한 그 변명들
Sưn tê op si ne beth ton ne ku cha han cư byơn myơng tưn
주저 없이 내뱉던 내 유치한 그 농담들
Chu cho op si ne beth ton ne yu chi han cư nông tam tưn
쓸데없이 내뱉던 내 짜증 섞인 투정들
Sưn tê op si ne beth ton ne cha chưng sok kin thu chong tưn
나 말고 다른 사람이 생겼냐고
Ne man cô ta rưn sa ra mi seng kyơs nya cô
물어봐도 하염없이 눈물만 흘려
Mu ro boa tô ha yo mop si nun mun man hưn lyơ
넌 내게 무슨 잘못이 있었냐고
Non ne kê mu sưn chan mô si is sos nya cô
물어봐도 고개만 숙인 채 넌 울어
Mu ro boa tô cô ke man su kin che no nu ro

가지마 가지마 내 말이 들리니
Ka chi ma ka chi ma ne ma ri tưn li ni
널 사랑하고 있어
Non sa rang ha cô is so
가지마 가지마 내 말이 들리니
Ka chi ma ka chi ma ne ma ri tưn li ni
널 사랑하고 있어
Non sa rang ha cô is so
#” You don’t know why you don’t know why
사랑하는데
Sa rang ha nưn tê
I don’t know why I don’t know why
어떻게 나를 버릴 수가 있어
O tok kê na rưn bo run su ka is so

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Let it go – Heo Young Saeng

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Let it go – Heo Young Saeng
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 
내게 무심한 듯 차갑기만 한 니 맘 난 잘 모를 것만 같아 니가 난 어려워
Ne kê mu sim han tưs cha kap ki man han ni mam na chan mô rưn kos man ka tha ni ka na no ryơ wươ
아직까지 해보고 해도 이런 여자라서 좁고 좁은 소심한 나라서 매일 돌고 돌아 계속
A chik ka chi he bô cô he tô I ro nyo cha ra so chôp cô chô pưn sô sim ha ne ra so me in tôn cô tô ra kyê sôk
이런 내가 그런 네게 자꾸 끌려가 불안할 뿐인데 아파질 뿐인데
I ron ne ka cư ron nê kê cha cu cưn lyo ka bu ran han bu nin tê a pha chin bu nin tê
제발 뭐라도 말을 해봐 내게 답답하게 거짓말이라도 해봐 넌 갑갑하게
Chê ban mươ ra tô ma rưn he boa ne kê tap tap ha kê ko chis ma ri ra tô he boa non kap kap ha kê

시간 따윈 없다 밀고 당기며 너를 얻기엔
Si kan te wươn op ta min cô tang ki mơn no rưn ot ki ên
아쉬울 것도 없다 너 말고도 많으니
A suy un kos tô op ta no man cô tô man hư ni
기회는 단 한 번 더는 묻지 않아
Ki huê nưn tan han bon to nưn mut chi an ha
아니면 쿨하게 보내줄게
a ni mơn khun ha kê bô ne chun kê

just let it go let it go let it go
원래 이런 난데 모르지 않을 텐데
Wươn re I ron nan tê mô rư chi an hưn thên tê
I just let it go let it go let it go.. oh no
망설일 필요 없어 그 까짓 거
Mang so rin phin dô op so cư ka chis ko

시작 조차 없다 니가 날 가지고 또 잰다면
Si chak chô cha op ta ni ka nan ka chi cô tô chen ta mơn
손해 볼 것도 없다 원래 혼자였으니
Sôn he bôn kos tô op ta wươn re hôn cha yos sư ni
진심이 없다면 나도 줄 게 없어
Chin si mi op ta mơn na tô chun kê op so
원래 넌 내께 아니었으니
Wươn re non ne kê a ni os sư ni

just let it go let it go let it go
원래 이런 난데 모르지 않을 텐데
Wươn re I ron nan tê mô rư chi an hưn thên tê
I just let it go let it go let it go.. oh no
망설일 필요 없어 그 까짓 거
Mang so rin phin dô op so cư ka chis ko

모르겠니 모르겠니
Mô rư kês ni mô rư kês ni
강한 척 하는 말 뒤에 숨은 내 맘
Kang han chok ha nưn man tuy ê su mưn na mam
아닌 척 가는 척
a nin chok ka nưn chok
내민 손 놓치지 말란 말
ne min sôn nôh chi chi man kan man

just let it go let it go let it go
원래 이런 난데 모르지 않을 텐데
Wươn re I ron nan tê mô rư chi an hưn thên tê
I just let it go let it go let it go.. oh no
망설일 필요 없어 그 까짓 거
Mang so rin phin dô op so cư ka chis ko

너 땜에 지쳐가도 모른 척 못 본 척 그게 난 너무 아파와
No te mê chi chyơ ka tô mô rưn chok môs bôn chok cư kê nan no mu a pha woa
차라리 싫다면 속 시원하게 싫다고 솔직하게 가 달라고 그게 난 더 낫잖아
Cha ra ri sin ta mơn sôk wươn ha kê sin ta cô sôn chik ha kê ka tan la cô cư kê nan to nas chan ha
니 말이 어려워 니 맘을 모를 것 같애 모든 게 장난인지 착각해 버릴 것 같애
Ni ma ri o ryo wươ ni ma mưn mô rưn kos ka thê mô tưn kê chang na nin chi chak kak he bo run kos ka thê
조금만 마음을 열어 확실히 말해줘 뭐가 됐든 니 말에 따라줄게 난
chô cưm man ma ư mưn yo ro hoak sin hi man he chươ mươ ka tuês tưn ni ma rê ta ra chun kê nan

 

 

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Action – NU’EST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Action – NU’EST
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

넌 나빠 딱 봐도 티가 나
Non na ba tak boa tô thi ka na
틀려 툭하면 튀잖아
Thưn lyo thuk ha mơn thuy chan ha
절대로 튀지 말라고 말해줬을텐데
Chon te rô thuy chi man la cô man he chươs sưn thên tê
왜 나빠 너보다 잘해서
Wuê na ba no bô ta chan he so
틀려 똑같지 않아서
Thưn lyo tôk kat chi an ha so
멋대로 손가락질은 말라고 말했을텐데
Mos te rô sôn ka rak chi rưn man la cô man hes sưn thên tê

I Don’t Care, I Don’t Care
너나 따라해 따라해
No na ta ra he tan ra he
하나같이 똑같아보여
Ha na ka thi tôk ka tha bô yo
Oh
지겨워 지겨워
Chi kyơ wươ chi kyo wươ
재미없게 왜이래 왜이래 새장 속의 새처럼
Che mi op kê wuê I re wuê I re se chang sô kê se cho rom
Oh
너를 안에 가둬두지마 어서 일어나
No rưn a nê ka tươ tu cha ma o so I ro na

Ready
끝내주게
Cưt ne chu kê
Action! Ready
쓰러지게
Sư ro chi kê
Action!
Oh
눈치 볼거 없잖아 빛이 나고 있잖아
Nun chi bôn ko op chan ha bi chi na cô is chan ha
Ready
끝내주는
Cưt ne chu nưn
Showtime! Ready
너만의
No ma nê
Showtime!
세상이 놀라게 니가 누군지 널 보여줘
Sê sang I nôn la kê ni ka nu kun chi non bô yo chươ

넌 나빠 멋대로 하잖아
Non na ba mos te rô ha chan ha
틀려 될대로 가잖아
Thưn lyo tuên te rô ka chan ha
절대로 튀지 말라고 말해줬을텐데
Chon te rô thuy chi man la cô man he chươs sưn thên tê
왜 나빠 멋을 좀 알아서
Wuê na ba mo sưn chô ma ra so
틀려 겁내지 않아서
Thưn lyo kop ne chi an ha so
허! 내게 손가락질은 말라고 말했을텐데
Ho! Ne kê sôn ka rak chi rưn man la cô man hes sưn thên tê

I Don’t Care, I Don’t Care
너나 따라해 따라해
No na ta ra he tan ra he
하나같이 똑같아보여
Ha na ka thi tôk ka tha bô yo
Oh
지겨워 지겨워
Chi kyơ wươ chi kyo wươ
재미없게 왜이래 왜이래 새장 속의 새처럼
Che mi op kê wuê I re wuê I re se chang sô kê se cho rom
Oh
너를 안에 가둬두지마 어서 일어나
No rưn a nê ka tươ tu cha ma o so I ro na

Ready
끝내주게
Cưt ne chu kê
Action! Ready
쓰러지게
Sư ro chi kê
Action!
Oh
눈치 볼거 없잖아 빛이 나고 있잖아
Nun chi bôn ko op chan ha bi chi na cô is chan ha
Ready
끝내주는
Cưt ne chu nưn
Showtime! Ready
너만의
No ma nê
Showtime!
세상이 놀라게 니가 누군지 널 보여줘
Sê sang I nôn la kê ni ka nu kun chi non bô yo chươ

니 이름을 외치고 있잖아
Ni I rư mưn wuê chi cô is chan ha
세상이 기다린 건 너라고
Sê sang I ki ta rin kon no ra cô
Rap. Lights, Camera, Action
내게 포기하라 했던
Ne kê phô ki ha ra hes ton
뻔한
Bon han
System
안에 외쳐
A nê wuê chyơ
The World Is Mine (Not Yours)
꼭두각시 같이 살지 않아
Côk tu kak si ka thi san chi an ha
모두가 따라가는 길은 내게 맞지 않아
Mô tu ka ta ra ka nưn ki rưn ne kê mack chi an ha

And it goes, 1, 2, 3, action, this ain’t a movie
i’m coming out 100% raw, the true, the real me
Victim of conformity, pressed down on all fours
Stand up, fight back, the world it’s yours

Ready
끝내주게
Cưt ne chu kê
Action! Ready
쓰러지게
Sư ro chi kê
Action!
Oh
눈치 볼거 없잖아 빛이 나고 있잖아
Nun chi bôn ko op chan ha bi chi na cô is chan ha
Ready
끝내주는
Cưt ne chu nưn
Showtime! Ready
너만의
No ma nê
Showtime!
세상이 놀라게 니가 누군지 널 보여줘
Sê sang I nôn la kê ni ka nu kun chi non bô yo chươ