Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Hurt – Various Artists – Rooftop Prince OST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Hurt – Various Artists – Rooftop Prince OST 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

살아 가는 이유가 그대 이기에 내 맘을 담아서
Sa ra ka nưn I yu ka cư te I ki ê ne ma mưn ta ma so
하나 둘씩 남은 아련한 기억들이 전해지기를
Ha na tun sik na mư na ryon han ki ok tư ri chon he chi ki rưn
내가 걸은 이길 그 끝에서 만나 허락된 이 길에
Ne ka ko rư ni kin cư cư thê so man na ho rak tuê ni ki rê
다만 널 사랑하고 더 사랑한 나 밖에 남지 않았는데
Ta man non sa rang ha cô to sa rang han na bak kê nam chi an has nưn tê
내 사랑이 다 타고 남은 건 기다리다 지친 상처 뿐인데
Ne sa rang I ta tha cô na mưn kon ki ta ti ta chi chin sang cho bu nin tê
너란 사람 잊지 못하는 나잖아
No ran sa rang ick chi môs ha nưn na chan ha
눈물만 흐르잖아
Nun mun man hư rư chan ha

내 사랑이 다 씻겨 버리면
Ne sa rang I ta sis kyo bo ri myon
어느 새 그리운 상처만 남아서
O nư se cư ri un sang cho man na ma so
잘 지내라는 말 아직 남아서
Chan chi ne ra nưn ma ra chik na ma so
잊지 못해 그대
Ick chi môs he cư te

하늘 하늘 지는 꽃잎을 따라가 그대를 만나면
Ha nưn ha nưn chi nưn cô chi phi ta ra ka cư te rưn man na myơn
이젠 다 말할텐데 또 그리워 그리워 잊지 못했다고
I chên ta man han thên tê tô cư ri wươ cư ri wươ ick chi môs hes ta cô
내 사랑이 다 타고 남은 건 기다리다 지친 상처 뿐인데
Ne sa rang I ta tha cô na mưn kon ki ta ri ta chi chin sang cho bu nin tê
너란 사람 잊지 못하는 나잖아
No ran sa ra mick chi môs ha nưn na chan ha
눈물만 흐르잖아

Nun mun man hư rư chan ha
내 사랑이 다 씻겨 버리면
Ne sa rang I ta sis kyo bo ri myơn
어느 새 그리운 상처만 남아서
O nư se cư ri un sang cho man na ma so
잘 지내라는 말 아직 남아서
Chan chi ne ra nưn ma ra chik na ma so
잊지 못해 그대
Ick chi môs he cư te

라 라 라라 라라라 라라라 라라라 라라 라라라라~
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la
라 라 라라 라라라 라라라 라라라라 라라 라라라라~
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la