Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] House / Home – Tablo ft Lee Sora

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

House / Home – Tablo ft Lee Sora
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

 

 

문턱은 넘어서면 어지러워.

Mun tho cưn no mo so mơn o chi ro wuy

내게 편한 나의 경계선이어서.

Ne kê phyon han na ưi kyong kyê so ni o so

심장만 어지럽혀 치워둔 쓸모없는 감정은 먼지 덮여.

Sim chang ma no chi rop hyo chi wươ tun sưn mô op nưn kam chong ưn mon chi to phyo

여길 벗어나면 죽음.

Yo kin bo so na mơn chu cưm

익숙한 슬픔보다 낯선 행복이 더 싫어서, 걸음 버린 나…

Ik suk han sun phưm bô ta nack son heng bô ki to sin ho so, ko rưn bo rin na…

헌신발이 될까만 겁이나.

Hon sin ba ri tuên ka man ko pi na

세상, 세월, 사람 날 꺾어 신어서. 잊고 있어.

Sê sang, sê wươn, sa ram nan kok ko si no so. Ick cô is so

문 앞에 수북이 쌓인 신문과 고지서처럼 나와 상관없는 세상의 생각.

Mu na phê su bô ki sa hin sin mun koa cô chi so cho rom na woa sang koa nop nưn sê sang ưi sang kak

요구들 내 앞에 늘어놓지 마.

dô ku tưn ne a phê nư ro nôk chi ma

This is my home. Leave me alone.

여기만은 들어오지 마.

Yo ki ma nưn tư ro ô chi ma

이젠 눈물 없이도 운다.

I chên nun mu rop si tô un ta

그저 숨 쉬듯이 또 운다.

Cư cho sum suy tư si tô un ta

집이 되어버린 슬픔을 한 걸음 벗어나려 해도 문턱에서 운다.

Chi pi tuê o bo rin sưn phư mưn. han ko rưm bo so na ryp he tô. mun tho kê so un ta

나도 모르게 운다.

Na tô mô rư kê un ta
내게 행복할 자격 있을까?

Ne kê heng bôk han cha kyo kis sưn ka?

난 왜 얕은 상처 속에도 깊이 빠져있을까?

Na nuê ya thưn sang cho sô kê tô ki phi ba chyo is sưn ka?

사는 건 누구에게나 화살세례지만 나만 왜 마음에 달라붙은 과녁이 클까?

Sa nưn kon nu ku ê kê na hoa san sê ryê chi man na ma nuê ma ư mê tan la bu thưn koa nyo ki khưn ka?

감정이 극과 극 달리고, 걸음 느린 난 뒤떨어져 숨 막히고 내 맘을 못 쥐어.

Kam chong I cưk koa cưk tan li cô, ko rưm nư rin nan tuy to ro chyo sum mak hi cô ne ma mưn môs chuy o

세상을 놓쳐. 몇 걸음 위 행복인데 스스로 한단씩 계단을 높여.

Sê sang ưn nôh chyo. Moc ko rư muy heng bô kin tê sư sư rô han tan sik kyê ta nưn nô phyo

누구에겐 두려운 일 하지만 내겐 웃음보다 자연스러운 일.

Nu ku ê kên tu ryo un in ha chi man ne kên u sưm bô ta cha yon sư ro un in

사람이 운다는 것은 참을수록 길게 내뱉게만 되는 그저 그런 숨 같은 일.

Sa ra mi un ta nưn ko sưn cha mưn su rôk kin kê ne bet kê man tuê nưn cư cho cư ron sum ka thưn in.

Let me breathe.

슬픔이 내 집이잖아.

Sưn phư mi ne chi pi cha ha

머물래 난, 제자리에.

Mo mun le nan. Chê cha ri ê

잠시 행복 속으로 외출해도 반듯이 귀가할 마음인 걸 이젠 알기에.

cham si heng bôk sô cư rô wươ chun he tô ban tư si kuy ka han ma ư min ko ri chê nan ki ê
이젠 눈물 없이도 운다.

I chên nun mu rop si tô un ta

그저 숨 쉬듯이 또 운다.

Cư cho sum suy tư si tô un ta

집이 되어버린 슬픔을 한 걸음 벗어나려 해도 문턱에서 운다.

Chi pi tuê o bo rin sưn phư mưn han ko rưm bo so na ryp he tô mun tho kê so un ta

나도 모르게 운다.

Na tô mô rư kê un ta

집이 되어버린 내 슬픔 속에 그댈.

Chi pi tuê o bo rin ne sưn phưm sô kê cư ten

집이 되어버린 내 슬픔 속에 그댈 초대해도 될까?

Chi pi tuê o bo rin ne sưn phưm sô kê cư ten chô te he tô tuên ka?

이젠 눈물 없이도 운다.

I chên nun mu rop si tô un ta

그저 숨 쉬듯이 또 운다.

Cư cho sum suy tư si tô un ta

집이 되어버린 슬픔을 한 걸음 벗어나려 해도 문턱에서 운다.

Chi pi tuê o bo rin sưn phư mưn han ko rưm bo so na ryp he tô mun tho kê so un ta

나도 모르게 운다.

Na tô mô rư kê un ta

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s