Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] One Of A Kind – BigBang GD

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

One Of A Kind – BigBang GD

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

 

Just wild and young
I’m just wild and young
Do it just for fun

(Hello)
Ladies, me and Choice

(Hello)
Yes sir, one of a kind
난 재주많은 곰,
Nan che chu man hưn côm
(no)
곰보단 여우
Côm bô tan yo u

(Hello~ hello hello)
Yes sir, one of a kind
난 재수없는 놈,
Nan che su op nưn nôm
(wuh)
좀 비싼 몸
Chôm bi san môm
(get out)

네 형 네 누나 (아 왜그래요)
Nê hyong nê nu na (a wuê cư re dô)
what’s up
아이고 심심하구나 (여보세요)
A I cô sim sim ha ku na (yo bô sê dô?)
네 형 네 누나 (아 왜그래요)
Nê hyong nê nu na (a wuê cư re dô)
what’s up
아 잘나가서 아 죄송해요
A chan na ka so a chuê sông he dô

전화한통이면 달려가
Chon hoa han thông I myon tan lyo ka
1988-0818
만난 누구나 알려봐 난 연예가 일급사건
Man nan nu ku na an lyo boa na nyo nyê ka in cưp sa kon
난 다르니까 그게 나니까 뭐만했다하면 난리나니까
Nan ta rư ni ka cư kê na ni ka mươ man hes ta ha myon nan li na ni ka
유행을만드니까 다 바꾸니까 그니까 이실력이 어디갑니까
Yu heng ưn man tư ni ka ta ba ki ni ka cư ni ka I sin lyo ki o ti kap ni ka
get back
이건 장난아냐
I kon chang na na nya
Young and rich that’s
나란 말야
Na ran ma rya
so im fast so what is okay
누군 장난하냐? 나 장난아냐
Nu kun chang nan ha nya? Na chang na na nya?
(Hello)
Ladies, me and Choice

Yes sir, one of a kind
난 재주많은 곰,
Nan che chu man hưn côm
(no)
곰보단 여우
Côm bô tan yo u

(Hello hello hello)
Yes sir, one of a kind
난 재수없는 놈,
Nan che su op nưn nôm
(wuh)
좀 비싼 몸
Chôm bi san môm
(get out)

벌써 이제 나는 널따라 빈집
Bon so I chê na nưn non ta ra bin chip
내 랩은 그녀 침실 널 데려가 눕히지
Ne re pưn cư nyo chim sin non tê ryo ka nup hi chi
young busy
내 비즈니스에 머니꽃이 피지 아마 내노랜 콧노랠 흘리지
ne bi chư ni sư ê mo ni cô chi phi chi a ma ne nô ren khôs nô ren hưn li chi

(I love it!)

잠깐만 너 이리와봐 무대를 휙휙 저어
cham kan man no I ri woa boa mu te rưn huyk huyk cho o
맘에 영 안들어 눈을 막아 고갤 돌려도 이 빈자리
ma mê yong an tư ro nu nưn ma ka cô ken tôn lyo tô I bin chan ri
내사진 도배돼 미친척해 없어서 못팔아
ne sa chin tô be tuê mi chin chok he op so so môs pha ra
나 때매 못살아
ta te me môs sa ra
(that~ )

get back
이건 장난아냐
I kon chang na na nya
young&rich that’s
나란 말야
Na ran ma rya
so im fast so what is okay
누군 장난하냐? 나 장난아냐
Nu kun chang nan ha nya? Na chang na na nya

라라라 예쁘게좀 봐주세요 욕하지 말아주세요
Ra ra ra yê bư kê chôm boa chu sê dô yôk ha chi ma ra chu sê dô
라라라 귀엽게 받아주세요 사랑해주세요
Ra ra ra kuy yop kê ba ta chu sê dô sa rang he chu sê dô

(Hello)
Yes sir, one of a kind
난 재주많은 곰,
Nan che chu man hưn côm
(no)
곰보단 여우
Côm bô tan yo u
(Hello)
Yes sir, one of a kind

(Hello hello hello)
Yes sir, one of a kind
난 재수없는 놈,
Nan che su op nưn nôm
(wuh)
좀 비싼 몸
Chôm bi san môm
(get out)

네 형 네 누나 (아 왜그래요)
Nê hyong nê nu na (a wuê cư re dô)
what’s up
아이고 심심하구나 (여보세요)
A I cô sim sim ha ku na (yo bô sê dô?)
네 형 네 누나 (아 왜그래요)
Nê hyong nê nu na (a wuê cư re dô)
what’s up
아 잘나가서 아 죄송해요
A chan na ka so a chuê sông he dô

날따라 해요 날 따라해요 날 따라해요 날 따라해요
Nan ta ra he dô ta ra he dô nan ta ra he dô nan ta ra he dô
(Wuh!)
날 따라해요 날 따라해요 따라 따라해요 따라 따라해요
Nan ta ra he dô, ta ra he dô, ta ra ta ra he dô, ta ra ta ra he dô
(따라 따라해요)
(Ta ra ta ra he dô)

(Hello)
Yes sir, one of a kind
난 재주많은 곰,
Nan che chu man hưn côm
(no)
곰보단 여우
Côm bô tan yo u

(Hello hello hello)
Yes sir, one of a kind
난 재수없는 놈,
Nan che su op nưn nôm
(wuh)
좀 비싼 몸
Chôm bi san môm
(get out)

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] Masquerade – Super Junior Kyuhyun

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Masquerade – Super Junior Kyuhyun

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

해가 지면 거리는
He ka chi myon ko ri nưn
잿빛 화장하고
Ches bick hoa chang ha cô
언제나 표정없는 얼굴로
On chê na, phyô chong op nưn on kun, lô
사랑하지 않아도
Sa rang ha, chi an ha tô
애인될 수 있는
E in tuên su, is nưn
외로운 사람들이
Wuê rô un, sa ram tư ri
축제를 하네
Chuk chê rưn ha nê~

진실은 회색 빌딩 사이로
Chin si rưn huê sek bin ting sa I rô
숨어버렸나
Su mo bo ryos na
아무도 마음 깊은 곳을
A mu tô ma ưm ki phưn cô sưn
보여주려 하지 않네
Bô yo chu ryo ha chi an nê

오오오 오오
Ô ô ô ô ô
이제는 사랑을 하고 싶어
I chê nưn, sa rang ưn, ha cô si pho
오오오 오오
Ô ô ô ô ô
슬픈 가장 무도회
Sưn phưn ka chang mu tô huê

때론 사랑하지만
Te rôn sa rang ha chi man
애인될 수 없는
E in tuên su op nưn
고독한 사람들이
Cô tôk han sa ra, tư ri
축제를 하네
Chuk chê rưn ha nê

진실은 네온 불빛 아래서
Chin si rưn nê ôn bun bi cha re so
헤매다니나
Hê me ta ni na
아무도 지쳐버린 손길
A mu tô chi chyo bo rin sôn kin
잡아주려 하지 않네
Cha pa chu ryo ha chi an nê

오오오 오오
Ô ô ô ô ô
자꾸만 이 밤이 깊어가네
Cha ku ma ni ba mi ki pho ka nê
오오오 오오
Ô ô ô ô ô
슬픈 가장 무도회
Sưn phưn ka chang mu tô huê

오오오 오오
Ô ô ô ô ô
이제는 사랑을 하고 싶어
I chê nưn, sa rang ưn, ha cô si pho
오오오 오오
Ô ô ô ô ô
슬픈 가장 무도회
Sưn phưn ka chang mu tô huê
Yeah yeah.

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] I Love You Too – Baek Ji Young (The Princess’ Man OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

 I Love You Too – Baek Ji Young (The Princess’ Man OST)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

바라 볼 수 밖에 없어서 만질 수가 없어서 슬퍼
Ba ra bôn su bak kê op so so, man chin su ka op so so sưn pho
바로 앞에 서 있는 그대 그리고 그 뒤에 나
Ba rô a phê so is nưn, cư te, cư ri cô cư tuy ê na
항상 그늘이 진 곳에서그늘이 진 얼굴로 울어
Hang sang cư nư ri chin cô, sê so, cư nư ri chin on kun lô u ro
돌아봐 달라고 못 하는 나야 또 눈물이 나는 나야
Tô ra boa tan la cô môs ha nưn, na ya, tô nun mu ri na nưn na ya

내일이 와도 사랑 해어제보다 더 사랑 해
Ne I ri woa tô sa rang he o chê bô ta to sa rang he
가슴 안에 있는 말 꺼내지 못 한 채
Ka sư ma nê is nưn man ko ne chi môs han che
오늘도 그대를 사랑 해
Ô nưn tô cư te rưn sa rang he

그대 뒤에 있기는 싫어 매일 옆에 있고만 싶어
Cư te tuy ê is ki nưn sin ho me in yo phê is cô man si pho
그 날이 오기를 원 하는 나야 그 때문에 사는 나야
Cư na ri ô ki rưn wươn ha nưn na ya cư te mu nê sa nưn na ya

보고 있어도 그리 워 같이 있어도 외로 워
Bô cô is so tô cư ri wươ ka thi is so tô wuê rô wươ
혼자만 하는 이 사랑 끝이 보이지 않아
Hôn cha man ha nư ni sa rang cư thi bô I chi an ha
서러울 만큼 힘이 들지만
So ro un man khưm hi mi tưn chi man

내일이 와도 사랑 해 어제보다 더 사랑 해
Ne I ri woa tô sa rang he o chê bô ta to sa rang he
가슴 안에 있는 말 꺼내지 못 한 채
Ka sư ma nê is nưn man ko ne chi môs han che
오늘도 그대를 사랑 해 그대만 사랑 해
Ô nưn tô cư te rưn sa rang he cư te man sa rang he

내 맘 하나도 모르는
Ne mam ha na tô mô rư nưn
바보 같은 그 사람 내 눈 앞에 그 사람
Ba bô ka thưn cư sa ram ne nu na phê cư sa ram
그래 그대니까
Cư re cư te ni ka

보고 있어도 그리 워 같이 있어도 외로 워
Bô cô is so tô cư ri wươ ka thi is so tô wuê rô wươ
혼자만 하는 이 사랑 끝이 보이지 않아
Hôn cha man ha nư ni sa rang cư thi bô I chi an ha
서러울 만큼 힘이 들지만
So ro un man khưm hi mi tưn chi man

내일이 와도 사랑 해 어제보다 더 사랑 해
Ne I ri woa tô sa rang he o chê bô ta to sa rang he
가슴 안에 있는 말 꺼내지 못 한 채
Ka sư ma nê is nưn man ko ne chi môs han che
오늘도 그대를 사랑 해 그대만 사랑 해
Ô nưn tô cư te rưn sa rang he cư te man sa rang he

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] After a Long Time – Baek Ji Young (Rooftop Prince OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

After a Long Time – Baek Ji Young (Rooftop Prince OST)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

마주보며 나누던 얘기들 우리둘만 알았던 얘기들
Ma chu bô myo na nu to nye ki tư ru ri tun ma ra ras ton ye ki tưn
지울수없나봐 버릴순없나봐 잊지못하나봐
Cho un su op na boa bo rin su op na boa, ick chi môs ha na boa
오랜만에 둘러본 거리들
Ô ren ma nê tun lo bôn ko ri tưn
이길을 지날때면 좋아했던 기억이
I ki rưn chi nan te myon chô ha hes ton ki o ki

자꾸 떠올라서 발길을 멈춘다
Cha ku to ôn la so ban ki rưn mom chun ta
한참 지나서 나 지금여기 왔어
Han cham chi na so na chi cư myo ki woas so
그때가 그리워서 모른체 살아도 생각나더라
Cư te ka cư ri wươ so mô rưn chê sa ra tô seng kak na to ra
그런 너라서 자꾸눈에 밟혀서
Cư rơn no ra so cha ku nu nê ban hyo so

함께 보낸 시간들 추억들도 별처럼 쏟아지는데 넌 어떠니
Ham kê bô nen si kan tưn chu ot tưn tô byon cho rom sô ta chi nưn tê no no to ni
행복해만 보이는 사람들
Heng bôk he man bô I nưn sa ram tưn
나만 혼자 외로이 남은 것만같아서
Na man hôn cha wuê rô I na mưn kos man ka tha so
아닌 척해봐도 니생각이난다
A nin chok he boa tô ni seng ka ki nan ta

한참지나서 나 지금여기 왔어
Han cham chi na so na chi cư myo ki woas so
그때가 그리워서 모른체 살아도 생각나더라
Cư te ka cư ri wươ so mô rưn chê sa ra tô seng kak na to ra
그런 너라서 자꾸눈에 밟혀서
Cư rơn no ra so cha ku nu nê ban hyo so
함께 보낸 시간들 추억들도 별처럼 쏟아지는데 눈물이나
Ham kê bô nen si kan tưn chu ot tưn tô byon cho rom sô ta chi nưn tê nun mu ri na
여기서널 기다리면 볼수있을까
Yo ki so non ki ta ri myon bôn su is sưn ka
그땐말해줄수있을까 이런내 마음을
Cư ten man he chun su is sưn ka I ron ne ma ư mưn

보고싶어서 더보고싶어져서
Bô cô si pho so to bô cô si pho chyo so
그런 나라서 난 너밖에 몰라서
Cư ron na ra so nan no bak kê mô la so
너없이살다보니 모든게 후회로 가득하더라
No op si san ta bô ni mô tưn kê hu huê rô ka tưk ha to ra
니가없어서 허전한게 더 많아서
Ni ka op so so ho chơn han kê to man ha so
오늘도 발걸음은 이자리가 그리워 가지못하고 불러본다
Ô nưn tô ban ko rư mư ni cha ri ka cư ri wươ ka chi môs ha cô bun lo bôn ta

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Do Not Forget – Baek Ji Young (Iris OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

Do Not Forget – Baek Ji Young (Iris OST)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

우리 서로 사랑했는데, 우리 이제 헤어지네요
U ri so rô sa rang hes nưn tê, u ri I chê hê o chi nê dô
같은 하늘 다른 곳에 있어도, 부디 나를 잊지 말아요
Ka thưn ha nưn ta rưn cô sê is so tô, bu ti na rưn ick chi ma ra dô

차가운 바람이 손끝에 스치면, 들려오는 그대 웃음소리
Cha ka un ba ra mi sôn cư thê sư chi myơn, tưn lyo ô nưn cư te u sưm sô ri
내 얼굴 비치던 그대 두눈이, 그리워 외로워 울고 또 울어요
Ne on kun bi chi ton cư te tu nu ni, cư ri wươ wuê rô wươ un cô tô u ro dô
입술이 굳어버려서, 말하지 못했던 그 말
Ip su ri ku to bo ryo so, man ha chi môs hes ton cư man

우리 서로 사랑했는데, 우리 이제 헤어지네요
U ri so rô sa rang hes nưn tê, u ri I chê hê o chi nê dô
같은 하늘 다른 곳에 있어도, 부디 나를 잊지 말아요
Ka thưn ha nưn ta rưn cô sê is so tô, bu ti na rưn ick chi ma ra dô

눈물이 입을 가려서, 말하지 못했던 그 말
nun mu ri I pưn ka ryo so, man ha chi môs hes ton cư man
우리 서로 사랑했는데, 우리 이제 헤어지네요
U ri so rô sa rang hes nưn tê, u ri I chê hê o chi nê dô
같은 하늘 다른 곳에 있어도, 부디 나를 잊지 말아요
Ka thưn ha nưn ta rưn cô sê is so tô, bu ti na rưn ick chi ma ra dô

혹시 알고 있나요
Hôk si an cô is na dô
뒤돌아서 가슴 쥐고 그댈 보내주는 그 사람
Tuy tô ra so ka sưm chuy cô, cư ten bô ne chu nưn cư sa ram
그 사람이 바로 나예요, 그 사람을 사랑해줘요
Cư sa ra mi ba rô na dê dô, cư sa ra mưn sa rang he chươ dô
같은 하늘 다른 곳에 있어도, 언젠가는 돌아와줘요
Ka thưn ha nưn ta rưn cô sê is so tô, on chên ka nưn tô ra woa chươ dô

우리 서로 사랑했는데, 우리 이제 헤어지네요
U ri so rô sa rang hes nưn tê, u ri I chê hê o chi nê dô
같은 하늘 다른 곳에 있어도, 부디 나를 잊지 말아요
Ka thưn ha nưn ta rưn cô sê is so tô, bu ti na rưn ick chi ma ra dô