Uncategorized

[lời bài hát] Angel – Super Junior (Haru OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

Angel – Super Junior (Haru OST)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

너는 너무 눈이 부셔 니가 있어 내 심장이 뛰어 오직 너만이 나에겐 넘버원 널 사랑해
No nưn no mu nu ni bu syo, ni ka is so ne sim chang I tuy o, ô chik no ma ni na ê kên nom bo wươn, non sa rang he
조금만 더 너 다가와줘 너의 손을 꼭 잡고 싶어 이 노래는
Chô cưm man to no ta ka woa chươ, no ưi sô nưn côk chap si pho, I nô re nưn
ONLY FOR YOU
영원히 사랑해
yong wươn hi sa rang he

I need your love love love
너의 두눈을 보면서 약속해 니 곁에서 너만 사랑하는 맘 지킬게
No ưi tu nu nưn bô myon so yak sôk he ni kyo thê so no man sa rang ha nưn mam chi khin kê
Baby I need your love love love
너의 사랑 하나로 난 충분해 모든 것을 다 잃어도 너만은 절대 놓치지 않을거야
No ưi sa rang ha na rô nan chung bun he mô tưn ko sưn ra in ho tô no ma nưn chon te nôh chi chi an hưn ko ya

You are my everything my love
내겐 너만이 보여 자꾸 니가 생각나 언제나 나는 웃을 수 있어
Ne kên no ma ni bô do cha ku ni ka seng kak na on chê na na nư nu sưn su is so
You are my everything my heart
너는 나에게 있어 천사 보다 더 아름다워 너 하나만을 사랑할거야
no nưn na ê kê is so chon sa bô ta to a rưm ta wươ no ha na ma nưn sa rang han ko ya

니 생각에 나도 몰래 웃음이 나도 몰래
Ni sang ka kê na tô môn le u sư mi na tô môn le
난 사랑이란걸 믿지 않았어 너는 마치 마법 처럼 내 안에 들어왔어
Nan sa rang I ran kon mit chi an has so no nưn ma chi ma bop cho rom ne a nê tư ro woas so
my boo
이제는 사랑에 빠져버린 바보 전부 너 때문일 걸
I chê nưn sa rang ê ba chyo bo rin ba bô chon bu no re mu nin kon
It’s you I fall in love with you
난 그저 널 바라 보겠다고 약속해
Nan cư cho non ba ra bô kês ta cô yak sôk he
that I’ll never let you go
세상이 모두 끝나 버린데도 멈추지 않는 시계 처럼 널 사랑하겠다고
sê sang I mô tu cưt na bo rin tê tô mom chu chi an nưn si kyê cho rom non sa rang ha kês ta cô

I need your love love love
너의 두눈을 보면서 약속해 니 곁에서 너만 사랑하는 맘 지킬게
No ưi tu nu nưn bô myon so yak sôk he ni kyo thê so no man sa rang ha nưn mam chi khin kê
Baby I need your love love love
너의 사랑 하나로 난 충분해 모든 것을 다 잃어도 너만은 절대 놓치지 않을거야
No ưi sa rang ha na rô nan chung bun he mô tưn ko sưn ra in ho tô no ma nưn chon te nôh chi chi an hưn ko ya

You are my everything my love
내겐 너만이 보여 자꾸 니가 생각나 언제나 나는 웃을 수 있어
Ne kên no ma ni bô do cha ku ni ka seng kak na on chê na na nư nu sưn su is so
You are my everything my heart
너는 나에게 있어 천사 보다 더 아름다워 너 하나만을 사랑할거야
no nưn na ê kê is so chon sa bô ta to a rưm ta wươ no ha na ma nưn sa rang han ko ya

혹시라도 가끔 우리 사랑이 조금 슬프고 너를 지킬게
Hôk si ra tô ka cư mu ri sa rang I chô cưm sưn phư cô no rưn chi khin kê
(My love)
때론 지치거나 힘들어보일때도 있어 (영원히 사랑해)
Te rôn chi chi ko na him tư ro bô in te tô is so (yong wươn hi sa rang he)
하지만 절대 내 손 놓치 말아 언제나 널 지켜줄 내가 있어..
Ha chi man chon te ne sôn nôh chi ma ra on chê na non chi khyo chun ne ka is so..

 

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] Superman – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

Superman – Super Junior

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

슈퍼지니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하며 힘센 돌이 슈퍼맨
SUPER JUNIOR nưn wươn re men cha man ba chin a rưm ha myo him sên tô ri SUPER MAN

SJ LIKE THIS!

BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM

EUNHYUK:
내가 세상에서 하나밖에 없는 그롭에서 멋지게 춤을 추고
Ne ka sê sang ê so ha na bak kê op nưn cư rô pê so mos chi kê chu mưn chu cô
유니크 한 읇조립을 할때
Yu ni khư ha nưn chô ri pưn han te

DONGHAE:
세상 모든 요정들이 내게
Sê sang mô tưn dô chong tư ri ne kê
반해 반해 내게로
Ban he ban he ne kê rô
달려와 달려와 달려와
Tan ryo woa tan lyo woa tan lyo woa
이 순간을 함께 즐겨볼까
I sun ka nưn ham kê chun kyo bôn ka

YESUNG:
진지하게 조용하게 나를 사랑해준 사람들을 나는 감동시켜
chin chi ha kê chô dông ha kê na rưn sa rang he chun sa ram tư rưn na nưn kam tông si khyo

KYUHYUN:
괜히 허세부리고 솔직하지 못하고 내게 그런 순간이라고는 없었다
kuên hi ho sê bu ri cô sôn chik ha chi môs ha cô ne kê cư ron sun ka ni ra cô nưn ip sos ta

SUPER JUNIOR:
우린 규모도 최고
U rin kyu mô tô chuê cô
스게일도 최고
Sư kê in tô chuê cô
뭐든지 최고가 아니면 안돼
Mươ tưn chi chuê cô ka a ni myo nan tuê
슈퍼지니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하며 힘센 돌이 슈퍼맨
SUPER JUNIOR nưn wươn re men cha man ba chi na rưm ha myo him sên tô ri SUPER MAN

열겅도 최고
Yon kong tô chuê cô
정신력도 최고
Chong sin ryok tô chuê cô
누가 우릴 감히 끌어낼 텐가
Nu ka u rin kam hi cư ro nen thên ka
슈퍼지니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하며 힘센 돌이 슈퍼맨
SUPER JUNIOR nưn wươn re men cha man ba chi na rưm ha myo him sên tô ri SUPER MAN

BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
HEECHUL:
자 자 자 다음 누구
cha cha cha ta ưm nu ku

SHINDONG:
그러게 왜들 그렇게 뒤를 돌아보나
Cư ro kê wuê tưn cư roh kê tuy rưn tô ra boa na
여기 있는데 나 도대체 누구를 찾는 거야
Yo ki is nưn tê na tô te chê nu ku rưn chack nưn ko ya
내가 신동
Ne ka sin tông

LEETEUK:
하늘에 별을따다 줄까
Ha nư rê byo rưn ta ta chun ka
세 봐 한 개 두 개 세 개
Sê boa han ke tu ke sê ke
우리는 원래 잃어버린 별을 합쳐
U ri nưn wươn re in ho bo rin byo rưn hap chyo
별이 열 세 개
Byo ri yon sê ke

HEECHUL:
거렇지만 나 우린 외롭지 않아 우린
Ko roh chi man na u rin wuê rôp chi an ha u rin
SM FAMILY
랑 요정들이 있지 않나
rang dô chong tư ri is chi an na

RYEOWOOK:
주저하지마 애써 외면 하지마
Chi cho ha chi ma e so wuê myon ha chi ma
이미 취해버린 그댄 슈퍼 홀릭
I mi chuy he bo rin cư ten SUPER hôn lik

SUNGMIN:
노랠 볼러 봐 이젠 춤을 따라해
Nô ren bôn lo boa I chên chu mưn ta ra he
같이 신나게 얼씨구절씨구
Ka thi sin na kê on si ku chon si ku

SUPER JUNIOR:
우린 규모도 최고
U rin kyu mô tô chuê cô
스게일도 최고
Sư kê in tô chuê cô
뭐든지 최고가 아니면 안돼
Mươ tưn chi chuê cô ka a ni myo nan tuê
슈퍼지니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하며 힘센 돌이 슈퍼맨
SUPER JUNIOR nưn wươn re men cha man ba chi na rưm ha myo him sên tô ri SUPER MAN

열겅도 최고
Yon kong tô chuê cô
정신력도 최고
Chong sin ryok tô chuê cô
누가 우릴 감히 끌어낼 텐가
Nu ka u rin kam hi cư ro nen thên ka
슈퍼지니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하며 힘센 돌이 슈퍼맨
SUPER JUNIOR nưn wươn re men cha man ba chi na rưm ha myo him sên tô ri SUPER MAN

KYUHYUN & SUNGMIN:
맘이 울적 할때 노랠 듣고 싶을때
Ma mi un chok han te nô ren tưt cô si phưn te
기본을 달래줄 뭔가 필요할때 우리가 곁에 있어
Ki bô nưn tan le chun mươn ka phin dô han te u ri ka kyo thê is so
있는 짐껏 외쳐봐
Is nưn chim ko suê chyo boa

SUPER JUNIOR:
Super Junior
We are super super superman

RYEOWOOK & YESUNG:
되게 심심할대 인터넷 검색할때
Tuê kê sim sim han te in tho nês kom sek han te
슈퍼 자만 치면 나와
SUPER cha man chi myon na woa
주르륵 주르륵 주르륵
Chu rư rưk chu rư rưk chu rư rưk
언제나 곁에 있어
On chê na kyo thê is so
소리 질러 외쳐봐
Sô ri chin lo wuê chyo boa

SUPER JUNIOR:
Super Junior
We are super super superman

EUNHYUK:
거기 아무도 몰라줘도
Ko ki a mu tô mô la chươ tô
매일 최션을 다해 간다
Me in chuê syo nưn ta he kan ta

DONGHAE:
누구다 누구다 누구다 해도
Nu ku ta nu ku ta nu ku ta he tô
기록이 말해준다
Ki rô ki man he chun ta

SUPER JUNIOR:
함께 걷는 길이 비록 험난 할지라도
Ham kê kot nưn ki ri bi rôk hom nan han chi ra tô
결국 슈퍼주니어
Kyon kyk SUPER JUNIOR
THE LAST MAN STANDING!

SUPER JUNIOR:
우린 규모도 최고
U rin kyu mô tô chuê cô
스게일도 최고
Sư kê in tô chuê cô
뭐든지 최고가 아니면 안돼
Mươ tưn chi chuê cô ka a ni myo nan tuê
슈퍼지니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하며 힘센 돌이 슈퍼맨
SUPER JUNIOR nưn wươn re men cha man ba chi na rưm ha myo him sên tô ri SUPER MAN

열겅도 최고
Yon kong tô chuê cô
정신력도 최고
Chong sin ryok tô chuê cô
누가 우릴 감히 끌어낼 텐가
Nu ka u rin kam hi cư ro nen thên ka
슈퍼지니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하며 힘센 돌이 슈퍼맨
SUPER JUNIOR nưn wươn re men cha man ba chi na rưm ha myo him sên tô ri SUPER MAN

BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM

 

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] A-Cha – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

A-Cha – Super Junior

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

마마마라 말아라 제제제발 하지마라
Ma ma ma ra ma ra ra chê chê chê ban ha chi ma ra
봐봐봐라 봐라 내 눈을 바라 봐
Boa boa boa ra boa ra ne nu nưn ba ra boa
가지마라 가지마 너는 날 떠나지 마라
Ka chi ma ra ka chi ma no nưn nan to na chi ma ra
자꾸 어딜 자꾸 또 가는 척
Cha ku o ton cha ku tô ka nưn chok
하지마라 하지마 그런 말 좀 하지마라
Ha chi ma ra ha chi ma cư ron man chôm ha chi ma ra
맘에 없는 말 딱 접어 지워 비워
Ma mê op nưn man tak cho po chi wươ bi wươ

흔들리는 건 너의 마음뿐
Hưn tưn li nưn kon no ưi ma ưm bun
아슬아슬 매달린 난 사랑의 스파이더
A sư ra sưn me tan rin nan sa rang ưi sư pha I to
조각조각난 퍼즐 다시 다
Chô kak chô kak nan pho chưn ta si ta
맞춰 나갈 수 있어
Mack chươ kan su is so

결국 넌 아차 넌 아차 하게 될걸
Kyon kuk no na cha no na cha ha kê tuên kon
꼭 아차 이미 때 늦어
Cô ka cha I mi te nư cho
자꾸만 아파 난 아파 왜 모르나
Cha ku ma na pha na na pha wuê mô rư na
오 미쳐 나 지쳐 네게 갇혀
Ô mi chyo na chi chyo nê kê kat hyo

봐봐봐라 바라봐
Boa boa boa ra boa boa
오직 너 하나뿐이다
Ô chik no ha na bu ni ta
세상 남자들 Huh 비교마라
Sê sang nam cha tưn HUH bi kyô ma ra
웃지마라 웃지마 사랑을 비웃지 마라
Us chi ma ra us chi ma sa rang ưn bi us chi ma ra
때론 유치한 내 고백 맘을 열어
Te rô nyu chi han ne cô bek ma mưn yo ro

회오리 치는 너 토네이도
Huê ô ri chi nưn no thô ne I tô
겁 없이 뛰어든 용감한 동키호테
Kop op si tuy o tưn dông kam han tông khi hô thê
떠나 보낼 건 내가 아닌 널
To na bô nen kon ne ka a nin non
삼켜버린 두려움
Sam khyo bo rin tu ryo um

결국 넌 아차 넌 아차 하게 될걸
Kyon kuk no na cha no na cha ha kê tuên kon
꼭 아차 왜 너만 몰라
Cô ka cha wuê no man mô la
내 숨이 가빠 또 가빠 가빠온다
Ne su mi ka ba tô ka ba ka ba ôn ta
또 다쳐 날 바쳐 널 못 놓쳐
Tô ra chyo nan ba chyo non môs nôh chyo

Oh My Gosh.
너의 어둠 밝혀
No ưi o tum ban hyo
Do It Do It
Nan Original
Hey, Baby Love Crash

마마마라 말아라 제발
Ma ma ma ra ma ra ra chê ban
Do Not Break
봐봐봐라 봐라 내 말 좀 잘 들어봐라
Boa boa boa ra boa ra ne man chôm chan tư ro boa ra

결국 넌 아차 넌 아차 하게 될걸
Kyon kuk no na cha no na cha ha kê tuên kon
꼭 아차 이미 때 늦어
Cô ka cha I mi te nư cho
자꾸만 아파 난 아파 왜 모르나
Cha ku ma na pha na na pha wuê mô rư na
오 미쳐 나 지쳐 네게 갇혀
Ô mi chyo na chi chyo nê kê kat hyo

결국 넌 아차 넌 아차
Kyon kuk no na cha no na cha
꼭 아차 왜 너 하나만 모르니
Cô ka cha wuê no ha na man mô rư ni
내 숨이 가빠 또 가빠
Ne su mi ka ba tô ka ba
돌아서지마
Tô ra so chi ma
멀어져 가지 마라
Mo ro chyo ka chi ma ra
결국 넌 아차 넌 아차
Kyon kuk no na cha no na cha
꼭 아차
Cô ka cha
떠나지 마라
To na chi ma ra
자꾸만 아파 난 아파

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Happy Birthday – Baek Ho (NU’EST member)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Happy Birthday – Baek Ho (NU’EST member)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

어느 추운 겨울 날
O nư chu un kyo un nan
하나님께서는 한 사람을
Ha na nim kê so nưn, han sa ra mưn
위한 천사를 이 땅에 보내셨죠
Wuy han chon sa rư ri tang ê bô ne syos, chyô
오랜 시간이 지나
Ô ren si ka ni chi na a~
사랑을 주게 된 그 천사는
Sa rang ưn chu kê tuên, cư chon sa nưn
상처 입어 눈물 흘려도 내겐 웃어줬죠
Sang cho I po nun mun hưn lyo tô ne kên u so chươs chyô

*우리 사랑하고 잠시 떨어진 후
U ri sa rang ha cô cham si to ro chin hu
맞은 천사의 첫 번째 생일
Ma chưn chon sa ưi chos bon che seng in
옆에 있어주지도 못하지만
Yo phê is so chu chi tô môs ha chi man
생일 축하해요 축하해요
Seng in chuk ha he dô chuk ha he dô
당신이 태어난 날 그분께 감사드려요
Tang si ni the o nan nan cư bun kê kam sa tư ryo dô
다시 한번 생일 축하해요
Ta si han bon, seng in chuk ha he dô

*우리 사랑하고 잠시 떨어진 후
U ri sa rang ha cô cham si to ro chin hu
맞은 천사의 첫 번째 생일
Ma chưn chon sa ưi chos bon che seng in
옆에 있어주지도 못하지만
Yo phê is so chu chi tô môs ha chi man
생일 축하해요 축하해요
Seng in chuk ha he dô chuk ha he dô
당신이 태어난 날 그분께 감사드려요
Tang si ni the o nan nan cư bun kê kam sa tư ryo dô
다시 한번 생일 축하해요
Ta si han bon, seng in chuk ha he dô

축하해요
Chuk ha he dô
많이 사랑해요
Ma hi sa rang he dô