BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] This Love – BigBang G-Dragon

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

This Love – BigBang G-Dragon

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

This love yeah yeah yeah
This love for my thugging g’s and uh
I’m straight falling that’s right
Yeah yeah yeah
This is a song for your all

오늘은 다른 날보다도 관히 더 슬퍼지네
Ô nư rưn ta rưn nan bô ta tô koan hi to sưn pho chi nê
니가 보고 싶다고
Ni ka bô cô sip ta cô
이제는 이런 말도 할 수가 없이 돼 버린걸
I chê nư ni ron man tô han su ka op si tuê bo rin kon
그저 얖에서 지켜볼 수 조차도 없어
Cư cho ya phê so chi khyo bôn su chô cha tô op so
정말 끝인 걸
Chong man cư thin kon
아무리 봐도 바보 같았어
A mu ri boa tô ba bô ka thas so
헛된 기대만 부풀려 착각만 했어
Hos tuên ki te man bu phun lyo chak kak man hes so
그래 넌 남자친구가 있는데
Cư re non nam cha chin ku ka is nưn tê
나는 그걸 아는데
Na nưn cư ko ra nưn tê
왜 그랬는지 그럴수록 니가 젛아져
Wuê cư res nưn chi cư ron su rôk ni ka cho ha chyo
친구들이 나 보고 병신이래
Chin ku tư ri na bô cô byong si ni re
걔가 뭐가 그리 잘났냐고
Ke ka mươ ka cư ri chan nas nya cô
정신 차리래 가지고 논거래
Chong sin cha ri re ka chi cô nôn ko re
상관 없어 아무렴 어때
Sang koan op so a mu ryom o te
이렇게라도 널 볼 수만 있다면
I rok kê ra tô non bôn su ma nis ta myon
T
난 그걸로 족해
Nan cư kon lô chôk he

This love
다신 사랑따윈 하지 않아 너무나 애윈
Ta sin sa rang ta wuyn ha chi an ha no mu na e wuyn
내 모습을 바라보니
Ne mô sư pưn ba ra bô ni
왜 이리 바보 같은지
Wuê I ri ba bô ka thưn chi
This love
이미 떠나버린
I mi to na bo rin
잡기에는 사라져버린 돌아오지도 않을 사람아
Chap ki ê nưn sa ra bo rin tô ra ô chi tô an hưn sa ra ma
멀리멀리 날아가 저 구름 뒤로
Mon li mon li na ra ka cho ku rưm tuy rô
마음에도 없는 내 얘기
Ma ư mê tô op nưn ne e ki
이것은 마치
I ko sưn ma chi
like
하나 빼기 일
Ha na be ki in
September 19th
너의 생일
No ưi seng in
흘로 남아
Hưn lô na ma
Alone Imma fall in love shorty.
기억은 나니?
Ki o cưn na ni?
네집 앞에서 밤이 다 가도록
Nê chi pa phê so ba mi ta ka tô rôk
널 기다린 내 맘이 닳도록
Non ki ta rin ne ma mi tan tô rôk
장미 한 다발 들고서 맘은 이미 들떴어
Chang mi han ta ban tưn cô so ma mư ni mi tưn tos so
기대와는 달리
Ki te woa nưn tan li
넌 안 나오고 비가 내렸어
No nan na ô cô bi ka ne ryos so
그제서야 나는 맘을 정리해 (네 안에)
Cư chê so ya na nưn ma mưn chong ri he (nê a nê)
누군가 있겠지
Nu kun ka is kês chi
나를 위로해 미안 해
Na rưn wuy rô he mi an he
그것도 모르고 널 당황게 했으니
Cư kos tô mô rư cô non tang hoang kê hes sư ni
(yes Ni?)
또 다시 니는 흔자가 됐으니
Tô ta si ni nưn hưn cha ka tuês sư ni
one love!

This love
다신 사랑따윈 하지 않아 너무나 애윈
Ta sin sa rang ta wuyn ha chi an ha no mu na e wuyn
내 모습을 바라보니
Ne mô sư pưn ba ra bô ni
왜 이리 바보 같은지
Wuê I ri ba bô ka thưn chi
This love
이미 떠나버린
I mi to na bo rin
잡기에는 사라져버린 돌아오지도 않을 사람아
Chap ki ê nưn sa ra bo rin tô ra ô chi tô an hưn sa ra ma
멀리멀리 날아가 저 구름 뒤로
Mon li mon li na ra ka cho ku rưm tuy rô
마음에도 없는 내 얘기
Ma ư mê tô op nưn ne e ki
이것은 마치
I ko sưn ma chi
like
하나 빼기 일
Ha na be ki in
September 19th
너의 생일
No ưi seng in
흘로 남아
Hưn lô na ma
Alone Imma fall in love shorty.

나 어떻게 해야 돼 너를 사랑하는게
Na o tok kê he ya tuê no rưn sa rang ha nưn kê
죄진 것만 같은데 지금 너무 많이 힘든데
Chuê chin kos man ka thưn tê chi cưm no mu man hi him tưn tê
너의 그 남자에게 찾아가 말해줄래
No ưi cư nam cha ê kê cha cha ka man he chun le
우리 이런 안되잖아
U ri I ron an tuê chan ha
Now I’m crazy without you for me.

This love
이젠 잊혀버릴
I chên ick hyo bo rin
시간 속에 묻혀져 버린
Si kan sô kê mut hyo chyo bo rin
기억 속에 흔적조차
Ki ot sô kê hưn chok chô cha
왜 이리 가슴 아픈지
Wuê I ri ka sư ma phưn chi
This love
너무나도 여린 사랑이라 하기엔 어린
No mu na tô do rin sa rang I ra ha ki ê no rin
그 추억도 기억도
Cư chu ot tô ki ot tô
다 멀리 멀리 날아가 저 구름 뒤로
Ta mon li mon li na ra ka cho ku rưm tuy rô
This love this love this love
This love this love this love
This love this love this love
This love this love this love
Ooh ooh ooh yeah ooh ooh ooh yeah

Hey J how you doing
After you left it ain’t the same
I’m not what I used to be
It hurts so much you know?
I need you girl. I’m thinking about you,
This love.

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] You’re My – Taeyang

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

You’re My – Taeyang

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

언제부턴가 점점 연락하게 돼 내가 먼저
On chê bu thon ka chom chom, ton rak ha kê tuê ne ka mon cho
니가 없는 곳에선 벌써 날 baby를
Ni ka op nưn cô sê son bon so na BABY rưn
불러 나도 참 웃겨
Bun lo na tô cha mus kyo

You’re my chocolate
My sweetest chocolate
I really wanna have you
너무나 달콤한 널
No mu na tan khôm han non
널 가지고 싶어 가지고 싶어
Non ka chi cô si pho ka chi cô si pho

나에게 기대 쉴 수가 얐게
Na ê kê ki te suyn su ka yas kê
기분 좋은 행복을 느낄 수 있게
Ki bun chô hưn heng bô cưn nư kin su is kê
내 모든 걸 다 줄게
Ne mô tưn kon ta chun kê

You’re my ice cream
My sweetest ice cream
I really wanna have you
너무나 달콤한 널 널 가지고 싶어 가지고 싶어
No mu na tan khôm han non non ka chi cô si pho ka chi cô si pho

내게 사랑이란 걸 선물 한 건
Ne kê sa rang I ran kon son mun han kon
Yeah that’s you
내게 눈 부신 사랑을 준 단 한 사람은
Ne kê nun bu sin sa rang ưn chun tan han sa ra mưn
That’s what you are ooh yeah ooh yeah ooh yeah
날 바라보는 너에게
Nan ba ra bô nưn no ê kê
이제 너 만을 위한 노래를 해 줄게
I chê no ma nư ruy han nô re rưn he chun kê
Oh yeah Oh yeah
boom boom boom boom boom boom boom boom
You’re my candy
A lollypop candy
I really wanna kiss you
I really wanna love you
Yeah

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Try Smiling – BigBang Daesung

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

 Try Smiling – BigBang Daesung

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

오늘도 웃어본다 음
Ô nưn tô u so bôn ta ưm
그래야 니가 웃을테니까
Cư te ya ni ka u sưn thê ni ka
그 사람이 자꾸만 널 울리니까
Cư sa ra mi cha ku man no rưn li ni ka
어떻게든 널 웃게 만들고 싶어
O tok kê tưn, no rus kê man tưn cô si pho

혼자 사랑하는게 내겐
Hôn cha sa rang ha nưn kê, ne kên uh~
견딜 수 없을만큼 힘들어
Kyon tin su op sưn man khưm him tư ro
하지만 너 우는 건 죽기보다 더 싫으니까
Ha chi man no u nưn kon chuk ki bô ta to sin hư ni ka
너를 위해서 오늘도 나는 웃는다
No rưn wuy he so ô nưn tô na nưn us nưn ta

사랑해 널 사랑하니까
Sa rang he non sa rang ha ni ka
너만 있으면 행복하니까
No ma nis sư myon heng bôk ha ni ka
가슴은 아파도 또 웃어본다
Ka sư mư na pha tô, tô u so bôn ta ưm~
웃음을 주는 사람처럼
U sư mưn chu nưn sa ram cho rom
슬픔 없는 사람처럼
Sưn phư mop nưn sa ram cho rom
오늘도 니 뒤에서
Ô nưn tô ni tuy ê so
소리 없이 또 울어본다
Sô ri op si tô u ro bôn ta
가슴이 저려온다
Ka sư mi cho ryo ôn ta
너의 슬픈 표정 하나에도
No ưi sưn phưn phyô chong ha na ê tô
그 사람이 참 밉니다
Cư sa ra mi cham mip [ni] ta
니 사랑을 다 가졌는데
Ni sa rang ưn ta ka chyos nưn tê
뭐가 모자라 널 이렇게 울리는지
Mươ ka mô cha ra no ri rok kê un li nưn chi

사랑해 널 사랑하니까
Sa rang he non sa rang ha ni ka
너만 있으면 행복하니까
No ma nis sư myon heng bôk ha ni ka
가슴은 아파도 또 웃어본다
Ka sư mư na pha tô, tô u so bôn ta oh yeah~
웃음을 주는 사람처럼
U sư mưn chu nưn sa ram cho rom
슬픔 없는 사람처럼
Sưn phư mop nưn sa ram cho rom
오늘도 니 뒤에서
Ô nưn tô ni tuy ê so
소리 없이 또 울어본다
Sô ri op si tô u ro bôn ta

쉴새 없이 눈물이 차오르고
Suyn se op si nun mu ri cha ô rư cô
다시 억지로 도 삼겨 내본다
Ta si ot chi rô tô sam kyo ne bôn ta
죽을 만큼 힘들어도
Chu cưn man khưm him tư ro tô
미칠것만큼 아파도
Mi chin kos man khư ma pha tô
웃는다
Us nưn ta~~~~

내가 더 널 사랑하니까
Ne ka to non sa rang ha ni ka
내 자신보다 널 아끼니까
Ne cha sin bô ta no ra ki ni ka
두 눈은 울어도 또 참 아낸다
Tu nu nưn u ro tô tô cha ma nen ta oh~
내 마음 하나 못 들어도
Ne ma ưm ha na môs tư ro tô
내 사랑 보지 못 해도
Ne sa rang bô chi môs he tô
오늘도 니 앞에서
Ô nưn tô ni a phê so
다시 한번 또 웃어본다
Ta si han bon tô u so, bôn ta.

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] When I Miss You – BEAST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

 When I Miss You – BEAST

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

우연히 얘길 들었어 잘 지내는지
U yon hi e kin tư ros so chan chi na nưn chi
잘 지내는 것 같아 나
Chan chi ne nưn kos ka tha na
다행이라 생각해 행복해 보여 난
Ta heng I ra seng kak he heng bôk he bô do nan
아직 힘들 줄 알았는데
A chik him tưn chu ra ras nưn tê

조금 나 쓸쓸한 맘에 (우울한 맘에)
Chô cưm na sưn sưn han ma mê
다 지난 기억을 계속 헤매이다
Ta chi nan ki o cưn kyê sô khê me I ta
밤 깊이 취해 갈수록
Bam ki phi chuy he kan su rôk
괜시리 조금 나 슬퍼지네
Kuên si ri chô cưm na sưn pho chi nê

니가 보고 싶어지면
Ni ka bô cô si pho chi myon
(So good bye good bye)
니가 더 그리워지면
Ni ka to cư ri wươ chi myon
멍하니 누워 멍하니 누워
Mong ha ni nu wươ mong ha ni nu wươ
끝내 잠들지 못하고
Cưt ne cham tưn chi môs ha cô

니가 보고 싶어져도
Ni ka bô cô si pho chyo tô
(So good bye good bye)
니가 더 생각나도
Ni ka to seng kak na tô
나는 괜찮아 나는 괜찮아 나는 괜찮아
Na nưn kuên chan ha na nưn kuên chan ha na nưn kuên chan ha
니가 행복하다면 난
Ni ka heng bôk ha ta myon nan

그냥 붕 떠있는 기분이야
Cư nyang bung to is nưn ki bu ni ya
굳이 결론을 내릴 필요가 없는 문제야
Ku ti kyon rô nưn ne rin phin dô ka op nưn mun chê ya
지난밤 꿈처럼 깨어나면 모두 흩어져
Chi nan bam kum cho rom ke o na myon tu hư tho chyo
다가가려 하면 넌 자꾸 멀어져 왜 넌 자꾸 멀어져
Ta ka ka ryo ha myon non cha ku mo ro chyo wuê non cha ku mo ro chyo

너와 함께였을 때 널 떠나보내기 전에
No woa ham kê yos sưn te non to na bô ne ki cho nê
온 힘을 다해 널 사랑했기에
Ôn hi mưn ta he non sa rang hes ki ê
후회는 없네 널 위한 한 사람은 나라고 믿었는데
Hu hê nư nop nê no ruy han han sa ra mưn na ra cô mi tos nưn tê
그게 아니었나 봐
Cư kê a ni os na boa

니가 보고 싶어지면
Ni ka bô cô si pho chi myon
(So good bye good bye)
니가 더 그리워지면
Ni ka to cư ri wươ chi myon
멍하니 누워 멍하니 누워
Mong ha ni nu wươ mong ha ni nu wươ
끝내 잠들지 못하고
Cưt ne cham tưn chi môs ha cô

니가 보고 싶어져도
Ni ka bô cô si pho chyo tô
So good bye good bye
니가 더 생각나도
Ni ka to seng kak na tô
나는 괜찮아 나는 괜찮아 나는 괜찮아
Na nưn kuên chan ha na nưn kuên chan ha na nưn kuên chan ha
니가 행복하다면 난
Ni ka heng bôk ha ta myon nan
널 바래다주던 길 너와 함께 마시던 커피
Non ba re ta chu ton kin no woa ham kê ma si ton kho phi
함께 읽던 책 같이 보던 드라마
Ham kê in ton chek ka thi bô ton tư ra ma
이런 모든 것들이 참 그립구나
I ron mô tưn kos tư ri cham cư rip ku na
널 바래다주던 길 너와 함께 마시던 커피
Non ba re ta chu ton kin no woa ham kê ma si ton kho phi
함께 읽던 책 같이 보던 드라마
Ham kê in ton chek ka thi bô ton tư ra ma
이런 모든 것들이 참 그립구나
I ron mô tưn kos tư ri cham cư rip ku na

니가 보고 싶어져도 니가 더 생각나도
Ni ka bô cô si pho chyo tô ni ka to seng kak na tô
나는 괜찮아 나는 괜찮아 나는 괜찮아
Na nưn kuên chan ha na nưn kuên ha na nưn kuên chan ha
니가 행복하다면 난
Ni ka heng bôk ha ta myon nan