[lời bài hát] 8282 – Davichi

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

 8282 – Davichi

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

만나지 말잔 내 말
Man na chi man chan ne man
연락도 말란 내말
Yon rak tô man lan ne man
너 진짜 그대로 할거니
No chin cha cư te rô han ko ni
그게 아닌데
Cư kê a nin tê
이대로 끝일까봐
I te rô cư thin ka boa
널 영영 잃을까봐
Non yong yong in hưn ka boa
점점 더 맘이 불안해져
Chom chom to ma mi bu ran he chyo
너무 슬퍼져
No mu sưn pho chyơ
정이뭔지 있다가도 그리워
Chong I mươn chi is ta ka tô cư ri wươ
너없인 못살아
No op sin môs sa ra

Gimme a call Baby Baby
지금 바로 전화줘
Chi cưm ba rô chon hoa chươ
Gimme a call Baby Baby
매일 날 기다려
Me in nan ki ta ryo oh~
사랑한다고 사랑한다고
Sa rang han ta cô sa rang han ta cô
문자라도 남겨줘
Mun cha ra tô nam kyo chươ
날 울리지마
Na run li chi ma
No~

어디서 뭘 하길래
O ti so mươn ha kin le
얼마나 바쁘길래
On ma na ba bư kin le
혹시 너 일부러 안받니
Hôk si no in bu ro an bat ni
난 줄 알면서
Nan chu ran myon so
벌써 날 잊은거니
Bon so na ri chưn ko ni
마음을 접은거니
Ma ư mưn cho pưn ko ni
날 두고 니가 설마 설마
Nan tu cô ni ka son ma son ma
자꾸 눈물나
Cha ku nun mun na
정이 뭔지 사랑보다 무서워
Chong I mươn chi sa rang bô ta mu so wươ
지우기 힘들어
Chi u ki him tư ro

Gimme a call Baby Baby
지금 바로 전화줘
Chi cưm ba rô chon hoa chươ
Gimme a call Baby Baby
매일 날 기다려
Me in nan ki ta ryo
사랑한다고 사랑한다고
Sa rang han ta cô sa rang han ta cô
문자라도 남겨줘
Mun cha ra tô nam kyo chươ
날 울리지마
Na run li chi ma
No

Call me Tell me Hold me
아니라고
A ni ra cô
Call me Tell me Hold me
가면안돼
Ka myo nan tuê

Gimme a call Baby Baby
다시 나를 찾아줘
Ta si na rưn cha cha chươ
Gimme a call Baby Baby
할말이 있는 걸
Han ma ri is nưn kon
너를 사랑해 너무 사랑해
No rưn sa rang ha no mu sa rang he
너를 향해 소리쳐
No rưn hyang he sô ri chyo
널 기다릴게
Non ki ta rin kê
No

Call me Tell me hold me
아니라고
A ni ra cô
Call me Tell me hold me
돌아와줘
Tô ra woa chươ

[lời bài hát] Don’t leave – T-Ara

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

Don’t leave – T-Ara

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

잊기엔 너무 사랑했나봐 아직도 널 기다리는 나야
Ick ki ên no mu sa rang hes na boa, a chik tô non ki ta ri nưn na ya.
우리의 시간은 멈췄나봐 니가 곁에 있는 것 같아
U ri ưi si ka nưn mom chươs na boa, ni ka kyơ thê is nưn kos ka tha

떠나지마 떠나가지마 나를 가슴에 상처만 주고
To na chi ma, to na ka chi ma, na rưn, ka sư mê sang cho man chu kô
떠나지마 이런 날 울리지는 마 나에게 돌아와줘
To na chi ma, I ron na run li chi nưn ma na ê kê tô ra woa chươ

여지껏 살아왔던 일생에 단 한번 미치도록 아껴줬던 사람은 너란걸
Yo chi kos sa ra woas ton in seng ê tan han bon mi chi tô rô ka kyo chươs ton sa ra mưn no ran kon
이별이란 파편에 죽은 내 사랑이 가여워 괴로워 이밤은 또 외로워
I byo ri ram pha phyo nê chu cưn ne sa rang I ka yo wươ kê rô wươ I ba mưn tô wuê rô wươ
baby don’t know why
꽃잎이 떨어진 것처럼 니 몸도 멀어져버려 거울에 비친 미친 여자같은 내 모습은 마치
Kô chi phi to ro chin kos cho rom ni môm tô mo ro chyo bo ryo ko u rê bi chin mi chin yo cha ka thưn ne mô sư pưn ma chi
불안한듯 몸을 떨고 있지 슬픔의 큰 깊이 눈물 흘리지
Bu ran han tưs mô mưn ton cô is chi sưn phư mê khưn ki phi nun mun hưn li chi

내리는 비에 눈물 감추면 우리추억 모두 감춰질까
Ne ri nưn bi ê nun mun kam chu myo nu ri chu ot mô tu kam chươ chin ka
그리운 니 이름을 지우면 너의 얼굴 다 지워질까
Cư ri un ni I rư mưn chi u myon no ưi on kun ta chi wươ chin ka
떠나지마 떠나가지마 나를 가슴에 상처만 주고
To na chi ma to na ka chi ma na rưn ka sư mê sang cho man chu kô
떠나지마 이런 날 울리지는 마 나에게 돌아와줘
To na chi ma I ron na run li chi nưn ma na ê kê tô ra woa chươ

 
너의 옷자락에 넣어둔 내 마음은 찢거나 버리거나 숨기거나 태운대로
No ưi ôs cha ra kê no ho tun ne ma ư mưn, chick ko na bo ri ko na sum ki ko na the un te rô
향수처럼 남어 그림처럼 보여 낙인처럼 새겨져 버렸음을 기억해
Hyang su cho rom na mo cư rim cho rom bô yo na kin cho rom se kyo chyo bo ryos sư mưn ki ot he
don’t wanna cry
니가 내 세상이던 날들이 날 괴롭혀 니가 내 법이었던 추억들이 사무쳐
Ni ka ne sê sang I ton nan tư ri nan kê rôp hyo, ni ka ne bo pi os ton chu ot tư ri sa mu chyo
인연의 끈을 놓을수가 없어 널 이대로는 보낼수가 없어
In yo nê cư thưn nô hưn su ka op so no ri te rô nưn bô nen su ka op so

소리쳐도 소리쳐 불러봐도 넌 지금 어디있는지
Sô ri chyo tô sô ri chyo bun lo boa tô non chi kư mo ti is nưn chi
떠나지마 이런 날 울리지는 마 나에게 돌아와줘
To na chi ma I ron na run li chi nưn ma na ê kê tô ra woa chươ

너무나 아픈 사람 이별이란 파편에 죽은 내 사랑이 가여워 괴로워 이 밤은 또 외로워
No mu na a phưn sa ra mi byo ri ran pha phyo nê chu cưn ne sa rang I ka yo wươ kê rô wươ I ba mưn tô wuê rô wươ
꽃잎이 떨어진것처럼 니 몸도 멀어져버려
Kô chi phi to ro chin kos cho rom ni môm tô mo ro chyo bo ryo
너의 옷자락에 넣어둔 내 마음은 향수처럼 남어 그림처럼 남어
No ưi ôs cha ra kê no ho tun ne ma ư mưn hyang su cho rom na mo cư rim cho rom na mo
이별이란 파편에 죽은 내 사랑이 가여워 괴로워 이밤은 또 외로워
I byo ri ram pha phyo nê chu cưn ne sa rang I ka yo wươ kê rô wươ I ba mưn tô wuê rô wươ

[lời bài hát] Cleansing Cream – Brown Eyed Girls

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

Cleansing Cream – Brown Eyed Girls

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

 

아파, 아파 다쳐버린 맘이 많이 많이
A pha, a pha ta chyo bo rin ma mi man hi man hi
oh my honey, honey, baby
어떻게 해야 하죠
O tok kê he ya he chyô
온종일 미친 듯이 놀고 와선 짙은 화장을 지우죠
Ôn chông in mi chin tư si nôn cô woa son chi thưn hoa chang ưn chi u chyô
이런다고 다 잊혀질까요
I ron ta cô ta ick hyo chin ka dô
참 못나게도 반쯤 지워져 버린 두 볼에
Cham môs na kê tô ban chưm chi wươ chyo bo rin tu bô rê
반쯤 지워져 버린 내 입술 위에 흘린 눈물이 클렌징크림에 녹아요
Ban chưm chi wươ bo rin ne ip su ruy ê hưn lin nun mu ri khưn rên ching khư ri mê nô ka dô
정말 왜요, 왜요, 왜죠 언니 이 까만 밤이 새도록
Chong man wuê dô, wuê dô, wuê chyô on ni I ka man ba mi se tô rôk
그 녀석 하나 지워내지 못하고
Cư nyo sok ha na chi wươ ne chi môs ha cô
왜요, 왜요, 왜죠 언니 내 검게 번진 눈물로
wuê dô, wuê dô, wuê chyô on ni ne kom kê bon chin nun mun lô
못내 잊었다며 우겨대는 말 이젠
môs ne I chos ta myo u kyo te nưn ma ri chên
bye, bye
나 어떡하죠, 언니 이젠 잠들고 싶은데
Na o tok ha chyô, on ni I chên cham tưn cô si phưn tê
내 맘은 자꾸 그 녀석한테 달려가네요
Ne ma mưn cha ku cư nyo sok han tê tan lyo ka nê dô
어쩌죠, 언니 나 이대론 안 될 것만 같아
O cho chyô, on ni na I te rô nan tuên kos man ka tha
부탁해, 딱 한잔만 나와 마셔줄래요 부탁해 언니
Bu thak he, tak han chan man na woa ma syo chun le dô bu thak he on ni
Have you ever been in love?
Have you ever really loved?
사랑, 남들은 너무 쉬워
Sa rang, nam tư rưn no mu suy wươ
하지만 내겐 지워지지 않는 문신 같아, 또 잔을 비워
Ha chi man ne kên chi wươ chi chi an nưn mun sin ka tha, tô cha nưn bi wươ
오늘은 나와 정말 사귀자던 멋진 남자도 있었죠 근데 자꾸 그 녀석이 보여
Ô nư rưn na woa chong man sa kuy cha ton mos chin nam cha tô is sos chyô cưn tê cha ku cư nyo so ki bô yo
못나게도 그 자릴 뛰쳐 나왔죠 정말 못나게도 어쩔 수 없었죠
Môs na kê tô cư cha rin tuy chyo na woas chyô chong man môs na kê tô o chon su op sos chyô
예쁜 화장이 무슨 소용 있나요
Dê bưn hoa chang I mu sưn sô dông is na dô
정말 왜요, 왜요, 왜죠 언니
Chong man wuê dô, wuê dô, wuê chyô on ni
(그런 녀석 따위 하나를 여태 잊지 못했고 무심한 기억 저편에 모두 지워
Cư ron nyo sok ta wuy ha na rưn do the ick chi môs hes cô mu sim han ki ot cho phyo nê mô tu chi wươ
그 아이는 이미 나를 잊은 것 같다고)
Cư a I nư ni mi na rưn I chưn kos kat ta cô)
왜요, 왜요, 왜죠 언니 내 검게 번진 눈물로
wuê dô, wuê dô, wuê chyô on ni ne kom kê bon chin nun mun lô
못내 잊었다며 우겨대는 말 이젠
môs ne I chos ta myo u kyo te nưn ma ri chên
bye, bye
왜요, 왜요, 왜요 어떡하죠, 언니 이젠 잠들고 싶은데
wuê dô, wuê dô, wuê dô o tok ha chyô, on ni I chên cham tưn cô si phưn tê
내 맘은 자꾸 그 녀석한테 달려가네요
Ne ma mưn cha ku cư nyo sok han tê tan lyo ka nê dô
어쩌죠, 언니 나 이대론 안 될 것만 같아 부탁해
O cho chyô, on ni na I te rô nan tuên kos man ka tha bu thak he
딱 한잔만 나와 마셔줄래요
Tak han chan man na woa ma syo chun le dô
부탁해 언니 나하고 파티를 해요 아직 난 내 화장을 지우긴 싫어 부탁해, 언니
Bu thak he on ni na ha cô pha thi rưn he dô a chik nan ne hoa chang ưn chi u kin sin ho bu thak he, on ni
아파, 아파 다쳐버린 맘이 많이, 많이
A pha, a pha ta chyo bo rin ma mi man hi man hi
oh my honey, honey, baby
어떻게 해야 하죠
O tok kê he ya he chyô
아파, 아파 다쳐버린 맘이 많이, 많이
A pha, a pha ta chyo bo rin ma mi man hi man hi
oh my honey, honey, baby
어떻게 해야 하죠
O tok kê he ya ha chyô

Lịch vạn niên.

Tháng Tám 2012
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031