BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] My Heaven – BigBang

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

My Heaven – BigBang

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

사랑해 난 널 기억해
Sa rang he nan non ki ot khe
heaven
la la la la la la~~~
BbigBang~

24/7
그댄 영원한
Cư ten yong wươn han
heaven
24/7
그댄 나만의
Cư ten na ma nê
heaven
24/7
그댄 영원한
Cư ten yong wươn han
heaven 24/7 heaven

마지막 일 줄 알았던 두번 다시 안 올 줄 알았던
Ma chi ma kin chu ra ras ton tu bon ta si a nôn chu ra ras ton
내겐 전혀 어울리질 않았던 사랑이 어느 무더운 여름날 다가왔죠
Ne kên chon hyo o u li chi ran has ton sa rang I o nư mu to u nyo rưm nan ta ka woas chyô
기다리고 기다리던 나의 반쪽 항상 널 꿈꿔왔죠
Ki ta ri cô ki ta ri ton na ưi ban chôk, hang sang non kum kươ woas chyô
넌 내 맘의 안식처 보고 또 보고 주고 또 주고만 싶죠
Non ne ma mê an sik chyo bô cô tô bô cô chu cô tô chu cô man sip chyô

난 설레임에 목말라 왜 내 사랑은 다 도망가
Nan sơn lê I mê môk man la wuê ne sa rang ưn ta tô mang ka
뜻대로 되지않아 속만타 알다가도 모르겠다
Tưs te rô tuê chi an ha sôk man tha an ta ka tô mô rư kês ta
그래도 너만은 놓치고 싶지가 눈앞에서 멀어지고 싶지가 않아
Cư re tô no ma nưn nôh chi cô sip chi ka nu na phê so mo ro chi cô sip chi ka an ha
you are the one in my Life
그댄 천국보다 아름답다
Cư ten chon kuk bô ta a rưm tap ta

너를 사랑해 너를 부르네 너를 기억해 너를 기다리네
No rưn sa rang he no rưn bu rư nê no rưn ki ot he no rưn ki ta ri nê
그대의 말 한마디 사랑한다는 그 한마디
Cư te ưi man han ma ti sa rang han ta nưn cư han ma ti
너를 사랑해 너를 기억해 (너의 전부를 기억해)
No rưn sa rang he no rưn ki ot he (no ưi chon bu tưn ki ot he)
기쁨 슬픔 눈물 하늘 별 그리고 천국
Ki bưm sưn phưm nun mun ha nưn byon cư ri cô chon kuk

내 모든 생활 속에 그대가 숨을쉬고
Ne mô tưn seng hoan sô kê cư te ka su mưn suy cô
나의 전화기엔 어느새 너의 이름만 보이고
Na ưi chon hoa ki ê no nư se no ưi I rưm man bô I cô
하루에도 몇번씩 너의 두 손을 붙잡고
Ha ru ê tô myock bon sik no ưi tu sô nưn but chap cô
입맞추면 세상을 다 가진 기분이야
Ip mack chu myon sê sang ưn ta ka chin ki bu ni ya

oh baby
매일 들어가는 미니홈피 달콤한 향기
Me in tư ro ka nưn mi ni hôm phi tan khôm han hyang ki
oh baby
내 사랑을 전하기엔 짧은 문자메세지
Ne sa rang ưn chon ha ki ên chan bưn mun cha mê sê chi
사람들이 놀려대 하루 온종일 행복해
Sa ram tư ri nôn lyo te ha ru ôn chông in heng bôk he
(oh baby
요즘 참 살만해)
Dô chưm cham san man he)
because of you

너를 사랑해 너를 부르네 너를 기억해 너를 기다리네
No rưn sa rang he no rưn bu rư nê no rưn ki ot he no rưn ki ta ri nê
그대의 말 한마디 사랑한다는 그 한마디
Cư te ưi man han ma ti sa rang han ta nưn cư han ma ti
너를 사랑해 너를 기억해
너를 사랑해 너를 기억해
No rưn sa rang he no rưn ki ot he
하루하루가 두렵지 난 네가 또 떠나갈까봐 내게서 희미해질까봐
Ha ru ha ru ka tu ryop chi nan nê ka tô no na kan ka boa ne kê so hê mi he chin ka boa

너무 감사해 너무 사랑해 내 맘의 천국문의 단 한사람아
너를 사랑해 너를 부르네 너를 기억해 너를 기다리네
No rưn sa rang he no rưn bu rư nê no rưn ki ot he no rưn ki ta ri nê
그대의 말 한마디 사랑한다는 그 한마디
Cư te ưi man han ma ti sa rang han ta nưn cư han ma ti
너를 사랑해 너를 기억해 (너의 전부를 기억해)
No rưn sa rang he no rưn ki ot he (no ưi chon bu tưn ki ot he)
24/7 my heaven