Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] I Love You Too – Baek Ji Young (The Princess’ Man OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

 I Love You Too – Baek Ji Young (The Princess’ Man OST)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

바라 볼 수 밖에 없어서 만질 수가 없어서 슬퍼
Ba ra bôn su bak kê op so so, man chin su ka op so so sưn pho
바로 앞에 서 있는 그대 그리고 그 뒤에 나
Ba rô a phê so is nưn, cư te, cư ri cô cư tuy ê na
항상 그늘이 진 곳에서그늘이 진 얼굴로 울어
Hang sang cư nư ri chin cô, sê so, cư nư ri chin on kun lô u ro
돌아봐 달라고 못 하는 나야 또 눈물이 나는 나야
Tô ra boa tan la cô môs ha nưn, na ya, tô nun mu ri na nưn na ya

내일이 와도 사랑 해어제보다 더 사랑 해
Ne I ri woa tô sa rang he o chê bô ta to sa rang he
가슴 안에 있는 말 꺼내지 못 한 채
Ka sư ma nê is nưn man ko ne chi môs han che
오늘도 그대를 사랑 해
Ô nưn tô cư te rưn sa rang he

그대 뒤에 있기는 싫어 매일 옆에 있고만 싶어
Cư te tuy ê is ki nưn sin ho me in yo phê is cô man si pho
그 날이 오기를 원 하는 나야 그 때문에 사는 나야
Cư na ri ô ki rưn wươn ha nưn na ya cư te mu nê sa nưn na ya

보고 있어도 그리 워 같이 있어도 외로 워
Bô cô is so tô cư ri wươ ka thi is so tô wuê rô wươ
혼자만 하는 이 사랑 끝이 보이지 않아
Hôn cha man ha nư ni sa rang cư thi bô I chi an ha
서러울 만큼 힘이 들지만
So ro un man khưm hi mi tưn chi man

내일이 와도 사랑 해 어제보다 더 사랑 해
Ne I ri woa tô sa rang he o chê bô ta to sa rang he
가슴 안에 있는 말 꺼내지 못 한 채
Ka sư ma nê is nưn man ko ne chi môs han che
오늘도 그대를 사랑 해 그대만 사랑 해
Ô nưn tô cư te rưn sa rang he cư te man sa rang he

내 맘 하나도 모르는
Ne mam ha na tô mô rư nưn
바보 같은 그 사람 내 눈 앞에 그 사람
Ba bô ka thưn cư sa ram ne nu na phê cư sa ram
그래 그대니까
Cư re cư te ni ka

보고 있어도 그리 워 같이 있어도 외로 워
Bô cô is so tô cư ri wươ ka thi is so tô wuê rô wươ
혼자만 하는 이 사랑 끝이 보이지 않아
Hôn cha man ha nư ni sa rang cư thi bô I chi an ha
서러울 만큼 힘이 들지만
So ro un man khưm hi mi tưn chi man

내일이 와도 사랑 해 어제보다 더 사랑 해
Ne I ri woa tô sa rang he o chê bô ta to sa rang he
가슴 안에 있는 말 꺼내지 못 한 채
Ka sư ma nê is nưn man ko ne chi môs han che
오늘도 그대를 사랑 해 그대만 사랑 해
Ô nưn tô cư te rưn sa rang he cư te man sa rang he

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] After a Long Time – Baek Ji Young (Rooftop Prince OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

After a Long Time – Baek Ji Young (Rooftop Prince OST)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

마주보며 나누던 얘기들 우리둘만 알았던 얘기들
Ma chu bô myo na nu to nye ki tư ru ri tun ma ra ras ton ye ki tưn
지울수없나봐 버릴순없나봐 잊지못하나봐
Cho un su op na boa bo rin su op na boa, ick chi môs ha na boa
오랜만에 둘러본 거리들
Ô ren ma nê tun lo bôn ko ri tưn
이길을 지날때면 좋아했던 기억이
I ki rưn chi nan te myon chô ha hes ton ki o ki

자꾸 떠올라서 발길을 멈춘다
Cha ku to ôn la so ban ki rưn mom chun ta
한참 지나서 나 지금여기 왔어
Han cham chi na so na chi cư myo ki woas so
그때가 그리워서 모른체 살아도 생각나더라
Cư te ka cư ri wươ so mô rưn chê sa ra tô seng kak na to ra
그런 너라서 자꾸눈에 밟혀서
Cư rơn no ra so cha ku nu nê ban hyo so

함께 보낸 시간들 추억들도 별처럼 쏟아지는데 넌 어떠니
Ham kê bô nen si kan tưn chu ot tưn tô byon cho rom sô ta chi nưn tê no no to ni
행복해만 보이는 사람들
Heng bôk he man bô I nưn sa ram tưn
나만 혼자 외로이 남은 것만같아서
Na man hôn cha wuê rô I na mưn kos man ka tha so
아닌 척해봐도 니생각이난다
A nin chok he boa tô ni seng ka ki nan ta

한참지나서 나 지금여기 왔어
Han cham chi na so na chi cư myo ki woas so
그때가 그리워서 모른체 살아도 생각나더라
Cư te ka cư ri wươ so mô rưn chê sa ra tô seng kak na to ra
그런 너라서 자꾸눈에 밟혀서
Cư rơn no ra so cha ku nu nê ban hyo so
함께 보낸 시간들 추억들도 별처럼 쏟아지는데 눈물이나
Ham kê bô nen si kan tưn chu ot tưn tô byon cho rom sô ta chi nưn tê nun mu ri na
여기서널 기다리면 볼수있을까
Yo ki so non ki ta ri myon bôn su is sưn ka
그땐말해줄수있을까 이런내 마음을
Cư ten man he chun su is sưn ka I ron ne ma ư mưn

보고싶어서 더보고싶어져서
Bô cô si pho so to bô cô si pho chyo so
그런 나라서 난 너밖에 몰라서
Cư ron na ra so nan no bak kê mô la so
너없이살다보니 모든게 후회로 가득하더라
No op si san ta bô ni mô tưn kê hu huê rô ka tưk ha to ra
니가없어서 허전한게 더 많아서
Ni ka op so so ho chơn han kê to man ha so
오늘도 발걸음은 이자리가 그리워 가지못하고 불러본다
Ô nưn tô ban ko rư mư ni cha ri ka cư ri wươ ka chi môs ha cô bun lo bôn ta

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Do Not Forget – Baek Ji Young (Iris OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

Do Not Forget – Baek Ji Young (Iris OST)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

우리 서로 사랑했는데, 우리 이제 헤어지네요
U ri so rô sa rang hes nưn tê, u ri I chê hê o chi nê dô
같은 하늘 다른 곳에 있어도, 부디 나를 잊지 말아요
Ka thưn ha nưn ta rưn cô sê is so tô, bu ti na rưn ick chi ma ra dô

차가운 바람이 손끝에 스치면, 들려오는 그대 웃음소리
Cha ka un ba ra mi sôn cư thê sư chi myơn, tưn lyo ô nưn cư te u sưm sô ri
내 얼굴 비치던 그대 두눈이, 그리워 외로워 울고 또 울어요
Ne on kun bi chi ton cư te tu nu ni, cư ri wươ wuê rô wươ un cô tô u ro dô
입술이 굳어버려서, 말하지 못했던 그 말
Ip su ri ku to bo ryo so, man ha chi môs hes ton cư man

우리 서로 사랑했는데, 우리 이제 헤어지네요
U ri so rô sa rang hes nưn tê, u ri I chê hê o chi nê dô
같은 하늘 다른 곳에 있어도, 부디 나를 잊지 말아요
Ka thưn ha nưn ta rưn cô sê is so tô, bu ti na rưn ick chi ma ra dô

눈물이 입을 가려서, 말하지 못했던 그 말
nun mu ri I pưn ka ryo so, man ha chi môs hes ton cư man
우리 서로 사랑했는데, 우리 이제 헤어지네요
U ri so rô sa rang hes nưn tê, u ri I chê hê o chi nê dô
같은 하늘 다른 곳에 있어도, 부디 나를 잊지 말아요
Ka thưn ha nưn ta rưn cô sê is so tô, bu ti na rưn ick chi ma ra dô

혹시 알고 있나요
Hôk si an cô is na dô
뒤돌아서 가슴 쥐고 그댈 보내주는 그 사람
Tuy tô ra so ka sưm chuy cô, cư ten bô ne chu nưn cư sa ram
그 사람이 바로 나예요, 그 사람을 사랑해줘요
Cư sa ra mi ba rô na dê dô, cư sa ra mưn sa rang he chươ dô
같은 하늘 다른 곳에 있어도, 언젠가는 돌아와줘요
Ka thưn ha nưn ta rưn cô sê is so tô, on chên ka nưn tô ra woa chươ dô

우리 서로 사랑했는데, 우리 이제 헤어지네요
U ri so rô sa rang hes nưn tê, u ri I chê hê o chi nê dô
같은 하늘 다른 곳에 있어도, 부디 나를 잊지 말아요
Ka thưn ha nưn ta rưn cô sê is so tô, bu ti na rưn ick chi ma ra dô

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Roly Poly – T-Ara

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

Roly Poly – T-Ara

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

어디까지 왔나 또 어디 숨었나
O ti ka chi woas na, tô o ti su mos na
맘에 들어 왔나 나나나나나
Ma mê tư ro woas na na na na na na
I like you

어디서 오셨나요 자꾸 눈이 가네요 그대 눈빛이
O (ti) so ô syos na dô, cha ku nu ni ka nê dô, cư te nun bi chi
나는 참 맘에 드네요
Na nưn cham ma mê tư nê dô
옆으로 가고 싶지만 용기가 않나서 가슴이 떨려와
Yo phư rô ka cô sip chi man dông ki ka an na so ka sư mi ton lyo woa
나는 참 망설이네요
Na nưn cham mang so ri nê dô
몰라 어떡해 난 몰라 미치겠어 널 놓치기 싫어 너에게로
Mô la o tok he nan môn la mi chi kês so non nôh chi ki sin ho no ê kê rô
점점 다가갈래 점점 내 앞에서 떠날 수 없게
Chom chom ta ka kan le chom chom ne a phê so to nan su op kê

Roly Poly Roly Roly Poly
날 밀어내도 난 다시 네게로 다가가서
Nan mi ro ne tô nan ta si nê kê rô ta ka ka so
Roly Poly Roly Roly Poly
나만 보일꺼야 너에게 나를 보여 줄꺼야
Na man bô in ko ya no ê kê na rưn bô yo chun ko ya
Oh oh oh oh~

시계는 왜 보나요 우리 만남부터 쭉 멈춰 있는데
Si kyê nưn wuê bô na dô u ri man nam bu tho chuk mom chươ is nưn tê
나는 참 맘에 드네요
Na nưn cham mê tư nê dô
나 오늘 이상하네요 자꾸 떨리네요 그대를 보고서
Na ô nư ri sang ha nê dô cha ku ton li nê dô cư te rưn bô cô so
나는 참 망설이네요
Na nưn cham mang so ri nê dô
몰라 불안해 난 몰라 미치겠어 어디로 갈까봐 한걸음 더
Mô la bu ran he nan mô la mi chi kês so o ti rô kan ka boa han ko rưm to
점점 다가갈래 점점 내 눈에서 떠날 수 없게
Chom chom ta ka kan le chom chom ne a phê so to nan su op kê

Roly Poly Roly Roly Poly
날 밀어내도 난 다시 네게로 다가가서
Nan mi ro ne tô nan ta si nê kê rô ta ka ka so
Roly Poly Roly Roly Poly
나만 보일꺼야 너에게 나를 보여 줄꺼야
Na man bô in ko ya no ê kê na rưn bô yo chun ko ya
Oh oh oh oh~

I like like this I like like that I like this like that yeah

Roly Poly Roly Roly Poly
날 밀어내도 난 다시 네게로 다가가서
Nan mi ro ne tô nan ta si nê kê rô ta ka ka so
Roly Poly Roly Roly Poly
나만 보일꺼야 너에게 나를 보여 줄꺼야
Na man bô in ko ya no ê kê na rưn bô yo chun ko ya

Ah Ah Ah Ah Tonight
시간이 된거야 내게로 올거야
Si ka ni tuên ko ya ne kê rô ôn ko ya
Oh Tonight
Ah Ah Ah Ah Tonight
널 기다릴 거야 너도 날 놓치기 싫을 거야
Non ki ta rin ko ya no tô nan nôh chi ki sin hưn ko ya

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] That Man – Hyun Bin / That Woman – Baek Ji Young (Secret Garden OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

That Man – Hyun Bin / That Woman  – Baek Ji Young (Secret Garden OST)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

한 남자가 그대를 사랑합니다
Han nam cha ka cư te rưn sa rang hap ni ta
그 남자는 열심히 사랑합니다
Cư nam cha nưn yon sim hi sa rang hap ni ta
매일 그림자처럼 그대를 따라다니며
Me in cư rim cha cho rơm cư te rưn ta ra ta ni myo
그 남자는 웃으며 울고있어요
Cư nam cha nư nu sư myo un cô is so dô

얼마나 얼마나 더 너를
On ma na on ma na to no rưn
이렇게 바라만 보며 혼자
I roh kê ba ra man bô myo hôn cha
이 바람같은 사랑 이 거지같은 사랑
I ba ram ka thưn sa rang I ko chi ka thưn sa rang
계속해야 니가 나를 사랑 하겠니
Kyê sôk he ya ni ka na rưn sa rang ha kês ni

조금만 가까이 와 조금만
Chô cưm man ka ka I woa chô cưm man
한발 다가가면 두 발 도망가는
Han ban ta ka ka myon tu ban tô mang ka nưn
널 사랑하는 난 지금도 옆에 있어
Non sa rang ha nưn nan chi cưm tô yo phê is so
그 남잔 웁니다
Cư nam cha nưp ni ta

그 남자는 성격이 소심합니다
Cư nam cha nưn song kyo ki sô sim hap ni ta
그래서 웃는 법을 배웠답니다
Cư te so us nưn bo pưn be wươs tap ni ta
친한 친구에게도 못하는 얘기가 많은
Chin han chin ku ê kê mô môs ha nưn ye ki ka man hưn
그 남자의 마음은 상처투성이
Cư nam cha ê ma ư mưn sang cho thu song i

그래서 그 남자는 그댈
Cư re so cư nam cha nưn cư ten
널 사랑 했데요 똑같아서
Non sa rang hes tê dô tôk ka tha so
또 하나같은 바보 또 하나같은 바보
Tô ha na ka thưn ba bô tô ha na ka thưn ba bô
한번 나를 안아주고 가면 안되요
Han bơn na rư ra na chu cô ka myo nan tuê dô

난 사랑받고 싶어 그대여
Nan sa rang bat cô si pho cư te do
매일 속으로만 가슴 속으로만
Me in sô cư rô man ka sưm sô cư rô man
소리를 지르며 그 남자는 오늘도
Sô ri rưn chi rư myo cư nam cha nư nô nưn tô
그 옆에 있데요
Cư yo phê is tê dô

그 남자가 나라는 걸 아나요
Cư nam cha ka na ra nưn ko ra na dô
알면서도 이러는 건 아니죠
An myon so tô I ro nưn ko na ni chyô
모를꺼야 그댄 바보니까
Mô rưn ko ya cư ten ba bô ni ka

얼마나 얼마나 더 너를 이렇게
On ma na on ma na to no rư ni roh kê
바라만 보며 혼자
Ba ra man bô myo hôn cha
이 바보같은 사랑 이 거지같은 사랑
I ba bô ka thưn sa rang I ko chi ka thưn sa rang
계속해야 니가 나를 사랑 하겠니
Kyê sôk he ya ni ka na rưn sa rang ha kês ni

조금만 가까이 와 조금만 한발
Chô cưm man ka ka I woa chô cưm man han ban
다가가면 두 발 도망가는
Ta ka ka myon tu ban tô mang ka nưn
널 사랑하는 난 지금도 옆에 있어
Non sa rang ha nưn nan chi cưm tô yo phê Is so
그 남잔 웁니다
Cư nam cha nưp ni ta