[lyrics hangul] Light It Up – GDragon ft Tablo ft Dok2

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Light It Up – GDragon ft Tablo ft Dok2

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 
불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra
UH HMM
내 눈을 봐라
Ne nu nưn boa ra
MAN,WHO IS HOTTER?
어서 붙여봐라 UH 불 붙여봐라 불 붙여봐라 불 붙여봐라
O so bu thyo boa ra UH bun bu thyo boa ra bun bu thyo boa ra bun bu thyo boa ra
(I BURN IT!!!)(UP UP UP UP)

내가 쓰러질 땐 손이 아닌 발 뻗고 낄낄대는 니 목소리가 빗발쳐도
ne ka sư ro chin ten sô ni a nin ban bot cô kin kin te nưn ni môk sô ri ka bis ban chyo tô
뒤돌아서면 말이 바뀌니까 어딜 감히 니가?
tuy tô ra so myon ma ri ba kuy ni ka o tin kam hi ni ka?
내가 눈 감아준 건 덤이니까 값 치지마
ne ka nun ka ma chun kon to mi ni ka kap chi chi ma
내가 쉽게 죽겠니 설마?니 돗자리 핀대 눕겠니 설마?
ne ka suyp kê chuk kês ni son ma? Ni tôs ri phin te nup kês ni son ma?
좀 가리고 변 봐 몸 사리고
chôm ka ri cô byon boa môm sa ri cô
넌 인마 산을 타고 까치발을 들어도 내 자린 못 넘봐
no nin ma sa nưn tha cô ka chi ba rưn tư ro tô ne cha rin môs nom boa
자 비 비 비켜라 어딜 감히 내게 기 기 기 어와
cha bi bi bi khyo ra o tin kam hi ne kê ki ki ki o woa
셋을 샐 때까지 치 치 치워라
Sê sưn sen te ka chi chi chi chi wươ ra
LIGHT IT UP ON ONE TWO THREE
불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra

UH
불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra
UH HMM
내 눈을 봐라
Ne nu nưn boa ra
MAN WHO IS HOTTER?
어서 붙여봐라
O so bu thyo boa ra
UH
불 붙여봐라 불 붙여봐라 불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra bun bu thyo boa ra bun bu thyo boa ra
(I BURN IT!!!)(UP UP UP)

[GD]
THEY GO GO
끝까지 도도해
Cưt ka chi tô tô he
MAN
골로 홀로 잘 가라
Côn lô hôn lô chan ka ra
SO LONG
호호 지껄여라 너의 노모 초보 랩은
Hô hô chi ko ryo ra no ưi nô mô chô bô re pưn
LIKE
딱 3류
Tak 3 ruy
PORNO
HOLD UP
이때다 싶다 마녀를 사냥해 대관절 무슨 말이든 난 사양해 반항해?
I te ta sip ta ma nyo rưn sa nyang he te koan chon mu sưn ma ri tưn nan sa yang he ban hang he?
NOP!
난 대한민국을 사랑해
Nan te han min ku cưn sa rang he
BUT ALL THESE FAKE MOTHER FUCKERS DON`T KNOW HOW TO ACT
3년전의 왔던 딴따라가 죽지도 않고 또 왔네
3 nyon cho nê woas ton tan ta ra ka chuk chi tô an cô tô woas nê
입만 살은 나부랭인 내 앞으로 줄 서
Ip man sa rưn na bu reng in ne a phư rô chun so
LIGHT IT UP ON ONE TWO THREE

불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra
UH
불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra
UH HMM
내눈을 봐라
Ne nu nưn boa ra
MAN WHO IS HOTTER?
어서 불붙여봐라
O so bun bu thyo boa ra
UH
불붙여봐라 불붙여봐라 불붙여봐라
불붙여봐라 불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra bun bu thyo boa ra bun bu thyo boa ra
(I BURN IT!!!) (UP UP UP)

내가 하는 짓이 삽질이라면 내가 파는건 니 무덤
Ne ka ha nưn chi si sap chi ri ra myon ne ka pha nưn kon ni mu tom
I`LL PAY FOR THE CASKET
니 돈은 넣어 두렴 모른다면 물어 아님 무릎 꿇어 할일없음
Ni tô nưn no ho tu ryom mô rưn ta myon mu ro a nim mu rưp kun ho ha ri rop sưm
I HOOK U UP HOMIE 1LLIONAIRE GANG
손바닥대신 손가락을 3개
Sôn ba tak te sin sôn ka ra cưn 3 ke
SNAPBACKS&TATTOOS ONE HUNNA EVERYDAY
발엔 피와 가시박힌채로 굳어 내 신발이 됐네
Ba rên phi woa ka si bak hin che rô ku to ne sin ba ri tuês nê
말은 씨가되니 내 가사 같은 이유 넌 내가 될수없어 그냥 비켜 나의 뒤로
Ma rưn si ka tuê ni ne ka sa ka thư ni yu non ne ka tuên su op so cư nyang bi khyo na ưi tuy rô
FUCK IT I`MMA BE ME THIS AIN`T EASY SO JUST BE YOU
LIGHT IT UP ON 1 2 3

WAIT A MINUTE EXCUSE ME BOY
확 씨 네 앞가림이나 해 내 시다바리나해
hoak si nê aph ka ri mi na he ne si ta ba ri na he
WAIT A MINUTE EXCUSE ME BOY
확실히 네가 할 일이람 내 대신 따까리나해
hoak sin hi nê ka ha ri ri ram ne te sin ta ka ri na he
띠디리리리 띠리리리리 디띠리리리 디리리리리
ti ti ri ri ri ti ri ri ri ri ti tti ri ri ri ti ri ri ri ri
이리와 불 붙여봐라 불 붙여봐라
I ri woa bun bu thyo boa ra bun bu thyo boa ra
UH

불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra
UH
불 붙여봐라 불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra bun bu thyo boa ra
UH
불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra
UH
불 붙여봐라
Bun bu thyo boa ra
UH
이만 물러나라
I man mun lo na ra
MAN WHO GOES HARDER
[I BURN IT!!!][UP UP UP]
LIGHT ONE UP FOR THE FANS UH
LIGHT ONE UP FOR THE HANDS UP
BABY LET ME GET U HA HA HA HIGHER
OPEN UP THE DOORS LIGHT MY FIRE**2

 

 

[lyrics hangul] Today – Gdragon ft Kim Jong Wan

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

 Today – Gdragon ft Kim Jong Wan

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

난 오늘도 아무렇지 않게 얘길 하죠
Na nô nưn tô a mu roh chi an kê ye kin ha chyô
여자친군 없다고 말하며 몰래 전화길 끄고
Yo cha chin ku nop ta cô man ha myo mô le chon hoa kin cư cô uh uh uh~
이 밤은 너에게 위로를 받고 싶어
I ba mưn no ê kê wuy rô rưn bat cô si pho
더 이상은 묻지 말아줘
To I sang ưn mut chi ma ra chươ
그녀에겐 절대로 들리지 않게 비밀로 하고
Cư nyo ê kên chon te rô tưn li chi an kê bi min lô ha cô

Yeah
널 처음 본 순간
Non cho ưm bôn sun kan
no more
아무것도 보이지 않았고
A mu kos tô bô I chi an has cô
내 여자도 오늘만은 없다 가정하고
Ne yo cha tô ô nưn ma nư nop ta ka chong ha cô
무엇이 날 또 홀린 거야
Mu o si nan tô hôn lin ko ya
이럼 안돼 알아 외도인 거야
I rom an tuê a ra wuê tô in ko ya
Enjoy
인 거야? 무슨 소리인 거야
In ko ya? Mu sưn sô ri in ko ya
그냥 그렇게만 보인거야
Cư nyang cư roh kê man bô in ko ya
So today, I don’t care.
Cuz we wild we rolling stones.
Tody nan baramchorom jayuropke
Today
난 바람처럼 자유롭게
Nan ba ram cho rom cha yu rôp kê
I’m rockin’ my life away

난 오늘도 외롭다며 이내 맘을 주죠
Na nô nưn tô wuê rôp ta myo I ne ma mưn chu chyô
혼자 있는게 싫다 괜한 여운을 남겨 기대고
Hôn cha is nưn kê sin ta kuên ha nyo u nưn nam kyo ki te cô
사랑하는 사람과 헤어지고
Sa rang ha nưn sa ram koa hê o chi cô
새로운 만남은 너라고
Se rô un man na mưn no ra cô
나를 기다리고 있는 내 그녀는
Na rưn ki ta ri cô is nưn ne cư nyo nưn
잠이 들고 있을까요
Cha mi tưn cô is sưn ka dô

바깥 새벽 하늘은 캄캄해
Ba kat se byok ha nư rưn kham kham he
여기서 잠깐 쉬고 가자
Yo ki so cham kan suy cô ka cha
한 밤의 울려라 라파파팜팜
Han ba mê un lyo ra ra pha pha pham pham
너무 깊게 빠져서 헤어나올 수 없어도
No mu kip kê ba chyo so hê o na ôn su op so tô
내일이면 돌아갈 거야 그녀에게
Ne I ri myon tô ra kan ko ya cư nyo ê kê

So today, I don’t care.
Cuz we wild we rolling stones.
Tody nan baramchorom jayuropke
Today
난 바람처럼 자유롭게
Nan ba ram cho rom cha yu rôp kê
I’m rockin’ my life away
Yea..hey baby..
I got something to tell you. You know..
내가 봐도 해도 내가 너무했지
Ne ka boa tô he tô ne ka no mu hes chi
첨엔 뭐 순했지
Cho mên mươ sun hes chi
나중엔 즐겼어 죽였어 but 허무했지
Na chung ên chưn kyos so chu kyos so BUT ho mu hes chi
그녀는 억울해했지 사실 알고 나니 써늘했지
Cư nyo nư no kun he hes chi sa si ran cô na ni so nưn hes chi
그것도 아주 많이 변명만 늘어놔 어눌했지
Cư kos tô a chu man hi byon myong man nư ro boa o nun hes chi
내 말투가 난 머뭇댔지
Ne man thu ka nan mo mus tes chi
솔직히 말해 그걸 어떻게 말해?
Sôn chik hi man he cư ko ro toh kê man he?
너 하나론 부족해 뭐 이렇게 말해?
No ha na rôn bu chôk he mươ I roh kê man he?
내 맘 속 가득한 사랑방
Ne mam sôk ka tưk han sa rang bang
today,
손님은
Sôn ni mưn
for free
So today, I don’t care.
Cuz we wild we rolling stones.
Tody nan baramchorom jayuropke
Today
난 바람처럼 자유롭게
Nan ba ram cho rom cha yu rôp kê
I’m rockin’ my life away

 

[lyrics hangul] Without you (Eventually) – GDragon

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Without you (Eventually) – GDragon

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Love is painful all the love is painful

바보처럼 반복
Ba bô cho rom ban bôk
That’s what I always do
But pain is beautiful It’s same as you
희망은 실망으로 소망은 절망으로
Hê mang ưn sin mang ư rô sô mang ưn chon mang ư rô
사랑이 깊어질수록 아픔은 deep해 더
Sa rang I ki pho chin su rô ka phư mưn deep he to
이번엔 다를 거란 착각 혹은 기대
I bo nên ta rưn ko ran chak kak hô cưn ki te
uh

결국.. 몇 년이 지났을까 영원이란 건 없다
kyon kuk.. myock nyo ni chi nas sưn ka yong wươ ni ran kon op ta
결국.. 인연이 아닌 걸까 다시 혼자가 되다
Kyon kuk.. in yo ni a nin kon ka ta si hôn cha ka tuê ta
겨우.. 겨우.. 겨우..
Kyo u… kyo u… kyo u
진짜 사랑을 찾은 줄 알다가
Chin cha sa rang ưn cha chưn chu ran ta ka
결국.. 또 결국.. 이렇게 끝나버린다
Kyon kuk.. tô kyon kuk.. o roh kê cưt na bo rin ta

내 마음은 처음부터 그대로인데
Ne ma ư mưn cho ưm bu tho cư te rô in tê
상처로 가득해 이젠 그대로 인해 점점 변해가
Sang cho rô ka tưk he I chên cư te rô in he chom chom byon he ka

차가운 네 목소리에 나도 식어가고
Cha ka un nê môk sô ri ê na tô si ko ka cô
멀어지는 우리 사이 되돌리기엔
Mo ro chi nư nu ri sa I tuê tôn li ki ên
아무 감정 없이 서로를 맴돌기엔 힘에 겨워 나
A mu kam chong op si so rô rưn mem tôn ki ên hi mê kyo wươ na
이별을 선물하고 돌아서
I byo rưn son mun ha cô tô ra so
I’m fallin’ without you
결국.. 누구의 잘못일까 사랑이란 건 없다
Kyon kuk.. nu ku ưi chan mô sin ka sa rang I ran ko nop ta
결국.. 이별이 지는 걸까 지쳐 나 잠이 들다
kyon kuk.. I byo ri chi nưn kon ka chi chyo na cha mi tưn ta
겨우.. 겨우.. 겨우..
Kyo u.. kyo u.. kyo u..
여기까지가 마지막인지 우린
Yo ki ka chi ka ma chi ma kin chi u rin
결국.. 또 결국.. 또 다시 남이 된다
Kyon kuk.. tô kyon kuk.. tô ta si nam tuên ta

내 마음은 처음부터 그대로인데
Ne ma ư mưn cho ưm bu tho cư te rô in tê
상처로 가득해 이젠 그대로 인해 점점 변해가
Sang cho rô ka tưk he I chên cư te rô in he chom chom byon he ka

차가운 네 목소리에 나도 식어가고
Cha ka un nê môk sô ri ê na tô si ko ka cô
멀어지는 우리 사이 되돌리기엔
Mo ro chi nư nu ri sa I tuê tôn li ki ên
아무 감정 없이 서로를 맴돌기엔 힘에 겨워 나
A mu kam chong op si so rô rưn mem tôn ki ên hi mê kyo wươ na
이별을 선물하고 돌아서
I byo rưn son mun ha cô tô ra so
I’m fallin’ without you

ye I’m fallin’ without you hey..

Let’s go
처음에는 몰랐겠지
Cho ư mê nưn môn las kês chi
그녀의 빈 자리가 좋았겠지
Cư nyo ưi bin cha ri ka chô has kês chi
하루 이틀 모레 지나 보낸 뒤에서야
Ha ru I thưn mô rê chi na bô nen tuy ê so ya
비로소 그녀가 고맙겠지
Bi rô sô cư nyo ka cô map kês chi
몰랐겠지 네 자신에 대해
Môn las kês chi nê cha si nê te he
너 없이 잘 살 수 있다던 그 확신에 대해
No op si chan san su is ta ton cư hoak si nê te he
오늘과 다른 내일 벌써 1, 2년
Ô nưn koa ta rưn ne in bon so 1,2 nyon
이 시련만큼 늘어나는 미련
I si ryon man khưm nư ro na nưn mi ryon

시간이 지나면 달라지길 기도해
Si ka ni chi na myon tan la chi kin ki tô he
For you my baby

내 마음은 처음부터 그대로인데
Ne ma ư mưn cho ưm bu tho cư te rô in tê
상처로 가득해 이젠 그대로 인해 점점 변해가
Sang cho rô ka tưk he I chên cư te rô in he chom chom byon he ka

차가운 네 목소리에 나도 식어가고
Cha ka un nê môk sô ri ê na tô si ko ka cô
멀어지는 우리 사이 되돌리기엔
Mo ro chi nư nu ri sa I tuê tôn li ki ên
아무 감정 없이 서로를 맴돌기엔 힘에 겨워 나
A mu kam chong op si so rô rưn mem tôn ki ên hi mê kyo wươ na
이별을 선물하고 돌아서
I byo rưn son mun ha cô tô ra so
I’m fallin’ without you

ye I’m fallin’ without you

[lyrics hangul] Crayon – GDragon

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Crayon – GDragon

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

GET YOUR CRAYON
GET YOUR CRAYON
머리 어깨 무릎 발
Mo ri o ke mu rưp ban
swag check swag check
머리 어깨 무릎 발
Mo ri o ke mu rưp ban
swag check swag check

아직도 꿀리지 않아
A chik tô kun li chi an ha
yes I’m a pretty boy
난 날아다녀 so fly 날라리 boy
Nan na ra ta nyo SO FLY nan la ri BOY
월화수목금토일 난 바빠
Wươn hoa su môk cưm thô in nan ba bba
오빠 나빠
Ô ba na ba
Baaaad boy

I’m a G to the D Gold N Diamonds boy
누가 아니래
Nu ka a ni re
U know I beez that
오늘의 DJ 나는 철이 너는 미애
Ô nư rê DJ na nưn cho ri no nưn mi eh
아가씨 아가씨 난 순결한 지용씨
A ka si a ka si nan sun kyon han chi dông si
이리 와봐요 귀요미 네 남자친구는 지못미
I ri woa boa dô kuy dô mi nê nam cha chin ku nưn chi môs mi
넌 마치 닮았지 내 이상형
Non ma chi tan mas chi ne I sang hyong
so give me some
김태희와 김희선
Kim the hê woa kim hê son
oh my god
전지현
Chon chi hyon
Why so serious?
Get your crayon
Get your crayon
Get your cray
Get your crayon
Get your crayon
Get your crayon
Get your cray
Get your

Why so serious?
Come on girls
Come on boys
Come on come on
Get your crayon crayon
Come on girls
Come on boys
Come on come on
Get your crayon crayon
머리 어깨 무릎 발
Mo ri o ke mu rưp ban
swag

내 카드는
ne kha tư nưn
BLACK
무한대로 싹 긁어버려
Mu han te rô sak cưn ko bo ryo
이 노랜
I nô ren
CRACK
무한궤도 확 돌려버려
Mu han kuên to hoak tôn lyo bo ryo
감 떨어진 분들께 난 한 그루 감나무
Kam to ro chin bun tưn kê nan han cư ru kam na mu
콧대 높은 분들께 기죽지 않는 깡다구
Khôs te nô phưn bun tưn kê ki chuk chi an nưn kang ta ku
어중이건 떠중이건 편견 없이
O chung I kon to chung I kon phyong kyo nop si
CRAYON
잘 나가던 망나니건 차별 없이
Chan na ka ton mang na ni kon cha byo rop si
CRAYON
하나 둘
Ha na tun
three four
왔다 갔다 돌리고
Woas ra kas ta tôn li cô
차분하게
Cha bun ha kê
slow it down
심심하면 좀 더 빠르게 달려라
Sim sim ha myon chôm to ba rư kê tan lyo ra
서울 대전 대구 부산 손뼉을 치면서
So un te chon te ki bu san sôn byo cưn chi myon so
노래를 부르며 즐겁게 같이 춤을 춰
Nô re rưn bu rư myo chưn kop kê ka thi chu mưn chươ
링가링가링 파트너 바꿔
Ring ka ring ka ring pha thư no ba kươ
머리 어깨 무릎 발
Mo ri o ke mu rưp ban
무릎 발 몸을 흔들어
Mu rưp ban mô mưn hưn tư ro
ROCK

Why so serious?
Get your crayon
Get your crayon
Get your cray
Get your crayon
Get your crayon
Get your crayon
Get your cray
Get your

Why so serious?
Come on girls
Come on boys
Come on come on
Get your crayon crayon
Come on girls
Come on boys
Come on come on
Get your crayon crayon
머리 어깨 무릎 발
Mo ri o ke mu rưp ban
swag
Get your crayon crayon

Get your Get Get Get Get … crayon

Come on girls Come on boys
Come on Come on Come on Come on
Come on girls Come on boys
Come on Come on Come on Come on
머리 어깨 무릎 발
Mo ri o ke mu rưp ban
swag

 

[lyrics hangul] Missing you – G-Dragon (ft Kim YuNa)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Missing you – G-Dragon (ft Kim YuNa)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 
Yeah~
아무 생각 없이 평소와 같이
A mu seng ka kop si phyong sô woa ka thi
보통 사람들과 만나 웃고 말하지
Bô thông sa ram tưn koa man na us cô man ha chi
밤이 되면 TV가 내 유일한 친구고
Ba mi tuê myon TV, ka ne yu in han chin ku cô
아침해가 떠오르면은 그제서야 잠이 들죠
A chim he ka to ô rư myo nưn cư chê so ya cha mi tưn chyô

너무 초라해 나 널 많이 좋아했나봐
No mu chô ra he na non man hi chô ha hes na boa
네가 떠난 후 파란 하늘
Nê ka to nan hu pha ran ha nưn
내 눈엔 노랗게만 보여
Ne nu nên nô rah kê man bô yo
그댄 어디서 아파해요 나 여기 있어
Cư te no ti so a pha he dô na yo ki is so
아님 혹시 다른 사람과
A nim hôk si ta rưn sa ram koa
다른 사랑하니 보고싶어
Ta rưn sa rang ha ni bô cô si pho
my baby
내 맘은 이리 울적한데 말할 사람이 없다
Ne ma mư ni ri un chok han tê man han sa ra mi op ta
나도 가끔 활짝 웃고 싶은데
Na tô ka cưm hoan cha kus cô si phưn tê
곁엔 아무도 없다
Kyo thên a mu tô op ta
Maybe i’m missing you oh oh
Maybe i’m missing you oh oh
Maybe i’m missing you oh oh
Maybe i’m missing you

그땐 그랬지 우리사인 투명하고 깨끗했지
Cư ten cư res chi u ri sa in thu myong ha cô ke cưs hes chi
처음에는 애틋했지
Cho ư mê nu ne thưs hes chi
다들 그래 알면서 왜 그랬지
Ta tưn cư re an myon so wuê cư res chi
(but)
갈수록 유리 깨지듯
Kan su rô kyu ri ke chi tưs
손에 낀 반지가 빛 바래지듯
Sô nê kin ban chi ka bick ba re chi tưs
날카로운 칼에 베이듯
Na kha rô un ka rê bê I tưs
속박이란 사슬에 목이 죄이듯
Sôk ba ki ran sa sư rê mô ki chuê I tưs
늘 좋을 줄 만 알았던 너와의 기억도
Nưn chô hưn chun ma na ras ton no woa ưi ki ot tô
풀리지 않던 오해 및 상처만 남아 싫어도
Phun li chi an to nô he mick sang cho man na ma sin ho tô
헤어져란 말은 끝까지 참았어야만 했는데
Hê o chyo ran ma rưn cưt ka chi cha mas so ya man hes nưn tê
(그래도) 싸우고 다투던 그때가
(cư re tô) sa u cô ta thu ton cư me ka
지금보단 나을텐데
Chi cưm bô tan na ưn thên tê
내 맘은 이리 울적한데 말할 사람이 없다
Ne ma mư ni ri un chok han tê man han sa ra mi op ta
나도 가끔 활짝 웃고 싶은데
Na tô ka cưm hoan cha kus cô si phưn tê
곁엔 아무도 없다
Kyo thên a mu tô op ta
Maybe i’m missing you oh oh
Maybe i’m missing you oh oh
Maybe i’m missing you oh oh
Maybe i’m missing you

나는 아직도 매일 눈을 뜨면
Na nư na chik tô me in nu nưn tư myon
네가 옆에 있는 것만 같아
Nê ka yo phê is nưn kos man ka tha
우리 함께했던 많은 시간들
U ri ham kê hes ton man hưn si kan tưn
되돌릴 순 없나 아-아-아-
Tuê tôn lin su nop na ah ah ah

내 맘은 이리 울적한데 말할 사람이 없다
Ne ma mư ni ri un chok han tê man han sa ra mi op ta
나도 가끔 활짝 웃고 싶은데
Na tô ka cưm hoan cha kus cô si phưn tê
곁엔 아무도 없다 아-아-아-아-
Kyo thê na mu tô op ta ah ah ah ah
내 맘은 이리 울적한데 말할 사람이 없다
Ne ma mư ni ri un chok han tê man han sa ra mi op ta
나도 가끔 활짝 웃고 싶은데
Na tô ka cưm hoan cha kus cô si phưn tê
곁엔 아무도 없다
Kyo thên a mu tô op ta
Maybe i’m missing you oh oh
Maybe i’m missing you oh oh
Maybe i’m missing you oh oh
Maybe i’m missing you

 

Previous Older Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Chín 2012
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930