[lyrics] Sexy Love – T-ara

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Sexy Love – T-ara

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

그대로 멈춰요
Cư te rô mom chươ dô
sexy love
그윽한 눈빛을 가득 담은
Cư ưk han nun bi chưn ka tưk ta mưn
sexy love
철옹성 같은 내가 흔들려 냉철했던 내 생각이 지금 흔들려
Cho rông song ka thưn ne ka hưn tưn lyo, neng chon hes ton ne seng ka ki chi cưm hưn tưn lyo

이 짜릿한 밤에 뜨거운 눈빛이 날부르네요 (이렇게 내맘을 훔쳐가)
I cha ris han ba mê tư ko un nun bi chi nan bu rư nê dô (I roh kê ne ma mưn hum chyo ka)
거기 멈춰요 내게로 와요 내 맘을 이제 받아줘요
Ko ki mom chươ dô ne kê rô woa dô ne ma mưn i chê ba ta chươ dô

넌 정말
non chong man
sexy Nun sexy Khô sexy Ip sexy love
내 눈엔 모든게 다
Ne nu nên mô tưn kê ta
sexy
oh sexy eyes sexy nose sexy mouth don’t you know
오늘 난 네가 정말
Ô nưn nan nê ka chong man
sexy
no no no no can you feel my love
내 맘을 느끼나요 (오!)
Ne ma mưn nư ki na dô (ô!)
no no no no can you feel my heart
내게로와
Ne kê rô woa
tonight night night

잠깐만 멈춰요
Cham kan man mom chươ dô
sexy love
이 기회를 놓치기 싫어요
I ki huê rưn nôh chi ki sin ho dô
sexy love
내 곁에 있어줘요 그대로 오늘은 나를 떠나지 마요 그대로
ne kyo thê is so chươ dô cư te rô ô nư rưn na rưn to na chi ma dô cư te rô

시간이 갈 수록 그대가 내 마음에 들어오네요 (그대로 내맘이 불 타올라)
Si ka ni kan su rôk cư te ka ne ma ư mê tư ro ô nê dô (cư te rô ne ma mi bun tha ô la)
거기 멈춰요 내 눈을 봐요 내 손을 이제 잡아요
Ko ki mom chươ dô ne nu nưn boa dô ne sô nư ri chê cha pa dô

넌 정말
non chong man
sexy Nun sexy Khô sexy Ip sexy love
내 눈엔 모든게 다
Ne nu nên mô tưn kê ta
sexy
oh sexy eyes sexy nose sexy mouth don’t you know
오늘 난 네가 정말
Ô nưn nan nê ka chong man
sexy
no no no no can you feel my love
내 맘을 느끼나요 (오!)
Ne ma mưn nư ki na dô (ô!)
no no no no can you feel my heart
내게로와
Ne kê rô woa
tonight night night

그대가 나에게 와서 내 마음을 훔쳐갔어 이제 어떡해
cư te ka na ê kê woa so ne ma ư mưn hum chyo kas so I chê o tok kê
I can’t stop this feeling
네 네 네 네 마음에 꼭
Nê nê nê nê ma ư mê côk
let let let let’s make a bomb
널 보면 내가
Non bô myon ne ka
down up & down up & down

넌 정말
non chong man
sexy Nun sexy Khô sexy Ip sexy love
내 눈엔 모든게 다
Ne nu nên mô tưn kê ta
sexy
oh sexy eyes sexy nose sexy mouth don’t you know
오늘 난 네가 정말
Ô nưn nan nê ka chong man
sexy
no no no no can you feel my love
내 맘을 느끼나요 (오!)
Ne ma mưn nư ki na dô (ô!)
no no no no can you feel my heart
내게로와
Ne kê rô woa
tonight night night

 

[lyrics] That XX – BigBang GD

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

That XX – BigBang GD

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

***

우연히 길을 걷다 네 남잘 봤어
U yon hi ki rưn kot ta nê nam chan boas so
(Yeah I saw him)
혹시나 했던 내 예감이 맞았어
Hôk si na hes ton ne yê ka mi ma chas so
(I told you)
네가 준 반지를 빼고 한쪽엔 팔짱을 끼고
Nê ka chun ban chi rưn be cô han chô kên phan chang ưn ki cô
그냥 여기까지만 말할게
Cư nyang yo ki ka chi man man han kê
(I don’t wanna hurt you)

근데 오히려 너는 내게 화를 내
Cưn tê ô hi ryo no nưn ne kê hoa rưn ne
(Why?)
그는 절대로 그럴 리가 없대
Cư nưn chon te rô cư ron ri ka op te
(Sure you’re right)
나는 네 눈칠 살피고 내가 잘 못 본 거라고
Na nưn nê nun chin san phi cô ne ka chan môs bôn ko ra cô
그래 널 위해 거짓말할게
Cư re no ruy he ko chis man han kê
(I’m sorry)
Oh
날 몰라주는 네가 미워 이 기다림이 싫어
Nan mô la chu nưn nê ka mi wươ I ki ta ri mi sin ho
그 손 이제 놓으라고
(Cư) sô ni chê nô hư ra cô
네가 슬퍼할 때면 나는 죽을 것만 같다고
Nê ka sưn pho han te myon na nưn chu cưn kos man kat ta cô
Baby

그 새끼보다 내가 못한 게 뭐야
Cư se ki bô ta ne ka môs han kê mươ ya
도대체 왜 나는 가질 수 없는 거야
Tô te chê wuê na nưn ka chin su op nưn ko ya
그 새끼는 너를 사랑하는 게 아냐
Cư se ki nưn no rưn sa rang ha nưn kê a nya
언제까지 바보같이 울고만 있을 거야
On chê ka chi ba bô ka thi un cô ma nis sưn ko ya

넌 그 사람 얘길 할 땐 행복해 보여
Non cư sa ra me kin han ten heng bôk he bô yo
(You look happy)
이렇게라도 웃으니 좋아 보여
I roh kê ra tô u sư ni chô ha bô yo
(I’m happy)
그를 정말 사랑한다고 마치 영원할거라고
Cư rưn chong man sa rang han ta cô ma chi yong wươn han ko ra cô
믿는 네 모습이
Mit nưn nê mô sư pi
I don’t know what to say no more
너의 친구들 모두 그를 잘 알아
No ưi chin ku tưn mô tu cư rưn cha ra ra
(yup they know)
뻔히 다 보이는걸 너만 왜 못 봐
Bơn hi ta bô I nưn kon no ma nuê môs boa
(It’s you)
They say love is blind Oh baby you so blind
제발 헤어지기를 바랄게
Chê ban hê o chi ki rưn ba ran kê

Oh
날 몰라주는 네가 미워 이 기다림이 싫어
Nan mô la chu nưn nê ka mi wươ I ki ta ri mi sin ho
그 손 이제 놓으라고
Cư sô ni chê nô hư ra cô
네가 슬퍼할 때면 나는 죽을 것만 같다고
Nê ka sưn pho han te myon na nưn chu cưn kos man kat ta cô
Baby

그 새끼보다 내가 못한 게 뭐야
Cư se ki bô ta ne ka môs han kê mươ ya
도대체 왜 나는 가질 수 없는 거야
Tô te chê wuê na nưn ka chin su op nưn ko ya
그 새끼는 너를 사랑하는 게 아냐
Cư se ki nưn no rưn sa rang ha nưn kê a nya
언제까지 바보같이 울고만 있을 거야
On chê ka chi ba bô ka thi un cô ma nis sưn ko ya

비싼 차에 예쁜 옷
Bi san cha ê yê bư nôs
고급 레스토랑 넌 잘 어울려
Cô cưp rê sư thô rang non cha ro un lyo
하지만 네 옆 그 X는 정말 아냐
Ha chi man nê yop cư X nưn chong ma ra nya
너랑은 안 어울려
No rang ưn a no un lyo
네 앞에서 거짓미소를 지으며
Nê a phê so ko chis mi sô rưn chi ư myo
네 볼과 머릿결을 만지며
Nê bôn koa mo ris kyo rưn man chi myo
속으론 분명 다른 여자를 생각해
Sô cư rôn bun myong ta rư nyo cha rưn seng kak he
어쩜 그럴 수 있니 죄 같애
O chom cư ron su is ni chuê ka the
네가 흘린 눈물만큼 내가 더 잘해줄게
Mê ka hưn lin nun mun man khưm ne ka to chan he chun kê
baby
너 혼자 감당할 아픔 내게도 좀 나눠줄래
no hôn cha kam tang ha ra phưm ne kê tô chôm na nươ chun le
baby
나 좀 봐달라고 그대 사랑이 왜 나란걸 몰라
na chôm boa tan la cô cư te sa rang I wuê na ran kon mô la
왜 너만 몰라
wuê no man mô la

그 새끼보다 내가 못한 게 뭐야
Cư se ki bô ta ne ka môs han kê mươ ya
도대체 왜 나는 가질 수 없는 거야
Tô te chê wuê na nưn ka chin su op nưn ko ya
그 새끼는 너를 사랑하는 게 아냐
Cư se ki nưn no rưn sa rang ha nưn kê a nya
언제까지 바보같이 울고만 있을 거야
On chê ka chi ba bô ka thi un cô ma nis sưn ko ya

그 새끼보다 내가 못한 게 뭐야
Cư se ki bô ta ne ka môs han kê mươ ya
도대체 왜 나는 가질 수 없는 거야
Tô te chê wuê na nưn ka chin su op nưn ko ya
그 새끼는 너를 사랑하는 게 아냐
Cư se ki nưn no rưn sa rang ha nưn kê a nya
언제까지 바보같이 울고만 있을 거야
On chê ka chi ba bô ka thi un cô ma nis sưn ko ya

 

 

 

Lịch vạn niên.

Tháng Chín 2012
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930