BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics] That XX – BigBang GD

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

That XX – BigBang GD

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

***

우연히 길을 걷다 네 남잘 봤어
U yon hi ki rưn kot ta nê nam chan boas so
(Yeah I saw him)
혹시나 했던 내 예감이 맞았어
Hôk si na hes ton ne yê ka mi ma chas so
(I told you)
네가 준 반지를 빼고 한쪽엔 팔짱을 끼고
Nê ka chun ban chi rưn be cô han chô kên phan chang ưn ki cô
그냥 여기까지만 말할게
Cư nyang yo ki ka chi man man han kê
(I don’t wanna hurt you)

근데 오히려 너는 내게 화를 내
Cưn tê ô hi ryo no nưn ne kê hoa rưn ne
(Why?)
그는 절대로 그럴 리가 없대
Cư nưn chon te rô cư ron ri ka op te
(Sure you’re right)
나는 네 눈칠 살피고 내가 잘 못 본 거라고
Na nưn nê nun chin san phi cô ne ka chan môs bôn ko ra cô
그래 널 위해 거짓말할게
Cư re no ruy he ko chis man han kê
(I’m sorry)
Oh
날 몰라주는 네가 미워 이 기다림이 싫어
Nan mô la chu nưn nê ka mi wươ I ki ta ri mi sin ho
그 손 이제 놓으라고
(Cư) sô ni chê nô hư ra cô
네가 슬퍼할 때면 나는 죽을 것만 같다고
Nê ka sưn pho han te myon na nưn chu cưn kos man kat ta cô
Baby

그 새끼보다 내가 못한 게 뭐야
Cư se ki bô ta ne ka môs han kê mươ ya
도대체 왜 나는 가질 수 없는 거야
Tô te chê wuê na nưn ka chin su op nưn ko ya
그 새끼는 너를 사랑하는 게 아냐
Cư se ki nưn no rưn sa rang ha nưn kê a nya
언제까지 바보같이 울고만 있을 거야
On chê ka chi ba bô ka thi un cô ma nis sưn ko ya

넌 그 사람 얘길 할 땐 행복해 보여
Non cư sa ra me kin han ten heng bôk he bô yo
(You look happy)
이렇게라도 웃으니 좋아 보여
I roh kê ra tô u sư ni chô ha bô yo
(I’m happy)
그를 정말 사랑한다고 마치 영원할거라고
Cư rưn chong man sa rang han ta cô ma chi yong wươn han ko ra cô
믿는 네 모습이
Mit nưn nê mô sư pi
I don’t know what to say no more
너의 친구들 모두 그를 잘 알아
No ưi chin ku tưn mô tu cư rưn cha ra ra
(yup they know)
뻔히 다 보이는걸 너만 왜 못 봐
Bơn hi ta bô I nưn kon no ma nuê môs boa
(It’s you)
They say love is blind Oh baby you so blind
제발 헤어지기를 바랄게
Chê ban hê o chi ki rưn ba ran kê

Oh
날 몰라주는 네가 미워 이 기다림이 싫어
Nan mô la chu nưn nê ka mi wươ I ki ta ri mi sin ho
그 손 이제 놓으라고
Cư sô ni chê nô hư ra cô
네가 슬퍼할 때면 나는 죽을 것만 같다고
Nê ka sưn pho han te myon na nưn chu cưn kos man kat ta cô
Baby

그 새끼보다 내가 못한 게 뭐야
Cư se ki bô ta ne ka môs han kê mươ ya
도대체 왜 나는 가질 수 없는 거야
Tô te chê wuê na nưn ka chin su op nưn ko ya
그 새끼는 너를 사랑하는 게 아냐
Cư se ki nưn no rưn sa rang ha nưn kê a nya
언제까지 바보같이 울고만 있을 거야
On chê ka chi ba bô ka thi un cô ma nis sưn ko ya

비싼 차에 예쁜 옷
Bi san cha ê yê bư nôs
고급 레스토랑 넌 잘 어울려
Cô cưp rê sư thô rang non cha ro un lyo
하지만 네 옆 그 X는 정말 아냐
Ha chi man nê yop cư X nưn chong ma ra nya
너랑은 안 어울려
No rang ưn a no un lyo
네 앞에서 거짓미소를 지으며
Nê a phê so ko chis mi sô rưn chi ư myo
네 볼과 머릿결을 만지며
Nê bôn koa mo ris kyo rưn man chi myo
속으론 분명 다른 여자를 생각해
Sô cư rôn bun myong ta rư nyo cha rưn seng kak he
어쩜 그럴 수 있니 죄 같애
O chom cư ron su is ni chuê ka the
네가 흘린 눈물만큼 내가 더 잘해줄게
Mê ka hưn lin nun mun man khưm ne ka to chan he chun kê
baby
너 혼자 감당할 아픔 내게도 좀 나눠줄래
no hôn cha kam tang ha ra phưm ne kê tô chôm na nươ chun le
baby
나 좀 봐달라고 그대 사랑이 왜 나란걸 몰라
na chôm boa tan la cô cư te sa rang I wuê na ran kon mô la
왜 너만 몰라
wuê no man mô la

그 새끼보다 내가 못한 게 뭐야
Cư se ki bô ta ne ka môs han kê mươ ya
도대체 왜 나는 가질 수 없는 거야
Tô te chê wuê na nưn ka chin su op nưn ko ya
그 새끼는 너를 사랑하는 게 아냐
Cư se ki nưn no rưn sa rang ha nưn kê a nya
언제까지 바보같이 울고만 있을 거야
On chê ka chi ba bô ka thi un cô ma nis sưn ko ya

그 새끼보다 내가 못한 게 뭐야
Cư se ki bô ta ne ka môs han kê mươ ya
도대체 왜 나는 가질 수 없는 거야
Tô te chê wuê na nưn ka chin su op nưn ko ya
그 새끼는 너를 사랑하는 게 아냐
Cư se ki nưn no rưn sa rang ha nưn kê a nya
언제까지 바보같이 울고만 있을 거야
On chê ka chi ba bô ka thi un cô ma nis sưn ko ya

 

 

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[lyrics] That XX – BigBang GD”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s