Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] CRASH – B.A.P

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

 CRASH – B.A.P

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Have you seen that girl?
Yes she know she bad
She got me crash n’ burn hold up

말도 안 돼 정말 완벽해 숨이 가빠 이건 반칙인걸
Man tô an tuê chong man woan byok he su mi ka ba I kon ban chi kin kon
너의 눈 그 입 그 모든 게 나의 마음을 다 흔들어 놓은걸
no ưi nun cư ip cư mô tưn kê na ưi ma ư mưn ta hưn tư ro nô hưn kon

잊지 못할 그녀의 첫 느낌에 바보처럼 빼앗긴 맘 내
ich chi môs han cư nyo ưi chos nư ki mê ba bô cho rom be as kin mam ne

가슴이 고장난 것처럼 난 사랑에 불이 나고
Ka sư mi cô chang nan kos cho rom nan sa rang ê bu ri na cô
심장만 쿵쾅 쿵쾅 뛰고 (또 뛰고) 제발 살려줘
Sim chang man khung khoang khung khoang cô (tô tuy cô) chê ban san lyo chươ
you’re my girl

Help me help me help me
널 보면 숨이 가빠
non bô myon su mi ka ba
Help me help me help me
널 보면 눈이 부셔
non bô myon nu ni bu syo
심장만 쿵쾅 쿵쾅 뛰고 널 찾고
Sim chang man khung khoang khung khoang tuy cô non chack cô
Where you are
널 기다려
Non ki ta ryo

너너너 널 이제 만난 건 아 진짜 대박사건
No no no no ri chê man nan ko na chin cha te bak sa kon
아무리 봐도 널 알고 싶어 코난이 돼 내 마음모를껄
A mu ri boa tô no ran cô si pho khô na ni tuê ne ma ưm mô rưn kon
난 자꾸 널 생각해 걸 내 첫사랑도 잊게 했어 넌
Nan cha ku non seng kak he kon ne chos sa rang tô ick kê hes so non
계속 니가 가라고 해도 난 니가 다라고 말하고 말테야
Kyê sôk ni ka ka ra cô he tô na ni ka ta ra cô man ha cô man thê ya
Cause I Love You Girl

잊지 못할 그녀의 첫 느낌에 바보처럼 빼앗긴 맘 내
ich chi môs han cư nyo ưi chos nư ki mê ba bô cho rom be as kin mam ne

가슴이 고장난 것처럼 난 사랑에 불이 나고
Ka sư mi cô chang nan kos cho rom nan sa rang ê bu ri na cô
심장만 쿵쾅 쿵쾅 뛰고 (또 뛰고) 제발 살려줘
Sim chang man khung khoang khung khoang cô (tô tuy cô) chê ban san lyo chươ
you’re my girl

Help me help me help me
널 보면 숨이 가빠
non bô myon su mi ka ba
Help me help me help me
널 보면 눈이 부셔
non bô myon nu ni bu syo
심장만 쿵쾅 쿵쾅 뛰고 널 찾고
Sim chang man khung khoang khung khoang tuy cô non chack cô
Where you are
널 기다려
Non ki ta ryo

나 나 나 나 나 나 나 나
na na na na na na na na
나 나 나 나 나 나 나 나
na na na na na na na na
나 나 나 나 나 나 나 나 나 나
na na na na na na na na na na
나 나 나 나 나 나 나 나 나 나
na na na na na na na na na na

잡힐듯 하다가도 멀어지는 그녀
Chap hin tưs ha ta ka tô mo ro chi nưn cư nyo
나에게 부디 한번 기회를 제발 주렴
Na ê kê bu ti han bon ki hoa rưn chê ban chu ryom
내 맘이 들린다면 대답해요 나에게
Ne na mi tưn lin ta myon te tap he dô na ê kê

가슴이 고장난 것처럼 난 사랑에 불이 나고
Ka sư mi cô chang nan kos cho rom nan sa rang ê bu ri na cô
심장만 쿵쾅 쿵쾅 뛰고 (또 뛰고) 제발 살려줘
Sim chang man khung khoang khung khoang cô (tô tuy cô) chê ban san lyo chươ
you’re my girl

Help me help me help me
널 보면 숨이 가빠
non bô myon su mi ka ba
Help me help me help me
널 보면 눈이 부셔
non bô myon nu ni bu syo
심장만 쿵쾅 쿵쾅 뛰고 널 찾고
Sim chang man khung khoang khung khoang tuy cô non chack cô
Where you are
널 기다려
Non ki ta ryo

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] All For You (OST Love Story) – Seo In Kook ft Jung Eun Ji (Apink)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

All For You (OST Love Story) – Seo In Kook ft Jung Eun Ji (Apink)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

all for you ~
벌써 며칠째 전화도 없는 너
bon so myo chin che chon hoa tô op nưn no
얼마 후면 나의 생일 이란 걸 아는지
On me hu myon na ưi seng I ri ran ko ra nưn chi
눈치도 없이 시간은 자꾸만 흘러가고
Nun chi tô op si si ka nưn cha ku man hưn lo ka cô
난 미움보다 걱정스런 맘에
Nan mi um bô ta kok chong sư ron ma mê
무작정 찾아간 너의 골목 어귀에서
Mu chak chong cha cha kan no ưi côn mô ko kuy ê so
생각지 못한 웃으며 반기는 너를 봤어
Seng kak chi môs ha nu sư myo ban ki nưn no rưn boas so

사실은 말야 나 많이 고민했어
Sa si rưn ma rya na ma hi cô min hes so
네게 아무것도 해줄 수 없는걸
Nê kê a mu kos tô he chun su op nưn kon
아주 많이 모자라도 가진 것 없어도
A chu man hi mô cha ra tô ka chin ko sop so tô
이런 나라도 받아 줄래
I ron na ra tô ba ta chun le

너를 위해서 너만을 위해서
No rưn wuy he so no ma nư ruy he so
난 세상 모든 걸 다 안겨 주지는 못하지만
Nan sê sang mô tưn kon ta an kyo chu chi nưn môs ha chi man
난 너에게만 이제 약속할게
Nan no ê kê ma ni chê yak sôk han kê
오직 너를 위한 내가 될게
Ô chik no rư ruy han ne ka tuên kê

Is only for you just wanna be for you
넌 그렇게 지금 모습 그대로 내 곁에 있으면 돼
Non cư roh kê chi cưm mô sưp cư te rô ne kyo thê is sư myon tuê
난 다시 태어나도 영원히 너만 바라볼게
Nan ta si the o na tô yong wươn hi no man ba ra bôn kê

넌 모르지만 조금은 힘들었어
Non mô rư chi man chô cư mưn him tư ros so
네게 어울리는 사람이 나인지
Nê kê o un li nưn sa ra mi na in chi
그건 내가 아니라도 다른 누구라도
Cư kon ne ka a ni ra tô ta rưn nu ku ra tô
이젠 그런 마음 버릴래
I chên cư ron ma ưm bi rin le

너를 위해서 너만을 위해서
No rưn wuy he so no ma nư ruy he so
난 세상 모든 걸 다 안겨 주지는 못하지만
Nan sê sang mô tưn kon ta an kyo chu chi nưn môs ha chi man
난 너에게만 이제 약속할게
Nan no ê kê ma ni chê yak sôk han kê
오직 너를 위한 내가 될게
Ô chik no rư ruy han ne ka tuên kê

Is only for you just wanna be for you
넌 그렇게 지금 모습 그대로 내 곁에 있으면 돼
Non cư roh kê chi cưm mô sưp cư te rô ne kyo thê is sư myon tuê
난 다시 태어나도 영원히 너만 바라볼게
Nan ta si the o na tô yong wươn hi no man ba ra bôn kê

(love
내 작은 맘속을
Ne cha cưn mam sô cưn
oh love
네 향기로 채울래)
Nê nyang ki rô che un le)
그 속에 영원히 갇혀 버린 데도
Cư sô kê yong wươn hi kat hyo bo rin tê tô
난 행복 할 수 있도록
Nan heng bôk han su is tô rôk

너를 위해서 너만을 위해서
No rưn wuy he so no ma nư ruy he so
난 세상 모든 걸 다 안겨 주지는 못하지만
Nan sê sang mô tưn kon ta an kyo chu chi nưn môs ha chi man
난 너에게만 이제 약속할게
Nan no ê kê ma ni chê yak sôk han kê
오직 너를 위한 내가 될게
Ô chik no rư ruy han ne ka tuên kê
Is only for you ~
oh oh Is all for you

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Day and Night – T-Ara

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

 Day and Night – T-Ara

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

사랑해 널 가슴 아파도
Sa rang he non ka sư ma pha tô
다른곳만
ta rưn côs man
넌 보고 있어도
non bô cô is so tô
허수아비처럼
Ho su a bi cho rom,
슬픈 인형처럼
sưn phư nin hyong cho rom
난 항상 기다리겠지
nan hang sang ki ta ri kês chi

낮과 밤이 오듯이
Nack koa ba mi ô tư si
사랑은 날 찾아오는걸
sa rang ưn nan cha cha ô nưn kon.
외로운 하루끝
Wuê rô un ha ru cư
이꿈속에서
thi kum sô kê so
나는 널 만나는걸
na nưn non man na nưn kon.

사랑해 널 가슴 아파도
Sa rang he non ka sư ma pha tô
다른곳만
ta rưn côs man
넌 보고 있어도
non bô cô is so tô
허수아비처럼
Ho su a bi cho rom,
슬픈 인형처럼
sưn phư nin hyong cho rom
난 항상 기다리겠지
nan hang sang ki ta ri kês chi
저멀리 사라져가
Cho mon ri sa ra chyo ka
바람에 날려져가
ba ra mê nan lyo chyo ka
사랑이란 잡히지가
Sa rang I ran chap hi chi ka
않아 슬프더라
an ha sưn phư to ra
기대를 저버리며 사라지는 물거품
Ki te rưn cho bo ri myo sa ra chi nưn mun ko phum
죽도록 큰 아픔속 외로운 나의 품
Chuk tô rôk khư na phưm sô kuê rô un na ưi phum
사랑이란 달콤한 독 장미처럼 가시가 돋혀있는 슬픈꽃
Sa rang I ran tan khôm han tôk chang mi cho rom ka si ka tôt hyo is nưn sưn phưn côk
무너진 내 가슴속 울어도 나혼자 아파도 나혼자
Mu no chin ne ka sưm sô ku ro tô na hôn cha a pha tô na hôn cha
사랑에 난 목마른자 가슴이 아프다
Sa rang ê nan môk ma rưn cha ka sư mi a phư ta

바람이 불어오면
Ba ra mi bu ro ô myon
그리움도 따라 부는걸
cư ri um tô ta ra bu nưn kon
빗물이 흐르면
Bis mu ri hư rư myon
눈물도 따라
nun mun tô ta ra
주르륵 흐르는 걸
chu rư rưk hư rư nưn kon

사랑해 널 가슴 아파도
Sa rang he non ka sư ma pha tô
다른곳만
ta rưn côs man
넌 보고 있어도
non bô cô is so tô
허수아비처럼
Ho su a bi cho rom,
슬픈 인형처럼
sưn phư nin hyong cho rom
난 항상 기다리겠지
nan hang sang ki ta ri kês chi
외로워 널 보고 있어도
Wuê rô wươ non bô cô is so tô
난 두려워
nan tu ryo wươ
내 곁에 있어도
ne kyo thê is so tô
낮의 태양처럼
Na chê the yang cho rom
밤의 저 별처럼
ba mê cho byon cho rom
왔다가 사라질까봐
woas ta ka sa ra chin ka boa

다른 사람곁에 있는 니가 너무 그리운 이밤
Ta rưn sa ram kyo thê is nưn ni ka no mu cư ru u ni bam
사랑한 시간보다 떨어진 시간이 긴밤
Sa rang han si kan bô ta to ro chin si ka ni kan bam
나에겐 낮과밤 24시간도 모자라 사랑하는 만큼 니가 보고 싶은 밤
Na ê kên nack koa bam 24 si kan tô mô cha ra sa rang ha nưn man khưm ni ka bô cô si phưn bam
길을 잃어버렸어 난 헤메고 있어 니가 나를 비춰줘 나를 인도해줘
Ki rưn in ho bo ryos so nan hê mê cô is so ni ka na rưn bi chươ chươ na rư rin tô he chươ
니가 없는 이시간이 내겐 너무 괴로워
[N]i ka op nư ni si ka ni ne kên no mu kuê rô wươ
니가없는 이시간이 내겐 너무외로워
[n]i ka op nư ni si ka ni ne kên no mu wuê rô wươ

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Red Bean Lyrics (East of Eden OST – Track) – Lee Boram ft Seeya

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Red Bean Lyrics (East of Eden OST – Track) – Lee Boram ft Seeya

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

그대 거기 있나요 돌아서지 말아요
Cư te ko ki is na dô tô ra so chi ma ra dô
내가 한걸음씩 더 가까이 가고 있어요
ne ka han ko rưm sik to ka kka I ka cô is so dô
더 이상 아무것도 내게 주지 말아요
to I sang a mu kos tô ne kê chu chi ma ra dô
이젠 내가 먼저 그대에게 드릴꺼에요
I chên ne ka mon cho cư te ê kê tư rin ko ê dô

다시는 다시는 그런 사랑하지 말아요
Ta si nưn ta si nưn cư ron sa rang ha chi ma ra dô
온 세상을 다 준데도 바꾸지 않을 마음은
ôn sê sang ưn ta chun tê tô ba ku chi an hưn ma ư mưn

조금씩 조금씩 모든 것이 잊혀진데도
Chô cưn sik chô cưm sik mô tưn ko si ick hyo chin tê tô
붉게 타오른 사랑
bưn kê tha ô rưn sa rang
하나만 내 가슴에 남을텐데
Ha na man ne ka sư mê na mưn thên tê

이미 지나간 일들 기억하지 말아요
I mi chi na ka nin tưn ki ot ha chi ma ra dô
혼자 얼마나 힘들었나요 정말 미안해요
hôn cha on ma ma him tư ros na dô chong man mi an he dô
아직 오지 않은 일 생각하지 말아요
a chik ô chi an hưn in seng kak ha chi ma ra dô
지금 이 시간에 오래오래 머물러줘요
Chi cư mi si ka nê ô re ô re mo mun lo chươ dô

다시는 다시는 그런 사랑하지 말아요
Ta si nưn ta si nưn cư ron sa rang ha chi ma ra dô
온 세상을 다 준데도 바꾸지 않을 마음은
ôn sê sang ưn ta chun tê tô ba ku chi an hưn ma ư mưn

조금씩 조금씩 모든 것이 잊혀진데도
Chô cưn sik chô cưm sik mô tưn ko si ick hyo chin tê tô
붉게 타오른 사랑
bưn kê tha ô rưn sa rang
하나만 내 가슴에 남을텐데
Ha na man ne ka sư mê na mưn thên tê

다시는 다시는 그런 사랑하지 말아요
Ta si nưn ta si nưn cư ron sa rang ha chi ma ra dô
온 세상을 다 준데도 바꾸지 않을 마음은
ôn sê sang ưn ta chun tê tô ba ku chi an hưn ma ư mưn

조금씩 조금씩 모든 것이 잊혀진데도
Chô cưn sik chô cưm sik mô tưn ko si ick hyo chin tê tô
붉게 타오른 사랑
bưn kê tha ô rưn sa rang
하나만 내 가슴에 남을텐데
Ha na man ne ka sư mê na mưn thên tê

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] NU, Establish, Style, Tempo

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

NU, Establish, Style, Tempo

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Now we spittin’ fire on the mic
Bout to show you something that you like
Look at NU’EST, quite the sight
Like mohammad Ali in a fight
NU, Establish, Style, Tempo
NU’EST  yak cha rô
Now is the beginning of our show
So nod your head to the flow
귀를 열어 눈을 떠 새로움을 창조할
Kuy rưn yo ri nu nưn to se u mưn chang chô han
Time
아무도 막지마 이것이 우리들의
A mu tô mak chi ma I ko si u ri tư rê
Show Time
무서움이 없는자들 이제부터 우리들의 날들
mu so u mi op nưn cha tư ri chê bu tho u ri tư rê nan tưn
지금부터 지켜봐 우리
Chi cưm bu tho chi khyo boa u ri
NU’EST
만의 색다름
Ma nê sek ta rưm