BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Hands Up – Big Bang

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Hands Up – Big Bang

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Brand new world is comming
we are the world
Say hello to the world
into my world hello to
the world we are the world

Hey ho hey ho let me say
hey ho hey ho one more time
Hey ho hey ho let me say
hey ho hey ho breathe

Hands up high high & low
그대와나 음악소리에 잠시 기대
Cư te woa na ư mak sô ri ê cham si ki te
Hands up high high & low
느낌따라
Nư kim ta ra
just one
step two step

Hands up high don’t stop
the beat
네 키보다 더 높이
Nê khi bô ta to nô phi
hands up high
링링링링 정신없이
Ling ling ling ling chong si nop si
몸을 비틀어놔 말리지마
Mô mưn bi thư ro noa man li chi ma
we don’t care
Let’s work it let’s work it
let’s work it now

자 그려봐 네가 원하는 꿈을
cha cư ryo boa nê ka wươn ha nưn ku mưn
나에게 말해봐 언제든
Na ê kê man he boa o ti tưn
데려가 줄 테니
Tê ryo ka chun thê ni
불러봐 너의 누군가를 위해
Bun lo boa no ưi nu kun ka rưn wuy he
baby just 1 2 3 go
Hands up high high & low
그대와나 음악소리에
Cư te woa na ư mak sô ri ê
잠시 기대
Cham si ki te
Hands up high high & low
느낌따라
Nư kim ta ra
just one
step two step

Everybody plz don’t stop
내 목소리 들리게
ne môk sô ri tưn li kê
아침해가 밝아와도
A chim he ka ban ka woa tô
just we belong together
Everybody plz don’t stop
우릴따라
U rin ta ra
just one step two step

I said a louder
목이 터져라 질러봐 이곳은
mô ki tho chyo ra chin ro boa I cô sưn
rush hour
혼잡한 세상 바삐 돌아가는 시계추
hôn chap han sê sang ba bi tô ra ka nưn si kyê chu
boom boom pow
What about you boom boom down
Let’s work it
Let’s work it
let’s work it now

자 그려봐 네가 바라는 꿈을
cha cư ryo boa nê ka ba ra nưn ku mưn
나에게 말해봐 어디든
Na ê kê man he boa o ti tưn
데려가 줄 테니
Tê ryo ka chun thê ni
불러봐 너의 누군가를 향해
Bun lo boa no ưi nu kun ka rưn hyang he
baby just 1 23 go

Hands up high high & low
그대와나 음악소리에
Cư te woa na ư mak sô ri ê
잠시 기대
Cham si ki te
Hands up high high & low
느낌따라
Nư kim ta ra

just one
step two step
Now put your hands up
Now put your hands up
Now put your hands up
Now everybody put your hands up

Hey ho hey ho let me say
hey ho hey ho one more time
Hey ho hey ho let me hear you say
hey ho hey ho breathe

Hands up high high & low
그대와나 음악소리에
Cư te woa na ư mak sô ri ê
잠시 기대
Cham si ki te
Hands up high high & low
느낌따라
Nư kim ta ra
just one
step two step

Hands up high high & low
그대와나 음악소리에
Cư te woa na ư mak sô ri ê
잠시 기대
Cham si ki te
Hands up high high & low
느낌따라
Nư kim ta ra
just one
step two step

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] CAFÉ – Big Bang

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

CAFÉ – Big Bang

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

네가 앉아있던 그 하얀 의자만이
Nê ka an cha is ton cư ha ya nê cha ma ni
네 향기를 기억하고
Nê hyang ki rưn ki ot ha cô
네가 떠난 후로 차가운 정적만이
Nê ka ton na hu rô cha ka un chong chok ma ni
널 기다리고 있는 작은 카페
Non ki ta ri cô is nưn cha cưn kha phê

습관이된
Sưp koa ni tuên
Ice Coffee
Espresso double shot
눈을 감아 조심스레
Nu nưn ka ma chô sim sư rê
한 모금만 흘러오는 즐겨 듣던 음악
Han mô cưm man hưn lo ô nưn chưn kyo tưt to nư mak
심장이 점점 빠르게 뛰어 온다
Sim chang I chom chom ba rư kê tuy o ôn ta
처음 널 만난 설레이던
Cho ưm non man nan son rê i ton
떨림을 회상해 카페인 힘을 빌려
Ton li mưn huê sang he kha phê in hi mưn bin lyo
꼭 챙기던 그녀의 설탕
Côk cheng ki ton cư nyo ưi son thang
Syrup
이젠 이 끈적함이 난 싫어
I chê ni cưn chok ha mi nan sin ho

please dont leave me alone
나 어떡하라고
Na o tok ha ra cô
모두가 잠든 밤
Mô tu ka cham tưn bam
왜 날 혼자 두려고
Wuê nan hôn cha tu ryo cô
Tell me the Truth
어제와
O chê woa
다른 오늘 늦었다고
Ta rư nô nưn nư chos ta cô
약속했던 서로 나누던 말들
Yak sôk hes ton so rô na nu ton man tưn
다 거짓 이라고
Ta ko chi si ra cô
dont make me fool

네가 앉아있던 그 하얀 의자만이
Nê ka an cha is ton cư ha ya nê cha ma ni
네 향기를 기억하고
Nê hyang ki rưn ki ot ha cô
네가 떠난 후로 차가운 정적만이
Nê ka ton na hu rô cha ka un chong chok ma ni
널 기다리고 있는 작은 카페
Non ki ta ri cô is nưn cha cưn kha phê

You dont need me anymore
그 말은 말아줘
Cư ma rưn ma ra chươ
그댄 지금 내가 싫다는 듯
Cư ten chi cưm ne ka sin ta nưn tưs
자신을 속이고
Cha si nưn sô ki cô
낡은 저 책상 위에 새겨놓은
Nan cưn cho chek sang wuy ê se kyo nô hưn
우리 둘 이름까지도
U ri tu ri rưm ka chi tô
기억속에 추억속에
Ki ot sô kê chu ot sô kê
그냥 묻어둔채로
cư nyang mu to tun che rô

Oh my god
묻어둔대 도
Mu to tun te tô
그게 잘 안돼 날 찾아
Cư kê cha ran tuê nan cha cha
오는 건 공황상태
Ô nưn kon công hoang sang the
불안정한 심리 속에 방황해
Bu ran chong han sim ri sô kê bang hoang he
쓸쓸히 혼자 불 꺼진 방안에
Sưn sưn hi hôn cha bun ko chin bang a nê
널 그리며 추억하는 불행한 화가
Non cư ri myon chu ot ha nưn bun heng han hoa ka
유일한 명작이 된
Yu in han myong cha ki tuên
비극적인 우리사랑
Bi cưk chong in u ri sa rang
아직도 내 마음은 너로 가득 한
A chik tô ne ma ư mưn no rô ka tưk han
화랑 너 떠난 서울은 황량한 사막

네가 앉아있던 그 하얀 의자만이
Nê ka an cha is ton cư ha ya nê cha ma ni
네 향기를 기억하고
Nê hyang ki rưn ki ot ha cô
네가 떠난 후로 차가운 정적만이
Nê ka ton na hu rô cha ka un chong chok ma ni
널 기다리고 있는 작은 카페
Non ki ta ri cô is nưn cha cưn kha phê

너 외로워 할 때면
no wươ han te myo
언제든 널 기다리고 있는
On chê tưn non ki ta ri cô is nưn
너 그리워 보고 싶은 날이면
No cư ri wươ bô cô si phưn na ri myon
널 부르고 있는
Non bu rư cô is nưn
내가 타주던 커피와 접어 둔 책갈피와
Ne ka tha chu ton kho phi woa cho po tun chak kan phi woa
그대만의 하얀 집 위로 흐르는 비
Cư te ma nê ha yan chi puy rô hư rư nưn bi
baby

네가 앉아있던 그 하얀 의자만이
Nê ka an cha is ton cư ha ya nê cha ma ni
네 향기를 기억하고
Nê hyang ki rưn ki ot ha cô
네가 떠난 후로 차가운 정적만이
Nê ka ton na hu rô cha ka un chong chok ma ni
널 기다리고 있는 작은 카페
Non ki ta ri cô is nưn cha cưn kha phê

(너 외로워 할 때면 언제든 널)
(no wươ han te myo non chê tưn non)
네가 앉아있던 그 하얀 의자만이
Nê ka an cha is ton cư ha ya nê cha ma ni
(너 그리워 보고 싶은 날이면 널)
(No cư ri wươ bô cô si phưn na ri myon non)
네 향기를 기억하고
Nê hyang ki rưn ki ot ha cô
(내가 타주던 커피와)
(Ne ka tha chu ton kho phi woa)
네가 떠난 후로 차가운 정적만이
Nê ka ton na hu rô cha ka un chong chok ma ni
널 기다리고 있는 작은 카페
Non ki ta ri cô is nưn cha cưn kha phê

그대만의 하얀집 위로 흐르는 비
Cư te ma nê ha yan chi puy rô hư rư nưn bi
baby

 

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Sunset Glow – BIG BANG

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Sunset Glow – BIG BANG

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 
let’’s go yes”ll we”re back again with
이문세
I mun sê
fresh collaboration 2008 it’’s bigbang

그댄 아시나요 있잖아요 지금 그대가 너무 그리워요
cư te na si na dô is chan ha dô chi cưm cư te ka no mu cư ri wươ dô
고개 숙여 눈물 훔쳐요 당신의 이름을 불러요
cô ke su kyo nun mun hum chyo dô tang si nê I rư mưn bun lo dô
꼭 이렇게 날 남겨두고 떠나가야만 했는지
cô ki roh kê nan nam kyo tu cô to na ka ya man hes nưn chi

너만 생각하면 머리 아퍼 독하디 독한 술 같어
no man seng kak ha myon mo ri a pho tôk ha ti tôk han sun ka tho

술뿐이겠어 병이지 매일 앓아 누워 몇 번인지 내일
Sun bu ni kês so byong I chi me I ran ha nu wươ myock bo nin chi ne in
이면 또 잠깐 잊었다가 또 모레쯤이면 생각나겠지만
I myon tô cham ka ni chos ta ka tô mô rê chư mi myon seng kak na kês chi man
그래도 어떡해 아직 내 사랑 유효한데
Cư re tô o tok he a chik ne sa rang yu hy-ô han tê
돌아올꺼라고 믿는데 난 너만 기다리는데
Tô ra ôn ko ra cô mit nưn tê nan no man ki ta ri nưn tê

난 너를 사랑해 이 세상은 너 뿐이야
Nan no rưn sa rang he I sê sang ưn no bu ni ya
소리쳐 부르지만 저 대답 없는 노을만 붉게 타는데
Sô ri chyo bu rư chi man cho te ta pop nưn nô ưn man bun kê tha nưn tê

혹시 그대가 미안해한다면 내 얼굴 보기 두렵다면
Hôk si cư te ka mi an he han ta myon ne on kun bô ki tu ryop ta myon
girl
그런 걱정 하덜덜덜 마 너라면 힘이 펄펄펄 나
cư rơn kok chong ha ton ton ton ma no ra myon hi mi phon phon phon na
보고 싶은 그대 얼굴 저 붉은 노을을
Bô cô si phưn cư te on kun cho bun cưn nô ư rưn
닮아 더 슬퍼지는걸
Tan ma to sưn pho chi nưn kon

oh baby baby
다 지나간 시간 우리가 함께한 추억 잊진 말아줘요
Ta chi na kan si kan u ri ka ham kê han chu o kick chin ma ra chươ dô
눈을 감아 소리 없이 날 불러준다면 언제라도 달려 갈께요
Nu nưn ka ma sô ri op si nan bun lo chun ta myo non chê ra tô tan lyo kan kê dô
everyday everynight i need you

난 너를 사랑해 이 세상은 너 뿐이야
Nan no rưn sa rang he I sê sang ưn no bu ni ya
소리쳐 부르지만 저 대답 없는 노을만 붉게 타는데
Sô ri chyo bu rư chi man cho te ta pop nưn nô ưn man bun kê tha nưn tê

아름다웠던 그대 모습을 이젠 볼 순 없겠지만
a rưm ta wươs ton cư te mô sư pư ri chên bôn su nop kês chi man
후횐 없어 그저 바라볼 수 있게 붉게 타주오
hu huên op so cư cho ba ra bôn su is kê bun kê tha chu ô
Ah- Ah- Ah- Ah-

해가 뜨고 해가 지네 노을 빛에 슬퍼지네
He ka tư cô he ka chi nê nô ưn bi chê sưn pho chi nê
달이 뜨고 달이 지네 세월 속에 나 또한 무뎌지네
Ta ri tư cô ta ri chi nê sê wươn sô kê na tô han mu tyo chi nê

해가 뜨고 해가 지네 노을 빛에 슬퍼지네
He ka tư cô he ka chi nê nô ưn bi chê sưn pho chi nê
달이 뜨고 달이 지네 그대 기억 또한 무뎌지네
Ta ri tư cô ta ri chi nê cư te ki ot tô han mu tyo chi nê

난 너를 사랑해 이 세상은 너 뿐이야
Nan no rưn sa rang he I sê sang ưn no bu ni ya
소리쳐 부르지만 저 대답 없는 노을만 붉게 타는데
Sô ri chyo bu rư chi man cho te ta pop nưn nô ưn man bun kê tha nưn tê

난 너를 사랑해 이 세상은 너 뿐이야
Nan no rưn sa rang he I sê sang ưn no bu ni ya
소리쳐 부르지만 저 대답 없는 노을만 붉게 타는데
Sô ri chyo bu rư chi man cho te ta pop nưn nô ưn man bun kê tha nưn tê

Ah- Ah- Ah- Ah

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] One year station – G-Dragon

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

One year station – G-Dragon

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

말할 수가 없어
Man han su ka op so
널 붙잡을 수가 없어
Non but cha pưn su ka op so
떨리던 입술을 참았던 눈물을 보고도 모른 척 해야 해
Ton li to nip su rưn cha mas ton nun mu rưn bô cô mô rưn chok he ya he
날 안아줘 오늘 밤이 지나면 니가 없을 것 같아 슬퍼져
Na ra na chươ ô nưn ba mi chi na myon ni ka op sưn kos ka tha sưn pho chyo

더 빛나 지금 이 순간이 영원하길
To bick na chi cư mi sun ka ni yong wươn ha kin
I’ll always waiting for u, all day I wait for you (oh hoho)
아무런 기약 없이 너만을 찾고 있어
A mu ron ki ya kop si no ma nưn chack cô is so
내가 서있는 1년 정거장
Ne ka so is nưn il nyon chong ko chang
세상이 우릴 질투 했다고 생각해
Sê sang I u rin chin thu hes ta cô seng kak he

1년 정거장 이곳에서 너를 느낄 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
그대가 없는 텅 빈 정거장 나중에 우리 다시 만나길 기도해
Cư te ka op nưn thong bin chong ko chang na chung ê u ri ta so man na kin ki tô he
1년 정거장 이곳에서 너를 꿈꿀 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn kum kun su is so
ah ah ha
(아니 아니 아니) 아니라고 단 한밤 아니라도
(a ni a ni a ni) a ni ra cô tan han ba ma ni ra tô

거짓말이라고 꼭 알아줘 난 아니라고
Ko chis ma ri ra cô cô ka ra chươ na na ni ra cô
우리 만남은 처음부터 엇갈린듯한 긴긴긴 버퍼링
U ri man na mưn cho ưm bu tho os kan lin tưs han kin kin kin bo pho ring
너와 내 사이엔 다시 넝쿨이 현실 속 무서운 정글이
No woa ne sa I ên ta si nong khu ri hyon sin sôk mu so un chong cư ri
널 일으켜주고 싶어 but 그럴 힘이 없어
No ri rư khyo chu cô si pho BUT cư ron hi mi op so

이런 내 자신이 싫어 긴 기다림에 지쳐
I ron ne cha si ni sin ho kin ki ta ri mê chi chyo
비록 몸은 멀리 있더라고 서로 맘은 변치말자고
Bi rôk mơ mưn mo li is to ra cô so rô ma mưn byon chi man cha cô
이건 내게 짐이 아닌걸 아주 잠깐의 휴식인걸
I kon ne kê chi mi a nin ko ra chu cham ka nê huy si kin kon
너무나 놀랐어 그날이 올 줄 정말 몰랐어
No mu na nôn las so cư na ri ôn chun chong man mô las so

이기적인 자만심 때문에 너의 소중함을 잘 몰랐어
I ki cho kin cha man sim te mu nê no ưi sô chung ha mưn chan môn las so
365 다시 1번 버스 내가 기다리던 너라는 버스
365 ta si il bơn bo sư ne ka ki ta ri ton no ra nưn bo sư
여느 날처럼 환한 미소 지으며 내 품에 다가와줘
Yo nư nan cho rơm hoan han mi sô chi ư myo ne phu mê ta ka woa chươ
내가 서있는 1년 정거장
Ne ka so is nưn il nyon chong ko chang

세상이 우릴 질투 했다고 생각해
Sê sang I u rin chin thu hes ta cô seng kak he
1년 정거장 이곳에서 너를 느낄 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
그대가 없는 텅 빈 정거장 나중에 우리 다시 만나길 기도해
Cư te ka op nưn thong bin chong ko chang na chung ê u ri ta so man na kin ki tô he
1년 정거장 이곳에서 너를 꿈꿀 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
ah ah ha

니 작은 맘에 니 작은 손에 상처를 남기지 말아줘
Ni cha cưn ma mê ni cha cưn sô nê sang cho rưn nam ki chi ma ra chươ
니 작은 어깨에 니 예쁜 눈에 어두운 미래 보이지 않기로 해
Ni cha cư no ke ê ni yê bưn nu nê o tu un mi re bô I chi an ki rô he
내가 서있는 1년 정거장
Ne ka so is nưn il nyong chong ko chang
세상이 우릴 질투 했다고 생각해
Sê sang I u rin chin thu hes ta cô seng kak he

1년 정거장 이곳에서 너를 느낄 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
그대가 없는 텅 빈 정거장 나중에 우리 다시 만나길 기도해
Cư te ka op nưn thong bin chong ko chang na chung ê u ri ta so man na kin ki tô he
1년 정거장 이곳에서 너를 꿈꿀 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn kum kun su is so
ma baby
내가 서있는 1년 정거장
ne ka so is nưn il nyon chong ko chang

세상이 우릴 질투 했다고 생각해
Sê sang I u rin chin thu hes ta cô seng kak he
1년 정거장 이곳에서 너를 느낄 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
그대가 없는 텅 빈 정거장 나중에 우리 다시 만나길 기도해
Cư te ka op nưn thong bin chong ko chang na chung ê u ri ta so man na kin ki tô he
1년 정거장 이곳에서 너를 꿈꿀 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
ah ah ha