BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] One year station – G-Dragon

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

One year station – G-Dragon

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

말할 수가 없어
Man han su ka op so
널 붙잡을 수가 없어
Non but cha pưn su ka op so
떨리던 입술을 참았던 눈물을 보고도 모른 척 해야 해
Ton li to nip su rưn cha mas ton nun mu rưn bô cô mô rưn chok he ya he
날 안아줘 오늘 밤이 지나면 니가 없을 것 같아 슬퍼져
Na ra na chươ ô nưn ba mi chi na myon ni ka op sưn kos ka tha sưn pho chyo

더 빛나 지금 이 순간이 영원하길
To bick na chi cư mi sun ka ni yong wươn ha kin
I’ll always waiting for u, all day I wait for you (oh hoho)
아무런 기약 없이 너만을 찾고 있어
A mu ron ki ya kop si no ma nưn chack cô is so
내가 서있는 1년 정거장
Ne ka so is nưn il nyon chong ko chang
세상이 우릴 질투 했다고 생각해
Sê sang I u rin chin thu hes ta cô seng kak he

1년 정거장 이곳에서 너를 느낄 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
그대가 없는 텅 빈 정거장 나중에 우리 다시 만나길 기도해
Cư te ka op nưn thong bin chong ko chang na chung ê u ri ta so man na kin ki tô he
1년 정거장 이곳에서 너를 꿈꿀 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn kum kun su is so
ah ah ha
(아니 아니 아니) 아니라고 단 한밤 아니라도
(a ni a ni a ni) a ni ra cô tan han ba ma ni ra tô

거짓말이라고 꼭 알아줘 난 아니라고
Ko chis ma ri ra cô cô ka ra chươ na na ni ra cô
우리 만남은 처음부터 엇갈린듯한 긴긴긴 버퍼링
U ri man na mưn cho ưm bu tho os kan lin tưs han kin kin kin bo pho ring
너와 내 사이엔 다시 넝쿨이 현실 속 무서운 정글이
No woa ne sa I ên ta si nong khu ri hyon sin sôk mu so un chong cư ri
널 일으켜주고 싶어 but 그럴 힘이 없어
No ri rư khyo chu cô si pho BUT cư ron hi mi op so

이런 내 자신이 싫어 긴 기다림에 지쳐
I ron ne cha si ni sin ho kin ki ta ri mê chi chyo
비록 몸은 멀리 있더라고 서로 맘은 변치말자고
Bi rôk mơ mưn mo li is to ra cô so rô ma mưn byon chi man cha cô
이건 내게 짐이 아닌걸 아주 잠깐의 휴식인걸
I kon ne kê chi mi a nin ko ra chu cham ka nê huy si kin kon
너무나 놀랐어 그날이 올 줄 정말 몰랐어
No mu na nôn las so cư na ri ôn chun chong man mô las so

이기적인 자만심 때문에 너의 소중함을 잘 몰랐어
I ki cho kin cha man sim te mu nê no ưi sô chung ha mưn chan môn las so
365 다시 1번 버스 내가 기다리던 너라는 버스
365 ta si il bơn bo sư ne ka ki ta ri ton no ra nưn bo sư
여느 날처럼 환한 미소 지으며 내 품에 다가와줘
Yo nư nan cho rơm hoan han mi sô chi ư myo ne phu mê ta ka woa chươ
내가 서있는 1년 정거장
Ne ka so is nưn il nyon chong ko chang

세상이 우릴 질투 했다고 생각해
Sê sang I u rin chin thu hes ta cô seng kak he
1년 정거장 이곳에서 너를 느낄 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
그대가 없는 텅 빈 정거장 나중에 우리 다시 만나길 기도해
Cư te ka op nưn thong bin chong ko chang na chung ê u ri ta so man na kin ki tô he
1년 정거장 이곳에서 너를 꿈꿀 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
ah ah ha

니 작은 맘에 니 작은 손에 상처를 남기지 말아줘
Ni cha cưn ma mê ni cha cưn sô nê sang cho rưn nam ki chi ma ra chươ
니 작은 어깨에 니 예쁜 눈에 어두운 미래 보이지 않기로 해
Ni cha cư no ke ê ni yê bưn nu nê o tu un mi re bô I chi an ki rô he
내가 서있는 1년 정거장
Ne ka so is nưn il nyong chong ko chang
세상이 우릴 질투 했다고 생각해
Sê sang I u rin chin thu hes ta cô seng kak he

1년 정거장 이곳에서 너를 느낄 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
그대가 없는 텅 빈 정거장 나중에 우리 다시 만나길 기도해
Cư te ka op nưn thong bin chong ko chang na chung ê u ri ta so man na kin ki tô he
1년 정거장 이곳에서 너를 꿈꿀 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn kum kun su is so
ma baby
내가 서있는 1년 정거장
ne ka so is nưn il nyon chong ko chang

세상이 우릴 질투 했다고 생각해
Sê sang I u rin chin thu hes ta cô seng kak he
1년 정거장 이곳에서 너를 느낄 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
그대가 없는 텅 빈 정거장 나중에 우리 다시 만나길 기도해
Cư te ka op nưn thong bin chong ko chang na chung ê u ri ta so man na kin ki tô he
1년 정거장 이곳에서 너를 꿈꿀 수 있어
Il nyong chong ko chang I cô sê so no rưn nư kin su is so
ah ah ha

 

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[LYRICS HANGUL] Baby Goodnight – GD&TOP

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Baby Goodnight – GD&TOP 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Baby good night
Baby good night
Baby good night
Baby good night

Baby good night
그대가 잠든 모습 그려볼까
Cư te ka cham tưn mô sưp cư ryo bôn ka
더는 수줍어 마 넌 이미 나만의 여자인걸
To nưn su chu po ma no ni mi na ma nê yo cha in kon
잘은 몰라도 내겐 그래 그댄 내게 과분한 존재
Cha rưn mô la tô ne kên cư re cư ten ne kê koa bun han chôn che
넌 완벽해 내 옆에 있어주니 감사해
No noan byok he ne yo phê is so chu ni kam sa he
baby my lady
(I’ll always love you girl)

한줄기 빛이 흐르네
han chun ki bi chi hư rư nê
어두운 발코니 틈 사이
o tu un ban khô ni thưm sa i
완벽한 실루엣 평온해지는 이 밤의 향기가
woan byok han sin lu ês phyong i6n he chi nu ni ba mê hyang ki ka
코코넛 향 오일같다
khô khô nos hyang ô in kat ta
마치 너에게 처음 고백했었던 날
ma chi no ê kê cho ưm cô bek hes sos ton nan
혹시 기억하니
hôk si ki ot ha ni
나는 네 귓가에 이리와 가까이
na nưn tê kuys ka ê I ri woa ka ka i
넌 너무 근사해 주근깨를 가진 새빨간 딸기
no no mu cưn sa he chu cưn ke rưn ka chin se ban kin tan ki
난 그 위를 감싸버린 휘핑크림이 되어
nan cư wuy rưn kam sa bo rin huy phing khư ri mi tuê o

you know how much I love you beautiful girl
내게는 아이 그림처럼
ne kê nư na I cư rim cho rom
그건 그림자 앞에 멈춰 버린채
cư kon cư rim cha a phê mom chươ bo rin che
아무것도 못해
a mu kos tô mus he
떨리는 목소리로
ton li nưn môk sô ri rô
바짝 마른 입술로 한걸음 더 내게로 살포시 속삭여줘
ba chak ma rư nip sun lô han ko rưm to ne kê rô san phô si sôk sa kyo chươ
주위에 이 불빛들이 춤을 춰 난 항상 니 꿈을 꿔
chu wuy ê I bun bick tư ri chu mưn chươ nan hang sang ni ku mưn kươ

Baby good night
Baby good night
Baby good night
Baby good night
Baby good night (Don’t wanna say goodbye)
Baby good night (Don’t wanna say goodbye)
Baby good night (Don’t wanna say goodbye)
Baby good night (Don’t wanna say goodbye)
까만 밤 어둠이 찾아오면
Ka man ba mo tu mi cha cha ô myon
그 예쁜 눈을 감고 잠이 들죠
Cư yê bưn nu nưn kam cô cha mi tưn chyô
침대 맡에 앉아 난 네 머리카락을 넘기고
Chim te ma thê an cha nan nê mi ri ka ta cưn nom ki cô
그대 얼굴을 마주보면서
Cư te on ku rưn ma chu bô myon so
내 사랑을 전하고 싶어
Ne sa rang ưn chon ha cô si pho
이대로 시간이 멈춰버렸으면 해
I te rô si ka ni mom chươ bo ryos sư myon he
그토록 당신은 아름답기만 해
Cư thô tôk tang sui nưn na rưm tap ki man he

난 모든 게 익숙할 것 같단 너의 귀여운 질문
Nan mô tưn kê ik suk han kos kat tan no ưi kuy yo un chin mun
그저 아름답다 사랑 위대한 힘은
Cư cho a rưm tap ta sa rang wuy te han hi mưn
서로 입술이 붉어진 우리
So rô ip su ri bun ko chi nu ri
눈을 마주치고 그래 좀 더 깊숙히
Nu nưn ma chu chi cô cư re chôm to kip suk hi
Oh my beautiful girl
그댄 내 가슴에 계속 불을 붙혀
Cư ten ne ka sư mê kyê sôk bu rưn but hyo
상쾌한 민트 같은 힌트
Sang kue han min thư ka thưn hin thư
내게 정답을 가르쳐줘
Ne kê chong ta pưn ka rư chyo chươ
sweet girl
You’re my beautiful girl
그댄 내 가슴에 계속 불을 붙혀
cư ten ne ka sư mê kyê sôk bu rưn but hyo
상쾌한 민트 같은 힌트
sang kue han min thư ka thưn hin thư
상쾌한 민트 힌트 정답은 바로 너
sang kue han min thư hin thư chong ta pưn ba rô no

Baby good night
Baby good night
Baby good night
Baby good night
Baby good night (Don’t wanna say goodbye)
Baby good night (Don’t wanna say goodbye)
Baby good night (Don’t wanna say goodbye)
Baby good night (Don’t wanna say goodbye)
Baby good night
Baby good night
Baby good night
Baby good night

Toi mon seul amour, je t’aimerai et prierai comme
si c’etait notre derniere nuit..
N’ai pas peur, meme si le soleil se leve,
nous serons toujours ensemble, Ma cherie

(너, 나의 하나뿐인 사랑 널 사랑할 거고 기도할 거야
No, na ưi ha na bu nin sa rang non sa rang han ko cô ki tô han ko ya
마치 우리들의 마지막 밤처럼
Ma chi u ri tư rê ma chi mak bam cho rom
두려워하지마 해가 뜬다하더라도
Tu ryo wươ ha chi ma he ka tưn ta he to ra tô
우리는 항상 항상 함께할거야, 나의 연인)
U ri nưn hang sang hang sang ham kê han ko ya, na ưi yo nin)

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[LYRICS HANGUL] Big Bang – Last Farewell

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Big Bang – Last Farewell

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Bass.
Yes, bigbang is back, most definitely incredible, hey more.
B to the i to the G (bang bang) x3
about love

I don’t wanna be without you girl
마지막 인사는 접어두길 바래
Ma chi ma kin sa nưn cho po tu kin ba re
오늘 단 하루만큼은
Ô nưn tan ha ru man khư mưn
I don’t wanna be without you girl
내 서툰 마음
Ne so thun ma ưm
까지 안고 가줘
Ka chi an cô ka chươ
I love you I need you girl

baby baby baby
조금 어색하지만 서로
Chô cư mo sek ha chi man so rô
baby baby baby
아직 사랑하고 있는데
A chik sa rang ha cô is nưn tê
baby baby baby
두렵기는 하지만서도
Tu ryop ki nưn ha chi man so tô
끝이보이지만 난 그래도
Cư thi bô I chi man nan cư re tô
only you girl

상처만 가득해 모질게 날 대하던 너
Sang cho man ka tưk he mô chin kê nan te ha ton no
어르고 달래 또 반복되 널 피하던 나
O rư cô tan le tô ban bôk tuê non phi ha ton na
어디서부터 어긋났을까 기나긴 고민
O ti so bu tho o cưs nas sưn ka ki na kin cô min
해답없는 문제속에 헤메여 난
He ta pop nưn mun chê sô kê hê mê yo nan

미로미로속에 갇힌 길 잃은 방랑자마냥 이도저도 못해 난 마냥
Mi rô mi rô sô kê kat hin ki rin hưn bang rang cha ma nyang I tô cho tô môs he nan ma nyang
기다리기만 할 뿐 사뿐사뿐히 내게 다가와주길
Ki ta ri ki man han bun sa bun sa bun hi ne kê ta ka woa chu kin
girl
우리 처음만난 때 처럼 풋풋하던 그때 처럼
U ri cho ưm man nan te cho rom phus phus ha ton cư te cho rom
이런이런이런 저런저런저런 너와 내 사이의 끈 절대놓지말어
I ro ni ro ni ron cho ron cho ron cho ron no wao ne sa I ưi cưn chon te nôh chi ma ri

I don’t wanna be without you girl
마지막 인사는 접어두길 바래
Ma chi ma kin sa nưn cho po tu kin ba re
오늘 단 하루만큼은
Ô nưn tan ha ru man khư mưn
I don’t wanna be without you girl
내 서툰 마음
Ne so thun ma ưm
까지 안고 가줘
Ka chi an cô ka chươ
I love you I need you girl

baby baby baby
조금 어색하지만 서로
Chô cư mo sek ha chi man so rô
baby baby baby
아직 사랑하고 있는데
A chik sa rang ha cô is nưn tê
baby baby baby
두렵기는 하지만서도
Tu ryop ki nưn ha chi man so tô
끝이보이지만 난 그래도
Cư thi bô I chi man nan cư re tô
only you girl

아무런 말 없이 떠나 연락없고 (아무 말 않고)
A mu ron ma rop si to na yon ra kop cô (a mu ma ran cô)
그러다 어느날 갑자기 나타나고 (무슨일있었냐는 듯)
Cư ro ta o nư nan kap cha ki na tha na cô (mu sư ni ris sos nya nưn tưs)
날 갖고노는건지 이게 사랑이 맞는건지
Na kach cô nô nưn kon chi I kê sa rang I mach nưn kon chi
하루에도 열두번 더 헷갈리고
Ha ru ê tô yon tu bon to hês kan li cô
(about love)

한두번 갖고놀던 장난감 넌 뭘 원했냐고 되물어봤어
Han tu bon kach cô nôn ton chang nan kam non mươ rươn hes nya cô tuê mu ro boas so
달콤함은 아주 잠깐 우린 너무 쉽게 녹아버린 솜사탕
Tan khôm ha mư na chu cham ka nu rin no mu suyp kê nô ka bo run sôm sa thang
(지친 가슴 이젠 나도 막지못할것만 같아)
(chi chin ka sư mi chên na tô mak chi môs han kos man ka tha)
어서 날 잡아줘 (떠나가기 전에)
O so nan cha pa chươ (to na ka ki cho nê)

I don’t wanna be without you girl
마지막 인사는 접어두길 바래
Ma chi ma kin sa nưn cho po tu kin ba re
오늘 단 하루만큼은
Ô nưn tan ha ru man khư mưn
I don’t wanna be without you girl
내 서툰 마음
Ne so thun ma ưm
까지 안고 가줘
Ka chi an cô ka chươ
I love you I need you girl

baby baby baby
조금 어색하지만 서로
Chô cư mo sek ha chi man so rô
baby baby baby
아직 사랑하고 있는데
A chik sa rang ha cô is nưn tê
baby baby baby
두렵기는 하지만서도
Tu ryop ki nưn ha chi man so tô
끝이보이지만 난 그래도
Cư thi bô I chi man nan cư re tô
only you girl

여전히 널 사랑하지만 내게는 너무나 소중하지만
Yo chon hi non sa rang ha chi man ne kê nưn no mu na sô chung ha chi man
누구도 네 자릴 메울 수 없는걸
Nu ku tô nê cha rin mê un su op nưn kon
I know (you know)
oh
그냥 조용히 날 안아줘
Cư nyang chô dông hi na ra na chươ

I don’t wanna be without you girl
마지막 인사는 접어두길 바래
Ma chi ma kin sa nưn cho po tu kin ba re
오늘 단 하루만큼은
Ô nưn tan ha ru man khư mưn
I don’t wanna be without you girl
내 서툰 마음
Ne so thun ma ưm
까지 안고 가줘
Ka chi an cô ka chươ
I love you I need you girl

baby baby baby
조금 어색하지만 서로
Chô cư mo sek ha chi man so rô
baby baby baby
아직 사랑하고 있는데
A chik sa rang ha cô is nưn tê
baby baby baby
두렵기는 하지만서도
Tu ryop ki nưn ha chi man so tô
끝이보이지만 난 그래도
Cư thi bô I chi man nan cư re tô
only you girl

 

B to the i to the G (bang bang) x3 (Come on x4)
끝이보이지만 난 그래도
Cư thi bô I chi man nan cư re tô
only you girl (about love)

 

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[Lyrics hangul] Look At Me – Tae Yang

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Look At Me – Tae Yang

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

하루에도 몇 번씩 널 보며 웃어 난
Ha ru ê tô myoch bon sik non bô myo u so nan
거짓된 세상 속 불안한 내 맘 속
Ko chis tuên sê sang sôk bu ran han ne mam sôk
오직 나 믿는 건 너 하나뿐이라고
Ô chik na mit nưn kon no ha na bu ni ra cô
가끔 내 맘 변할까 봐 불안해할 때면
Ka cưm ne mam byon han ka boa bu ran he han te myon
웃으며 말했잖아 그럴 일 없다고
U sư myo man hes chan ha cư ro ri ri rop ta cô
끝 없는 방황 속 텅 빈 내 가슴속
Cư thop nưn bang hoang sôk thong bin ne ka sưm sôk
내가 기댈 곳은 너 하나뿐 이지만
Ne ka ki ten cô sưn no ha na bu ni chi man
가끔씩 흔들리는 내 자신이 미워
Ka cưm sik hưn tưn li nưn ne cha si ni mi wươ
오늘도 난 이 세상에 휩쓸려 살며시 널 지워
Ô nưn tô na ni sê sang ê huyp sưn lyo san myo si non chi wươ

내가 바람 펴도 너는 절대 피지마
Ne ka ba ram phyo tô no nưn chon te phi chi ma
Baby
나는 너를 잊어도 넌 나를 잊지마
Na nưn no rưn I cho tô non na rưn ich chi ma
Lady
가끔 내가 연락이 없고 술을 마셔도
Ka cưm ne ka yon ra ki op cô su rưn ma syo tô
혹시 내가 다른 어떤 여자와
Hôk si ne ka ta rư no to nyo cha woa
잠시 눈을 맞춰도 넌 나만 바라봐
Cham si nu nưn mach chươ tô non na man ba ra boa

오늘밤도 지새며 날 기다렸다고
Ô nưn bam tô chi se myo nan ki ta ryos ta cô
눈물로 내게 말해 변한 것 같다고
Nun mun lô ne kê man he byon han kos kat ta cô
널 향한 내 맘도 처음과 같다고
Non hyang han ne mam tô cho ưm koa kat ta cô
수 없이 달래며 지내온 많은 밤들
Su op si tan le myo chi ne ôn man hưn bam tưn
니가 없이는 난 너무 힘들 것 같지만
Ni ka op si nưn nan no mu him tưn kos kat chi man
때론 너로 인해 숨이 막혀 난
Te rôn no rô in he su mi mak hyo nan
끝없는 다툼 속 기나긴 한숨 속
Cư thop nưn ta thum sôk ki na kin han sum sôk
니가 기댈 곳은 나 하나뿐 이지만
Ni ka ki ten cô sưn na ha na bu ni chi man
니가 귀찮아지는 내 자신이 미워
Ni ka kuy chan ha chi nưn ne cha si ni mi wươ
오늘도 난 웃으며 나도 몰래 자신을 잃어
Ô nưn tô na nu sư myo na tô môn le cha si nư rin ho

내가 바람 펴도 너는 절대 피지마
Ne ka ba ram phyo tô no nưn chon te phi chi ma
Baby
나는 너를 잊어도 넌 나를 잊지마
Na nưn no rưn I cho tô non na rưn ich chi ma
Lady
가끔 내가 연락이 없고 술을 마셔도
Ka cưm ne ka yon ra ki op cô su rưn ma syo tô
혹시 내가 다른 어떤 여자와
Hôk si ne ka ta rư no to nyo cha woa
잠시 눈을 맞춰도 넌 나만 바라봐
Cham si nu nưn mach chươ tô non na man ba ra boa

내가 이기적이란 걸 난 너무 잘 알아
Ne ka I ki cho ki ran kon nan no mu cha ra ra
난 매일 무의미한 시간 속에
Nan me in mu ưi mi han si kan sô kê
이렇게 더럽혀지지만
I rok kê to rop hyo chi chi man
BABY
너만은 언제나 순수하게 남길 바래
No ma nư non chê na sun su ha kê nam kin ba re
이게 내 진심인걸 널 향한 믿음인 걸
I kê ne chin si min kon non hyang han mi tư min kon
죽어도 날 떠나지마
Chu ko tô nan to na chi ma

내가 바람 펴도 너는 절대 피지마
Ne ka ba ram phyo tô no nưn chon te phi chi ma
Baby
나는 너를 잊어도 넌 나를 잊지마
Na nưn no rưn I cho tô non na rưn ich chi ma
Lady
가끔 내가 연락이 없고 술을 마셔도
Ka cưm ne ka yon ra ki op cô su rưn ma syo tô
혹시 내가 다른 어떤 여자와
Hôk si ne ka ta rư no to nyo cha woa
잠시 눈을 맞춰도 넌 나만 바라봐
Cham si nu nưn mach chươ tô non na man ba ra boa

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] BEAST – Clenching A Tight Fist

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

BEAST – Clenching A Tight Fist 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

가라고 가라고 말했어

Ka ra cô ka ra cô man hes so
싫다고 난 대답했어
Sin ta cô nan te tap hes so
널 다시 못 볼 것 같아서
Non ta si môs bôn kos ka tha so

두 팔로 너를 안고 싶은데
Tu phan lô no rư ran cô si phưn tê
차마 난 그러지 못했어
Cha ma nan cư ro chi môs hes so
먼저 울 것 같아서
mon cho un kos ka tha so

헤어져 살 수도 있구나
Hê o chyo san su op is ku na
우리도 이별이 있구나
U ri tô I byo ri is ku na
헛웃음만 계속 나와서
Ho su sưm man kyê sôk na woa so

보내준다고 빨리가라고
Bô ne chun ta cô ban li ka ra cô
꼭 행복하라고
Côk heng bôk ha ra cô
주먹을 꽉 쥐고
Chu mo cưn koak chuy cô
난 울었어
Na nu ros so

우린 만나선 안 돼 이젠 만나선 안 돼
U ri man na so nan tuê I chên man na so nan tuê
차가운 이 말에 입술을 깨물고
Cha ka u ni ma rê ip su rưn ke mun cô
돌아보지 않을래 절대 안 돌아볼래
Tô ra bô chi an hưn le chon te an tô ra bô re
다짐을 하고 또 다시 해보지만 그게 안돼
Ta chi mưn ha cô tô ta si he bô chi man cư kê an tuê

그 후로 당신에게 찾아가는 꿈을 반복하죠
Cư hu rô tang si nê kê cha cha ka nưn ku mưn ban bôk ha chyô
뒷 모습만 보일 뿐 날 보며 웃어주진 않네요
Tuys mô sưp man bu in bun nan bô myo u so chu chin an nê dô
반갑게 인살 건네요 아무런 대답이 없어도
Ban kap kê in san kon nê dô a mu ron te ta pi op so tô
꿈에서 깨어난 뒤에 후회하지 않도록
Ku mê so ke o nan tuy ê hu huê ha chi an tô rôk
빈 자릴 메꾸기가 쉽지만은 않다
Bin cha rin mê ku ki ka suyp chi ma nư nan ta
기억은 자꾸 그대가 있는 그 곳만 비춘다
Ko o cưn cha ku cư te ka is nưn cư côs man bi chun ta
맘에도 없는 소릴 그대에게 보내요
Ma mê tô op nưn sô rin cư te ê kê bô ne dô
주먹을 꽉 쥐고
Chu mo cưn koak chuy cô
Good luck to you

집으로 돌아오는 길이
Chi pư rô tô ra ô nưn ki ri
이렇게 힘들 줄 몰랐어
I rok kê him tưn chun mô las so
가슴이 너무 먹먹해서
ka sư mi no mu mok mok he so
잘 살아야지 이겨내야지 날 추스려봐도
Chan sa ra ya chi I kyo ne ya chi nan chu sư ryo boa tô
니 생각만 나서 참 힘들다
Ni seng kak man na so cham him tưn ta

우린 만나선 안 돼 이젠 만나선 안 돼
U rin man na so nan tuê I chên man na so nan tuê
차가운 이 말에 입술을 깨물고
Cha ka u ni ma rê ip su rưn ke mun cô
돌아보지 않을래 절대 안 돌아볼래
Tô ra bô chi an hưn le chon te an tô ra bô re
다짐을 하고 또 다시 해보지만 그게 안돼
Ta chi mưn ha cô tô ta si he bô chi man cư kê an tuê

너란 여자 잊을거란 말 해도
Non ra nyo cha I chưn ko ran man he tô
너란 여자 다시 보지 말자 다짐해봐도
Non ran yo cha ta si bô chi man cha ta chim he boa tô
이렇게 또 너를 잊지 못해
I roh kê tô no rư rick chi môs he

서로 사랑했는데 정말 사랑했는데
So rô sa rang hes nưn tê chong man sa rang hes nưn tê
우리가 이렇게 왜 헤어지는데
U ri ka I roh kê wuê hê o chi nưn tê
(헤어지지 말자)
(hê o chi chi man cha)
나 없인 못 산다고 죽을지 모른다고
Na op sin môs san ta cô chu cưn chi mô rưn ta cô
큰 소리 치던 넌 대체 어디있니 어디갔니
Khưn sô ri chi ton non te chê o ti is ni o ti kas ni