Phiên âm Tiếng Việt

[Lyrics hangul] Janus – Boyfriend

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Janus – Boyfriend 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

지금 웃고 있지만 애써 참고 있어 난
Chi cư mus cô is chi ma ne so cham cô is so nan
떨리는 내 두 손을 힘껏 잡고 있어 난
Ton li nưn ne tu sô nưn, him kos chap cô is so nan
속고 있는 거야 넌 괜찮다는 내 말에
Sôk cô is nưn ko ya non, kuen chan ta nưn ne ma rê
등 뒤에서 눈물을 모두 쏟고 있어 난
Tưng tuy ê so nun mu rưn, mô tu sôt cô is so nan

떨리던 작은 어깨가 그 작은 입술이
[Ton li ton] cha cư no ke ka cư cha cư nip su ri
미안해 내 앞에서 주저 앉는 너
Mi an he, ne a phê so chu so an nưn no
뜨겁던 나를 삼키고 니 눈물 훔치며
[Tư kop ton] na rưn sam khi cô ni nun mun hum chi myo
미안해 온 힘을 다해 안는 나
Mi an he ôn hi mưn ta he an nưn na

너의 어깨 너머 뱉는 한숨
No ưi o ke no mo beth nưn han sum
너의 어깨 너머 차오는 눈물
No ưi o ke no mo cha ô nưn nun mun
그건 나만 아는 시선에 남긴다
Cư kon na ma na nưn si so nê nam kin ta
끝까지 너의 기억 안에 살고 싶고
Kưt ka chi no ưi ki o ka nê san cô siph cô
너의 기억 안에 웃고만 싶어
No ưi ki o ka nê us cô man si pho
바보처럼 그저 너에게 웃는다
Ba bô cho rom cư cho no ê kê us nưn ta

You’re not a bad girl
You’re not a bad girl
날 위한 눈물 그 눈물 거둬
Na ruy han nun mun, cư nun mun ko tươ
그 애가 다쳐 나 땜에 다쳐
Cư ye ka ta chyo na te mê ta chyo
그러니 참고 또 참아야 해
Cư ro ni cham cô tô cha ma ya he

네가 왜 네가 왜 네가 왜 나 땜에 울어
Nê ka wuê nê ka wuê nê ka wuê na te mê u ro
넌 항상 밝게 웃어 왜 울어
Non hang sang ban kê u so wuê u ro
잊어 난 다 털고 편하게 떠나
I cho nan ta thon cô phyon ha kê to na
못 믿니 네 발목 잡고 싶지 않아
Môs mit ni nê ban môk chap cô siph chi an ha

나의 가슴 깊이 뛰는 심장
Na ưi ka sưm ki phi tuy nưn sim chang
나의 가슴 깊이 잡아둔 미련
Na ưi ka sưm ki phi cha pa tun mi ryon
그건 나만 아는 맘으로 묻는다
Cư kon na ma na nưn ma mư rô mut nưn ta
끝까지 너의 웃음만을 보고싶고
Cưt ka chi no ưi u sưm ma nưn bô cô siph cô
너의 웃음만은 지키고 싶어
No ưi u sưm ma nưn chi khi cô si pho
어제처럼 그저 나에게 웃어줘
O chê ro rom cư cho na ê kê u so chươ

You’re not a bad girl
You’re not a bad girl
여기 내 심장 내 심장 속에
Yo ki ne sim chang ne sim chang sô kê
내 속을 감춰 널 위해 감춰
Ne sô cưn kam chươ no ruy he kam chươ
나를 다잡고 또 잡아야 해
Na rưn ta chap cô tô cha pa ya he

너만이 내 주인이고
No ma ni ne chu I ni cô
원하면 나를 떠날 수 있고
Wươn ha myon na rưn to nan su is cô
기꺼이 너를 보내
Ki ko I no rưn bô ne
널 위해 나는 널 보내
No ruy he na nưn non bô ne

You’re not a bad girl
You’re not a bad girl
날 위한 눈물 그 눈물 거둬
그 애가 다쳐 나 땜에 다쳐
그러니 참고 또 참아야 해

지금 웃고 있지만 애써 참고 있어 난
Chi cư mus cô is chi ma ne so cham cô is so nan
떨리는 내 두 손을 힘껏 잡고 있어 난
Ton li nưn ne tu sô nưn him kos chap cô is so nan
속고 있는 거야 넌 괜찮다는 내 말에
Sôk cô is nưn ko ya non kuen chan ta nưn ne ma rê
등 뒤에서 눈물을 모두 쏟고 있어 난
Tưng tuy ê so nun mu rưn mô tu sôt cô is so nan

Phiên âm Tiếng Việt

[Lyrics hangul] Bad Man – Juniel

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Bad Man – Juniel

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

친했던 친구들도 피하고
Chin hes ton chin ku tưn tô phi ha cô
그대만 바라봤죠
Cư te man ba ra boas chyô
안 해본 요리도 난 배우고
An he bôn dô ri tô nan be u cô
그대만 기다렸죠
Cư te man ki ta ryos chyô

그대는 참 못됐죠
Cư te nưn cham môs tuên chyô
그대는 참 나쁘죠
Cư te nưn cham na bư chyô
그대가 원하는 건 뭐든지
Cư te ka wươn ha nưn kon mươ tưn chi
난 다 했었는데
Nan ta hes sos nưn tê

하루 종일 울다가 웃었다가
Ha ru chông I run ta ka u sos ta ka
미친 것처럼
Mi chin kos cho rom
이런 내 모습도 원한 건가요
I ton ne mô sưp tô wươn ha kon ka dô

그댄 다신 사랑은 하지 말아요
cư ten ta sin sa rang ưn ha chi ma ra dô
너무 나쁜 사람이니까
No mu na bưn sa ra mi ni ka
날 버린 그 대가로 행복하지 말아요
Nan bo rin cư te ka rô heng bôk ha chi ma ra dô

Baby I don’t like you I don’t like you
다시 온대도 나는 싫어요
Ta si ôn te tô na nưn sin ho dô
Baby I don’t like you I don’t like you
돌아 온대도 내가 싫어요
Tô ra ôn te tô ne ka sin ho dô

그대는 참 못된 사람
Cư te nưn cham môs tuên sa ram
그대는 참 나쁜 사람
Cư te nưn cham môs tuên sa ram

어쩌면 이렇게도 아파요
O cho myo ni rok kê tô a pha dô
상처하나 없는데
Sang cho ha na op nưn tê
어쩌면 이렇게도 쓰려요
O cho myo ni rok kê tô sư ryo dô
독을 삼킨 것처럼
Tô cưn sam khin kos cho rom

그대는 참 못됐죠
Cư te nưn cham môs tuên chyô oh
그대는 참 나쁘죠
Cư te nưn cham na bư chyô oh
순진한 내 사랑이 그렇게
sun chin han ne sa rang I cư rok kê
재미있었나요
Che mi is sos na dô

하루 종일 욕하고 미워하고
Ha ru chông in dôk ha cô mi wươ ha cô
잊은 것처럼
I chưn kos cho rom
자꾸 그럴수록 눈물만 나요
Cha ku cư ron su rôk nun mun man na dô
oh

그댄 다신 사랑은 하지 말아요
Cư ten ta sin sa rang ưn ha chi ma ra dô
너무 나쁜 사람이니까
No mu na bưn sa ra mi ni ka
날 버린 그 대가로 행복하지 말아요
Nan bo rin cư te ka rô heng bôk ha chi ma ra dô

Baby I don’t like you I don’t like you
다시 온대도 나는 싫어요
Ta si ôn te tô na nưn sin ho dô
Baby I don’t like you I don’t like you
돌아 온대도 내가 싫어요
Tô ra ôn te tô ne ka sin ho dô

달아 달아 달콤한 사랑의 속삭임도
Ta ra ta ra tan khôm han sa rang ưi sôk sa kim tô
모두 거짓인걸 나만 몰랐죠
Mô tu ko chi sin kon na man môn las chyô
oh oh
아직 어려서 내게 했던 말들을
a chik o ryo so ne kê hes ton man tư rưn
믿었던 게 후회가 되요
mi tos ton kê hu huê ka tuê dô

그대는 참 못됐죠
Cư te nưn cham môs tuên chyô
oh
그대는 참 나쁘죠
Cư te nưn cham na bư chyô
oh
마지막 가르쳐준 사랑이 눈물인가요
ma chi mak ka r ư chyo chun sa rang I nun mu rin ka dô

그대보단 더 좋은 사람 만나서
Cư te bô tan to chô hưn sa ram man na so
매일매일 웃고 살게요
Me in me in us cô san kê dô
멀리서 행복한 날
Mon li so heng bôk han nan
지켜보며 살아요
Chi khyo bô myo sa ra dô

Baby I don’t like you I don’t like you
다시 온대도 나는 싫어요
Ta si ôn te tô na nưn sin ho dô
Baby I don’t like you I don’t like you
돌아 온대도 내가 싫어요
Tô ra ôn te tô ne ka sin ho dô

Ah oh oh oh du su su du ru su
돌아온대도 내가 싫어요
Tô ra ôn te tô ne ka sin ho dô

그대는 참 못 된 사람
Cư te nưn cham môs tuên sa ram
그대는 참 나쁜 사람
Cư te nưn cham na bưn sa ram

 

 

 

 

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[Lyrics hangul] I Don’t Care – 2NE1

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

 I Don’t Care – 2NE1

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

hey playboy
its about time
and your time’s up
I had to do this one for my girls you know
sometimes you gotta act like you don’t care
that’s the only way you boys learn

니 옷깃에 묻은 립스틱은 나는 절대로 용서못해
Ni us ki sê mu tưn rip sư thi cưn na nưn chon te rô dông so môs he
매일 하루에 수십번 꺼져있는 핸드폰
Me in ha ru ê su sip bon ko chyo is nưn hen tư phôn
변하지 않을것만 같아
Byon ha chi an hưn kos man ka tha
oh oh

그저 친구라는 수많은 여자친구
Cư cho chin ku ra nưn su man hưn yo cha chin ku
날 똑같이 생각하지마
Nan tôk ka thi seng kak ha chi ma
I won’t let it fly
이제 니맘대로해 난 미련을 버릴래
I chê ni mam te rô he nan mi ryo nưn bo run le
한때 정말 사랑했는데
Han te chong man sa rang hes nưn tê
oh

가끔씩 술에 취해 전활걸어 지금은 새벽 다섯시반
Ka cưm sik su rê chuy he chon hoan ko ro chi cư mưn se byok ta sos si ban
넌 또 다른 여자의 이름을 불러
Non tô ta rư nyo cha ưi I rư mưn bun lo
no

I don’t care
그만할래 니가 어디에서 뭘 하던
Cư man han le ni ka o ti ê so mươn ha ton
이제 정말 상관 안할게 비켜줄래
I chê chong man seng koan an han kê bi khyo chun le
이제와 울고불고 매달리지마
I chê woa un cô bun cô me tan li chi ma
cause don’t care e e e e e e
cause don’t care e e e e e e

cause don’t care e e e e e e
cause don’t care e e e e e e
Boy I don’t care

다른 여자들의 다리를 훔쳐보는
Ta rư nyo cha tư rê ta ri rưn hum chyo bô nưn
니가 너무너무 한심해
Ni ka no mu no mu han sim he
매일 빼놓는 커플링 나 몰래 한 소개팅
Me in be nôh nưn kho phưn ring na mô le han sô ke thing
더이상 못참을것같아
To I seng môs cha mưn kos ka tha
oh oh oh

넌 절대 아니라는 수많은 나의친구
Non chon te a ni ra nưn su ma hưn na ưi chin ku
넌 늑대란 친구들까지 타일렀지만
Non nưk te ran chin ku tưn ka chi tha in los chi man
차라리 홀가분해 너에게 난 과분해
Cha ra ri hôn ka bun he no ê kê nan koa bun he
내 사랑이라 믿었는데
Ne sa rang I ra mi tos nưn tê
oh oh

오늘도 바쁘다고 말하는 너 혹시나 전화해봤지만
Ô nưn tô ba bư ta cô man ha nưn no hôk si na chon hoa he boas chi man
역시 뒤에선 여자 웃음소리가 들려
Yok si tuy ê so nyo cha u sưm sô ri ka tưn lyo
oh no

I don’t care
그만할래 니가 어디에서 뭘 하던
Cư man han le ni ka o ti ê so mươn ha ton
이제 정말 상관 안할게 비켜줄래
I chê chong man seng koan an han kê bi khyo chun le
이제와 울고불고 매달리지마
I chê woa un cô bun cô me tan li chi ma
cause I don’t care e e e e e e
cause I don’t care e e e e e e

cause I don’t care e e e e e e
cause I don’t care e e e e e e
Boy I don’t care

난 너땜에 울며 지새던 밤을 기억해
Nan no te mê un myo chi se ton ba mưn ki ot he
boy
더 후회할 널 생각하니 맘이 쉬웠네
to hu huê han non seng kak ha ni ma mi suy wươs nê
boy
날 놓치긴 아깝고 갖기엔 시시하잖니
nan nôh chi ki na kap cô kack ki ên si si ha cha ni
있을때 잘하지 너 왜 이제와 매달리니
is sưn te chan ha chi no wuê I chê woa me tan li ni

속아준 거짓말만해도 수백번
Sô ka chun ko chis man man he tô su bek bon
오늘 이후로 난 남자 울리는
Ô nư ri hu rô nan nam cha un li nưn
bad girl
이젠 눈물 한방울 없이 널 비웃어
I chên nun mun han bang u rop si non bi u so
사랑이란 게임 속
Sa rang I ran kê im sôk
loser
무릎꿇고 잡을 수 있니
mu rưp kun cô cha pưn su is ni
아님 눈 앞에서 당장 꺼져
a nim nu na phê so tang chang ko chyo

I don’t care
그만할래 니가 어디에서 뭘 하던
Cư man han le ni ka o ti ê so mươn ha ton
이제 정말 상관 안할게 비켜줄래
I chê chong man seng koan an han kê bi khyo chun le
이제와 울고불고 매달리지마
I chê woa un cô bun cô me tan li chi ma
cause I don’t care e e e e e e
cause I don’t care e e e e e e
cause I don’t care e e e e e e
cause I don’t care e e e e e e
Boy I don’t care

 

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[Lyrics hangul] High high – GD TOP

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

High high – GD TOP

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

(ah~)
소리쳐 알아서 모셔
Sô ri chyo a ra so mô syo
TOP class and Mr.G in the the club in ma b-boys’s dance
진짜 놀 줄 아는 도 제대로 터진 감 속
Chin cha nôn chu ra nưn tô chê te rô tho chin kam sôk
everybody makin’ move makin’ move
땡겨줘
Teng kyo chươ
손꼽아 기다리던
Sôn cô pa ki ta ri ton
freedom
정원초과
Chong wươn chô koa
드센 여우들만의 씨름 일분 일초가
Tư sê nyo u tưn ma nê si tư min bu nin chô ka
너에게 영원을 약속해
No ê kê yong wươ nư rak sôk he
hey come on and make some noise
난 이밤의 대통령 나의 소녀
na ni ba mê te thông ryong na ưi sô nyo
yo fly!

high high I’m so high
high high up in the sky
high high I’m so high
fly fly touch the sky
ha ha ha ha ha
say la la la la la
ha ha ha ha ha
(aight~)

ok
콧노래 부르며
Khôs nô re bu rư myo
마치
Ma chi
butterfly high
번개처럼 높게 뛰어올라
Bon ke cho rom nôp kê tuy o ôn la
like
닌자
Nin cha
서로 의견은 안 맞지만 결국 뜻은 같아
So rô ưi kyo nư nan mack chi man kyon kuk tư sưn ka tha
복창에 미쳐 다 타 하늘로 자유낙하
Bôk chang ê mi chyo ta tha ha nưn lô cha yu nak ha
모든걸 해탈한 듯 즐기는 저사람들
Mô tưn kon he than han tưs chưn ki nưn cho sa ram tưn
어쩌면 그냥 별뜻없이 그저 내숭없이 다만 순수할뿐
O cho myon cư nyang byon tư sop si cư cho ne sung ip si ta man sun su han bun
날 잡고 놀아봐요 싫다면 도망가요
Nan chap cô nô ha boa dô sin ta myon tô mang ka dô
이 도시 위 중심이 나는 묻지 누군지
I tô si wuy chung si mi na nưn mut chi nu kun chi

high high I’m so high
high high up in the sky
high high I’m so high
fly fly touch the sky
ha ha ha ha ha
say la la la la la
ha ha ha ha ha
(aight~)

baby
잠깐
Cham kan
stop now
시간이 없잖아
Si ka ni op chan ha
인생이란 한 방 이유없는 방황
In seng I ran han bang I yu op nưn bang hoang

baby
잠깐
Cham kan
stop now
시간이 없잖아
si ka ni op chan ha
인생이란 한 방 이유있는 방황
In seng I ran han bang I yu is nưn bang hoang

ghettoelectro
미칠 지 모르죠 말리지마
Mi chin chi mô rư chyô man li chi ma
here we go
ghettoelectro
지칠 줄 모르죠 멈추지마
Chi chin chun mô rư chyô mom chu chi ma
here we go

(go go go go go go)
(ah~)
high high I’m so high
high high up in the sky
high high I’m so high
fly fly touch the sky
ha ha ha ha ha
say la la la la la
ha ha ha ha ha
(aight~)