Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Lover Boy / I Don’t Know Love – BTOB

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Lover Boy / I Don’t Know Love – BTOB
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

사랑밖에 난 몰라
Sa rang bak kê nan mô la
I want you only you
이대론 절대로 보낼 순 없어
I te rôn chon te rô bô nen su nop so
끝내자는 말 함부로 하지 마
Kưt ne cha nưn man ham bu rô ha chi ma
It’s so blue It’s so blue

처음 만난 날 그 날 기억하니 비 오는 압구정 거리에
Cho ưm man nan nan cư nan ki ot ha ni bi ô nư nap ku chong ko ri ê
우산 하나에 어깨를 적시며 우린 참 행복했잖아
Uh san ha na ê o ke rưn chok si myo u rin cham heng bôk hes chan ha

다시 말하지만 몰라 난 이별하는 방법 곤란한 안녕이란 말도 나 몰라 라
Ta si man ha chi man mô la na ni byon ha nưn bang bop côn ran ha nan nyong I ran man tô na mô la la
또 올라나 하듯이 기다리는 건 내 목을 졸라 막
Tô ôn la na ha tư si ki ta ri nưn kon ne mô cưn chon la mak
내 눈에 아른거리는 너 그런 날 두고 가버리는 너
Ne nu nê a rưn ko ri nưn no cư ron nan tu cô ka bo ri nưn no
순정남
Su chong nam
Ain’t no
카사노바
Khi sa nô ba
Hot
한 그대 사랑밖에 난 몰라
han cư te sa rang bak kê nan mô la

사랑밖에 난 몰라
Sa rang bak kê nan mô la
I want you only you
이대론 절대로 보낼 순 없어
I te rôn chon te rô bô nen su nop so
끝내자는 말 함부로 하지 마
Kưt ne cha nưn man ham bu rô ha chi ma
It’s so blue It’s so blue

나는 몰라 사랑밖에 나는 몰라 난 너밖에
Na nưn mô la sa rang bak kê na nưn mô la nan no bak kê
나는 몰라 이별 따윈 몰라 몰라
Na nưn mô la I byon ta wươn mô la mô la
나는 몰라 사랑밖에 나는 몰라 이별 앞에
Na nưn mô la sa rang bak kê na nưn mô la I byo ra phê
바보가 돼 또 이렇게 오우 왜 오우 왜
Ba bô ka tuê tô I roh kê oh uh wuê oh uh wuê

12시 5분 막차를 기다리며 보내기 너무나 아쉬워
12 si 5 bun mak chi rưn ki ta ri myo bô ne ki no mu na a suy wươ
가로등 아래 널 바래다주며 첫 키스 참 달콤했었지
Ka rô tưng a re non ba re ta chu myo chos khi sư cham tan khôm hes sos chi

비가 오나 눈이 오나 우린 변치 말자던
Bi ka ô na nu ni ô na u rin byon chi man cha ton
너는 떠나가네 내가 질리자마자
No nưn to na ka nê ne ka chin li cha ma cha
답답한 사랑과 전쟁 그녀의 맘은 갈대와 같애
Tap tap han sa rang koa chon cheng cư nyo ưi ma mưn kan te woa ka the
내가 좋다는 너의 거짓말 홀딱 빠졌던 내가 밉다
Ne ka chôh ta nưn no ưi ko chis man hôn tak ba chyos ton ne ka mip ta
순정파인 나를 갖고 놀아
Sun chong pha in na rưn kach cô nô ra
Hot
한 사랑은 아무나 하나
Han sa rang ư na mu na ha na

사랑밖에 난 몰라
Sa rang bak kê nan mô la
I want you only you
이대론 절대로 보낼 순 없어
I te rôn chon te rô bô nen su nop so
끝내자는 말 함부로 하지 마
Kưt ne cha nưn man ham bu rô ha chi ma
It’s so blue It’s so blue

안 돼 가지 마 안 돼 떠나지 마
An tuê ka chi ma an tuê to na chi ma
너 없는 내일은 의미 없어
No op nưn ne I rưn ưi mi op so
사랑을 왜 넌 몰라 사랑을 왜 넌 골라, 이러지 마
Sa rang ư ruê non mô la sa rang ưm wuê non cô ra. I ro chi ma
Don’t say goodbye

너 없이 난 못 살아
No op sin an môs sa ra
I want you only you
이렇게 절대로 끝내긴 싫어
I roh kê chon te rô kưt ne kin sin ho
너밖에 모르는 바보가 됐어
No bak kê mô rư nưn ba bô ka tuês so
It’s so blue It’s so blue

나는 몰라 사랑밖에 나는 몰라 난 너밖에
Na nưn mô la sa rang bak kê na nưn mô la nan no bak kê
나는 몰라 이별 따윈 몰라 몰라
na nưn mô la I byon ta wươn mô la mô la
나는 몰라 사랑밖에 나는 몰라 이별 앞에
Na nưn mô la sa rang bak kê na nưn mô la I byo ra phê
바보가 돼 또 이렇게 오우 왜 오우 왜
Ba bô ka tuê tô I roh kê ô u wuê ô u wuê

 

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Yesterday – Dynamic Black

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Yesterday – Dynamic Black
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

버릇처럼 어제를 그리며 헛된 시간이라 몇 번을 되 뇌여도
Bo rưs chom rơm o chê rưn cư ri myo hos tuên si ka ni ra myock bơ nưn tuê nuê yo tô
저물어 가는 오늘이 또 아쉬운 어제가 되겠지
Cho mu ro ka nư nô ri tô a suy un o chê ka tuê kês chi

Yesterday
희미해져간다
Hê mi he chyo kan ta
니 얼굴은 더 선명해지고
Ni on ku rưn to son myong he chi cô
온통 눈물 뿐인 니가 날 돌아 서는데
Ôn thông nun mun bun in ni ka nan tô ra so nưn tê
난 어떡해 노노
Na no tok he nô nô

발걸음이 더 빨라져 간다
Ban ko rư mi to ban la chyo kan ta
하루종일 널 찾아다닌다
Ha ru chông in non cha cha na nin ta
어제와 같은데 모두 그대론데
O chê woa ka thưn tê mô tu cư te rôn tê
왜 너만 달라졌어
Wuê no man tan la chyos so

그리운날 지나버린
Cư ri un nan chi nab o rin
yesterday
내게서 멀어지는 너 어
ne kê so mo ro chi nưn no o
(이젠 너와 나와 의 기억은 모두)
(I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu)
yesterday oh yesterday

이제 다시 오지않을
I chê ta si ô chi an hưn
yesterday
제발 더는 멀어지진마
chê ban to nưn mo ro chi chin ma
(이젠 너와 나와 의 기억은 모두)
(I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu)
yesterday
넌 벌써 지워내버린
non bon so chi wươ ne bo rin

Yesterday
그댄 더 멀어져
Cư ten to mo ro chyo
갈수록 난 더 어두워져 계속 어물쩡 대며 무너져
Kan su rôk nan to o tu wươ chyo kyê sô ko mun chong te myo mu no chyo
어린아이 처럼 또 울었어
o ri na I cho rom tô u ros so
밝게 돌아가던 내 세상이 너 떠난 뒤 모든게 제자리에서
ban kê tô ra ka ton ne sê sang I no to nan tuy mô tưn kê chê cha ri ê so
도통 움직이질 않아 네 잔상, 잊혀지질 않아
tô thông um chi ki chi ran ha nê chan sang, ick hyo chi chi ran ha
기억들이 나를 떠나간다
Ki ot tư ri na rưn to na kan ta
온 종일 서서 너만 기다린다
Ôn chông in so so no man ki ta rin ta
너만 오면돼 전부 다 버릴게
No ma nô myon tuê chon bu tab o rin kê
대체 넌 어디있어
Te chê no no tis so

그리운날 지나버린
Cư ri un nan chi na bo rin
yesterday
내게서 멀어지는 너 어
ne kê so mo ro chi nưn no o
이젠 너와 나와 의 기억은 모두
I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu
yesterday oh yesterday
이제 다시 오지않을
I chê ta si ô chi an hưn
yesterday
제발 더는 멀어지진마
chê ban to nưn mo ro chi chin ma
(이젠 너와 나와 의 기억은 모두)
(I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu)
yesterday
넌 벌써 지워내버린
non bon so chi wươ ne bo rin

시간은 너무나 빠르게 흘러서 내게서 또
Si ka nưn no mu na ba rư kê hưn lo so ne kê so tô
(멀어지고) (괄호-진운)
(mo ro chi cô) (koan hô chi nun)
기억은 또 너무나 도 쉽게만 네게서
Ki o cưn tô no mu na tô suyp kê man nê kê so
(잊혀지고) (괄호-호야)
(ick hyo chi cô) (koan hô hô ya)
너에게는 그냥 지나간 하루의 끝
No ê kê nưn cư nyang chi na kan ha ru ưi kưt
내겐 감당할 수 없는 아픔의 시작
Ne kên kam tang han su op nư na phư mê si chak

그리운 날 지나버린
Cư ri un nan chi na bo rin
yesterday
내게서 멀어지는 너 어
ne kê so mo ro chi nưn no o
이젠 너와 나와 의 기억은 모두
I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu
yesterday oh yesterday

이제 다시 오지 않을
I chê ta si ô chi an hưn
yesterday
제발 더는 멀어지진 마

이젠 너와 나와 의 기억은 모두
I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu
yesterday
넌 벌써 지워내버린
non bon so chi wươ ne bo rin

 

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lyrics hangul] Break Down – Super Junior M

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Break Down – Super Junior M
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

심장은 곧 뜨겁게 변해갔지
Sim chang ưn côt tư kop kê byon he kas chi
제멋대로 끝을 알 수 없이 뛰고 있어
Chê mos te rô kư thư ran su op si tuy cô is so
네게로 끝없이 빠져드는 나
Nê kê rô cư thop si ba chyo tư nưn na

입 속에 씁쓸함과 달콤함이 교차하고
Ip sô kê sưp sưn ham koa tan khôm ha mi kyô cha ha cô
Heaven and hell
서로 맞닿은 채 존재하고
So rô mack ta hưn che chon che ha cô
그래도 끝없이 빠져드는 나
Cư re tô cư thop si ba chyo tư nưn na

강인한 내 마음이
Kang in han ne ma ư mi
Break Down
새하얀 머릿속이 무너져 내려
Se ha yan mo ris sô ki mu no chyo ne ryo
더운 어느 계절에 쏟아지는 눈처럼
To un o nư kyê cho rê sô ta chi nưn nun cho rom
So Baby let’s go go go go go…
차가운 내 표정이
Cha ka un ne phyô chong i
Break Down
더 이상 숨길 수도 없는 내 사랑
to I sang sum kin su tô op nưn ne sa rang
고삐가 풀려버린 채 폭풍처럼 질주해
cô bi ka phun lyo bo rin che phôk phung cho rom chin chu he
So Baby Let’s go go go go go….

조금씩 용감해져 점점 무모해져
Chô cưm sik dông kam he chyo chom chom mu mô he chyo
가슴에 손을 얹고 너를 원해
Ka su mê sô nư ron cô no rư wươn he
오늘이 마치 내게 마지막일 것처럼
Ô nư ri ma chi ne kê ma chi ma kin kos cho rom
oh yeah

타오르는 내 심장
Tha ô rư nưn ne sim chang
(YEAH you can call me crazy)
녹아버린 내 마음
Nô ka bo rin ne ma ưm
(But I can’t stop, my lady)
이젠 멈출 수 없는 사랑
I chên mom chun su op nưn sa rang

강인한 내 마음이
Kang in han ne ma ư mi
Break Down
새하얀 머릿속이 무너져 내려
Se ha yan mo ris sô ki mu no chyo ne ryo
더운 어느 계절에 쏟아지는 눈처럼
To un o nư kyê cho rê sô ta chi nưn nun cho rom
So Baby let’s go go go go go…
차가운 내 표정이
Cha ka un ne phyô chong i
Break Down
더 이상 숨길 수도 없는 내 사랑
to I sang sum kin su tô op nưn ne sa rang
고삐가 풀려버린 채 폭풍처럼 질주해
cô bi ka phun lyo bo rin che phôk phung cho rom chin chu he
So Baby Let’s go go go go go….

네 두 눈에 비친 날 발견했던
Nê tu nu nê bi chin nan ban kyon hes ton
그때
Cư te
Breakin me down
Breakin me down
마침내 답을 찾고 웃음짓던
Ma chim ne ta pưn chack cô u sưm chis ton
그때
Cư te
Breakin me down
Breakin me down
강인한 내 마음이
Kang in han ne ma ư mi
Break Down
새하얀 머릿속이 무너져 내려
Se ha yan mo ris sô ki mu no chyo ne ryo
더운 어느 계절에 쏟아지는 눈처럼
To un o nư kyê cho rê sô ta chi nưn nun cho rom
So Baby let’s go go go go go…
차가운 내 표정이
Cha ka un ne phyô chong i
Break Down
더 이상 숨길 수도 없는 내 사랑
to I sang sum kin su tô op nưn ne sa rang
고삐가 풀려버린 채 폭풍처럼 질주해
cô bi ka phun lyo bo rin che phôk phung cho rom chin chu he
So Baby Let’s go go go go go….

네 맘의 미로 속에
Nê ma mê mi rô sô kê
Break Down
너 없인 살 수 없게
No op sin san su op kê
Break Down
난 이미 사랑 앞에
Na ni mi sa rang a phê
Break Down

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] SS501 – Because I’m Stupid

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

SS501 – Because I’m Stupid 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

내 머리는 너무나 나빠서
Ne mo ri nưn no mu na na ba so
너 하나밖에 난 모르고
No ha na bak kê nan mô rư cô
다른 사람을 보고있는 넌
Ta rưn sa ra mưn bô cô is nưn non
이런 내마음도 모르겠지
I ron ne ma ưm tô mô rư kês chi

너의 하루에 나란 없겠지
No ưi ha ru ê na ra nop kês chi
또 추억조차 없겠지만
Tô chu ot chu cha op kês chi man
너만 바라만 보고있는 난
No man bar a man bô cô is nưn nan
자꾸 눈물이 흐르고있어
Cha ku nun mu ri hư rư cô is so

너의 뒷모습을 보는것도 난 행복이야
No ưi tuys mô sư pưn bô nưn kos tô nan heng bôk I ya
아직 나의 마음을 몰라도
A chik na ưi ma ư mưn mô la tô
끝내 스치듯이 가도
Kưt ne sư chi tư si ka tô
니가 너무 보고싶은 날엔
Ni ka no mu bô cô si phưn na rên
너무 견디기 힘든 날에는
No mu kyon ti ki him tưn na rê nưn
너를 사랑한다 입가에 맴돌아
No rưn sa rang han ta ip ka ê mem tô ra
혼자 다시 또
Hôn cha ta si tô
crying for you
혼자 다시 또
hôn cha ta si tô
missing for you
Baby! I love you! I’m waiting for you!

너의 하루에 난 없겠지
No ưi ha ru ê na nop kês chi
또 기억조차 없겠지만
Tô ki ot chô cha op kês chi man
너만 바라만 보고있는 나
No man ba ra man bô cô is nưn na
혼자 추억을 만들고 있어
Hôn cha chu ot man tưn cô is so

내겐 사랑이란 아름다운 상처같아
Ne kên sa rang I ra na rưm ta un sang cho ka tha
너의 예쁜 미소를 보아도
No ưi yê bưn mi sô rưn bô a tô
함께 난 웃지도 못해
Ham kê na nus chi tô môs he
니가 너무 생각나는 날엔
Ni ka no mu seng kak na nưn na rên

가슴 시리고 슬픈 날에는
Ka sưm si ri cô sưn phưn na rê nưn
니가 보고싶다 입가에 맴돌아
Ni ka bô cô siph ta ip ka ê men tô ra
혼자 다시 또
Hôn cha ta si tô
crying for you
혼자 다시 또
hôn cha ta si tô
missing for you
Baby! I love you! I’m waiting for you!

Bye bye never say good bye
이렇게 잡지 못하지만
I roh kê chap chi môs ha chi man
I need you
아무 말도 못해
A mu man tô môs he

I want you
바래도 다시 바래도
Ba re tô ta sib a re tô
니가 너무 보고싶은 날엔
Ni ka no mu bô cô si phưn na rên
너무 견디기 힘든 날에는
No mu kyon ti ki him tưn na rê nưn
너를 사랑한다 입가에 맴돌아
No rưn sa rang han ta ip ka ê mem tô ra

혼자 다시 또
Hôn cha ta si tô
crying for you
니가 너무 생각나는 날엔
Ni ka no mu seng kak na nưn na rên
가슴 시리고 슬픈 날에는
Ka sưm si ri cô sưn phưn na rê nưn
니가 보고싶다 입가에 맴돌아
Ni ka bô cô siph ta ip ka ê men tô ra
혼자 다시 또
Hôn cha ta si tô
crying for you
혼자 다시 또
hôn cha ta si tô
missing for you
Baby! I love you! I’m waiting for you!

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Fight the Bad Feeling – T-Max

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Fight the Bad Feeling – T-Max

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

어떡하냐 자꾸 나쁜 마음을 먹게 돼
O tok ha nya cha kun a bưn ma ư mưn mak kê tuê
미안해
Mi an he

이러면은 안되는걸 알아
I ro myo nư nan tuê nưn ko ra ra
거짓말 거짓말이라 말하면
Ko chis man ko chis ma ri ra man ha myon
내마음이 다시 돌아갈까
Ne ma ư mi ta si tô ra kan ka
눈물이나
Nun mu ti na
너무 미안해서 눈길 못주고
No mu mi an he so nun kin môs chu cô
가슴아파
Ka sư ma pha
첫마디를 뭘로 해
Chos ma ti rưn mươn lô he
생각안나
Seng ka kan na

뚯두 뚯뚯두 뚯두루 뚯둣 뚯두
Tus tu tus tus tu tus tu ru tus tus tus tu
빱바 빱밥바
Bap ba bap bap ba

그댄 자꾸 나를
Cư ten cha kun a rưn
나쁜 마음을 먹게 해
Na bưn ma ư mưn mok kê he
그대를 잊는 마음
Cư te rư rick nưn ma ưm
내게는 좋은 맘 아냐
Ne kê nưn chô hưn ma ma nya
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
나쁜 맘이야 나쁜 맘이야
Na bưn ma mi ya na bưn ma mi ya
우리 사랑 영원히 없어지지않아
U ri sa rang yong wươn hi op so chi chi an ha

나쁜 마음을 먹게 해
Na bưn ma ư mưn mok kê he
그대를 잊는 마음
Cư te rư rick nưn ma ưm
내게는 좋은 맘 아냐
Ne kê nưn chô hưn ma ma nya
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
너무 나쁜 맘이야 너무 나쁜 마음이야
no mu na bưn ma mi ya no mu na bưn ma ư mi ya
우리사랑 지우는건
U ri sa rang chi u nưn kon
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
이별이 싫은데 그냥 너랑 헤어지긴 죽어도 싫어
I byo ri sin hưn tê cư nyang no rang hê o chi kin chu ko tô sin ho

무슨말하고 제발 날 잡아 제발
Mu sưn man ha cô chê ban nan cha pa chê ban
정말 내 마음 변하게 하지말고 예전처럼만
Chong man ne ma ưm byon ha kê ha chi man cô yê chon cho rom man

다정하게
Ta chong ha kê
그냥 예쁘게 나만 봐주고
Cư nyang yê bư kê na man boa chu cô
따스하게
Ta sư ha kê
한마디만 해주면
Han ma ti man he chu myon
소원없어
Sô wươ nop so

뚯두 뚯뚯두 뚯두루 뚯둣 뚯두
Tus tu tus tus tu tus tu ru tus tus tus tu
빱바 빱밥바
Bap ba bap bap ba

그댄 자꾸 나를
Cư ten cha kun a rưn
나쁜 마음을 먹게 해
Na bưn ma ư mưn mok kê he
그대를 잊는 마음
Cư te rư rick nưn ma ưm
내게는 좋은 맘 아냐
Ne kê nưn chô hưn ma ma nya
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
나쁜 맘이야 나쁜 맘이야
Na bưn ma mi ya na bưn ma mi ya
우리 사랑 영원히 없어지지 않아
U ri sa rang yong wươn hi op so chi chi an ha

나쁜 마음을 먹게 해
Na bưn ma ư mưn mok kê he
그대를 잊는 마음
Cư te rư rick nưn ma ưm
내게는 좋은 맘 아냐
Ne kê nưn chô hưn ma ma nya
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
너무 나쁜 맘이야 너무 나쁜 마음이야
no mu na bưn ma mi ya no mu na bưn ma ư mi ya
우리사랑 지우는건
U ri sa rang chi u nưn kon
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
이별이 싫은데 그냥 너랑 헤어지긴 죽어도 싫어
I byo ri sin hưn tê cư nyang no rang hê o chi kin chu ko tô sin ho