Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lyrics hangul] Break Down – Super Junior M

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Break Down – Super Junior M
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

심장은 곧 뜨겁게 변해갔지
Sim chang ưn côt tư kop kê byon he kas chi
제멋대로 끝을 알 수 없이 뛰고 있어
Chê mos te rô kư thư ran su op si tuy cô is so
네게로 끝없이 빠져드는 나
Nê kê rô cư thop si ba chyo tư nưn na

입 속에 씁쓸함과 달콤함이 교차하고
Ip sô kê sưp sưn ham koa tan khôm ha mi kyô cha ha cô
Heaven and hell
서로 맞닿은 채 존재하고
So rô mack ta hưn che chon che ha cô
그래도 끝없이 빠져드는 나
Cư re tô cư thop si ba chyo tư nưn na

강인한 내 마음이
Kang in han ne ma ư mi
Break Down
새하얀 머릿속이 무너져 내려
Se ha yan mo ris sô ki mu no chyo ne ryo
더운 어느 계절에 쏟아지는 눈처럼
To un o nư kyê cho rê sô ta chi nưn nun cho rom
So Baby let’s go go go go go…
차가운 내 표정이
Cha ka un ne phyô chong i
Break Down
더 이상 숨길 수도 없는 내 사랑
to I sang sum kin su tô op nưn ne sa rang
고삐가 풀려버린 채 폭풍처럼 질주해
cô bi ka phun lyo bo rin che phôk phung cho rom chin chu he
So Baby Let’s go go go go go….

조금씩 용감해져 점점 무모해져
Chô cưm sik dông kam he chyo chom chom mu mô he chyo
가슴에 손을 얹고 너를 원해
Ka su mê sô nư ron cô no rư wươn he
오늘이 마치 내게 마지막일 것처럼
Ô nư ri ma chi ne kê ma chi ma kin kos cho rom
oh yeah

타오르는 내 심장
Tha ô rư nưn ne sim chang
(YEAH you can call me crazy)
녹아버린 내 마음
Nô ka bo rin ne ma ưm
(But I can’t stop, my lady)
이젠 멈출 수 없는 사랑
I chên mom chun su op nưn sa rang

강인한 내 마음이
Kang in han ne ma ư mi
Break Down
새하얀 머릿속이 무너져 내려
Se ha yan mo ris sô ki mu no chyo ne ryo
더운 어느 계절에 쏟아지는 눈처럼
To un o nư kyê cho rê sô ta chi nưn nun cho rom
So Baby let’s go go go go go…
차가운 내 표정이
Cha ka un ne phyô chong i
Break Down
더 이상 숨길 수도 없는 내 사랑
to I sang sum kin su tô op nưn ne sa rang
고삐가 풀려버린 채 폭풍처럼 질주해
cô bi ka phun lyo bo rin che phôk phung cho rom chin chu he
So Baby Let’s go go go go go….

네 두 눈에 비친 날 발견했던
Nê tu nu nê bi chin nan ban kyon hes ton
그때
Cư te
Breakin me down
Breakin me down
마침내 답을 찾고 웃음짓던
Ma chim ne ta pưn chack cô u sưm chis ton
그때
Cư te
Breakin me down
Breakin me down
강인한 내 마음이
Kang in han ne ma ư mi
Break Down
새하얀 머릿속이 무너져 내려
Se ha yan mo ris sô ki mu no chyo ne ryo
더운 어느 계절에 쏟아지는 눈처럼
To un o nư kyê cho rê sô ta chi nưn nun cho rom
So Baby let’s go go go go go…
차가운 내 표정이
Cha ka un ne phyô chong i
Break Down
더 이상 숨길 수도 없는 내 사랑
to I sang sum kin su tô op nưn ne sa rang
고삐가 풀려버린 채 폭풍처럼 질주해
cô bi ka phun lyo bo rin che phôk phung cho rom chin chu he
So Baby Let’s go go go go go….

네 맘의 미로 속에
Nê ma mê mi rô sô kê
Break Down
너 없인 살 수 없게
No op sin san su op kê
Break Down
난 이미 사랑 앞에
Na ni mi sa rang a phê
Break Down

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] SS501 – Because I’m Stupid

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

SS501 – Because I’m Stupid 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

내 머리는 너무나 나빠서
Ne mo ri nưn no mu na na ba so
너 하나밖에 난 모르고
No ha na bak kê nan mô rư cô
다른 사람을 보고있는 넌
Ta rưn sa ra mưn bô cô is nưn non
이런 내마음도 모르겠지
I ron ne ma ưm tô mô rư kês chi

너의 하루에 나란 없겠지
No ưi ha ru ê na ra nop kês chi
또 추억조차 없겠지만
Tô chu ot chu cha op kês chi man
너만 바라만 보고있는 난
No man bar a man bô cô is nưn nan
자꾸 눈물이 흐르고있어
Cha ku nun mu ri hư rư cô is so

너의 뒷모습을 보는것도 난 행복이야
No ưi tuys mô sư pưn bô nưn kos tô nan heng bôk I ya
아직 나의 마음을 몰라도
A chik na ưi ma ư mưn mô la tô
끝내 스치듯이 가도
Kưt ne sư chi tư si ka tô
니가 너무 보고싶은 날엔
Ni ka no mu bô cô si phưn na rên
너무 견디기 힘든 날에는
No mu kyon ti ki him tưn na rê nưn
너를 사랑한다 입가에 맴돌아
No rưn sa rang han ta ip ka ê mem tô ra
혼자 다시 또
Hôn cha ta si tô
crying for you
혼자 다시 또
hôn cha ta si tô
missing for you
Baby! I love you! I’m waiting for you!

너의 하루에 난 없겠지
No ưi ha ru ê na nop kês chi
또 기억조차 없겠지만
Tô ki ot chô cha op kês chi man
너만 바라만 보고있는 나
No man ba ra man bô cô is nưn na
혼자 추억을 만들고 있어
Hôn cha chu ot man tưn cô is so

내겐 사랑이란 아름다운 상처같아
Ne kên sa rang I ra na rưm ta un sang cho ka tha
너의 예쁜 미소를 보아도
No ưi yê bưn mi sô rưn bô a tô
함께 난 웃지도 못해
Ham kê na nus chi tô môs he
니가 너무 생각나는 날엔
Ni ka no mu seng kak na nưn na rên

가슴 시리고 슬픈 날에는
Ka sưm si ri cô sưn phưn na rê nưn
니가 보고싶다 입가에 맴돌아
Ni ka bô cô siph ta ip ka ê men tô ra
혼자 다시 또
Hôn cha ta si tô
crying for you
혼자 다시 또
hôn cha ta si tô
missing for you
Baby! I love you! I’m waiting for you!

Bye bye never say good bye
이렇게 잡지 못하지만
I roh kê chap chi môs ha chi man
I need you
아무 말도 못해
A mu man tô môs he

I want you
바래도 다시 바래도
Ba re tô ta sib a re tô
니가 너무 보고싶은 날엔
Ni ka no mu bô cô si phưn na rên
너무 견디기 힘든 날에는
No mu kyon ti ki him tưn na rê nưn
너를 사랑한다 입가에 맴돌아
No rưn sa rang han ta ip ka ê mem tô ra

혼자 다시 또
Hôn cha ta si tô
crying for you
니가 너무 생각나는 날엔
Ni ka no mu seng kak na nưn na rên
가슴 시리고 슬픈 날에는
Ka sưm si ri cô sưn phưn na rê nưn
니가 보고싶다 입가에 맴돌아
Ni ka bô cô siph ta ip ka ê men tô ra
혼자 다시 또
Hôn cha ta si tô
crying for you
혼자 다시 또
hôn cha ta si tô
missing for you
Baby! I love you! I’m waiting for you!

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Fight the Bad Feeling – T-Max

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Fight the Bad Feeling – T-Max

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

어떡하냐 자꾸 나쁜 마음을 먹게 돼
O tok ha nya cha kun a bưn ma ư mưn mak kê tuê
미안해
Mi an he

이러면은 안되는걸 알아
I ro myo nư nan tuê nưn ko ra ra
거짓말 거짓말이라 말하면
Ko chis man ko chis ma ri ra man ha myon
내마음이 다시 돌아갈까
Ne ma ư mi ta si tô ra kan ka
눈물이나
Nun mu ti na
너무 미안해서 눈길 못주고
No mu mi an he so nun kin môs chu cô
가슴아파
Ka sư ma pha
첫마디를 뭘로 해
Chos ma ti rưn mươn lô he
생각안나
Seng ka kan na

뚯두 뚯뚯두 뚯두루 뚯둣 뚯두
Tus tu tus tus tu tus tu ru tus tus tus tu
빱바 빱밥바
Bap ba bap bap ba

그댄 자꾸 나를
Cư ten cha kun a rưn
나쁜 마음을 먹게 해
Na bưn ma ư mưn mok kê he
그대를 잊는 마음
Cư te rư rick nưn ma ưm
내게는 좋은 맘 아냐
Ne kê nưn chô hưn ma ma nya
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
나쁜 맘이야 나쁜 맘이야
Na bưn ma mi ya na bưn ma mi ya
우리 사랑 영원히 없어지지않아
U ri sa rang yong wươn hi op so chi chi an ha

나쁜 마음을 먹게 해
Na bưn ma ư mưn mok kê he
그대를 잊는 마음
Cư te rư rick nưn ma ưm
내게는 좋은 맘 아냐
Ne kê nưn chô hưn ma ma nya
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
너무 나쁜 맘이야 너무 나쁜 마음이야
no mu na bưn ma mi ya no mu na bưn ma ư mi ya
우리사랑 지우는건
U ri sa rang chi u nưn kon
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
이별이 싫은데 그냥 너랑 헤어지긴 죽어도 싫어
I byo ri sin hưn tê cư nyang no rang hê o chi kin chu ko tô sin ho

무슨말하고 제발 날 잡아 제발
Mu sưn man ha cô chê ban nan cha pa chê ban
정말 내 마음 변하게 하지말고 예전처럼만
Chong man ne ma ưm byon ha kê ha chi man cô yê chon cho rom man

다정하게
Ta chong ha kê
그냥 예쁘게 나만 봐주고
Cư nyang yê bư kê na man boa chu cô
따스하게
Ta sư ha kê
한마디만 해주면
Han ma ti man he chu myon
소원없어
Sô wươ nop so

뚯두 뚯뚯두 뚯두루 뚯둣 뚯두
Tus tu tus tus tu tus tu ru tus tus tus tu
빱바 빱밥바
Bap ba bap bap ba

그댄 자꾸 나를
Cư ten cha kun a rưn
나쁜 마음을 먹게 해
Na bưn ma ư mưn mok kê he
그대를 잊는 마음
Cư te rư rick nưn ma ưm
내게는 좋은 맘 아냐
Ne kê nưn chô hưn ma ma nya
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
나쁜 맘이야 나쁜 맘이야
Na bưn ma mi ya na bưn ma mi ya
우리 사랑 영원히 없어지지 않아
U ri sa rang yong wươn hi op so chi chi an ha

나쁜 마음을 먹게 해
Na bưn ma ư mưn mok kê he
그대를 잊는 마음
Cư te rư rick nưn ma ưm
내게는 좋은 맘 아냐
Ne kê nưn chô hưn ma ma nya
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
너무 나쁜 맘이야 너무 나쁜 마음이야
no mu na bưn ma mi ya no mu na bưn ma ư mi ya
우리사랑 지우는건
U ri sa rang chi u nưn kon
너무 나쁜 마음이야
No mu na bưn ma ư mi ya
이별이 싫은데 그냥 너랑 헤어지긴 죽어도 싫어
I byo ri sin hưn tê cư nyang no rang hê o chi kin chu ko tô sin ho

 

 

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Madonna – Secret

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

 Madonna – Secret
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

오 내 맘이야 맘이야 맘이 맘이야
Ô ne ma mi ya ma mi ya ma mi ma mi ya
오 내 맘이야 맘이야 맘이 맘이야
Ô ne ma mi ya ma mi ya ma mi ma mi ya
(Yes. I’m going to tell you SECRET R U Ready)
Ma Ma Ma Ma
Madonna donna
Madonna donna donna

모두가
Mô tu ka
Hot Hot
나땜에 나땜에 나땜에
Na te mê na te mê na te mê
Hot Hot Hot

Madonna donna
Madonna donna donna
느껴봐 날 날
Nư kyo boa nan nan
모두다 모두다 모두다
Mô tu ta mô tu ta mô tu ta
Hot Hot Hot

보여줘도 믿을 수가 없는
Bô yo chươ tô mi tưn su ka op nưn
그 누구도 상상할 수 없는
Cư nu ku tô sang sang han su op nưn

Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Lady Lady Lady

따라 할 수 없는 패셔니스타
Ta ra han su op nưn phe syo ni sư tha
내가 하면 그게
Ne ka ha myon cư kê
Trendy hot style

Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Lady Lady Lady

하고 싶은 대로 생각 하면 돼
Ha cô si phưn te rô seng kak ha myon tuê
자신 있게 하고 싶은 대로 해
Cha si nis kê ha cô si phưn te rô he

Oh Lady (Everytime make it hot)
Oh Lady
(좀 더 소리쳐봐
Chôm to sô ri chyo boa
Make it high)

당당하게 자신 있게 말해봐
Tang tang ha kê cha sin is kê man he boa
솔직하게 네 맘을 다 말해봐
Sôn chik ha kê nê ma mưn ta man he boa

사는 거야 바로 나처럼
Sa nưn ko ya ba rô na cho rom
Ma Ma Ma Ma
Madonna donna
Madonna donna donna

모두가
Mô tu ka
Hot Hot
나땜에 나땜에 나땜에
Na te mê na te mê na te mê
Hot Hot Hot

Madonna donna
Madonna donna donna
느껴봐 날 날
Nư kyo boa nan nan
모두다 모두다 모두다
Mô tu ta mô tu ta mô tu ta
Hot Hot Hot

오 내 맘이야 맘이야 맘이 맘이야
Ô ne ma mi ya ma mi ya ma mi ma mi ya
내 맘이야 맘이야 맘이 맘이야
Ne ma mi ya ma mi ya ma mi ma mi ya
오 내 맘이야 맘이야 맘이 맘이야
Ô ne ma mi ya ma mi ya ma mi ma mi ya
맘 맘 맘 내 맘이야
Mam mam mam ne ma mi ya

내가 내가 바로
Ne ka ne ka ba rô
Sexy Icon
그 누구도 막지 못할
Cư nu ku tô mak chi môs han
Control

Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Lady Lady Lady

두려울 게 없는
Tu ryo un kê op nưn
Super Women
무서울 게 없는
Mu so un kê op nưn
Wonder Women

Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Lady Lady Lady

느낌 있게 도도하게 그렇게
Nư ki mis kê tô tô ha kê cư roh kê
과감하게 센스 있게 그렇게
Koa kam ha kê sên sư is kê cư roh kê

Oh Lady
(망설이지 말고 느껴봐)
(mang so ri chi man cô nư kyo boa)
Oh Lady
(지금 이순간을 즐겨봐)
(chi cư mi sun ka nưn chun kyo boa)

당당하게 멋있게 늘 그렇게
Tang tang ha kê mo sis kê nưn cư roh kê
여신처럼 빛나게 늘 그렇게
Yo sin cho rom bick na kê nưn cư roh kê

사는 거야 바로 나처럼
Sa nưn ko ya ba rô na cho rom
Ma Ma Ma Ma
Madonna donna
Madonna donna donna

모두가
Mô tu ka
Hot Hot
나땜에 나땜에 나땜에
Na te mê na te mê na te mê
Hot Hot Hot

Madonna donna
Madonna donna donna
느껴봐 날 날
Nư kyo boa nan nan
모두다 모두다 모두다
Mô tu ta mô tu ta mô tu ta
Hot Hot Hot

오 내 맘이야 맘이야 맘이 맘이야
Ô ne ma mi ya ma mi ya ma mi ma mi ya
내 맘이야 맘이야 맘이 맘이야
Ne ma mi ya ma mi ya ma mi ma mi ya
오 내 맘이야 맘이야 맘이 맘이야
Ô ne ma mi ya ma mi ya ma mi ma mi ya
맘 맘 맘 내 맘이야
Mam mam mam ne ma mi ya

Like A!
생각대로 너를 맡겨
Seng kak te rô no rưn math kyo
Fire!
지난 시간들을 태워
Chi nan si kan tư rưn the wươ
M. A. D. O. Double N. A.
자신 있게 몸을 움직여
Cha si nis kê mô mư rum chi kyo
(Party)
Move it! Groove it! Shake it!
누구보다 미치게 더 신나게
Nu ku bô ta mi chi kê to sin na kê
아무도 따라 하지 못하게
A mu tô tar a ha chi môs ha kê
Yo!
이제부터 모든걸 다 보여줄게
I chê but ho mô tưn kon ta bô yo chun kê
Wanna Wanna Wanna Wanna Primadonna

Ma Ma Ma Ma
Madonna donna
Madonna donna donna

모두가
Mô tu ka
Hot Hot
나땜에 나땜에 나땜에
Na te mê na te mê na te mê
Hot Hot Hot

Madonna donna
Madonna donna donna
느껴봐 날 날
Nư kyo boa nan nan
모두다 모두다 모두다
Mô tu ta mô tu ta mô tu ta
Hot Hot Hot

Ma Ma Ma Ma
Madonna donna
Madonna donna donna

모두가
Mô tu ka
Hot Hot
나땜에 나땜에 나땜에
Na te mê na te mê na te mê
Hot Hot Hot

Madonna donna
Madonna donna donna
느껴봐 날 날
Nư kyo boa nan nan
모두다 모두다 모두다
Mô tu ta mô tu ta mô tu ta
Hot Hot Hot

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Someday – IU ( OST Dream High )

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

 Someday – IU ( OST Dream High ) 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

언젠간 이 눈물이 멈추길 언젠간 이 어둠이 걷히고
On chên ka ni nưn mu ri mom chu ki rin chên ka ni o tu mi kot hi cô
따스한 햇살이 이 눈물을 말려주길
Ta sư han hes sa ri I nun mu rưn man ryo chu kin

지친 내 모습이 조금씩 지겨워지는 걸 느끼면
Chi chin ne mô sư pi chô cưm sik chi kyo wươ chi nưn kon nư ki myon
다 버리고 싶죠 힘들 게 지켜오던 꿈을
Ta bo ri cô siph chyô him tưn kê chi khyo ô ton ku mưn
가진 것보다는 부족한 것이 너무나도 많은 게
Ka chin kos bô ta nưn bu chôk han ko si no mu na tô man hưn kê
느껴질 때마다 다리에 힘이 풀려서 나 주저앉죠
Nư kyo chin tu ma ta ta ri hi mi phun lyo so na chu cho an chyô

언젠간 이 눈물이 멈추길 언젠간 이 어둠이 걷히고
On chên ka ni nưn mu ri mom chu ki rin chên ka ni o tu mi kot hi cô
따스한 햇살이 이 눈물을 말려주길
Ta sư han hes sa ri I nun mu rưn man ryo chu kin

괜찮을 거라고 내 스스로를 위로하며 버티는
Kuen chan hưn ko ra cô ne sư sư rô rư ruy wuy rô ha myo bo thi nưn
하루하루가 날 조금씩 두렵게 만들고
Ha ru ha ru ka nan chô cưm sik tu ryop kê man tưn cô
나를 믿으라고 말하면서도 믿지 못 하는 나는
Na rưn mi tư ra cô man ha myon so tô mit chi môs ha nưn na nưn
이제 얼마나 더 오래 버틸 수 있을 지 모르겠어요
I chê on ma na to ô re bo thin su is sưn chi mô rư kês so dô

기다리면 언젠간 오겠지 (오겠지) 밤이 길어도 해는 뜨듯이
Ki ta ri myo non chên ka nô kês chi (ô kês chi) Ba mi ki ro tô he nưn tư tư si
아픈 내 가슴도 언젠간 (언젠간) 다 낫겠지
A phưn ne ka sưm tô on chên kan(on chên kan) ta nas kês chi

날 이젠 도와주길 하늘이 제발 도와주길
Na ri chên tô woa chu kin ha nư ri chê ban tô woa chu kin
나 혼자서만 이겨내기가 점점 더 자신이 없어져요
Na hôn cha so ma ni kyo ne ki ka chom chom to cha si ni op so chyo dô

언젠간 이 (언젠간)
On chên ka ni (on chên kan)
눈물이 멈추길 언젠간 이 어둠이 걷히고 (이 어둠이 걷히고)
Nun mu ri mom chu kin on chên ka ni o tu mi kot hi cô (I o tu mi kot hi cô)
따스한 (따스한) 햇살이 이 눈물을 말려주길 (이 눈물을 말려주길)
Ta sư han (ta sư han) hes sa ri I nun mu rưn man lyo chu kin (I nun mu rưn man lyo chu kin)

기다리면 언젠간 오겠지 (오겠지)
Ki ta ri myo non chên ka nô kês chi (ô kês chi)
밤이 길어도 해는 뜨듯이 (해는 뜨듯이)
Ba mi ki ro tô he nưn tư tư si (he nưn tư tư si)
아픈 내 가슴도 언젠간 다 낫겠지 (언젠간 다 낫겠지)
A phưn ne ka sưm tô on chên kan ta nas kês chi (on chên kan ta nas kês chi)