Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Lover Boy / I Don’t Know Love – BTOB

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Lover Boy / I Don’t Know Love – BTOB
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

사랑밖에 난 몰라
Sa rang bak kê nan mô la
I want you only you
이대론 절대로 보낼 순 없어
I te rôn chon te rô bô nen su nop so
끝내자는 말 함부로 하지 마
Kưt ne cha nưn man ham bu rô ha chi ma
It’s so blue It’s so blue

처음 만난 날 그 날 기억하니 비 오는 압구정 거리에
Cho ưm man nan nan cư nan ki ot ha ni bi ô nư nap ku chong ko ri ê
우산 하나에 어깨를 적시며 우린 참 행복했잖아
Uh san ha na ê o ke rưn chok si myo u rin cham heng bôk hes chan ha

다시 말하지만 몰라 난 이별하는 방법 곤란한 안녕이란 말도 나 몰라 라
Ta si man ha chi man mô la na ni byon ha nưn bang bop côn ran ha nan nyong I ran man tô na mô la la
또 올라나 하듯이 기다리는 건 내 목을 졸라 막
Tô ôn la na ha tư si ki ta ri nưn kon ne mô cưn chon la mak
내 눈에 아른거리는 너 그런 날 두고 가버리는 너
Ne nu nê a rưn ko ri nưn no cư ron nan tu cô ka bo ri nưn no
순정남
Su chong nam
Ain’t no
카사노바
Khi sa nô ba
Hot
한 그대 사랑밖에 난 몰라
han cư te sa rang bak kê nan mô la

사랑밖에 난 몰라
Sa rang bak kê nan mô la
I want you only you
이대론 절대로 보낼 순 없어
I te rôn chon te rô bô nen su nop so
끝내자는 말 함부로 하지 마
Kưt ne cha nưn man ham bu rô ha chi ma
It’s so blue It’s so blue

나는 몰라 사랑밖에 나는 몰라 난 너밖에
Na nưn mô la sa rang bak kê na nưn mô la nan no bak kê
나는 몰라 이별 따윈 몰라 몰라
Na nưn mô la I byon ta wươn mô la mô la
나는 몰라 사랑밖에 나는 몰라 이별 앞에
Na nưn mô la sa rang bak kê na nưn mô la I byo ra phê
바보가 돼 또 이렇게 오우 왜 오우 왜
Ba bô ka tuê tô I roh kê oh uh wuê oh uh wuê

12시 5분 막차를 기다리며 보내기 너무나 아쉬워
12 si 5 bun mak chi rưn ki ta ri myo bô ne ki no mu na a suy wươ
가로등 아래 널 바래다주며 첫 키스 참 달콤했었지
Ka rô tưng a re non ba re ta chu myo chos khi sư cham tan khôm hes sos chi

비가 오나 눈이 오나 우린 변치 말자던
Bi ka ô na nu ni ô na u rin byon chi man cha ton
너는 떠나가네 내가 질리자마자
No nưn to na ka nê ne ka chin li cha ma cha
답답한 사랑과 전쟁 그녀의 맘은 갈대와 같애
Tap tap han sa rang koa chon cheng cư nyo ưi ma mưn kan te woa ka the
내가 좋다는 너의 거짓말 홀딱 빠졌던 내가 밉다
Ne ka chôh ta nưn no ưi ko chis man hôn tak ba chyos ton ne ka mip ta
순정파인 나를 갖고 놀아
Sun chong pha in na rưn kach cô nô ra
Hot
한 사랑은 아무나 하나
Han sa rang ư na mu na ha na

사랑밖에 난 몰라
Sa rang bak kê nan mô la
I want you only you
이대론 절대로 보낼 순 없어
I te rôn chon te rô bô nen su nop so
끝내자는 말 함부로 하지 마
Kưt ne cha nưn man ham bu rô ha chi ma
It’s so blue It’s so blue

안 돼 가지 마 안 돼 떠나지 마
An tuê ka chi ma an tuê to na chi ma
너 없는 내일은 의미 없어
No op nưn ne I rưn ưi mi op so
사랑을 왜 넌 몰라 사랑을 왜 넌 골라, 이러지 마
Sa rang ư ruê non mô la sa rang ưm wuê non cô ra. I ro chi ma
Don’t say goodbye

너 없이 난 못 살아
No op sin an môs sa ra
I want you only you
이렇게 절대로 끝내긴 싫어
I roh kê chon te rô kưt ne kin sin ho
너밖에 모르는 바보가 됐어
No bak kê mô rư nưn ba bô ka tuês so
It’s so blue It’s so blue

나는 몰라 사랑밖에 나는 몰라 난 너밖에
Na nưn mô la sa rang bak kê na nưn mô la nan no bak kê
나는 몰라 이별 따윈 몰라 몰라
na nưn mô la I byon ta wươn mô la mô la
나는 몰라 사랑밖에 나는 몰라 이별 앞에
Na nưn mô la sa rang bak kê na nưn mô la I byo ra phê
바보가 돼 또 이렇게 오우 왜 오우 왜
Ba bô ka tuê tô I roh kê ô u wuê ô u wuê

 

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Yesterday – Dynamic Black

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Yesterday – Dynamic Black
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

버릇처럼 어제를 그리며 헛된 시간이라 몇 번을 되 뇌여도
Bo rưs chom rơm o chê rưn cư ri myo hos tuên si ka ni ra myock bơ nưn tuê nuê yo tô
저물어 가는 오늘이 또 아쉬운 어제가 되겠지
Cho mu ro ka nư nô ri tô a suy un o chê ka tuê kês chi

Yesterday
희미해져간다
Hê mi he chyo kan ta
니 얼굴은 더 선명해지고
Ni on ku rưn to son myong he chi cô
온통 눈물 뿐인 니가 날 돌아 서는데
Ôn thông nun mun bun in ni ka nan tô ra so nưn tê
난 어떡해 노노
Na no tok he nô nô

발걸음이 더 빨라져 간다
Ban ko rư mi to ban la chyo kan ta
하루종일 널 찾아다닌다
Ha ru chông in non cha cha na nin ta
어제와 같은데 모두 그대론데
O chê woa ka thưn tê mô tu cư te rôn tê
왜 너만 달라졌어
Wuê no man tan la chyos so

그리운날 지나버린
Cư ri un nan chi nab o rin
yesterday
내게서 멀어지는 너 어
ne kê so mo ro chi nưn no o
(이젠 너와 나와 의 기억은 모두)
(I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu)
yesterday oh yesterday

이제 다시 오지않을
I chê ta si ô chi an hưn
yesterday
제발 더는 멀어지진마
chê ban to nưn mo ro chi chin ma
(이젠 너와 나와 의 기억은 모두)
(I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu)
yesterday
넌 벌써 지워내버린
non bon so chi wươ ne bo rin

Yesterday
그댄 더 멀어져
Cư ten to mo ro chyo
갈수록 난 더 어두워져 계속 어물쩡 대며 무너져
Kan su rôk nan to o tu wươ chyo kyê sô ko mun chong te myo mu no chyo
어린아이 처럼 또 울었어
o ri na I cho rom tô u ros so
밝게 돌아가던 내 세상이 너 떠난 뒤 모든게 제자리에서
ban kê tô ra ka ton ne sê sang I no to nan tuy mô tưn kê chê cha ri ê so
도통 움직이질 않아 네 잔상, 잊혀지질 않아
tô thông um chi ki chi ran ha nê chan sang, ick hyo chi chi ran ha
기억들이 나를 떠나간다
Ki ot tư ri na rưn to na kan ta
온 종일 서서 너만 기다린다
Ôn chông in so so no man ki ta rin ta
너만 오면돼 전부 다 버릴게
No ma nô myon tuê chon bu tab o rin kê
대체 넌 어디있어
Te chê no no tis so

그리운날 지나버린
Cư ri un nan chi na bo rin
yesterday
내게서 멀어지는 너 어
ne kê so mo ro chi nưn no o
이젠 너와 나와 의 기억은 모두
I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu
yesterday oh yesterday
이제 다시 오지않을
I chê ta si ô chi an hưn
yesterday
제발 더는 멀어지진마
chê ban to nưn mo ro chi chin ma
(이젠 너와 나와 의 기억은 모두)
(I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu)
yesterday
넌 벌써 지워내버린
non bon so chi wươ ne bo rin

시간은 너무나 빠르게 흘러서 내게서 또
Si ka nưn no mu na ba rư kê hưn lo so ne kê so tô
(멀어지고) (괄호-진운)
(mo ro chi cô) (koan hô chi nun)
기억은 또 너무나 도 쉽게만 네게서
Ki o cưn tô no mu na tô suyp kê man nê kê so
(잊혀지고) (괄호-호야)
(ick hyo chi cô) (koan hô hô ya)
너에게는 그냥 지나간 하루의 끝
No ê kê nưn cư nyang chi na kan ha ru ưi kưt
내겐 감당할 수 없는 아픔의 시작
Ne kên kam tang han su op nư na phư mê si chak

그리운 날 지나버린
Cư ri un nan chi na bo rin
yesterday
내게서 멀어지는 너 어
ne kê so mo ro chi nưn no o
이젠 너와 나와 의 기억은 모두
I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu
yesterday oh yesterday

이제 다시 오지 않을
I chê ta si ô chi an hưn
yesterday
제발 더는 멀어지진 마

이젠 너와 나와 의 기억은 모두
I chên no woa na woa ưi ki o chưn mô tu
yesterday
넌 벌써 지워내버린
non bon so chi wươ ne bo rin