Phiên âm Tiếng Việt

[Lyrics hangul] Hello – NU’EST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Hello – NU’EST 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Xin lỗi fan NU’EST vì sự chậm trễ này~

*****

여보세요
Yo bô sê dô
밥은 먹었니
Ba pưn mo kos ni
어디서 뭐 하는지
O ti so mươ ha nưn chi
걱정되니까
Kong chong tuê ni ka
Tell me baby where you at
여보세요
Yo bô sê dô
Call me baby I be there
Wherever you are I be there
여보세요
Yo bô sê dô
Pick up the phone girl
Cuz I gotta be there

차가 막히는지 늦을 건가 봐 (급한 맘에)
Cha ka mok hi nưn chi nư chưn kon ka boa (cưn han ma mê)
배터리는 또 깜빡 하셨나 봐 (나는 또)
Be tho ri nưn tô ka bak ha syos na boa (na nưn tô)
왠지 비가 올 것 같애 고민을 하다가 (너를 좀 더)
Wuên chi bi ka ôn kos ka the cô mi nưn ha ra ka (no rưn chô to)
빨리 보고 싶은 맘에 일찍 데릴러 나가
Ban li bô cô si phưn ma mê in chik tê rin lo na ka

깜짝 놀라겠지 날 보면 (좋아하겠지)
Kam chak nô la kês chi nan bô myon (chô ha ha kês chi)
길이 엇갈리지 않게 더 (달려야겠지)
Ki ri os kan li chi an kê to (tan lyo ya kês chi)
저 멀리 니 모습 보이는데 왜 난
Cho mo li ni mô sưp bô I nưn tê wuê nan
전활 걸어 한다는 말이 결국엔
Chon hoan ko ro han ta nưn ma ri kyon ku kên

여보세요 밥은 먹었니
Yo bô sê dô ba pưn mo kos ni
어디서 뭘 하는지 걱정되니까
O ti so mươn ha nưn chi kok chong tuê ni ka
여보세요 왜 아무 말 못하니
Yo bô sê dô wuê a mu man môs ha ni
여보세요 여보세요
Yo bô sê dô, yo bô sê dô

널 데릴러 왔어 비가 올까 봐
Non tê rin lo woas so bi ka ôn ka boa
혼자 쓸쓸히 빗속을 걸을까 봐
Hôn cha sưn sưn hi bis sô cưn ko rưn ka boa
집 앞이야 니가 보여 누구랑 있나 봐
Chi pa pha ya ni ka bô do nu ku rang is na boa
솔직히 말 못했어 그럼 널 잃을까 봐
Sôn chik hi man môs hes so cư rom no rin hưn ka boa

나도 알아 내 행동 비겁해
Na tô a ra ne heng tông bi kop he
비겁하다 놀려도 난 절대 못 가 더는
Bi kop ha ta nôn lyo tô nan chon te môs ka to nưn
이런 내 맘 알까 너는
I ron ne ma man ka no nưn
네게 가는 길이 내게 왜 지옥행
Nê kê ka nưn ki ri ne kê wuê chi ôk heng
같이 느껴져야 되는건지
Ka thi nư kyo chyo ya tuê nưn kon chi
이건 말이 안돼
I kon ma ri an tuê
니 외로움 달래 준건 난데
Ni wuê rô um tan le chun kon nan tê
어서 말해 제발 아무 사이 아니라고
O so man he chê ba ra mu sa I a ni ra cô
왜 난 안돼 한 번 해봐 아무 말이라도
Wuê na nan tuê han bon he boa a mu ma ri ra tô

지금 너 거기서 뭐하니
Chi cưm no ko ki so mươ ha ni
지금 널 멀리서 멍하니
Chi cưm non mon li mong ha ni
바라보는 내가 느껴지지 않니
Ba ra bô nưn ne ka nư kyo chi chi an ni
하고픈 말은 다 내일 해
Ha cô phưn ma rưn ta ne in he
미안하단 말도 내일 해
Mi an ha tan man tô ne in he
자꾸 어딜 봐 바로 여기가 니가 있어야 할 자린데
Cha ku o tin boa ba rô yo ki ka ni ka is so ya han cha rin tê

여보세요 밥은 먹었니
Yo bô sê dô ba pưn mo kos ni
어디서 뭘 하는지 걱정되니까
O ti so mươn ha nưn chi kok chong tuê ni ka
여보세요 왜 아무 말 못하니
Yo bô sê dô wuê a mu man môs ha ni
여보세요 여보세요
Yo bô sê dô, yo bô sê dô

널 보고 싶었어 비가 오니까 (비가 내리니까)
Non bô cô si phos so bi ka ô ni ka (bi ka ne ri ni ka)
너와 걷던 거리를 걷다 보니까 (죽겠으니까)
No woa kot ton ko ri rưn kot ta bô ni ka (chuk kês sư ni ka)
집 앞이야 보고 싶어 너는 아닌가 봐 (보고싶어)
Chi pa pha ya bô cô si pho no nư na non ka boa (bô cô si pho)
솔직히 미치겠어 너 아님 안되나 봐
Sôn chik hi mi chi kês so no a ni man tuê na boa

Baby I can’t let you go
(밥은 먹었니)
(ba pưn mo kos ni)
I only think about you girl
What would I be without you girl
(어디서 뭐 하는지)
(o ti so mươ ha nưn chi)
Don’t tell me lies, Don’t say goodbye
I just wanna let you know
(왜 아무말 못하니)
(wuê a mu man môs ha ni)
I only think about you girl
What would I be without you girl
What would I be without you girl

여보세요
Yo bô sê dô