Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Countrylife Side – T-ara N4

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Countrylife Side – T-ara N4

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

왜 (왜) 왜 (왜) 왜
Quê (quê) quê (quê) quê
아! 너나 잘해요
Ah! No na chan he dô
왜 (왜) 왜 (왜) 왜
Quê (quê) quê (quê) quê
아! 너나 잘해요
Ah! No na chan he dô
돌아올 월요일마다 너무 귀찮아요
Tô ra ô rươn dô in ma ta no mu kuy chan ha dô
허구한 날마다 왜날 갖고 그러나요
Ho ku han nan ma ta wuê nan kack cô cư ro na dô
듣기 싫은 잔소리 제발 그만해줄래요
Tưt ki sin hưn chan sô ri chê ban cư man he chun le dô
나 그냥 떠나볼래
Na cư nyang to na bôn le
To the
전원일기
Chon wươ nin ki

Uh~
내게로 와요 내 손을 잡아요 나와 함께떠나~
Ne kê rô woa dô ne sô nưn cha pa dô na woa ham kê to na~

Party People~
Party People~

인생을 그냥 즐기고
In seng ưn cư nyang chưn ki cô
밤새워 춤추고
Bam se quơ chum chu cô
걱정은 잠시뒤로 접어두고(너!너!너나잘해요)
Kok chong ưn cham si tuy rô cho po tu cô (no!no!no na chan he dô)
핸드폰은 다 끄고
Hen tư phô nưn ta cư cô
머리는 비우고
Mo ri nưn bi u cô
발이나 닦고 그냥 푹 자면 돼
Ba ri na tak cô cư nyang phuk cha myon tuê

띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting
띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting

별 꼴이야 어머 내맘이야
Byon cư ri ya o mo ne ma mi ya
별 꼴이야 어머 내맘이야
Byon cô ri ya o mo ne ma mi ya
나 알아서 할게 뭔 상관이야
Na a ra so han kê mươn sang koa ni ya
뭣도 모르면서 거 참 내 맘이야
Mươs tô mô rư myon so ko cham ne ma mi ya
아니 왜 잘 살고 있는데 왠 참견이에요
A ni quê chan san cô is nưn tê quên cham kyo ni ê dô
사돈에 남말은 딴데 하세요
Sa tô nê nam ma rưn tan tê ha sê dô
한번쯤 쉿! 하고 그냥 신경 꺼줄래요
Han bon chưm suys! Ha cô cư nyang san kyong ko chun le dô
가끔씩 사는게 짜증날때
Ka cưm sik sa nưn kê cha chưng nan te
To the
전원일기
Chon wươ nin ki

내게로 와요 내 손을 잡아요 나와 함께떠나~
Ne kê rô woa dô ne sô nưn cha pa dô na woa ham kê to na~

Party People~
Party People~

왜 (왜) 왜 (왜) 왜
Quê (quê) quê (quê) quê
아! 너나 잘해요
Ah! No na chan he dô
왜 (왜) 왜 (왜) 왜
Quê (quê) quê (quê) quê
아! 너나 잘해요
Ah! No na chan he dô

띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting
띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting

별 꼴이야 어머 내맘이야
Byon cư ri ya o mo ne ma mi ya
별 꼴이야 어머 내맘이야
Byon cô ri ya o mo ne ma mi ya
나 알아서 할게 뭔 상관이야
Na a ra so han kê mươn sang koa ni ya
뭣도 모르면서 거 참 내 맘이야
Mươs tô mô rư myon so ko cham ne ma mi ya

속상한 맘 멍든이 맘
Sôk sang han mam mong tư ni mam
하나쯤 다 가슴에 안고 살아요
Ha na chưm ta ka sư mê an cô sa ra dô
걱정마요 찬바람도
Kok chong ma dô chan ba ram tô
지나갈꺼니까~
Chi na kan ko ni ka~

너나 잘하세요
No na chan ha sê dô

Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why why you hating
Why you hating Why why why you hating

띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting
띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] What’s your name? – 4Minute

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

What’s your name? – 4Minute

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

4minute What’s your name? What’s What’s your name?
4minute What’s your name? What’s What’s your name?

(랄랄랄랄랄라) 이름이 뭐예요? 뭐 뭐예요?
(ran lan lan lan lan la) i rư mi mươ yê dô? Mươ mươ yê dô?
(랄랄랄랄랄라)
(ran lan lan lan lan la)
What’s your name? What’s What’s your name?
(랄랄랄랄랄라) 뭐예요? 뭐예요? 이름이 뭐예요?
(ran lan lan lan lan la) mươ yê dô? Mươ dê dô? I rư mi mươ dê dô?
(랄랄랄랄랄라)
(ran lan lan lan lan la)
What’s What’s What’s What’s What’s What’s your name?
지루하기만 하던 내 하루하루에
Chi ru ha ki man han ton ne ha ru ha ru yê
딱 꽂혀버리고 만 거야 Oh Oh 난 너에게
Tak côck hyo bo ri cô man ko ya Oh oh nan no ê kê
소리로 들리나요 진심이란 말이에요
Sô ri rô tư ri na dô chin si mi ran ma ri ê dô
날 보는 그 눈빛이 싫어요 방긋 웃어줘요
Nan bô nưn cư nun bi chi sin ho dô bang cư su so chươ dô
빙빙 말 돌리지 말고 빙빙 맴 돌지만 말고
Bing bing man tôn chi man cô bing bing mem tôn chi man man cô
징징 좀 거리지 말고 내 말 좀 들어봐요
Ching ching chôm ko ri chi man cô ne man chôm tư ro boa dô

What’s your name? What’s What’s your name?
You know my name You know my name
What’s your name? What’s What’s your name?
You know my name You know my name

문이 열리고 멋진 그대가 들어오네요
Mu ni yon li cô mos chin cư te ka tư ro ô nê dô
이름이 뭐예요? 몇 살이에요?
I rư mi mươ ê dô? Myock sa ri ê dô?
사는 곳은 어디에요?
Sa nưn cô sư no ti ê dô?
술 한 잔 하면서 얘기해 봐요
Sun han chan ha myon so ye ki he boa dô
이름이 뭐예요? 몇 살이에요?
I rư mi mươ yê dô? Myock sa ri ê dô?
나 쉬운 여자 아니에요
Na suy un yo cha a ni ê dô

이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?

(What’s your name?)
전화번호 뭐예요?
Chon hoa bon hô mươ yê dô?
이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What do you like?)
시간 좀 내줘요
Si kan chôm ne chươ dô
이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What’s your name?)
전화번호 뭐예요?
Chon hoa bon hô mươ dê dô?
이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What do you like?)
뭐예요? 뭐예요? 나랑 놀아요
Mươ dê dô? Mươ dê dô? Na rang nô ra dô

(Hey stop)
뭐가 그리도 급해 넌
Mươ ka cư ri tô cưp he non
(Oooh stop)
나를 두고 가지 마
Na rưn tu cô ka chi ma
Boy
Slow down
네가 원하는 대로 그러니 넌 참지 마
Nê ka wươn ha nưn te rô cư ro ni non cham chi ma
오늘 이 밤은 나와 같이
Ô nư ri ba mưn na woa ka thi
Oh Oh Oh Oh
빙빙 말 돌리지 말고 빙빙 맴 돌지만 말고
Bing bing man tôn chi man cô bing bing mem tôn chi man man cô
징징 좀 거리지 말고 내 말 좀 들어봐요
Ching ching chôm ko ri chi man cô ne man chôm tư ro boa dô

What’s your name? What’s What’s your name?
You know my name You know my name
What’s your name? What’s What’s your name?
You know my name You know my name

문이 열리고 멋진 그대가 들어오네요
Mu ni yon li cô mos chin cư te ka tư ro ô nê dô

이름이 뭐예요? 몇 살이에요?
I rư mi mươ ê dô? Myock sa ri ê dô?

사는 곳은 어디예요?
Sa nưn cô sư no ti ê dô?

술 한 잔 하면서 얘기해 봐요
Sun han chan ha myon so ye ki he boa dô

이름이 뭐예요? 몇 살이에요?
I rư mi mươ yê dô? Myock sa ri ê dô?

나 쉬운 여자 아니에요
Na suy un yo cha a ni ê dô
이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What’s your name?)
전화번호 뭐예요?
Chon hoa bon hô mươ yê dô?
이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What do you like?)
시간 좀 내줘요
Si kan chôm ne chươ dô

이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What’s your name?)
전화번호 뭐에요?
Chon hoa bon hô mươ dê dô?

이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What do you like?)
뭐예요? 뭐예요? 나랑 놀아요
Mươ dê dô? Mươ dê dô? Na rang nô ra dô
(랄랄랄랄랄라) 이름이 뭐예요? 뭐 뭐예요?
(ran lan lan lan lan la) i rư mi mươ yê dô? Mươ mươ yê dô?

(랄랄랄랄랄라)
(ran lan lan lan lan la)
What’s your name? What’s What’s your name?
(랄랄랄랄랄라) 뭐예요? 뭐예요? 이름이 뭐예요?
(ran lan lan lan lan la) mươ yê dô? Mươ dê dô? I rư mi mươ dê dô?

(랄랄랄랄랄라)
(ran lan lan lan lan la)
What’s What’s What’s What’s What’s What’s your name?

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Gentleman – PSY

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Gentleman – PSY

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

Ah~!
알랑가몰라 왜 화끈해야 하는건지
An lang ka mô la wuê hoa cưn he ya ha nưn kon chi
알랑가몰라 왜 말끔해야 하는건지
An lang ka mô la wuê hoa cưn he ya ha nưn kon chi

알랑가몰라 아리까리하면 까리해
An lang ka mô la a ri ka ri ha myon ka ri he
알랑가몰라
An rang ka mô la
We Like We We We Like Party he ~
있잖아 말이야
Is chan ha ma ri ya
이사람으로 말씀드리자면 말이야
I sa ra mư rô ma sưm tư ri cha myon ma ri ya
용기 패기 똘끼 멋쟁이 말이야
Dông ki phe ki tôn ki mos cheng i ma ri ya
너가 듣고픈말 하고픈게 난데 말이야
No ka tưt cô phưn man ha cô phưn kê nan tê ma ri ya
Damn! Girl! You so freakin sexy!

Ah Ah Ah Ah~ I’m a…
Ah Ah Ah Ah~ I’m a…
Ah Ah Ah Ah~ I’m a mother father gentleman

I’m a…
Ah I’m a

I’m a mother father gentleman

I’m a…
Ah I’m a

I’m a mother father gentleman

알랑가몰라 왜 미끈해야하는건지
An lang ka mô la wuê mi cưn he ya ha nưn ko chi

알랑가몰라 왜 쌔끈해야하는건지
An lang ka mô la wuê se cưn he ya ha nưn kon chi

알랑가몰라 달링 빨리와서 난리해
An lang ka mô la tan ling ban li woa so nan ri he
알랑가몰라 난리난리 났어 빨리해
an lang ka mô la nan ri nan ri nas so ban li he

있잖아 말이야
Is chan ha ma ri ya
너의 머리 허리 다리 종아리 말이야
No ưi mo ri ho ri ta ri chông a ri ma ri ya
Good! feeling feeling? Good!
부드럽게 말이야
Bu tư rop kê ma ri ya
아주 그냥 헉소리나게 악소리 나게 말이야
A chu cư nyang hok sô ri na kê ak sô ri na kê ma ri ya
Damn! Girl! I’m a party mafia!

Ah Ah Ah Ah~ I’m a…
Ah Ah Ah Ah~ I’m a…
Ah Ah Ah Ah~ I’m a mother father gentleman

I’m a…
Ah I’m a

I’m a mother father gentleman

I’m a…
Ah I’m a

I’m a mother father gentleman

Gonna make you sweat.
Gonna make you wet.
You know who I am~ Wet PSY!

Gonna make you sweat.
Gonna make you wet.
You know who I am~ Wet PSY! Wet PSY! Wet PSY! Wet PSY! PSY! PSY! PSY!
Ah I’m a mother father gentleman

I’m a…
Ah I’m a

I’m a mother father gentleman

I’m a…
Ah I’m a

I’m a mother father gentleman

Mother father gentleman

Mother father gentleman

 

Memories

Tình bạn

.

Đến bây giờ mới chợt nhận ra, hóa ra cái thời yên bình mà đối xử tốt với mọi người lúc học THCS đã qua rồi.

.
Người kính ta một thước, ta trả người một trượng. Trước đây vốn dĩ là như vậy.

.

Nhưng bây giờ, ngay cả nửa thước cũng không ai kính mình, thì lí do gì mình phải kính với họ một trượng?

.
Ngày trước, chỉ cần khi bị bệnh, bị thương nhẹ, tất cả mọi người ai cũng xúm lại hỏi han, dù là thân thiết hay không.

.
Còn bây giờ, dù cho có chảy máu, cũng không ai thèm hỏi han nữa rồi.

.
Sách nói, tình bạn đã qua rồi thì như bát nước đổ đi, dù có hối tiếc, có khóc lóc cũng không thể tìm lại được nữa. Thật ra, dòng nước tình bạn đó, thấm qua nhiều lớp đá ngầm, bị bào mòn, bị tổn thương, nên mới tinh khiết hơn, và cũng băng giá hơn trước.

.
Tình bạn tiểu học là thứ tình ngây thơ.

.
Tình bạn THCS là thứ tình mộc mạc.

.
Còn tình bạn THPT là thứ tình trịnh thượng.

.
Ta đối với người, vốn chỉ là những dòng nước xa lạ. Chẳng qua là vì học cùng lớp, cùng trường nên mới biết tên của nhau, cùng chơi, cùng học, cùng trò chuyện. Nhưng vốn dĩ ta với người không cùng suy nghĩ, tâm hồn không đồng điệu. Lối sống, cách cư xử, tính cách quá khác nhau, nên dù có cố gắng gọi một tiếng “bạn thân” cũng không thể nữa rồi.
Ta đã trải qua nhiều tình bạn, nhiều nuối tiếc, nhưng cái nuối tiếc nhất của ta, chính là không còn một người “bạn thân” nào nữa rồi.

.
Qủa là mỉa mai, nhưng như thế thật sự không những không đau lòng, mà còn có thể mỉm cười chua xót.

 

= Ami Wakeshima = Diary 13/4/2013 =

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] MichiGO – G-Dragon

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

MichiGO – G-Dragon

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오 늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
싶어
Si pho yeah
we gotta Bam se Dance dance dance dance dirty nasty as fun
we gotta bamse Dance dance dance dance dirty nasty as fun
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오 늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
싶어
Si pho yeah
나 돌아 갈래
Na tô ra kan le
now shut up
Yeah whassup

두둥두둥
Tu tung tu tung
now beat a drum
북을 울려 부릉부릉 신나게 밟아 발을 굴려 눈 풀려?
Bu cư tưn ryo bu rưng bu rưng si na kê ban ba ban rưn kun lyo nun phun lyo?
에너지 드링크 한잔 올려 뭐 졸려?
Ê nê chi tư ring khư han cha nôn lyo mươ chôn lyo?
시원하게 싹 비우고 말아 돌려
Si wươn ha kê sak bi u cô ma ra tôn lyo
제2의 인격체 맛간 중추신경계 거울에 비친 내 모습?
Chê 2 ê in kyok chê mas kan chung chu sin kyong kyê ko u rê bi chin ne mô sưp?
너무 위험해
No mu wuy hom he
I said mother father who are you
난 누구? 여긴 어디?
Nan nu ku? Yo ki no ti?
Nan nu ku? Yo ki no ti?
I’m a D boy

Dirty nasty as fun
(I feel good)
d-d-d-dirty nasty as fun
(you feel good?)
Dirty dirty dirty nasty as fun DNA-Fun

나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오 늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
싶어
Si pho yeah
we gotta Bam se Dance dance dance dance dirty nasty as fun
we gotta bamse Dance dance dance dance dirty nasty as fun
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오 늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
싶어
Si pho yeah
나 돌아 갈래
Na tô ra kan le
now shut up
찢어진
Chi cho chin
T-shirt
꺾어신은
Kok ko si nưn
sneakers
남은 건 옆 예쁜 아가씨란
Na mưn ko nyo phê bư na ka si ran
desert Now 6 in the morning so where are you going no w shhhhh
(얼레리 꼴레리)
(on lê ri côn lê ri)
시간은 가 틱틱탁탁 길 비켜라 띠띠빵빵
Si ka nưn ka thik thik thik thik kin bi khyo ra ti ti bang bang
우린 아직 집에 가기 싫어 해는 지지않아
U ri na chik chi pê ka ki sin ho he nưn chi chi an ha
I said mother father who are you (whoo!)
딱 한번만 더 땡기고 가
Tak han bon man to teng ki cô ka
rock

Dirty nasty as fun
(I feel good)
d-d-d-dirty nasty as fun
(you feel good?)
dirty dirty dirty nasty as fun DNA-Fun

나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오 늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
싶어
Si pho yeah
we gotta Bam se Dance dance dance dance dirty nasty as fun
we gotta bamse Dance dance dance dance dirty nasty as fun
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오 늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
싶어
Si pho yeah
나 돌아 갈래
Na tô ra kan le
now shut up
나 오늘 미치GO
na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
na ô nưn mi chi GO
나 오 늘 미치GO
na ô nưn mi chi GO
나 오늘 흔들GO
na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
na ô nưn hưn tưn GO
나 오 늘 흔들GO
na ô nưn hưn tưn GO
싶어
Si pho