Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Countrylife Side – T-ara N4

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Countrylife Side – T-ara N4

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

왜 (왜) 왜 (왜) 왜
Quê (quê) quê (quê) quê
아! 너나 잘해요
Ah! No na chan he dô
왜 (왜) 왜 (왜) 왜
Quê (quê) quê (quê) quê
아! 너나 잘해요
Ah! No na chan he dô
돌아올 월요일마다 너무 귀찮아요
Tô ra ô rươn dô in ma ta no mu kuy chan ha dô
허구한 날마다 왜날 갖고 그러나요
Ho ku han nan ma ta wuê nan kack cô cư ro na dô
듣기 싫은 잔소리 제발 그만해줄래요
Tưt ki sin hưn chan sô ri chê ban cư man he chun le dô
나 그냥 떠나볼래
Na cư nyang to na bôn le
To the
전원일기
Chon wươ nin ki

Uh~
내게로 와요 내 손을 잡아요 나와 함께떠나~
Ne kê rô woa dô ne sô nưn cha pa dô na woa ham kê to na~

Party People~
Party People~

인생을 그냥 즐기고
In seng ưn cư nyang chưn ki cô
밤새워 춤추고
Bam se quơ chum chu cô
걱정은 잠시뒤로 접어두고(너!너!너나잘해요)
Kok chong ưn cham si tuy rô cho po tu cô (no!no!no na chan he dô)
핸드폰은 다 끄고
Hen tư phô nưn ta cư cô
머리는 비우고
Mo ri nưn bi u cô
발이나 닦고 그냥 푹 자면 돼
Ba ri na tak cô cư nyang phuk cha myon tuê

띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting
띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting

별 꼴이야 어머 내맘이야
Byon cư ri ya o mo ne ma mi ya
별 꼴이야 어머 내맘이야
Byon cô ri ya o mo ne ma mi ya
나 알아서 할게 뭔 상관이야
Na a ra so han kê mươn sang koa ni ya
뭣도 모르면서 거 참 내 맘이야
Mươs tô mô rư myon so ko cham ne ma mi ya
아니 왜 잘 살고 있는데 왠 참견이에요
A ni quê chan san cô is nưn tê quên cham kyo ni ê dô
사돈에 남말은 딴데 하세요
Sa tô nê nam ma rưn tan tê ha sê dô
한번쯤 쉿! 하고 그냥 신경 꺼줄래요
Han bon chưm suys! Ha cô cư nyang san kyong ko chun le dô
가끔씩 사는게 짜증날때
Ka cưm sik sa nưn kê cha chưng nan te
To the
전원일기
Chon wươ nin ki

내게로 와요 내 손을 잡아요 나와 함께떠나~
Ne kê rô woa dô ne sô nưn cha pa dô na woa ham kê to na~

Party People~
Party People~

왜 (왜) 왜 (왜) 왜
Quê (quê) quê (quê) quê
아! 너나 잘해요
Ah! No na chan he dô
왜 (왜) 왜 (왜) 왜
Quê (quê) quê (quê) quê
아! 너나 잘해요
Ah! No na chan he dô

띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting
띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting

별 꼴이야 어머 내맘이야
Byon cư ri ya o mo ne ma mi ya
별 꼴이야 어머 내맘이야
Byon cô ri ya o mo ne ma mi ya
나 알아서 할게 뭔 상관이야
Na a ra so han kê mươn sang koa ni ya
뭣도 모르면서 거 참 내 맘이야
Mươs tô mô rư myon so ko cham ne ma mi ya

속상한 맘 멍든이 맘
Sôk sang han mam mong tư ni mam
하나쯤 다 가슴에 안고 살아요
Ha na chưm ta ka sư mê an cô sa ra dô
걱정마요 찬바람도
Kok chong ma dô chan ba ram tô
지나갈꺼니까~
Chi na kan ko ni ka~

너나 잘하세요
No na chan ha sê dô

Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why you hating
Why you hating Why why why you hating
Why you hating Why why why you hating

띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting
띵가링가링가 띵가링가링가
Ting ka ring ka ring ka ting ka ring ka ring ka
띵가링가링가 띵띵띵띵
Ting ka ring ka ring ka ting ting ting ting

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] What’s your name? – 4Minute

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

What’s your name? – 4Minute

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

4minute What’s your name? What’s What’s your name?
4minute What’s your name? What’s What’s your name?

(랄랄랄랄랄라) 이름이 뭐예요? 뭐 뭐예요?
(ran lan lan lan lan la) i rư mi mươ yê dô? Mươ mươ yê dô?
(랄랄랄랄랄라)
(ran lan lan lan lan la)
What’s your name? What’s What’s your name?
(랄랄랄랄랄라) 뭐예요? 뭐예요? 이름이 뭐예요?
(ran lan lan lan lan la) mươ yê dô? Mươ dê dô? I rư mi mươ dê dô?
(랄랄랄랄랄라)
(ran lan lan lan lan la)
What’s What’s What’s What’s What’s What’s your name?
지루하기만 하던 내 하루하루에
Chi ru ha ki man han ton ne ha ru ha ru yê
딱 꽂혀버리고 만 거야 Oh Oh 난 너에게
Tak côck hyo bo ri cô man ko ya Oh oh nan no ê kê
소리로 들리나요 진심이란 말이에요
Sô ri rô tư ri na dô chin si mi ran ma ri ê dô
날 보는 그 눈빛이 싫어요 방긋 웃어줘요
Nan bô nưn cư nun bi chi sin ho dô bang cư su so chươ dô
빙빙 말 돌리지 말고 빙빙 맴 돌지만 말고
Bing bing man tôn chi man cô bing bing mem tôn chi man man cô
징징 좀 거리지 말고 내 말 좀 들어봐요
Ching ching chôm ko ri chi man cô ne man chôm tư ro boa dô

What’s your name? What’s What’s your name?
You know my name You know my name
What’s your name? What’s What’s your name?
You know my name You know my name

문이 열리고 멋진 그대가 들어오네요
Mu ni yon li cô mos chin cư te ka tư ro ô nê dô
이름이 뭐예요? 몇 살이에요?
I rư mi mươ ê dô? Myock sa ri ê dô?
사는 곳은 어디에요?
Sa nưn cô sư no ti ê dô?
술 한 잔 하면서 얘기해 봐요
Sun han chan ha myon so ye ki he boa dô
이름이 뭐예요? 몇 살이에요?
I rư mi mươ yê dô? Myock sa ri ê dô?
나 쉬운 여자 아니에요
Na suy un yo cha a ni ê dô

이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?

(What’s your name?)
전화번호 뭐예요?
Chon hoa bon hô mươ yê dô?
이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What do you like?)
시간 좀 내줘요
Si kan chôm ne chươ dô
이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What’s your name?)
전화번호 뭐예요?
Chon hoa bon hô mươ dê dô?
이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What do you like?)
뭐예요? 뭐예요? 나랑 놀아요
Mươ dê dô? Mươ dê dô? Na rang nô ra dô

(Hey stop)
뭐가 그리도 급해 넌
Mươ ka cư ri tô cưp he non
(Oooh stop)
나를 두고 가지 마
Na rưn tu cô ka chi ma
Boy
Slow down
네가 원하는 대로 그러니 넌 참지 마
Nê ka wươn ha nưn te rô cư ro ni non cham chi ma
오늘 이 밤은 나와 같이
Ô nư ri ba mưn na woa ka thi
Oh Oh Oh Oh
빙빙 말 돌리지 말고 빙빙 맴 돌지만 말고
Bing bing man tôn chi man cô bing bing mem tôn chi man man cô
징징 좀 거리지 말고 내 말 좀 들어봐요
Ching ching chôm ko ri chi man cô ne man chôm tư ro boa dô

What’s your name? What’s What’s your name?
You know my name You know my name
What’s your name? What’s What’s your name?
You know my name You know my name

문이 열리고 멋진 그대가 들어오네요
Mu ni yon li cô mos chin cư te ka tư ro ô nê dô

이름이 뭐예요? 몇 살이에요?
I rư mi mươ ê dô? Myock sa ri ê dô?

사는 곳은 어디예요?
Sa nưn cô sư no ti ê dô?

술 한 잔 하면서 얘기해 봐요
Sun han chan ha myon so ye ki he boa dô

이름이 뭐예요? 몇 살이에요?
I rư mi mươ yê dô? Myock sa ri ê dô?

나 쉬운 여자 아니에요
Na suy un yo cha a ni ê dô
이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What’s your name?)
전화번호 뭐예요?
Chon hoa bon hô mươ yê dô?
이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What do you like?)
시간 좀 내줘요
Si kan chôm ne chươ dô

이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What’s your name?)
전화번호 뭐에요?
Chon hoa bon hô mươ dê dô?

이름이 뭐예요?
I rư mi mươ dê dô?
(What do you like?)
뭐예요? 뭐예요? 나랑 놀아요
Mươ dê dô? Mươ dê dô? Na rang nô ra dô
(랄랄랄랄랄라) 이름이 뭐예요? 뭐 뭐예요?
(ran lan lan lan lan la) i rư mi mươ yê dô? Mươ mươ yê dô?

(랄랄랄랄랄라)
(ran lan lan lan lan la)
What’s your name? What’s What’s your name?
(랄랄랄랄랄라) 뭐예요? 뭐예요? 이름이 뭐예요?
(ran lan lan lan lan la) mươ yê dô? Mươ dê dô? I rư mi mươ dê dô?

(랄랄랄랄랄라)
(ran lan lan lan lan la)
What’s What’s What’s What’s What’s What’s your name?