Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Something happend to my heart – A&T ft T-Max [Boy’s Over Flower OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Something happend to my heart – A&T ft T-Max [Boy’s Over Flower OST]

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

[lyrics hangul] Something happend to my heart – A&T ft T-Max [Boy’s Over Flower OST]
가지말래도 멈춰서래도
Ka chi man le tô mom chươ so re tô
너를 향해가는 내 맘인걸
No rưn hyang he ka nưn ne ma min kon
닳지도 않니 줄지도 않니
Tan chi tô an ni chun chi tô an ni
왜이리 내 사랑은
Quê i ri ne sa rang ưn

추억 하나하나 세고 또 세느라
Chu ot ha na ha na sê cô tô sê nư ra
맘은 한시도 쉬질못해
Ma mưn han si tô suy chin môs he
가누기도 힘든 짐만 될텐데
Ka nu ki tô him tưn chim man tuên thên tê
왜 난 버리지도 못하는지
Quê nan bo ri chi tô môs ha nưn chi

정말 가슴이 어떻게 됐나봐
Chong man ka sư mi o tok kê tues na boa
눈먼 사랑에 바보가 됐나봐
Nun mon sa rang ê ba bô ka tues na boa
오직 한곳만 매일 한곳만
Ô chik han côs man me in han côs man
너란 슬픈 빛을 바라보다
No ran sưn phưn bi chưn ba ra bô ta
눈물샘마저도 고장이 났나봐
Nun mun sem ma cho tô cô chang i nas na boa
자꾸 눈물이 멎질 않아
Cha ku nun mu ri mock chi ran ha
그저 한마디만 사랑해 한마디만
Cư cho han ma ti man sa rang he han ma ti man
내게 말해주면 안되니
Ne kê man he chu myo nan tuê ni

손을 뻗어봐도 아무리 불러도
Sô nưn bo to boa tô a mu ri bun lo tô
너는 내게서 멀기만 해
No nưn ne kê so mon ki man he
아픈 상처만 될 사랑일텐데
A phưn sang cho man tuên sa rang in thên tê
왜 난 지우지도 못하는지
Quê nan chi u chi tô môs ha nưn chi

정말 가슴이 어떻게 됐나봐
Chong man ka sư mi o tok kê tues na boa

눈먼 사랑에 바보가 됐나봐
Nun mon sa rang ê ba bô ka tues na boa

오직 한곳만 매일 한곳만
Ô chik han côs man me in han côs man

너란 슬픈 빛을 바라보다
No ran sưn phưn bi chưn ba ra bô ta

눈물샘마저도 고장이 났나봐
Nun mun sem ma cho tô cô chang i nas na boa

자꾸 눈물이 멎질 않아
Cha ku nun mu ri mock chi ran ha

그저 한마디만 사랑해 한마디만
Cư cho han ma ti man sa rang he han ma ti man

내게 말해주면 안되니
Ne kê man he chu myo nan tuê ni

니가 웃으면 나도 행복하단
Ni ka u sư myon na tô heng bôk ha tan
거짓말로 날 위로해 보지만
Ko chis man lô na ruy rô he bô chi man
니가 향해선 곳 내가 아니라서
Ni ka hyang ha son côs ne ka a ni ra so
외로운 눈물이 흘러
Quê rô un nun mu ri hưn lo

정말 심장이 어떻게 됐나봐
Chong man sim chang i o tok kê tues na boa
힘든 사랑에 미쳐버렸나봐
Him tưn sa rang ê mi chyo bo ryos na boa
갖지도 못해 잊지도 못해
Kack chi tô môs he ick chi tô môs he
너를 하루하루 기다리다
No rưn ha ru ha ru ki ta ri ta

너무나 그리워 탈이 난건거봐
No mu na cư ri quơ tha ri nan kon ko boa
너를 너무나 사랑해서
No rưn no mu na sa rang he so
그저 한가지만 니 마음 한가지만
Cư cho han ka chi man ni man ni ma ưm han ka chi man
내게 나눠주면 안되니
Ne kê na nươ chu myo nan tuê ni
나를 사랑하면 안되니
Na rưn sa rang ha myo nan tuê ni