Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Wild – Nine Muses

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Wild – Nine Muses

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

매혹적인 향에 취해.
Me hôk cho kin hyang ê chuy he
Tonight
네 생각에 들떠있어.
Nê seng ka kê tưn to is so
Tonight
나 오늘 좀 괜찮은데 특별한 무언가 생길까 기대가 돼.
Na ô nưn chôm kuên chan hưn tê thưk byon han mu on ka seng kin ka ki te ka tuê

 

I’m burning for love, love
준비됐어, 넌 완벽한 상대 달콤해. 참
Chun bi tuês so, no noan byok han sang te tan khôm he cham
내 따분한 삶에 잠시나마 넌 웃음을 주는 단비 같아.
Ne ta bun han san mê cham si na ma no nu sư mưn chu nưn ta bi ka tha

 

넌 마음 속 유일한 출구가 돼, 너 하나로 매일이 새로워져.
Non ma ưm sô kyu in han chun ku ka tue6m no ha na rô me i ri se rô quơ chươ
하나보단 둘이 더 강하잖아, 늘 함께 함께 가야만 해.
Ha na bô tan tu ri to kang ha chan ha, nưn ham kê ham kê ka ya man he

점점점 난 더 너에게 흠뻑 빠져들고 있어. 나는
Chom chom chom nan to no ê kê hưm bok ba chyo tưn cô is so na nưn
네가 쳐놓은 덫에 걸려서 너에게서 허우적대고 있어. 나는
Nê ka chyo nô hưn to chê kon ryo so no ê kê so ho u chok te cô is so na nưn.
Oh! my baby come on closer!!
너 나에게 더 취해서,
No na ê kê to chuy he so
나와 하나가 되기 위해서 너도 절대 놓을 수가 없어 나를 계속해서
na qoa ha na ka tuê ki quy he so no tô chon te nô hưn su ka ip so na rưn kyê sôk he so

매혹적인 달빛 아래, Tonight 니 어깨를 기대고 있어. Tonight
나 지금 좀 들떴는데 입술쯤 스치면 어떨까 기대를 해.

I’m burning for love, love
알고있니, 참 완벽한 순간 취해봐. 더
An cô is ni, cha moan byok han sun kan chuy he boa.to
넌 조금씩 내게 녹아들어, 나를 네안에 두고 꿈꾸게 해.
non chô cưm sik ne kê nô ra tư ro, na rưn nê a nê tu cô kum ku kê he

네가 촉촉히 젖어드는, 네가 천천히 스며드는,
Nê kê chôk chôk hi cho cho tư nưn, nê ka chon chon hi sư myon tư nưn
이 느낌은 너에게 원하는 나만의 비밀이야. 우리 둘을 비추는
i nư ki mưn no ê kê quơn ha nưn na ma nê bi mi ri ya u ri tu rưn bi chu nưn
Hot Spotlight !! Feels right !!
순간순간
Sun kan sun kan
U makin’ me high!!
이젠 더 깊어지는 우리 둘 사이, 내게 헤어나올 수없는 너는
I chên to ki pho chi nư nu ri tun sa i, ne kê hê o na ôn su op nưn no nưn
U’re mine!!

넌 마음 속 유일한 출구가 돼, 너 하나로 매일이 새로워져.
Non ma ưm sô kyu in han chun ku ka tuê, no ha na rô me i ri se rô quơ chươ
하나보단 둘이 더 강하잖아, 늘 함께 함께 가야만 해.
Ha na bô tan tu ri to kang ha chan ha, nưn ham kê ham kê ka ya man he

너 없던 지난시간 난, 늘 의미 없이 날려버린 날.
No op ton chi nan si kan nan, nư rê mi op si nan lyo bo rin nan
혼자선 더는 갈 수 없어.
hôn cha son to nưn kan su op so
no way no way no way.. o.k?

넌 길었던 어둠 속 등불이 돼, 넌 서서히 내 맘속 불꽃이 돼.
Non ki ros to no tum sôk tưng bu ri tuê, non so so hi ne mam sôk bun cô chi tuê
서로를 더 특별히 만들잖아, 늘 함께 함께 가야만 해.
so rô rưn to thưk byon hi man tưn chan ha, nưn ham kê ham kê ka ya man he

넌 마음 속 유일한 출구가 돼, 너 하나로 매일이 새로워져.
Non ma ưm sô kyu in han chun ku ka tuê, no ha na rô me i ri se rô quơ chươ
하나보단 둘이 더 강하잖아, 늘 함께 함께 가야만 해.
Ha na bô tan tu ri to kang ha chan ha, nưn ham kê ham kê ka ya man he

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Perfume – Yoseob ft Cube Girls

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Perfume – Yoseob ft Cube Girls

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

바람 타고 느껴져 와 은은한 향기가 좋아
Ba ram tha cô nư kyo chyo qoa ưn ưn han hyang ki ka chô ha
자석에 끌린 듯 해 자꾸 네게 끌려가네
Cha so kê cưn lin tưs he cha ku nê kê cưn lyo ka nê

나도 이 시간이 좋아 왜 이렇게 끌리지 나
na tô i si ka ni chô ha quê i roh kê cưn li chi na
찌릿찌릿하게 내 심장이 두근대는 걸
Chi ris chi ris ha kê ne sim chang i tu cưn te nưn kon

일분일초
In bu nin chô
Everyday
홀린 듯
Hôn lin tưs
해 점점 끌리네 방 안 가득 퍼진 향기가
He chom chom cưn li nê bang an ka tưk pho chin hyang ki ka
코 끝에서 나를 미치게 해웃음마저 향긋해 아름답게
Khô cư thê so na rưn mi chi kê he u sưm ma cho hyang cưs he a rưm tap kê
꽃이 피는 걸 이대로 그대로 두 배로
Cô chi phi nưn ko ri te rô cư te rô tu be rô
I’ll never stop
하나뿐인 나의 별 달콤한 넌
Ha na bu nin na ê byon tan khôm han non
Ma special
향기에 취해 가고 있어
Hyang ki ê chuy he ka cô is so
Baby I want you girl
사랑스런
Sa rang sư ron
Ma special
떨리는 그 입술에 살짝 입 맞추고 Fly 날아 갈 것만 같아
Ton li nưn cư ip su rê san cha kip makc chu cô FLY na ra kan kos man ka tha
Forever ever ever ever ever
Forever ever ever ever ever
두 손 잡고 Sky 구름 위를 날아가
Tu sôn chap Sky ku rư muy rưn na ra ka
Forever ever ever ever ever
Forever ever ever ever ever

Uh 이게 무슨 향기야
Uh i kê mu sưn hyang ki ya
Uh 너의 좋은 향기가 코를 찔러
Ug no ưi chô hưn hyang ki ka khô rưn chin lo
Uh 왜 이렇게 좋을까 달달한
Uh quê i roh kê chô hưn ka tan tan han
라벤더 같아
Ra bên to ka tah
볼 때마다 너는 새로워
Bôn te ma ta no nưn se rô quơ
흠 네 매력은 어디까지인 거야
Hưm nê me ryo cư no ti ka chi in ko ya
Boy
I’m so to the stuck
홀려 버렸어
Hôn lyo bo ryos so
I’m in the end
네 눈 네 코 네 입술 홀린
Nê nun nê khô nê ip sun hôn lin
듯해 설레 향긋해
Tưs he son lê hyang cưs he
그런 눈으로 날 보지 마
Cư ron nu nư rô na bô chi ma
그렇다고 멀어지지도 마
Cư roh ta cô mo ro chi chi tô ma
느낌 좋은 밤에 너 오늘따라
Nư kim chô hưn ba mê no ô nưn ta ra
왠지 특별해
Quên chi thưk byon he
이대로 그대로 두 배로
I te rô cư te rô tu be rô
I’ll never stop
하나뿐인 나의 별 달콤한 넌
ha na bu nin na ê byon tan khôm han non
Ma special
향기에 취해 가고 있어
Hyang ki ê chuy he ka cô is so
Baby I want you girl
사랑스런
sa rang sư ron
Ma special
떨리는 그 입술에 살짝
Ton li nưn cư ip su rê san chak
하늘 위에 저 별도 스쳐가는
ha nư ruy ê cho byon tô chyo ka nưn
바람도
Ba ram tô
설레는 이 시간이 영원할 순
son lê nư ni si ka ni yong quơn han sun
없을까 Oh
Op sưn ka Oh
우리 지금 이대로 마주 앉은
u ri chi cư mi te rô ma chu an chưn
그대로
Cư te rô
달콤한 네 향기에
Tan khôm han nê hyang ki ê
하나뿐인 나의 별 달콤한 넌
Ha na bu nin na ê byon tan khôm han non
Ma special
향기에 취해 가고 있어
Hyang ki ê chuy he ka cô is so
Baby I want you girl
사랑스런
Sa rang sư ron
Ma special
떨리는 그 입술에 살짝
Ton li nưn cư ip su rê san chak
입 맞추고 Fly 날아 갈 것만 같아
Ip mack chu cô FLY na ra kan kos man ka tha
Forever ever ever ever ever
Forever ever ever ever ever
두 손 잡고 Sky 구름 위를 날아가
Tu sôn chap cô Sky ku rư muy rưn na ra ka
Forever ever ever ever ever
Forever ever ever ever ever

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Miss Korea – Lee Hyori

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Miss Korea – Lee Hyori

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

유리거울 속 저 예쁜 아가씨
Yu ri ko un sôk cho ye bưn a ka si
무슨 일 있나요 지쳐 보여요
Mu sư nin is na dô chi chyo bô yo dô
많은 이름에 힘이 드나요
Man hư ni rư mê hi mi tư na dô
불안한 미래에 자신 없나요
Bu ran han mi re ê cha sin op na dô

자고나면 사라지는 그깟 봄 신기루에
Cha cô na myon sa ra chi nưn cư kas bôm sin ki ru ê
매달려 더 이상 울고 싶진 않아
Me tan lyo to i sang un cô siph chi nan ha

Because I’m a Miss* Korea
세상에서 제일가는 Girl이야
Sê sang ê so chê in ka nưn Girl i ya
누구나 한 번에 반할 일이야
Nu ku na han bo nê ban han i ri ya
Because I’m a Miss Korea

Because I’m a Miss Korea
세상에서 제일 멋진 Girl이야
Sê sang ê so chê in mos chin Girl i ya
누구나 알면은 놀랄 일이야
Nu ku na an myo nưn nôn la ri ri ya
Because I’m a Miss Korea

명품 가방이 날 빛내주나요
Myong phum ka bang i nan bick ne chu na dô
예뻐지면 그만 뭐든 할까요
Yê bo chi myon cư man mươ tưn han ka dô

Yeah ah eh eh eh…

자고나면 사라지는 그깟 봄 신기루에
Cha cô na myon sa ra chi nưn, cư kas bôm sin ki ru ê
매달려 더 이상 울고 싶진 않아
Me tan lyo to i sang un cô sip chi nan ha

Because I’m a Miss Korea
세상에서 제일가는 Girl이야
Sê sang ê so chê in ka nưn Girl i ya
누구나 한 번에 반할 일이야
Nu ku na han bo nê ban han i ri ya
Because I’m a Miss Korea

Because I’m a Miss Korea
세상에서 제일 멋진 Girl이야
Sê sang ê so chê in mos chin Girl i ya
누구나 알면은 놀랄 일이야
Nu ku na an myo nưn nôn la ri ri ya
Because I’m a Miss Korea

Because I’m a Miss Korea
세상에서 제일가는 Girl이야
Sê sang ê so chê in ka nưn Girl i ya
누구나 한 번에 반할 일이야
Nu ku na han bo nê ban han i ri ya
Because I’m a Miss Korea

Because I’m a Miss Korea
세상에서 제일 멋진 Girl이야
Sê sang ê so chê in mos chin Girl i ya
누구나 알면은 놀랄 일이야
Nu ku na an myo nưn nôn la ri ri ya
Because I’m a Miss Korea

사람들의 시선 그리 중요한가요
Sa ram tư rê si son cư ri chung dô han ka dô
망쳐가는 것들 내 잘못 같나요
Mang chyo ka nưn kos tưn ne chan môs kat na dô
그렇지 않아요. 이리 와 봐요 다 괜찮아요.
Cư roh chi an ha dô. I ri woa boa dô ta kuên chan ha dô
Non Miss Korea
*Miss trong tiếng Hàn phiên âm là Mis-sư nên khi các bạn cũng hát giống Hyori ha ^^

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Lovey Dovey – T-Ara

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Lovey Dovey – T-Ara 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

너무 뻔해 나는 오늘도 혼자서
No mu bon he na nư nô nưn tô hôn cha so
아 심심해 결국 이렇게 하루가
A sim sim he kyon ku ki roh kê ha ru ka
(우우우우우 우우우우우) 지나가겠지
(uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh) chi na ka kês chi
봐봐 지나가는 저기 커플 좀 봐
Boa boa chi na ka nưn cho ki kho phưn chôm boa
나도 저렇게 사랑할 수 있는데
Na tô cho roh kê sa rang han su is nưn tê
(우우우우우 우우우우우) 우 너무나 외로워
(uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh) u no mu na quê rô quơ
나도
Na tô
Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
더 이상 혼자 두지마
To i sang hôn cha tu chi ma
이제
I chê
Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
너는 어디에 에 Oh
No nưn o ti yeah yeah Oh
Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
너를 꼭 찾아 낼꺼야
No rưn côk cha cha nen ko ya
너무 오래 얼어버린 나를 녹여버릴 너는 도대체 어디에 있는지
No mu ô re o ro bo rin na rưn nô kyo bo rin no nưn tô te chê o ti ê is nưn chi
너무 춥네 혼자 보내는 하루가
No mu chup nê hôn cha bô ne nưn ha ru ka
아 좋겠네 나도 혼자가 아니면
A chôh kês nê na tô hôn cha ka a ni myon
(우우우우우 우우우우우) 정말 좋겠네
(uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh) chong man chôh kês nê

봐봐 여기있는 나를 좀 바라봐
Boa boa yo ki is nưn na rưn chôm ba ra boa
나나 오늘밤은 어둠이 정말로
Na na ô nưn ba mư no tu mi chong man lô
(우우우우우 우우우우우) 우 너무나 무서워
(uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh) u no mu na mu so quơ
나도
Na tô
Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
더 이상 혼자 두지마
To i sang hôn cha tu chi ma
이제
I chê
Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
너는 어디에 에 Oh
No nư no ti yeah yeah oh
Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
너를 꼭 찾아 낼꺼야
No rưn côk cha cha nen ko ya
너무 오래 얼어버린 나를 녹여버릴 너는 도대체 어디에 있는지
No mu ô re o ro bo rin na rưn nô kyo bo rin no nưn tô te chê o ti ê is nưn chi
혼자서 하루종일 (우우우우우)
Hôn cha so ha ru chông in (uh uh uh uh uh)
나 혼자 매일 매일 (우우우우우)
Na hôn cha me in me in (uh uh uh uh uh)
어둠이 정말 정말 너없인 나 혼자서 하루는 정말 길어 (우우우우우 우우우우우)
o tu mi chong man chong man no op sin na hôn cha so ha ru nưn chong man ki ro (uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh)

나도
Na tô
Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
더 이상 혼자 두지마
To i sang hôn cha tu chi ma
이제
I chê
Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
너는 어디에 에 Oh
No nư no ti yeah yeah oh
Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
너를 꼭 찾아 낼꺼야
No rưn côk cha cha nen ko ya
너무 오래 얼어버린 나를 녹여버릴 너는 도대체 어디에 있는지
No mu ô re o ro bo rin na rưn nô kyo bo rin no nưn tô te chê o ti ê is nưn chi

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Irresistible Lips – BTob

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Irresistible Lips – BTob

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

시간이 느려지는 순간이었어
Si ka ni nư ryo chi nưn sun ka ni os so
이제껏 배웠던 느꼈던 믿었던 아름다움을 넌 바꿨어
I chê kos be quơs ton nư kyos ton mi tos to na rưm ta u mưn non ba kươs so
눈앞이 새벽처럼 어두워지고
Nu na phi se byok cho ro mo tu quơ chi cô
한줄기 빛처럼 마침내 찾았어 나의 그녀 나의 운명
Han chun ki bick cho rom ma chim ne cha chas so na ưi cư nyo na ưi un myong
땅을 쿵쿵 밟으며 터질것같은 숨을 가누면서
Tang ưn khung khung ban bư myo tho chin kos ka thưn su mưn ka nu myon so
뛰었어 (외로워 오늘밤이 Don’t wanna be alone 너 없이)
Tuy os so (quê rô quơ ô nưn ba mi DON’T WANNA BE ALONE no op si)
너의 곁으로
No ưi kyo thư rô
그 입술을 뺏었어 그래야만 했었어
Cư ip su ưn bes sos so cư re ya man hes sos so
너를 원해서 설명도 변명도 없이 니 입술을 빼앗았지
No rư rươn he so son myong tô byon myong tô op si ni ip su rưn be a sas chi
미친 짓이었지만 하지만 뭐라도 아찔한 짜릿한
Mi chin chi si os chi man ha chi man mươ ra tô a chin ha cha ris han
절대 못 잊을 못 잊을 둘만의 기억 만들어야만 했었어
Chon te mô si chưn tun ma nê ki ot man tư ro ya man hes sos so
한 순간 얼어버린 너의 그 표정
Han sun ka no ro bo rin bi ưi cư phyô chong
알지만 하지만 적어도 느꼈어 너도 싫지 않은 표정
An chi man ha chi man cho ko tô nư khyos so no tô sin chi an hưn phyô chong
땅이 푹푹 패일 듯 거치른 숨을 훅훅 내쉬면서
Tang i phuk phuk phe in tưs ko chi rưn su mưn huk huk ne suy myon so
달려가 놓쳐버릴까 두려워
Tan lyp ka nôh chyo bo rin la tu ryo quơ
wanna be with you always
너의 곁으로
No ưi kyo thư rô
그 입술을 뺏었어 그래야만 했었어
Cư ip su rưn be sos so cư re ya man hes sos so
너를 원해서 설명도 변명도 없이 니 입술을 빼앗았지
No rưn quơn he so son myong tô byong myong tô op si ni ip su rưn be a sas chi
미친 짓이었지만 하지만 뭐라도 아찔한 짜릿한
Mi chi chi si os chi man ha chi man mươ ra tô a chin han cha ris han
절대 못 잊을 못 잊을 둘만의 기억 만들어야만 했었어
Chon te mô si chưn mô si chưn tun ma nê ki ot man tư ro ya man hes sos so

 
현실 같지 않아 믿어지지 않아 그냥 꿈만 같아
Hyon sin kat chi an ha mi to chi chi an ha cư nyang kum man ka tha
모든 게 모든 게
mô tưn kê mô tưn kê

저 비를 머금은 하늘이 눈물을 흘릴지
Cho bi rưn mo cư mưn ha nư ri nun mu rưn hưn lin chi
널 찾으며 달리다 내 다리가 먼저 부서져버릴지
Non cha chư myo tan li ta ne ta ri ka mon cho bu so chyo bo rin chi
I Don’t Know
내가 미친 건지 내 맘속에 가두고
Ne ka mi chin kon chi ne mam sô kê ka tu cô
싶었지 어떤 단어로도 말 못해 모든 순간은
Si phos chi o tin ta no rô tô man môs he mô tưn sun ka nưn
마치 사진처럼
Ma chi sa chin cho rom
Stop
그 입술을 뺏었어 그래야만 했었어
Cư ip su rưn be sos so cư re ya man hes sos so
너를 원해서 설명도 변명도 없이 니 입술을 빼앗았지
No rưn quơn he so son myong tô byong myong tô op si ni ip su rưn be a sas chi
미친 짓이었지만 하지만 뭐라도 아찔한 짜릿한
Mi chi chi si os chi man ha chi man mươ ra tô a chin han cha ris han
절대 못 잊을 못 잊을 둘만의 기억 만들어야만 했었어
Chon te mô si chưn mô si chưn tun ma nê ki ot man tư ro ya man hes sos so