Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Be Alright – Yoseob ft. G.Na ft. Gayoon ft. Changseob

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Be Alright – Yoseob ft. G.Na ft. Gayoon ft. Changseob 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

세상 끝에 홀로 남겨졌을 때
Sê sang cư thê hôn lô nam kyo chyos sưn te
나도 몰래 자꾸 눈물이 흐르죠
na tô môn le cha ku nun mu ri hư rư chyô
함께 있어도 혼자라 느낄 때
Ham kê is so tô hôn cha ra nư kin te
더 이상 슬퍼하지 마 이제는 내 손을 잡아
To i sang sưn pho ha chi ma i chê nưn ne sô nưn cha pa
괜찮아 다시 일어날 수 있어
Kuên chan ha ta si i ro nan su is so

차가운 비가 내려와도 거센 바람이 불어와도
Cha ka un bi ka ne ryo qoa tô ko sên ba ra mi bu ro qoa tô
걱정 마 다시 이겨낼 수 있어
Kok chong ma ta si i kyo nen su is so
함께라면 우린 할 수 있잖아
Ham kê ra myo nu rin han su is chan ha

이제는 너의 뒤에 서 있을게
I chê nưn no ưi tuy ê so is sưn kê
언제나 너의 곁을 지켜 줄게
On chê na no ưi kyo thưn chi khyo chun kê
환하게 길을 비춰주는
Hoan ha kê ki rưn bi chươ chu nưn
한줄기 빛이 되어줄게
Han chu ki bi chi tuê o chun kê
서로의 힘이 되어 주기로 해
So rô ưi hi mi tuê o chu ki rô he
우리 함께
U ri ham kê

Everything’s gonna be alright…alright…alright
Everything’s gonna be alright…oh oh oh…oh oh
Everything’s gonna be alright…alright…alright
Everything’s gonna be alright…oh oh oh…oh oh

어둠 속을 혼자 헤매었을 때
O tum sô cưn hôn cha hê me os sưn te
내겐 아무것도 보이지 않았죠
Ne kê na mu kos tô bô i chi an has chyô
가끔 눈물 나게 슬픈 날에는
Ka cưm nun mun na kê sưn phưn na rê nưn
내 손을 잡아주었죠 눈물을 닦아 주었죠
Ne sô nưn cha pa chu os chyô nun mu rưn tak ka chu os chyô
괜찮아 다시 일어날 수 있어
Kuên chan ha ta si i ro nan su is so
차가운 비가 내려와도 거센 바람이 불어와도
Cha ka un bi ka ne ryo woa tô ko sên ba ra mi bu ro woa tô
걱정 마 다시 이겨낼 수 있어
Kok chong ma ta si i kyo nen su is so
함께라면 우린 할 수 있잖아
Ham kê ra myo nu rin han su is chan ha

이제는 너의 뒤에 서 있을게
I chê nưn no ưi tuy ê so is sưn kê
언제나 너의 곁을 지켜 줄게
언제나 너의 곁을 지켜 줄게
환하게 길을 비춰주는
Hoan ha kê ki rưn bi chươ chu nưn
한줄기 빛이 되어줄게
Han chu ki bi chi tuê o chun kê
서로의 힘이 되어 주기로 해
So rô ưi hi mi tuê o chu ki rô he
우리 함께
U ri ham kê

지치고 힘이 들 때 그냥 울고 싶을 때
Chi chi cô hi mi tưn te cư nyang un cô si phưn te
마음껏 울어도 돼 괜찮아 잘 될 거야
Ma ưm kos su ro tô tuê kuên chan ha chan tuên ko ya
주저앉고 싶을 때 기대 쉬고 싶을 때
Chu cho an cô si phưn te ki te suy cô si phưn te
내가 안아줄게
Ne ka a na chun kê

이제는 너의 뒤에 서 있을게
I chê nưn no ưi tuy ê so is sưn kê
언제나 너의 곁을 지켜 줄게
On chê na no ưi kyo thưn chi khyo chun kê
환하게 길을 비춰주는
Hoan ha kê ki rưn bi chươ chu nưn
한줄기 빛이 되어줄게
Han chu ki bi chi tuê o chun kê
서로의 힘이 되어 주기로 해
So rô ưi hi mi tuê o chu ki rô he
우리 함께
U ri ham kê

Everything’s gonna be alright…alright…alright
Everything’s gonna be alright…oh oh oh…oh oh
Everything’s gonna be alright…alright…alright
Everything’s gonna be alright…oh oh oh…oh oh

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Because I Miss You – CN Blue’s Jung Yong Hwa [You’ve Fallen For Me / Heartstrings OST ]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Because I Miss You – CN Blue’s Jung Yong Hwa [You’ve Fallen For Me / Heartstrings OST ]

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

늘 똑같은 하늘에 늘 같은 하루
Nưn tôk ka thưn ha nư rê nưn ka thưn ha ru
그대가 없는것말고는 달라진게 없는데
Cư te ka op nưn kos man cô nưn tan la chin kê op nưn tê
난 웃고만 싶은데 다 잊은듯이
Na nus cô man si phưn tê ta i chưn tư si
아무일 아닌 듯 그렇게 웃으며 살고픈데
A mu i ra nin tưs cư roh kê u sư myo san cô phưn tê
그리워 그리워서 그대가 그리워서
Cư ri quơ cư ri quơ so cư te ka cư ri quơ so
매일 난 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요
Ma in nan hôn cha so man cư te rưn bu rư cô bun lo boa dô
보고파 보고파서 그대가 보고파서
Bô cô pha bô cô pha so cư te ka bô cô pha so
이제 난 습관처럼 그대 이름만 부르네요 오늘도
I chê nan sưp koan cho rom cư te i rưm man bu rư nê dô ô nưn tô
난 보낸줄 알았죠 다 남김없이
Nan bô nen chu ra ras chyô ta nam ki mop si
아니죠 아니죠 난 아직 그대를 못보냈죠
A ni chyô a ni chyô na na chik cư te rưn môs bô nes chyô
그리워 그리워서 그대가 그리워서
Cư ri quơ cư ri quơ so cư te ka cư ri quơ so
내일 난 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요
Ne in nan hôn cha so man cư te rưn bu rư cô bun lo boa dô

보고파 보고파서 그대가 보고파서
Bô cô pha bô cô pha so cư te ka bô cô pha so
이제 난 습관처럼 그대 이름만 부르네요 오늘도
I chê nan sưp koan cho rom cư te i rưm man bu rư nê dô ô nưn tô

하루하루가 죽을 것만 같은데
Ha ru ha ru ka chu cưn kos man ka thưn tê
어떻게 해야해요
O toh kê he ya he dô

사랑해 사랑해요 그대를 사랑해요
Sa rang he sa rang he dô cư te rưn sa rang he dô
말조차 못하고서 그대를 그렇게 보냈네요
Man chô cha môs ha cô so cư te rưn cư roh kê bô nes nê dô

미안해 미안해요 내 말이 들리나요
Mi an he mi an he dô ne ma ri tưn li na dô
뒤늦은 내 고백을 그댄 들을 수 있을까요
Tuy nư chưn ne cô ba cưn cư ten tư rưn su is sưn ka dô
사랑해요
Sa rang he dô

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Wheesung – Way of Tears / Road of Tears / Path of Tears (The Moon Embracing the Sun OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Wheesung – Way of Tears / Road of Tears / Path of Tears (The Moon Embracing the Sun OST) 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

난 처음 보는 낯선 곳에 지금 서있어
Nan cho ưm bô nưn nck son cô sê chi cưm so is so
정신없이 걷고 뛰다 길을 잃어버린 거야
Chong si nop si kot cô tuy ta ki rư rin ho bo rin ko ya
뭐 상관없어 상관없어 상관없다구
Mươ sang koa nop so sang koa nop so sang koa nop ta ku
누군가 날 찾겠지만 넌 아닐 테니
Nu kun ka nan chack kês chi man no na nin thên ni

안녕, 안녕 같은 말인데 왜
An nyong, an nyong ka thưn ma rin tê quê
만남 이별 따라 뜻이 다른 거야
Man na mi byon ta ra tư si ta rưn ko ya

내가 살아 있는지 죽어있는지
Ne ka sa ra is nưn chi chu ko is nưn chi
난 어떻게 되는 건지
Na no toh kê tuê nưn kon chi
나를 사랑 하다가 버린 사람아
Na rưn sa rang ha ta ka bo rin sa ra ma
대답할 수 있을 거야
Ta tap han su is sưn ko ya
내가 뛰어 온 자리 흘려두었던
Ne ka tuy o ôn cha ri hưn lyo tu os ton
눈물길을 따라서 되돌아가면
Nun mun ki rưn ta ra so tuê tô ra ka myon
니 변명이라도 들어볼 수 있을까
Ni byon myong i ra tô tư ri bôn su is sưn ka

안돼, 안돼 난 후회할 거야
An tuê, an tuê nan hu hê han ko ya
다시, 다시 시작할 수 있을 거야
Ta si, ta si si chak han su is sưn ko ya

내가 살아 있을 때 힘이 있을 때
Ne ka sa ra is sưn te hi mi is sưn te
너의 곁에 있어야해
No ưi kyo thê is so ya he
내가 사랑해봐서 제일 잘 알아
Ne ka sa rang he boa so chê in cha ra ra
내가 필요하다는 걸
Ne ka phin dô ha ta nưn kon
내가 뛰어온 자리 흘려두었던
Ne ka tuy o ôn cha ri hưn lyo tu os ton
눈물길을 따라서 되돌아가면
Nun mun ki rưn ta ra so tuê tô ra ka myon
날 기다리는 널 꼭 만나게 될 거야
Nan ki ta ri nưn no côk man na kê tuên ko ya
그래 되돌아가자 숨이 터져도 좋아
Cư re tuê tô ra ka cha su mi tho chyo tô chô ha
달리고 또 달려서 너를 안으러
Tan li cô tô tan lyo so no rư ra nư ro
거기 있어서 줘 아직 못다한 내 얘기를 들어줘
Ko ki is so so chươ a chik môs ta han ne ye ki rưn tư ro chươ

내가 사랑하는 것 바라보는 것
Ne ka sa rang ha nưn kos ba ra bô nưn kos
그것만으로 좋아
Cư kos ma nư rô chô ha
내가 필요 없다고 싫어졌다고
Ne ka phin dô op ta cô sin ho chyos ta cô
뿌리쳐도 네가 좋아
Bu ri chyo tô nê ka chô ha
어떤 상처를 줘도 잘 참아 낼게
O ton sang cho rưn chươ tô chan cha ma nen kê
소리소리 질러도 웃고 있을게
Sô ri sô ri chin lo tô us cô is sưn kê
니 곁이 아니면 살수 없는 나니까
Ni kyo thi a ni myon san su op nưn na ni ka

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Turning Back / Looking Back / Return – Lee Seung Gi

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Turning Back / Looking Back / Return – Lee Seung Gi 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

알 수 없는 그 계절의 끝

An su op nưn cư kyê cho rê Kưt
나는 너를 사랑하고 있던걸까?

na nưn no rưn sa rang ha cô is ton kon ka?

어딘가에, 우리 함께했던 그 많은 시간이

O tin ka ê, u ri ham kê hes ton cư man hưn si ka ni

손 닿을 듯 어제 일 처럼 되돌려지곤 해
sôn ta hưn tư so chê in cho rom tuê tôn lyo chi côn he

순간마다 네가 떠올라

Sun kan ma ta nê ka to ôn la

조용히 낮게 울리던 그 목소리

Chô dông hi nack kê un li ton cư môk sô ri

봄을 닮은 햇살 같았던 너의 모습까지

Bô mưn tan mưn hes san ka thas ton no ưi mô sưp ka chi

언제나 넌 나의 매일을 환하게 비췄어

On chê na non na ưi me i rưn hoan ha kê bi chươs so

순간마다 네가 떠올라

Sun kan ma ta nê ka to ôn la

조용히 낮게 울리던 그 목소리

Chô dông hi nack kê un li ton cư môk sô ri

봄을 닮은 햇살 같았던 너의 모습까지

Bô mưn tan mưn hes san ka thas ton no ưi mô sưp ka chi

아주 작은 기억들 조차 여전히 선명해
a chu cha cưn ki ot tưn chô cha yo chon hi son myong he

알 수 없는 그 계절의 끝

An su op nưn cư kyê cho rê Kưt

나는 너를 사랑하고 있던걸까?

na nưn no rưn sa rang ha cô is ton kon ka?

어딘가에, 우리 함께했던 그 많은 시간이

O tin ka ê, u ri ham kê hes ton cư man hưn si ka ni

손 닿을 듯 어제 일 처럼 되돌려지곤 해

sôn ta hưn tư so chê in cho rom tuê tôn lyo chi côn he

순간마다 네가 떠올라

Sun kan ma ta nê ka to ôn la

조용히 낮게 울리던 그 목소리

Chô dông hi nack kê un li ton cư môk sô ri

봄을 닮은 햇살 같았던 너의 모습까지

Bô mưn tan mưn hes san ka thas ton no ưi mô sưp ka chi

언제나 넌 나의 매일을 환하게 비췄어

On chê na non na ưi me i rưn hoan ha kê bi chươs so

순간마다 네가 떠올라

Sun kan ma ta nê ka to ôn la

조용히 낮게 울리던 그 목소리

Chô dông hi nack kê un li ton cư môk sô ri

봄을 닮은 햇살 같았던 너의 모습까지

Bô mưn tan mưn hes san ka thas ton no ưi mô sưp ka chi

아주 작은 기억들 조차 여전히 선명해

a chu cha cưn ki ot tưn chô cha yo chon hi son myong he

우린 어디쯤 있을까?

U ri no ti chư mis sưn ka?

수 많았던 기억들을 되돌려봐

Su man has ton ki ot tư rưn tuê tôn lyo boa

우린 행복했던 걸까?

U rin heng bô hes ton kon ka?

알 수 없는 마음들만 제자리에 남아

An su op nưn ma ưm tưn man chê cha ri ê na ma

순간마다 네가 떠올라

Sun kan ma ta nê ka to ôn la

조용히 낮게 울리던 그 목소리

Chô dông hi nack kê un li ton cư môk sô ri

봄을 닮은 햇살 같았던 너의 모습까지

Bô mưn tan mưn hes san ka thas ton no ưi mô sưp ka chi

아직도 난 너를 잊지 않아
a chik tô nan no rư rick chi an ha

우린 어디쯤 있을까?

U ri no ti chư mis sưn ka?

우리는 행복했던 걸까?
u ri nưn heng bôk hes ton kon ka?

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Dashing Through the Snow In High Heels – Orange Caramel

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Dashing Through the Snow In High Heels – Orange Caramel 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Kiss me Kiss me
이 겨울이 가기 전에
I kyo u ri ka ki cho nê
Love me Love me
나만큼
Na man khưm
거기! 내 말 들려요 내 말?
Ko ki! Ne man tưn lyo dô ne man?
다른건 바라지 않아요 난
Ta rưn kon ba ra chi an ha dô nan
그댈보면 내 가슴에 종소리가 울려퍼져요
Cư ten bô myon ne ka sư mê chông sô ri ka un lyo pho chyo dô
오늘은 그대도 말할 것 같아요
Ô nư rưn cư te tô man han kos ka tha dô
어제밤의 꿈에서처럼
O chê ba mê ku mê so cho rom

추워도 예쁜옷 입고 눈와도 높은걸 신고
Chu quơ tô yê bu nô sip cô nun woa tô nô phưn kon sin cô
그대와 밤새워 걷고 싶은 오늘 밤
Cư te woa bam se quơ kot cô si phư nô nưn bam

흰눈 사이로 그대를 찾아서
Hên nun sa i rô cư te rô cha cha so
달리는 기분 찬 바람도 너무 상쾌해
Tan li nưn ki bun chan ba ram tô no mu sang kuên he
그대는 그대는 이 세상 무엇보다 큰 선물
Cư te nưn cư te nưn i sê sang mu os bô ta khưn son mun

오늘은 모든 일이 잘 될 것만 같아요
Ô nư rưn mô tư ni ri chan tuên kos man ka tha dô
나 용기내 보란듯이 하얀 눈이 와요
Na dông ki ne bô ran tư si ha yan nu ni woa dô

Kiss me Kiss me
이 겨울이 가기 전에
I kyo u ri ka ki cho nê
Love me Love me
나만큼
Na man khưm
거기! 내 말 들려요 내 말?
Ko ki! Ne man tưn lyo dô ne man?
다른건 바라지 않아요 난
Ta rưn kon ba ra chi an ha dô nan
그댈보면 내 가슴에 종소리가 울려퍼져요
Cư ten bô myon ne ka sư mê chông sô ri ka un lyo pho chyo dô
오늘은 그대도 말할 것 같아요
Ô nư rưn cư te tô man han kos ka tha dô
어제밤의 꿈에서처럼
O chê ba mê ku mê so cho rom

오늘은 소원들이 이뤄질 것 같아요
Ô nư rưn sô quơn tư ri i rươ chin kos ka tha dô
나 조금 더 들떠볼까 이 느낌 이대로
Na chô cưm to tưn to bôn ka i nư ki mi te rô

Kiss me Kiss me
이 겨울이 가기 전에
I kyo u ri ka ki cho nê
Love me Love me
나만큼
Na man khưm
거기! 내 말 들려요 내 말?
Ko ki! Ne man tưn lyo dô ne man?
다른건 바라지 않아요 난
Ta rưn kon ba ra chi an ha dô nan
그댈보면 내 가슴에 종소리가 울려퍼져요
Cư ten bô myon ne ka sư mê chông sô ri ka un lyo pho chyo dô
오늘은 그대도 말할 것 같아요
Ô nư rưn cư te tô man han kos ka tha dô
어제밤의 꿈에서처럼
O chê ba mê ku mê so cho rom

흥겨운 이 밤 (기다리던 그 순간)
Hưng kyo u ni bam (ki ta ri ton cư sun kan)
고요해지면 (그동안 꼭)
Cô dô he chi myon (cư tông an côk)
숨겼던 이야기들 다 들려주고 싶어
Sum kyos to ni ya ki tưn ta tưn lyo chu cô si pho

Kiss me Kiss me
그대보다 좋은 선물 나는 몰라요
Cư te bô ta chô hưn son mun na nưn mô la dô
기다린 그날이 오늘이 될까요 어제밤의 꿈에서처럼
Ki te rin cư na ri ô nư ri tuên ka dô o chê ba mê ku mê so cho rom