Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] My Dream – Ji Seungyeon ft. Go Eun Ah ft. Kwon Jiwoo ft. Kwak Yong Hwan

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

My Dream – Ji Seungyeon ft. Go Eun Ah ft. Kwon Jiwoo ft. Kwak Yong Hwan

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

난 꿈을 꾸었죠 거친 세상속에 언제나 날 지켜준 소중한 꿈
Nan ku mưn ku os chyô ko chin sê sang sô kê on chê na nan chi khyo chun sô chung han kum
참 힘들게 했던 수많은 아픔도 더 이상 날 막을순 없는거죠
Cham him tưn kê hes ton su man hư na phưm tô to i sang nan ma cưn su nop nưn ko chyô
오랜 시간을 너무나 바래왔었죠 눈부시게 빛나는 날
ô ren si ka nưn no mu na ba re woas sos chyô nun bu si kê bick na nưn nan

나에겐 꿈이 있어요 날 지켜준 꿈을 믿어요
Na ê kên ku mi is so dô nan chi khyo chun ku mưn mi to dô
더 멋지게 펼쳐질 나의 세상을
To mos chi kê phyon chyo chin na ưi sê sang ưn
움츠렸던 날개를 크게 펼치고
Um chư ryos ton nan ke rưn khư kê phư kê phyon chi cô
이제는 자유롭게 날아오르고 싶어 영원히
I chê nưn cha yu rôp kê na ra ô rư cô si pho yong quơn hi

더 높이 날아갈거야 자유롭게 노래할꺼야
To nô phi na ra kan ko ya cha yu rôp kê nô re han ko ya
터질듯한 내맘을 보여줄꺼야
Tho chin tưs han ne ma mưn bô yo chun ko ya
세상속에 부딛쳐 지쳐 쓰러져도
Sê sang sô kê bu tit chyo chi chyo sư ro chyo tô
포기하지 않을께 빛나는 꿈을 향해
Phô ki ha chi an hưn kê bick na nưn ku mưn hyang he
My dream

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Breakup of the summer – Jung Yup

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Breakup of the summer – Jung Yup

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

빛나는 바다로 멀어지는 배는 작별의 기적소리를 남기고 가네
Bick na nưn ba ta rô mo ro chi nưn be nưn chak bye nưn chak byo rê ki chok sô ri rưn nam ki cô ka nê
완만한 비탈길 내려가면 여름빛 나는 바람을 만나게 될까요
Woan man han bi than kin ne ryo ka myo nyo rưm bick na nưn ba ra mưn man na kê tuên ka dô

그대를 향한 내 사랑은 멜로디 높게 또 낮게 노랠 하지요
Cư te rưn hyang han ne sa rang ưn mên lô ti nôp kê tô nack kê nô ren ha chi dô
그대를 향한 내 마음은 갈매기 높게 또 낮게 날아가죠
Cư te rưn hyang han ne ma ư mưn kan me ki nôp kê tô nack kê na ra ka chyô
저녁 노을보며 그대를 부르면
Cho nyok nô ưn bô myo cư te rưn bu rư myon
다정한 나의 그대를 만나게 될까요
Ta chong han na ưi cư te rưn man na kê tuên ka dô

누군가가 치는 피아노 소리는 바다가 들려주는 이야기같아요
Nu kun ka ka chi nưn phi a nô sô ri nưn ba ta ka tưn lyo chun nư ni ya ki ka tha dô
늦은 오후는 오가는 사람들 여름빛의 꽃들을 말하는걸까요
Nư chư nô hu nư nô ka nưn sa ram tư ryo rưm bi chê côck tư rưn man ha nưn kon ka dô

그대를 향한 내 사랑은 일기장 날마다 한장씩 채워가요
Cư te rưn hyang han ne sa rang ưn in ki chang nan ma ta han chang sik che quơ ka dô
그대를 향한 내 마음은 작은배 저 하늘 바다를 향하지요
Cư te rưn hyang han ne ma ư mưn cha cưn be cho ha nưn ba ta rưn hyang ha chi dô
저녁 노을에서 뒤돌아본다면
Cho nyok nô ư rê so tuy tô ra bôn ta myon
그대는 나의 모습을 찾을 수 있나요
Cư te nưn na ưi mô sư pưn cha chưn su is na dô

산책길에 만난 흔들리는 나무 작별의 그림자를 길게 드리워요
San chek ki rê man nan hưn tưn li nưn na mu chak byo rê cư rim cha rưn kin kê tư ri quơ dô
오래된 성당의 낡은 적풀향기 여름빛의 도시는 눈에 보일까요
ô re tuên song tang ưi nan cưn chok phun hyang ki yo rưm bi chê tô si nưn nu nê bô in ka dô
어제의 사랑은 나의 눈물 어느새 말라 사라지겠죠
I chê ưi sa rang ưn na ưi nun mu ro nư se man la sa ra chi kês chyô
내일의 사랑은 내 맘의 멜로디 끝없이 이어지는 노래죠
ne i rê sa rang ưn ne ma mê mên lô ti cư thop si i o chi nưn nô re chyô
저녁 노을에서 다시 본다면
Cho nyok nô ư rê so ta si bôn ta myon
보고픈 그대 나를 꼭 안아줄까요
Bô cô phưn cư te na rưn cô ka na chun ka dô

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Catch Me – DBSK

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Catch Me – DBSK

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Catch Me, Girl!
Catch Me Now! (Catch Me. If you wanna)
한 번 단 한번도 끝까지 내게 맘을
Han bon ta han bon ta kưt ka chi ne kê ma mưn
연적 없어 난 마치 벽을 보고 선 듯한
Yon cho kop so nan ma chi byo cưn bô cô son tưs han
기분이야 그거 알았니?
Ki bu ni ya cư ko a ras mni?
곁에 있지만 더 외로워질 뿐
Kyo thê is chi man to quê rô quơ chin bun
Tonight Tonight Tonight
널 기다렸지만 이건 좀 아니야 이젠 널 떠난다
Non ki ta ryos chi ma ni kon chô ma ni ya i chên non to nan ta
가지마 한 마딜 못한다 이 바보가 내가
Ka chi ma han ma tin môs han ta i ba bô ka ne ka
왜 이 바보만 봤을까? 참 못난 널
quê i ba bô man boas sưn ka? Cham mô nan non

Baby Catch Me. Catch Me. Catch Me, Girl, Tonight.
떠나 버리기 전에
To na bo ri ki cho nê
(I’m serious I’m serious)
나를 잡고 막고 울고 때리고 이유를 말해줬다면
Na rưn chap cô mak cô un cô te ri cô i yu rưn man he chươs ta myon
(I’m serious I’m serious)

오, 모르겠다 너의 맘에 내가 깊이 있어왔는지 또, 아닌지
Ô, mô rư kês ta no ưi ma mê ne ka ki phi is so woas nưn chi tô, a nin chi
그게 궁금해 지쳐버리기 전에 말해줘 말해줘 대답해
Cư kê kung cưm he chi chyo bo ri ki cho nê man he chươ man he chươ te tao he
시간은 널 그렇게 묶어 둘거야 지금 그 자리에
Si ka nưn non cư roh kê muk ko tun ko ya chi cưm cư cha ri ê
나를 보내지마 후회하게 돼 미련 좀 떨지마
Na rưn bô ne chi ma hu hê ha kê tuê mi ryon chôm ton chi man

가지마 한 마딜 못한다 이 바보가 내가
Ka chi ma han ma tin môs han ta i ba bô ka ne ka
왜 이 바보만 봤을까? 참 못난 널
quê i ba bô man boas sưn ka? Cham mô nan non

한동안 내겐 너만 가득 찬 기분 참 많이 행복했던 기억이 나
Han tông an ne kên no man ka tưk chan ki bun cham man hi heng bôk hes ton ki o ki na
누구도 나만큼 기다려줄 사람은 No! 없다는 걸 넌 잊지마
Nu ku tô na man khưm ki ta ryo chun sa sa mưn No! Op ta nưn kon no nick chi ma

애원해주길 바래 난 기다릴게 이제나저제나 날 떠나지마, 말라고 말해
Ye quơn he chu kin ba re nan ki ta rin kê i chê na cho chê na nan to na chi ma, man la cô man he
너무 느려, 니 맘을 정할 때까지 너만 본다 난 도대체 왜?
No mu nư ryo, ni ma mưn chong han te ka chi no man bôn ta nan tô te chê quê?
애원해주길 바래 난 기다릴게 이제나저제나 날 떠나지마, 말라고 말해
Ye quơn he chu kin ba re nan ki ta rin kê i chê na cho chê na nan to na chi man, man la cô man he
바보 내가 왜 너를 사랑했겠니? 너 밖에 없어 도대체 왜?
Ba bô ne ka quê no rưn sa rang hes kês ni? No bak kê op so tô te chê quê?

가지마 한 마딜 못한다 이 바보가 내가
Ka chi ma han ma tin môs han ta i ba bô ka ne ka
왜 이 바보만 봤을까? 참 못난 널
quê i ba bô man boas sưn ka? Cham mô nan non
Baby Catch Me. Catch Me. Catch Me, Girl, Tonight.
떠나 버리기 전에
To na bo ri ki cho nê
(I’m serious I’m serious)
나를 잡고 막고 울고 때리고 이유를 말해줬다면
Na rưn chap cô mak cô un cô te ri cô i yu rưn man he chươs ta myon
(I’m serious I’m serious)

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] V.V.I.P – Seungri (Bigbang member)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

V.V.I.P – Seungri (Bigbang member)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Ladies and Gentleman
Introducing I got something for y’all haha check it out

나로 말하자면 일단 살짝
Na rô man ha chi myo in tan san chak
take it back
최근에 제일
chuê cư nê chê in
HOT
한 다섯 중 하난데
Han ta sos chung ha nan tê
모두다 빠져대 내가 좀 죽인데
Mô tu ta ba chyo te ne ka chôm chu kin te
굳이 얘기 안해도 다 아는 소리
Ku ti ye ki an he tô ta a nưn sô ri
오르락 내리락 리듬 타는 클럽
Ô rư rak ne ri rak ri tưm tha nưn khưn rop
We keepin’ rollin’ rollin’ gotta make you feel hot (hot)
이리로 저리로 흔드는
I ri rô cho ri rô hưn tư nưn
my love HEY!
I got the money money don’t you worry let’s party

내게로 와(봐) 내 심장이 너를 부르고 있어 (너를 원하고 있어)
Ne kê rô woa (boa) ne sim chang i no rưn bu rư cô is so (no rư rươn ha cô is so)
이대로 나(와) 널 위한 세상 속에 몸을 맡겨 (이세상속에 너를 던져)
I te rô na (qoa) no ruy han sê sang sô kê mô mưn mat kyo (i sê sang sô kê no rưn ton chyo)
Oh oh oh oh oh oh oh oh
(난 너를 최고로 만들 수 있어)
(nan no rưn chuê cô rô rô man tưn su is so)
Oh oh oh oh oh oh oh oh
(지금이 니 인생 최고의 선택)
(chi cư mi ni in seng chuê cô ưi son thek)
V.V.I.P oh rock with me
V.V.I.P come join with me

난 아마예전에
Na na ma yê cho nê
Strong baby rô sexyback
뭐 손짓만 했다 하면 다들 기절해
Mươ sôn chis man hes ta ha myon ta tưn ki chon he
호흡이 곤란해 온몸이 떨리네
Hô hư pi côn ran he ôn mô mi ton li nê
쉴시간 없어 다시
Suyn si ka nop so ta si
We have to go, GO!
오르락 내리락 리듬타는 클럽
Ô rư rak ne ri rak ri tưm tha nưn khưn rop
We keepin’ rollin’ rollin’ gotta make you feel hot (hot)
이리로 저리로 흔드는
I ri rô cho ri rô hưn tư nưn
my love HEY!
I got the money money don’t you worry let’s party

내게로 와(봐) 내 심장이 너를 부르고 있어 (너를 원하고 있어)
Ne kê rô woa (boa) ne sim chang i no rưn bu rư cô is so (no rư rươn ha cô is so)
이대로 나(와) 널 위한 세상 속에 몸을 맡겨 (이세상속에 너를 던져)
I te rô na (qoa) no ruy han sê sang sô kê mô mưn mat kyo (i sê sang sô kê no rưn ton chyo)
Oh oh oh oh oh oh oh oh
(난 너를 최고로 만들 수 있어)
(nan no rưn chuê cô rô rô man tưn su is so)
Oh oh oh oh oh oh oh oh
(지금이 니 인생 최고의 선택)
(chi cư mi ni in seng chuê cô ưi son thek)

내게로 와(봐) 내 심장이 너를 부르고 있어 (너를 원하고 있어)
Ne kê rô woa (boa) ne sim chang i no rưn bu rư cô is so (no rư rươn ha cô is so)
이대로 나(와) 널 위한 세상 속에 몸을 맡겨 (이세상속에 너를 던져)
I te rô na (qoa) no ruy han sê sang sô kê mô mưn mat kyo (i sê sang sô kê no rưn ton chyo)
Oh oh oh oh oh oh oh oh (난 너를 최고로 만들 수 있어)
(nan no rưn chuê cô rô rô man tưn su is so)
Oh oh oh oh oh oh oh oh (지금이 니 인생 최고의 선택)
(chi cư mi ni in seng chuê cô ưi son thek)
V.V.I.P oh rock with me
V.V.I.P come join with me

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Only One – BoA

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Only One – BoA

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

멀어져만 가는 그대
Mo ro chyo man ka nưn cư te
you’re the only one
내가 사랑했던 것만큼
ne ka sa rang hes ton kos man khưm
you’re the only one
아프고 아프지만 바보 같지만
a phư cô a phư chi man ba bô kat chi man
good bye
다시 널 못 본다 해도
ta si non môs bôn ta he tô
you’re the only one, only one

어색하게 마주앉아 사소한 얘기로 안부를 묻고
O sek ha kê ma chu an cha sa sô han ye ki rô an bu rưn mut cô
가끔 대화가 끊기는 순간에는 차가운 정적 우릴 얼게 만들어 (만들어)
ka cưm te hoa ka cưn ki nưn sun ka nê nưn cha ka un chong cho ku ri ron kê man tư ro (man tư ro)
지금 이 자리에서 우리는 남이 되겠지 어느 누군가는 눈물 흘리며 남겠지만
Chi cư mi cha ri ê so u ri nưn na mi tuê kês chi o nư nu kun ka nưn nun mun hưn li myo ma, kês chi man
상처주지 않으려고 자꾸 애를 써가면서 눈치 보는 니 모습 싫어
Sang cho chu chi an hư ryo cô cha ku ye ry6n so ka myon so nun chi bô nưn ni mô sưp sin ho
so I’ll let you go

내사랑 이제는 안녕
Ne sa rang i chê nư nan nyong
you’re the only one (You’re the only one)
이별하는 이순간에도
I byon ha nư ni sun ka nê tô
you’re the only one
아프고 아프지만 바보 같지만
A phư cô a phư chi man ba bô kat chi man
good bye (Oh)
다시 널 못 본다 해도
Ta si non môs bôn ta he tô
you’re the only one, only one

You’re the only one, only one

갑작스런 나의 말에 왠지 모르게 넌 안심한듯해
kap chak sư ron na ưi ma rê quên chi mô rư kê no nan sim han tưs he
어디서부터 우린 이렇게 잘못된 걸까
o ti so bu tho u ri ni roh kê chan môs tuên kon ka
오래 전부터, 다른 곳만, 기대한 건 아닌지
Ô re chon bu tho, ta rưn côs man, ki te han ko na nin chi

너무 다른 시작과 끝의 그 날카로움이
No mu ta rưn si chak koa kư thê cư nan kha rô u mi
내 심장을 찌르는 아픔은 왜 똑같은지
Ne sim chang ưn chi rư nư na phư mưn quê tôk ka thưn chi
벅찬 가슴이 한 순간에
Bok chan ka sư mi han sun ka nê

공허하게 무너져서 이런 내 모습 어떻게 일어설까
Công ho ha kê mu no chyo so i ron ne mô sư po toh kê i ro son ka

내사랑 이제는 안녕
Ne sa rang i chê nư nan nyong
you’re the only one (Only one)
이별하는 이순간에도
I byon ha nư ni sun ka nê tô
you’re the only one (Ooh)
아프고 아프지만 바보 같지만
A phư cô a phư chi man ba bô kat chi man
good bye (Good bye)
다시 널 못 본다 해도 you’re the only one
Ta si non môs bôn ta he tô
(You’re the only one)
내 머릿속은 언제쯤 너를 지울까
Ne mo ris sô cưn on chê chưm no rưn chi un ka
(I will let you go)
하루 이틀 한달, 멀게는 아마 몇 년쯤
Ha ru i thưn han tan mon kê nư na ma myock nyon chưm
(My baby can’t forget)

그리고 언젠가 너의 기억 속에는
Cư ri cô on chên ka no ưi ki ot sô kê nưn
나란 사람은 더 이상 살지 않겠지 지우겠지
Na ran sa ra mưn to i sang san chi an kês chi chi u kês chi

Only one, only one
You’re the only one, only one