Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Boyfriend – On & On

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Boyfriend – On & On 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

있잖아 바람이 좋은 날에는
is chan ha ba ra mi chô hưn na rê nưn
한없이 맑은 날에는
ha op si man cưn na rê nưn
너의 기억이 내게 내려와
no ưi ki o ki ne kê ne ryo qoa
있잖아 코 끝이 찡해지는 날에는
is chan ha khô cư thi ching he chi nưn na rê nưn
눈물에 실려 네가 흘러와
nun mu rê sin ryo nê ka hưn lo woa
차곡차곡 접어 곱게곱게
cha côk cha côk cho po côp kê côp kê
뒀던 지난 날
tươs ton chi nan nan
흐릿흐릿 해져 뿌얘질것
hư ris hư ris he chyo bu ye chin kos
같던 네 기억이
kat ton nê ki o ki
다시
Ta si
all at all at all at all at once
죽도록 생각나
chuk tô rôk seng kak na
On and on and on and on and on
있잖아 햇살에 눈이 부신 날에는
Is chan ha hes sa rê nu ni bu sin na rê nưn

그때 기억이 빛으로 내려
cư te ki o ki bi chư rô ne ryo
Alright
떠나간 네 얼굴이 자꾸
to na kan nê on cu ri cha ku
생각나는 걸까 나는 왜
seng kak na nưn kon ka ne nưn quê
그립다 라는 말이 입에서
cư rip ta ra nưn ma ri i pê so
나오려하 자꾸만 왜
na ô ryo ha cha ku man quê
쉿 있잖아 사실은 너밖에 없는것같아 난
suy sis chan ha sa si rưn no bak kê op nưn kos ka tha nan
I don’t know
멍하니 서서
mong ha ni so so
네 얼굴을 그리고 있는 걸까 왜
nê on ku rưn cư ri cô is nưn kon ka quê
On and on and
알고 있니
an cô is ni
On and on and
아직도 널
a chi tô non
오래오래 그리워하고 있는 걸
ô re ô re cư ri quơ ha cô is nưn kon
꼬깃꼬깃 구겨 멀리멀리
cô kis cô kis ku kyo mon li mon li
던진 아픔들
ton chi na phưn tưn
아련 아련해져 사라진 것
a ryo na ryo ha chyo sa ra chin kos
같던 네 흔적이
kat ton nê hưn cho ki
다시
Ta si
all at all at all at all at once
너 밖에 없나 봐
no bak kê op na boa
On and on and on and on and on
있잖아 너랑 손잡고 걷던
is chan ha no rang sôn chap cô kot ton
길에서 함께 했던 말
ki rê so ham kê hes ton man
나 나 나 말도 제대로 못하고
na na na man tô chê te rô môs ha cô
버벅거렸던 날
bo bok ko ryos ton nan
그때 생각해보면 진짜로
cư te seng kak he bô myon chin cha rô
왜 그랬는지 미쳤나 봐
quê cư res nưn chi mi chyos na boa
추억속에 잠겨있던 널 못지웠나봐
chu ot sô kê cham kyo is ton non môs chi quơs na boa
내 의지론 1초도 널
ne ê chi rôn ha na chô tô non
놓지 못한 그날만큼
nôh chi môs han cư nan man khưm
바보처럼 아직 널 사랑해
ba bô cho ro ma chik non sa rang he
사랑해
sa rang he
한껏
Han kos
all at all at all at all at once
내 맘을 두드려
ne ma mưn tu tư ryo
On and on and on and on and on
있잖아 추억이 서려 있는 날에는
is chan ha chu o ki so ryo is nưn na rê nưn
어김 없이 또 네가 찾아와
o ki mop si tô nê ka cha cha woa

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] You and I – Boyfriend

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

You and I – Boyfriend

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

I Know… we can’t go on … but…
It’s Brave

눈감고 눈뜰 때면 니가 없다는 게 싫어
Nun kam cô nun tưn te myon ni ka op ta nưn kê sin ho
우리 헤어진걸 알아 이런 현실이 난 싫어
U ri hê o chin ko ra ra i ron hyon si ri nan sin ho

밤새워 흘린 눈물이 멈추질 않아 너 없이 이제 난 어떻게 살아
Bam se quơ hưn lin nun mu i mom chu chi ran ha no op si i chê na no tok kê sa ra
너의 기억이 난 지워 지지 않아
No ê ki o ki nan chi quơ chi chi an ha
Baby can we turn back the time

You & I .. I .. I .. I .. I
헤어질 수 없어 포기할 수 없어
Hê o chin su op so phô ki han su op so
You & I .. I .. I .. I .. I
어떻게 된 건지 추억 속의 뭔지 너무 슬퍼
O toh kê tuên kon chi chu ot sô kê mươn chi no mu sưn pho
You & I.. I .. I .. I .. I .. You & I
이미 늦었단 걸 알아
I mi nư chos tan ko ra ra
You & I.. I .. I .. I .. I .. You & I

Rap> Inseparable
우리 둘이 같이 갔던 곳
U ri tu ri ka thi kas ton côs
우리 둘이 둘이 맞춰 입던 옷
U ri tu ri tu ri mack chươ ip ton us
모든 게 다 그대로 나는 이대로 끝낼 수 없어
Mô tưn kê ta cư te rô na nư ni te rô kưt nen su op so
Just can’t let it go You & I We’re meant to be
이별은 잠시
I byo rưn cham si
You’re my destiny
지금은 단지 슬픈
Chi cư mưn tan chi sưn phưn
melody
우리는 다시 사랑을 나누리
U ri nưn ta si sa rang ưn na nu ri

밤새워 흘린 눈물이 멈추질 않아 너 없이 이제 난 어떻게 살아
Bam se quơ hưn lin nun mu i mom chu chi ran ha no op si i chê na no tok kê sa ra
너의 기억이 난 지워 지지 않아
No ê ki o ki nan chi quơ chi chi an ha
Baby can we turn back the time

You & I .. I .. I .. I .. I
헤어질 수 없어 포기할 수 없어
Hê o chin su op so phô ki han su op so
You & I .. I .. I .. I .. I
어떻게 된 건지 추억 속의 뭔지 너무 슬퍼
O toh kê tuên kon chi chu ot sô kê mươn chi no mu sưn pho
You & I.. I .. I .. I .. I .. You & I
이미 늦었단 걸 알아
I mi nư chos tan ko ra ra
You & I.. I .. I .. I .. I .. You & I

Inseparable You & I

너무 보고 싶지만
No mu bô cô siph chi man
(I miss you my love )
너무 갖고 싶지만
No mu kack cô siph chi man
(I ain’t got you love)
너무 사랑하지만
No mu sa rang ha chi man
(I love girl girl )
이제는 어쩔 수 없는 우리 사이인걸
I chê nư no chon su op nư ni ri sa i in kon

You & I.. I .. I .. I .. I ..
헤어질 수 없어 포기할 수 없어
Hê o chin su op so phô ki han su op so
You & I.. I .. I .. I .. I ..
어떻게 된 건지 추억 속의 뭔지 너무 슬퍼
O toh kê tuên kon chi chu ot sô kê mươn chi no mu sưn pho

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Don’t Touch My Girl – Boyfriend

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Don’t Touch My Girl – Boyfriend

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

You’re my lady
You’re my lady
You’re my lady…with you

작은게 뭐 어때 짧으면 어때
Cha cưn kê mươ o te chan bư myo no te
괜찮아 괜찮아 꽃보단 너야
Kuên chan ha kuên chan ha côck bô tan no ya
예쁘다 예쁘다 남들 보다
Yê bư ta yê bư ta nam tưn bô ta
속눈썹도 길고 똥배도 귀여워
Sôk nun sop tô kin cô tông be tô kuy yo quơ
예쁘다 하니 예뻐 졌나봐
Yê bư ta ha ni yê bo chyos na boa
괜찮다 하니 바람 났나봐
Kuên chan ta ha ni ba ram nas na boa

다가 아냐 Ha!
Ta ka a nya Ha!
끝난 게 아냐 Ha!
Kưt nan kê a nya Ha!
헤어진 게 아니야
Hê o chin kê a ni ya

Hey yo,
안 되는게 딱 하나 있어
An tuê nưn kê tak ha na is so
못 참는게 딱 하나 있어
Môs chan nưn kê tak ha na is so
너잖아 알잖아 투명한
No chan ha an chan ha thu myong han

내 여자 손 대지 마
Ne yo cha sôn te chi ma
나만 나만 나만 보던
Na man na man na man bô ton
your eyes
속눈썹에 빠져 버린
sôk nun so pê ba chyo bo rin
your man
오는 길 알잖아 나 여기있어
ô nưn ki ran chan ha na yo ki is so

(You’re my lady)
Tic Toc
우리의 시간은 멈추고 고 고
U ri ưi si ka nưn mom chu cô cô cô
(You’re my lady)
talk talk
단 한 마디만 더 더
Tan han ma ti man to to
(You’re my lady.. with you)
원래 없던 것처럼
Quơn re op ton kos cho rom
괜찮은 것처럼
Kuen chan hưn kos cho rom
그렇게 난 지낼 수 없어
Cư roh kê nan chi nen su op so
No No No
웃긴다 하니 장난 치나봐
Us kin ta ha ni chang nan chi na boa
잘한다 하니 놀래키나 봐
Chan han ta ha ni nôn le khi na boa
재미 없어 Ha!
Chi mi op so Ha!
감동도 없어 Ha!
Kam tông tô op so Ha!
이러는 거 아니야
I ro nưn ko a ni ya

Hey yo,
안 되는게 딱 하나 있어
An tuê nưn kê tak ha na is so
못 참는게 딱 하나 있어
Môs chan nưn kê tak ha na is so
너잖아 알잖아 투명한
No chan ha an chan ha thu myong han

내 여자 손 대지 마
Ne yo cha sôn te chi ma
나만 나만 나만 보던
Na man na man na man bô ton
your eyes
속눈썹에 빠져 버린
sôk nun so pê ba chyo bo rin
your man
오는 길 알잖아 나 여기있어
ô nưn ki ran chan ha na yo ki is so
네게 이쁜 거짓말들만 늘어놨더니
Nê kê i bưn ko chis man tưn man nư ro noas to ni
거짓말처럼 넌 사라졌잖아
Ko chis man cho rom non sa ra chyos chan ha
(You are my girl)
그리움에 또 하루를 지켜
Cư ri u mê tô ha ru rưn chi khyo
니가 오는 그 날까지 버텨
Ni ka ô nưn cư nan ka chi bo thyo
편히 오게 해 주고 싶어
Phyon hi ô kê he chu cô si pho

Hey yo,
별 일 없는 척 하고 있어
Byo ri rop nưn chyok ha cô is so
변함 없는 척 하고 있어
Byon ha mop nưn chok ha cô is so
올거라 믿잖아 누구도
Ôn ka ra mit chan ha nu ku tô

내 여자 손 대지 마
Ne yo cha sôn te chi ma
나만 나만 나만 보던
Na man na man na man bô ton
your eyes
속눈썹에 빠져 버린
sôk nun so pê ba chyo bo rin
your man
오는 길 알잖아 나 여기있어
ô nưn ki ran chan ha na yo ki is so
She’s a liar
안 떠난다 했잖아요
An to nan ta hes chan ha dô
좋았던 것들만 난 기억나요 왜요
Chô as ton kos tưn man nan ki ot na dô quê dô
그댄 어딘가요 난 여기 있잖아요
Cư te no tin ka dô na nyo ki is chan ha dô

떠나지 마요 어떻게 해야 살 수 있나요
To na chi ma dô o tok kê he ya san su is na dô
가지 마요 날 아프게 하지 마요
Ka chi ma dô na ra phư kê ha chi ma dô
가슴이 아파 와 버틸 수가 없잖아요
Ka sư mi a pha woa bo thin su ka op chan ha dô

거짓말 이라고 장난 이었다고
Ko chis ma ri ra cô chang na ni os ta cô
빨리 말해요,… 제발
Ban li man he dô,… chê ban