[lyrics hangul] Alone – Sistar

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

 Alone – Sistar

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

Whoo Whoo Whoo Whoo (I don’t wanna cry)

Whoo Whoo Whoo Whoo (Please dry my eyes)
Whoo Whoo Whoo Whoo (I’m fallin’ down)
Whoo Whoo Whoo Whoo (Without you I’m fallin’ down)

추억이 이리 많을까 넌 대체 뭐할까
Chu o ki I ri man hưn ka, non te chê mươ han ka
아직 난 이래 혹시 돌아 올까 봐
A chik na ni re hôk si tô ra ôn ka boa
나 절대 이런 애 아닌데
Na chon te I ro ne a nin tê
이런 적 없었는데
I ron cho kop sos nưn tê
사랑 너무도 독해 아직도 못 깼나 봐
Sa rang no mu tô tôk he a chik tô môs kes na boa

너무도 달콤한 니 말에 속아
no mu tô tan khôm han ni ma rê sô ka
이제와 혼자
I chê woa hôn cha
I’m falling down I’m falling down
차라리 만나지 말걸 그랬어
Cha ra ri man na chi man kon cư res so
이렇게 될 줄 몰랐어
I roh kê tuên chun mô las so
이토록 쉽게 우린 끝인가요
I thô rôk suyp kê u rin cư thin ka dô
왜 또 나 혼자 밥을 먹고
Quê tô na hôn cha ba bưn mok cô
나 혼자 영화를 보고
Na hôn cha yong hoa rưn bô cô
나 혼자 노래하고 이렇게 나 울고 불고
Na hôn cha nô re ha cô I roh kê na un cô bun cô
넌 떠나고 없어 후회해도 소용없어
Non to na cô op so hu huê he tô sô dông op so
오늘도 나 혼자
Ô nưn tô na hôn cha

Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo
나 혼자 길을 걷고 나 혼자 TV를 보고
Na hôn cha ki rưn kot cô na hôn cha TV rưn bô cô
나 혼자 취해 보고 이렇게 매일 울고 불고
Na hôn cha chuy he bô cô I roh kê me I run cô bun cô
사랑 참 달콤했어 이별이란 그림자 안에서
Sa rang cham tan khôm hes so I byo ri ran cư rim cha a nê so
오늘도 잠 못자
Ô nưn tô cham môs cha
Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo
Don’t tell me it’s over
날 안아줘 도대체 내게 넌 왜 이러는데
Na ra na chuơ tô te chê ne kê no nuê i ro nưn tê
Oh Ma boy (Whoo Whoo Whoo)
오늘도 나 눈물로 지새워
Ô nưn tô na nun mun lô chi se quơ

너무도 달콤한 니 말에 속아
no mu tô tan khôm han ni ma rê sô ka
이제와 혼자
I chê woa hôn cha
I’m falling down I’m falling down
차라리 만나지 말걸 그랬어
차라리 만나지 말걸 그랬어
Cha ra ri man na chi man kon cư res so
이렇게 될 줄 몰랐어
I roh kê tuên chun mô las so
이토록 쉽게 우린 끝인가요
I thô rôk suyp kê u rin cư thin ka dô
왜 또 나 혼자 밥을 먹고
Quê tô na hôn cha ba bưn mok cô
나 혼자 영화를 보고
Na hôn cha yong hoa rưn bô cô
나 혼자 노래하고 이렇게 나 울고 불고
Na hôn cha nô re ha cô I roh kê na un cô bun cô
넌 떠나고 없어 후회해도 소용없어
Non to na cô op so hu huê he tô sô dông op so
오늘도 나 혼자
Ô nưn tô na hôn cha
Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo
나 혼자 길을 걷고 나 혼자 TV를 보고
Na hôn cha ki rưn kot cô na hôn cha TV rưn bô cô
나 혼자 취해 보고 이렇게 매일 울고 불고
Na hôn cha chuy he bô cô I roh kê me I run cô bun cô
사랑 참 달콤했어 이별이란 그림자 안에서
Sa rang cham tan khôm hes so I byo ri ran cư rim cha a nê so
오늘도 잠 못자
Ô nưn tô cham môs cha
Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo
참 뻔하디 뻔한 너의 그런 빈번한 거짓말에 또 속았어
Cham bon ha ti bon han no ê cư ron bin bon han ko chis ma rê tô sô kas so
아주 값싼 니 미소에 홀린 날 갖고 너 재미있게 놀았어
A chu kap san ni mi sô ê hun lin nan kack cô no che mi is kê nô ras so
이제와서 뭘 어쩌겠어 그리움에 갇혀 나 혼자서
I chê woa so mươ roc ho kês so cư ri u mê kat hyo na hôn cha so
니가 버린 내 맘 공허해 꼭 버려져 텅빈 거리 같아
Ni ka bo rin ne mam công ho he côk bo ryo chyo thong bin ko ri ka tha

Whoo Whoo Whoo Whoo (I don’t wanna cry)
Whoo Whoo Whoo Whoo (Please dry my eyes)
Whoo Whoo Whoo Whoo (I’m fallin’ down)
Whoo Whoo Whoo Whoo (Without you I’m fallin’ down)

 

 

[lyrics hangul] Stand By Me – SHINee

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

 ***

Stand By Me – SHINee

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

 

Stand by me
날 바라봐줘 아직 사랑을 모르지만
Nan ba ra boa chươ a chik sa rang ưn mô rư chi man
Stand by me
날 지켜봐줘 아직 사랑에 서툴지만
nan chi khyo boa chươ a chik sa rang ê so thun chi man

너를 볼수록 기분이 좋아져
No rưn bôn su rôk ki bu ni chô ha chyo
나도 몰래 노래를 불러
Na tô mô le nô re rưn bun lo
한송이 장미를 사고 싶어진
Han sông I chang mi rưn sa cô si pho chin
이런 내 모습 신기한데
I ron ne mô sưp sin ki han tê
내 마음이 너에게 닿는 듯해
Ne ma ư mi no ê kê tah nưn tưs he
이 세상이 아름다워
I sê sang I a rưm ta quơ
이런 설레임을 너도 느낀다면
I ron son lê I mưn no tô nư kin ta myon
부디 조금만 기다려줘
Bu ti chô cưm man ki ta ryo chươ

Together make it love
Forever make it your smile
너의 환한 미소 가득히
No ê hoan han mi sô ka tưk hi
Together make it love
Forever make it your smile
이제 내손을 내손을 잡아
I chê ne sô nưn ne sô nưn cha pa
Stand by me
나를 바라봐줘 아직 사랑을 모르지만
Na rưn ba ra boa chươ a chik sa rang ưn mô rư chi man
Stand by me
나를 지켜봐줘 아직 사랑에 서툰 것 같아
na rưn chi khyo boa chươ a chik sa rang ê so thun kos ka tha

너를 알수록 가슴이 떨려와
No rư ran su rôk ka sư mi ton lyo woa
나는 그저 웃고만 있어
Na nưn cư cho us cô ma nis so
너에게 살며시 키스 해볼까
No ê kê san myo si khi sư he bôn ka
조금 니 맘에 다가설까
Chô cưm ni ma mê ta ka son ka

내 마음이 어쩌면 사랑일까
Ne ma ư mi o cho myon sa rang in ka
난 아직은 수줍은데
Na na chi cưn su chu pưn tê
아직 한걸음도 다가 서지못한
A chi khan ko rưm tô ta ka so chi môs han
나의 사랑을 기다려줘
Na ê sa rang ưn ki ta ryo chươ

Together make it love
Forever make it your smile
너의 환한 미소 가득히
No ê hoan han mi sô ka tưk hi
Together make it love
Forever make it your smile
이제 조금씩 조금씩 갈게
I chê chô cưm sik chô cưm sik kan kê

Stand by me
나를바라봐줘
Na rưn ba ra boa chươ
좀 더 가까워 지고싶어
Chôm to ka ka quơ chi cô si pho
Stand by me
나를 지켜봐줘
Na rưn chi khyo boa chươ

좀 더 멋지게 보이고 싶어
Chôm to mos chi kê bô I cô si pho

난 처음엔 몰랐어
nan cho ư mên môn las so
누군갈 바라보는게
Nu kun kan ba ra bô nưn kê
아직도 내 맘 몰라 그대는 그대를 사랑해
a chik tô ne mam mô la cư te nưn cư te rưn sa rang he

Together make it love
Forever make it your smile
너의 환한 미소 가득히
No ê hoan han mi sô ka tưk hi
Together make it love
Forever make it your smile
이제 내손을 내손을 잡아
I chê ne sô nưn ne sô nưn cha pa

Stand by me
나를 바라봐줘
Na rưn ba ra boa chươ
사랑을 모르지만
Sa rang ưn mô rư chi man
Stand by me
나를 지켜봐줘
Na rưn chi khyo boa chươ
아직 사랑에 서툰 것 같아
A chik sa rang ê so thun kos ka tha

 

[lyrics hangul] BEAST / B2ST – Take Care of My Girlfriend (Say No)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

 ***

 BEAST / B2ST – Take Care of My Girlfriend (Say No)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

오늘 내 친구가 물었어
Ô nưn ne chin ku ka mu ros so
너와 사귀면 안 되겠냐고
No woa sa kuy myo nan tuê kês nya cô
어차피 이젠 너와 헤어진 내
O cha phi I chên no woa hê o chin ne
대신 너를 아껴 주겠다고
Te sin no rư ra kyo chu kês ta cô

That that that that that’s ok
Get get get get away
괜찮아 뭐 우리 관계 남은 정도 없는데
Kuen chan ha mươ u ri khoan kyê na mưn chong tô op nưn tê
미안하단 말은 그만둬 어차피 가슴 안 아퍼
Mi an ha tan ma rưn cư man tươ o cha phi ka sư ma na pho
내 대신 좋은 남자친구가 돼줘
Ne te sin chô hưn nam cha chin ku ka tuê chươ

아직 너 때문에 잠 못 이루는데 그렇게 말하지를 못해
A chik no te mu nê cham mô si ru nưn tê cư roh kê man ha chi rưn môs he
억지 웃음에 격려까지 더해 친구를 보내줬지만
Ot chi u sư mê kyok ryo ka chi to he chin ku rưn bô ne chươs chi man
oh girl

Oh can’t u see I’m still lovin’ you
아직 내 맘이 널 보낼 수가 없어
A chik ne na mi non bô nen su ka op so

Say no! no! no! no! no! Say no! no! no! no! no!
안 된다고 말해 아직 니 맘 속에 날 기다리고 있다고
An tuên ta cô man he a chik n imam sô kê nan kit a ri cô is ta cô
say no!
술은 많이 못해 담배 연기는 싫어해
Su rưn man hi môs he tam be yon ki nưn sin ho he
혼자 있는 거 싫어하니까 언제나 함께
Hôn cha is nưn ko sin ho ha ni ka on chê na ham kê

있어줘 생일 기념일은 꼭꼭 챙겨줘
Is so chươ seng in ki nyo mi rưn côk côk cheng kyo chươ
난 왜 이 짓을 하고 있나 도대체 왜
Na nuê I chi sưn ha cô is na tô te chê quê

돌아서면서 후회할 거면서 억지로 멋있는 척 했어
Tô ra so myon so hu hê hank o myon so ot chi rô mo sis nưn chok hes so
친구 뒤에서 화를 낼 거면서 안 되라고 빌 거면서
Chin ku tuy ê so hoa rưn nen ko myon so an tuê ra cô bin ko myon so

Oh can’t u see I’m still lovin’ you
아직 내 맘이 널 보낼 수가 없어
A chik ne ma mi non bô nen su ka op so
Say no! no! no! no! no! Say no! no! no! no! no!
안 된다고 말해 아직 니 맘 속에 날 기다리고 있다고
An tuên ta cô man he a chik n imam sô kê nan kit a ri cô is ta cô
say no!

(say) no no no (say)
안 된다고
An tuên ta cô
(say)
그 사람 기다릴 거라 아아아 고
Cư sa ram ki ta rin ko ra a a a cô
(say) no no no (say)
안 된다고
An tuên ta cô
(say)
그 사람 기다릴 거라 아아아 고
Cư sa ram ki ta rin ko ra a a a cô
아직 너 때문에 잠 못 이루는데 그렇게 말하지를 못해
A chik no te mu nê cham mô si ru nưn tê cư roh kê man ha chi rưn môs he
억지 웃음에 격려까지 더해 친구를 보내줬지만
Ot chi u sư mê kyok ryo ka chi to he chin ku rưn bô ne chươs chi man
oh girl

Oh can’t u see I’m still lovin’ you
아직 내 맘이 널 보낼 수가 없어
A chik ne ma mi non bô nen su ka op so
Say no! no! no! no! no! Say no! no! no! no! no!
안 된다고 말해 아직 니 맘 속에 날 기다리고 있다고
An tuên ta cô man he a chik n imam sô kê nan kit a ri cô is ta cô
say no!

 

[lyrics hangul] My Everything – Lee Minho

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

 ***

My Everything – Lee Minho

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

이 세상 말로는 표현할 수가 없어
I sê sang man lô nưn phyô hyon han su ka op so
갈 수록 벅차오르는 너를 향한 내 마음
kan su rôk bok cha ô rư nưn no rưn hyang han ne ma ưm
이 세상 셈으론 헤아릴 수가 없어
I sê sang sê mư rôn hê a rin su ka op so

더해도 더해만 가는 끝없는 내 사랑
To he tô to he man ka nưn cư thop nưn ne sa rang
그 누구도 너만큼 날 웃게
Cư nu ku tô no man khưm na rus kê
나를 울게 한 사람 없었어
Na rư run kê han sa ra mop sos so
나 답진 않지만
Na tap chi nan chi man

오직 너 하나만 보고 듣고 싶은 걸
Ô chik no ha na man bô cô tưt cô si phưn kon
내 안의 너를 살게 하고 싶은 걸
Ne a nê no rưn san kê ha cô si phưn kon
날 바라 봐 나의 품으로 와
Nan bar a boa na ưi phư mư rô woa
You’re my every, my everything
You’re my everything, love for you

언제나 너에게 이겨본 적이 없어
On chê na no ê kê I kyo bôn cho ki op so
사랑이 지면 질 수록 내 가슴은 행복해
Sa rang I chi myon chin su rôk ne ka sư mưn heng bôk he
널 향한 사랑에 유효기간이 없어
Non hyang han sa rang ê yu hyô ki ka ni op so
만약에 있다고 해도 만년일테니까
Ma nya kê is ta cô he tô man nyo nin thê ni ka

힘겨워도 내 곁에 있어 줘
Him kyo quơ tô ne kyo thê is so chươ
나의 전불 다 잃는다 해도 널 지켜줄거야
Na ê chon bun ta in nưn ta he tô non chi khyo chun ko ya

오직 너 하나만 보고 듣고 싶은 걸
Ô chik no ha na man bô cô tưt cô si phưn kon
내 안의 너를 살게 하고 싶은 걸
Ne a nê no rưn san kê ha cô si phưn kon
날 바라 봐 나의 품으로 와
Nan bar a boa na ưi phư mư rô woa
You’re my every, my everything
You’re my everything, love for you
I wanna be everything

오직 내 가슴 속 주인은 너 뿐인 걸
Ô chik ne ka sưm sôk chu I nưn no bu nin kon
나에겐 처음이자 마지막인 걸
Na ê kên cho ư mi cha ma chi ma kin kon
널 불러 봐 숨쉴 때마다 널
Non bun lo boa sum suyn te ma ta non
You’re my every, my everything
You’re my everything, love for you
I Love You, You’re my everything

 

[lyrics hangul] After School – First Love

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

 ***

 After School – First Love

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

na na na na na na na
na na na na na na na
na na na na na na na na

na na na na na na na
na na na na na na na
na na na na na na na na

그때 참 어렸죠 나는 너만 보였죠
Cư te cha mo ryos chyô na nưn no man bô yos chyô
아무것도 필요 없어 함께 할 수 있다면
A mu kos tô phi rô op so ham kê han si is ta myon
참 많이도 싸웠죠 별거 아닌 것들로
Cham man hi tô sa quơs chyô byon ko a nin kos tưn lô
돌이켜 생각해보면 난 웃음만 나와요
Tô ri khyo seng kak he bô myon na nu sưm man na woa dô

가끔 니 소식이 궁금해 죽을 것 같지만
Ka cưm ni sô si ki kung cưm he chu cưn kos kat chi man
이제와 어쩔 수 없는 그런 사이잖아요
I chê qoa o chon su op nưn cư ron si I chan ha dô
가끔 니 생각이 떠올라 너무 보고 싶지만
Ka cưm ni seng ka ki to ôn la no mu bô cô sip chi man
그냥 묻어둘래요 아름다운 기억으로
Cư nyang mu to tun le dô a rưm ta un ki o cư rô

첫사랑 잊을 수 없는 내사랑
Chos sa rang I chưn su op nưn ne sa rang
왜이리 아픈건가요 너만 기억하면요
Quê I ri a phưn kon ka dô no man ki ot ha myon dô oh
첫사랑 소리쳐 불러 애절한 이 목소리가
Chos sa rang sô ri chyo bun lo ye chon han i môk sô ri ka
너에게 닿을 수 있을 때까지 언제나
No ê kê ta hưn su is sưn te ka chi on chê na

na na na na na na na
na na na na na na na
na na na na na na na na

na na na na na na na
na na na na na na na
na na na na na na na na

여보세요 이 한마디가 어려워 전화조차 걸지 못해
Yo bô sê dô I han ma ti ka o ryo quơ chon hoa chô cha kon chi môs he
미안해요 더 잘해주지 못해 그대가 너무 안타까워
Mi an he dô to chan he chu chi môs he cư te ka no mu an tha ka quơ
더는 안길 수 없겠죠 꿈속에서조차
To nư nan kin su op kês chyô kum sô kê so chô cha
다신 아프지 말고 행복해 그댈 위해 나 기도할게
Ta si a phư chi man cô heng bôk he cư te ruy he na ki tô han kê

지나간 추억이 아른거려 아무것도 할 수 없잖아
Chi na kan chu o ki a rưn ko ryo a mu kos tô han su op chan ha
왜이리 바보 같은지 내 모습이
Quê I ri ba bô ka thưn chi ne mô sư pi

첫사랑 잊을 수 없는 내사랑
Chos sa rang I chưn su op nưn ne sa rang
왜이리 아픈건가요 너만 기억하면요
Quê I ri a phưn kon ka dô no man ki ot ha myon dô oh
첫사랑 소리쳐 불러 애절한 이 목소리가
Chos sa rang sô ri chyo bun lo ye chon han i môk sô ri ka
너에게 닿을 수 있을 때까지 언제나
No ê kê ta hưn su is sưn te ka chi on chê na

눈 감아봐 지금 이 순간 눈물이 흘러 이 순간
Nun ka ma boa chi cư mi sun kan nun mu ri hưn lo i sun kan
왜 이렇게 한심하게 아직 너를 잊지 못하고
Quê I roh kê han sim ha kê a chik no rư rick chi môs ha cô
어쩔 수 없이 행복하길 빌게요
O chon su op si heng bô ha kin bin kê dô

na na na na na na na
na na na na na na na
na na na na na na na na

na na na na na na na
na na na na na na na
na na na na na na na na

 

 

Next Newer Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Bảy 2013
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031