Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] GG Be – Seungri ft. Jennie Kim

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

GG Be – Seungri ft. Jennie Kim
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

너 어디니란 문자에 너는 집 앞에 있는

No o ti ni ran mun cha ê no nưn chi pa phê is nưn
카페에 커피 한잔 한다 했지

Kha phê ê kho phi han chan han ta hes chi
흠… 요새 커피shop에서는 다들 춤추나보지
hum…dô se kho phi SHOP ê so nưn ta tưn chum chu na bu chi
얘기 좀 해 란 내 말에 너는 혀가 꼬인 말투로

Ye ki chôm he ran ne ma rê no nưn hyo ka cô in ban thu rô
날 쳐다보며 둘러댔지

Nan chyo ta bô myo tun lo tes chi
흠… 붉게 달아오른 네 얼굴이 불을 지르지

Hưm… bun kê ta ra ô rưn nê on ku ri bu rưn chi rư chi

(솔직히 말해)

(sôn chik hi man he)
왜 내가 널 좋아한지 나도 잘 모르겠지만

Quê ne ka non chô ha han chi na tô chan mô rư kês chi man

그래도 이건 아니지 내 여자가

Cư re tô I ko na ni chi ne yo cha ka
왜 날 두고 다른 사람 찾아 왜 그럼 난 뭐니

Quê nan tu cô ta rưn sa ram cha cha quê cư rom nan mươ ni

나를 가지고 논거지 이 나쁜

Na rưn ka chi cô nôn ko chi i na bưn

GG BEBE GG BEI GG BEBE GG BEI
GG BEBE GG BEI Eh Eh Eh
GG BEBE GG BEI GG BEBE GG BEI
GG BEBE GG BEI Eh Eh Eh

네 생일이 되던 그때 네가 좋아하던 모카 케익
nê seng I ri tuê ton cư te nê ka chô ha ha ton mô kha khê ik

사 들고서 기다렸지

Sa tưn cô so ki ta ryos chi
흠… 왜 넌 기분 나쁜 검은 차에서 내리는지

Hưm….quê non ki bun na bưn ko mưn cha ê so ne ri nưn chi
누구였니란 내 말에 너는 아버지가 일 끝나고

Nu ku yos ni ran ne ma rê no nư na bo chi ka in kưt na cô
데려다 준거라 했지

Tê ryo ta chun ko ra hes chi
넌 아빠에게 오빠라고도 부르나보지
no nab a ê kê ô ba ra cô tô bu rư na bô chi
(솔직히 말해)

(sôn chik hi man he)
왜 내가 널 좋아 한지 나도 잘 모르겠지만

Quê ne ka non chô ha han chi na tô chan mô rư kês chi man
그래도 이건 아니지 내 여자가

Cư re tô I ko na ni chi ne yo cha ka
왜 날 두고 다른 사람 찾아 왜 그럼 난 뭐니

Quê nan tu cô ta rưn sa ram cha cha quê cư rom nan mươ ni
나를 가지고 논거지 이 나쁜

Na rưn ka chi cô nôn ko chi i na bưn

GG BEBE GG BEI GG BEBE GG BEI
GG BEBE GG BEI Eh Eh Eh
GG BEBE GG BEI GG BEBE GG BEI
GG BEBE GG BEI Eh Eh Eh
(Hey girl Talk to Huh)

(jenny)
sweet ma baby

나는 그게 아냐

Na nưn cư kê a nya
그저 우리 사이 식어 가던 건

Cư cho u ri sa I si ko ka ton kon
너도 알고 있잖아 그게 사실이잖아 넌

No tô an cô is chan ha cư kê sa si ri chan ha non

(솔직히 말해)

(sôn chik hi man he)
이제 더 이상은 나도 이젠 참지 않아

I chê to I sang ưn na tô i chên cham chi an ha
(누가 할 소리를 나도 지쳐 모두 관둬)

(nu ka han sô ri rưn na tô chi chyo mô tu koan tươ)
오늘부턴 너와 난 서로 갈 길 가는거야 잘살아 이 나쁜

Ô nưn bu thon no woa nan so rô kan kin ka nưn ko ya chan sa ra i na bưn

GG BEBE GG BEI GG BEBE GG BEI
GG BEBE GG BEI Eh Eh Eh
GG BEBE GG BEI GG BEBE GG BEI
GG BEBE GG BEI Eh Eh Eh
GG BEBE GG BEI GG BEBE GG BEI
GG BEBE GG BEI Eh Eh Eh
GG BEBE GG BEI GG BEBE GG BEI
GG BEBE GG BEI Eh Eh Eh

 

 

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Saturday Night – Son Dam Bi

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Saturday Night – Son Dam Bi
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

널 잃은 아픔에 찢어진 가슴에 텅 빈 내 마음에

No rin hư na phư mê chi cho chin ka sư mê thong bin ne ma ư mê

난 이제 어떻게 살아

Na ni chê o toh kê sa ra

널 잃은 아픔에 찢어진 가슴에 텅 빈 내 마음에

No rin hư na phư mê chi cho chin ka sư mê thong bin ne ma ư mê

한없이 슬퍼지는 오늘

Ha nop si sưn pho chi nư nô nưn

 

토요일 밤에 / 바로 그 날에

Thô dô in ba mê / ba rô cư na rê

토요일 밤에 / 떠나간 그대

Thô dô in ba mê / to na kan cư te

 

이 슬픈 노래가 날 울려 (울려) 널 생각하면서 난 불러 (불러)

I sưn phưn nô re ka na run lyo (un lyo) non seng kak ha myon so nan bun lo (bun lo)

웃다가 울다가 또 지쳐 술에 취해 비틀거리는 이 밤

Us ta ka un ta ka tô chi chyo su rê chuy he bi thưn ko ri nư ni bam

떠나가는 그대를 기억해 난 이 무너지는

To na ka nưn cư te rưn ki ot he na ni mu no chi nưn

내 맘을 너는 혹시 알까

Ne ma mưn no nưn hôk si an ka

 

멀어지는 그대를 지우고파

Mo ro chi nưn cư te rưn chi u cô pha

난 애를 쓰고 애를 써도

Na nye rưn sư cô ye rưn so tô

그게 잘 안돼

Cư kê cha ran tuê

널 잃은 아픔에 찢어진 가슴에

No rin hư na phư mê chi cho chin ka sư

텅 빈 내 마음에 난 이제 어떻게 살아

thong bin ne ma ư mê na ni chê o toh kê sa ra

널 잃은 아픔에 찢어진 가슴에

No rin hư na phư mê chi cho chin ka sư mê

텅 빈 내 마음에 한없이 슬퍼지는 오늘

thong bin ne ma ư mê ha nop si sưn pho chi nư nô nưn

 

토요일 밤에 (토요일 밤에) 바로 그 날에

Thô dô in ba mê (Thô dô in ba mê)  ba rô cư na rê

토요일 밤에 (토요일 밤에) 떠나간 그대

Thô dô in ba mê (Thô dô in ba mê) to na kan cư te

 

사랑한단말은 필요없잖아

Sa rang han tan ma rưn phin dô op chan ha

너에 곁에 내가 살아숨쉬는데

No ê kyo thê ne ka sa ra sum suy nưn tê

매정하게 나를 떠나간

Me chong ha kê na rưn to na kan

너를 그리움에 지쳐

No rưn cư ri u mê chi chyo

다시 목이 메어와

Ta si mô ki mê o woa

 

떠나가는 그대를 기억해 난 이

To na ka nưn cư te rưn ki ot he na ni

무너지는 내 맘을 너는 혹시 알까

Mu no chi nưn ne ma mưn no nưn hôk si an ka

멀어지는 그대를 지우고파

Mo ro chi nưn cư te rưn chi u cô pha

난 애를 쓰고 애를 써도 그게 잘 안돼

Na ne rưn sư cô ye rưn so tô cư kê cha ran tuê

 

널 잃은 아픔에 찢어진 가슴에

No rin hư na phư mê chi cho chin ka sư

텅 빈 내 마음에 난 이제 어떻게 살아

thong bin ne ma ư mê na ni chê o toh kê sa ra

널 잃은 아픔에 찢어진 가슴에

No rin hư na phư mê chi cho chin ka sư mê

텅 빈 내 마음에 한없이 슬퍼지는 오늘

thong bin ne ma ư mê ha nop si sưn pho chi nư nô nưn

토요일 밤에 (토요일 밤에) 바로 그 날에

Thô dô in ba mê (Thô dô in ba mê)  ba rô cư na rê

토요일 밤에 (토요일 밤에) 떠나간 그대

Thô dô in ba mê (Thô dô in ba mê) to na kan cư te

 

널 잃은 아픔에 찢어진 가슴에

No rin hư na phư mê chi cho chin ka sư

텅 빈 내 마음에 난 이제 어떻게 살아

thong bin ne ma ư mê na ni chê o toh kê sa ra

널 잃은 아픔에 찢어진 가슴에

No rin hư na phư mê chi cho chin ka sư mê

텅 빈 내 마음에 한없이 슬퍼지는 오늘

thong bin ne ma ư mê ha nop si sưn pho chi nư nô nưn

 

토요일 밤에 (토요일 밤에) 바로 그 날에 (흘러가는눈물)

Thô dô in ba mê (Thô dô in ba mê) ba rô cư na rê (hưn lo ka nưn nun mun)

토요일 밤에 (토요일 밤에) 떠나간 그대

Thô dô in ba mê (Thô dô in ba mê) to na kan cư te

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Do You Love Me – 2NE1

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Do You Love Me – 2NE1
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.
DO YOU?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like the way I love you babe?
X2

예감이 딱 맞아들었어
Yê ka mi tak ma cha tư ros so
널 만났던 첫날부터
Non man nas ton chos nan bu tho
아무도 가질 수 없었던
A mu tô ka chin su op sos ton
내 맘을 사로잡았어
Ne ma mưn sa rô cha pas so

난 월 화 수 목 금 토 일 그대만 생각해
Na nươn hoa su môk cưm thô in cư te man seng kak he
아침 점심 저녁 새벽 온종일 애타게
A chim chom sim cho nyok se byo côn chông I re tha kê
결론은 결국
Kyon lô nưn kyon kuk
L O V E is What I say
난 너란 바다에 푹 빠진 것 같애
Nan no ran ba ta ê phuk ba chin kos ka the

나 혼자만의 착각일까
Na hôn cha ma nê chak ka kin ka
넌 나와 같다 믿고 싶어
Non na woa kat ta mit cô si pho

누구도 헤아릴 순 없지만
Nu ku tô hê a rin su mop chi man
너에게 묻고 싶어
No ê kê mut cô si pho

D.O.Y.O.U.L.O.V.E.
DO YOU?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like the way I love you babe?
X2

기막힌 우리의 만남이
Ki mak hi mu ri ê man na mi
뻔한 착각은 아니겠죠
Bon han chak ka cư na ni kês chyô
꽉 막힌 답답한 내 맘을
Koak mak him tap tap han ne ma mưn
흔들어줘요
Hưn tư ro chươ dô
ROCK N ROLL

널 첨 본 순간부터 이미 내 심장은
Non chom bôn sun kan bu tho I mi ne sim chang ưn
K.O
아무리 멋진 누가 날 원한대도
A mu ri mos chin nu ka na rươn han te tô
I SAY NO
넌 나의 맘의 열쇠
Non na ê ma mê yon suê
너에게만 날 열게
No ê kê man na ryon kê
이번이 마지막 사랑이야
I bo ni ma chi mak sa rang I ya
날 떠나가지마
Nan to na ka chi ma

나 혼자만의 착각일까
Na hôn cha ma nê chak ka kin ka
넌 나와 같다 믿고 싶어
Non na woa kat ta mit cô si pho

누구도 헤아릴 순 없지만
Nu ku tô hê a rin su nop chi man
너에게 묻고 싶어
No ê kê mut cô si pho

D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U

Do you love me?

삶의 끝까지 같이 할 수 있을 것 같아
San mê kưt ka chi ka thi han su is sưn kos ka tha
우주 끝까지 함께 해 손을 놓지마
U chu kưt ka chi ham kê he sô nưn nôh chi ma
삶의 끝까지 같이 할 수 있을 것 같아
San mê kưt chi ka thi han su is sưn kos ka tha
우주 끝까지 함께 해 손을 놓지마
U chu kưt ka chi ham kê he sô nưn nôh chi ma

Do you love me?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like the way I love you babe?
X2

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] MBLAQ – No Love

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

MBLAQ – No Love
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

오늘도 난 웃고 있는 가면을 쓰고
Ô nưn tô n anus cô is nưn ka myo nưn sư cô
거리로 나가 아무렇지 않은 척해요
Ko ri rô na ka a mu roh chi an hưn chok he dô
But I wanna run to you
느린 발걸음을 돌려 걸어가
Nư rin ban ki rư mưn tôn lyo ko ro ka

심장은 멍이 들고 온몸이
Sim chang ưn mong I tưn cô ôn mô mi
부서져도 난 니가 있는
Bu so chyo tô nan ni ka is nưn
곳으로 끝없이 사랑을 찾아가
Cô sư rô cư thop si sa rang ưn cha cha ka

We can’t see the love
사랑을 잃게 만든 독한
Sa rang ư rin kê man tưn tôk han
Virus
내 눈이 멀어도
Ne nu ni mo ro tô
I can’t never (ever) never(ever)
흩어진 기억을 따라
Hư tho chin ki o cưn ta ra
I can’t feel the love
어둠이 내린 내 마음은
O tu mi ne rin ne ma ư mưn
silent
내 끝을 잃어도
Ne cư thư rin ho tô
Waiting for my love I can find love
내 맘을 찾아
Ne ma mưn cha cha
my love

No Love No Money
빌딩 사이로 비치는 거리
Bin ting sa I rô bi chi nưn ko ri
서로 먹고 살기가 힘드니 뺏고 훔치는 싸움의 거리
So rô mok cô san ki ka him tư ni bes cô hum chi nưn sa u mê ko ri
왜 이렇게 못되져가 넌 그렇게 못되서가
Quê I roh kê môs tuê chyo ka non cư roh kê môs tuê so ka
아님에도 불구하고 왜 이렇게 모두다가 못되져가
A ni mê tô bun ku ha cô quê I roh kê mô tut a ka môs tuê chyo ka

심장은 멍이 들고 온몸이
Sim chang ưn mong I tưn cô ôn mô mi
부서져도 난 니가있는
Bu so chyo tô nan ni ka is nưn
곳으로 끝없이 사랑을 찾아가
Cô sư rô cư thop si sa rang ưn cha cha ka

We can’t see the love
사랑을 잃게 만든 독한
Sa rang ư rin kê man tưn tôk han
Virus
내 눈이 멀어도
Ne nu ni mo ro tô
I can’t never(ever) never(ever)
흩어진 기억을 따라
Hư tho chin ki o cưn ta ra
I can’t feel the love
어둠이 내린 내 마음은
O tu mi ne rin ne ma ư mưn
silent
내 끝을 잃어도
Ne cư thư rin ho tô
Waiting for my love I can find love
내 맘을 찾아
Ne ma mưn cha cha
my love
I got a find you my love Where you at Where you at Where you at
눈물이 멈춘 곳으로 혼자인 널 다시 찾아 떠나가
Nun mu ri mom chun cô sư rô hôn cha in non ta si cha cha to na ka
We can’t see the love
사랑을 잃게 만든 독한
Sa rang ư rin kê man tưn tôk han
virus
내 눈이 멀어도
Ne nu ni mo ro tô
I can’t never(ever) never(ever)
흩어진 기억을 따라
Hư tho chin ki o cưn ta ra
I can’t feel the love
어둠이 내린 내 마음은
O tu mi ne rin ne ma ư mưn
silent
내 끝을 잃어도
Ne cư thư rin ho tô
Waiting for my love I can find love
내 맘을 찾아
Ne ma mưn cha cha
my love