Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Do You Love Me – 2NE1

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Do You Love Me – 2NE1
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.
DO YOU?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like the way I love you babe?
X2

예감이 딱 맞아들었어
Yê ka mi tak ma cha tư ros so
널 만났던 첫날부터
Non man nas ton chos nan bu tho
아무도 가질 수 없었던
A mu tô ka chin su op sos ton
내 맘을 사로잡았어
Ne ma mưn sa rô cha pas so

난 월 화 수 목 금 토 일 그대만 생각해
Na nươn hoa su môk cưm thô in cư te man seng kak he
아침 점심 저녁 새벽 온종일 애타게
A chim chom sim cho nyok se byo côn chông I re tha kê
결론은 결국
Kyon lô nưn kyon kuk
L O V E is What I say
난 너란 바다에 푹 빠진 것 같애
Nan no ran ba ta ê phuk ba chin kos ka the

나 혼자만의 착각일까
Na hôn cha ma nê chak ka kin ka
넌 나와 같다 믿고 싶어
Non na woa kat ta mit cô si pho

누구도 헤아릴 순 없지만
Nu ku tô hê a rin su mop chi man
너에게 묻고 싶어
No ê kê mut cô si pho

D.O.Y.O.U.L.O.V.E.
DO YOU?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like the way I love you babe?
X2

기막힌 우리의 만남이
Ki mak hi mu ri ê man na mi
뻔한 착각은 아니겠죠
Bon han chak ka cư na ni kês chyô
꽉 막힌 답답한 내 맘을
Koak mak him tap tap han ne ma mưn
흔들어줘요
Hưn tư ro chươ dô
ROCK N ROLL

널 첨 본 순간부터 이미 내 심장은
Non chom bôn sun kan bu tho I mi ne sim chang ưn
K.O
아무리 멋진 누가 날 원한대도
A mu ri mos chin nu ka na rươn han te tô
I SAY NO
넌 나의 맘의 열쇠
Non na ê ma mê yon suê
너에게만 날 열게
No ê kê man na ryon kê
이번이 마지막 사랑이야
I bo ni ma chi mak sa rang I ya
날 떠나가지마
Nan to na ka chi ma

나 혼자만의 착각일까
Na hôn cha ma nê chak ka kin ka
넌 나와 같다 믿고 싶어
Non na woa kat ta mit cô si pho

누구도 헤아릴 순 없지만
Nu ku tô hê a rin su nop chi man
너에게 묻고 싶어
No ê kê mut cô si pho

D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U

Do you love me?

삶의 끝까지 같이 할 수 있을 것 같아
San mê kưt ka chi ka thi han su is sưn kos ka tha
우주 끝까지 함께 해 손을 놓지마
U chu kưt ka chi ham kê he sô nưn nôh chi ma
삶의 끝까지 같이 할 수 있을 것 같아
San mê kưt chi ka thi han su is sưn kos ka tha
우주 끝까지 함께 해 손을 놓지마
U chu kưt ka chi ham kê he sô nưn nôh chi ma

Do you love me?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like the way I love you babe?
X2

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] MBLAQ – No Love

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

MBLAQ – No Love
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

오늘도 난 웃고 있는 가면을 쓰고
Ô nưn tô n anus cô is nưn ka myo nưn sư cô
거리로 나가 아무렇지 않은 척해요
Ko ri rô na ka a mu roh chi an hưn chok he dô
But I wanna run to you
느린 발걸음을 돌려 걸어가
Nư rin ban ki rư mưn tôn lyo ko ro ka

심장은 멍이 들고 온몸이
Sim chang ưn mong I tưn cô ôn mô mi
부서져도 난 니가 있는
Bu so chyo tô nan ni ka is nưn
곳으로 끝없이 사랑을 찾아가
Cô sư rô cư thop si sa rang ưn cha cha ka

We can’t see the love
사랑을 잃게 만든 독한
Sa rang ư rin kê man tưn tôk han
Virus
내 눈이 멀어도
Ne nu ni mo ro tô
I can’t never (ever) never(ever)
흩어진 기억을 따라
Hư tho chin ki o cưn ta ra
I can’t feel the love
어둠이 내린 내 마음은
O tu mi ne rin ne ma ư mưn
silent
내 끝을 잃어도
Ne cư thư rin ho tô
Waiting for my love I can find love
내 맘을 찾아
Ne ma mưn cha cha
my love

No Love No Money
빌딩 사이로 비치는 거리
Bin ting sa I rô bi chi nưn ko ri
서로 먹고 살기가 힘드니 뺏고 훔치는 싸움의 거리
So rô mok cô san ki ka him tư ni bes cô hum chi nưn sa u mê ko ri
왜 이렇게 못되져가 넌 그렇게 못되서가
Quê I roh kê môs tuê chyo ka non cư roh kê môs tuê so ka
아님에도 불구하고 왜 이렇게 모두다가 못되져가
A ni mê tô bun ku ha cô quê I roh kê mô tut a ka môs tuê chyo ka

심장은 멍이 들고 온몸이
Sim chang ưn mong I tưn cô ôn mô mi
부서져도 난 니가있는
Bu so chyo tô nan ni ka is nưn
곳으로 끝없이 사랑을 찾아가
Cô sư rô cư thop si sa rang ưn cha cha ka

We can’t see the love
사랑을 잃게 만든 독한
Sa rang ư rin kê man tưn tôk han
Virus
내 눈이 멀어도
Ne nu ni mo ro tô
I can’t never(ever) never(ever)
흩어진 기억을 따라
Hư tho chin ki o cưn ta ra
I can’t feel the love
어둠이 내린 내 마음은
O tu mi ne rin ne ma ư mưn
silent
내 끝을 잃어도
Ne cư thư rin ho tô
Waiting for my love I can find love
내 맘을 찾아
Ne ma mưn cha cha
my love
I got a find you my love Where you at Where you at Where you at
눈물이 멈춘 곳으로 혼자인 널 다시 찾아 떠나가
Nun mu ri mom chun cô sư rô hôn cha in non ta si cha cha to na ka
We can’t see the love
사랑을 잃게 만든 독한
Sa rang ư rin kê man tưn tôk han
virus
내 눈이 멀어도
Ne nu ni mo ro tô
I can’t never(ever) never(ever)
흩어진 기억을 따라
Hư tho chin ki o cưn ta ra
I can’t feel the love
어둠이 내린 내 마음은
O tu mi ne rin ne ma ư mưn
silent
내 끝을 잃어도
Ne cư thư rin ho tô
Waiting for my love I can find love
내 맘을 찾아
Ne ma mưn cha cha
my love

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Runaway – KARA

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Runaway – KARA
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

어디야 언제와 오늘도 기다리는 건 나야
O ti ya on chê woa ô nưn tô kit a ri nưn kon na ya
아니야 괜찮아 눈치 없게 보챈 거 미안해
A ni ya kuên chan ha nun chi op kê bô chen ko mi an he

난 독하지 못해서 널 놓지 못했어 내 미련한 욕심인 걸 알아
Nan tôk ha chi môs he so non nôh chi môs hes so ne mi ryon han dôk si min ko ra ra
눈물자국 지우고 할 말 꾹 삼키는 내가 날 못 보겠어 더는 못 보겠어
Nun mun cha kuk chi u cô han man côk sam khi nưn ne la nan môs bô kês so to nưn môs bô kês so

*You’d better walk away
나 혼자서 어떡해
Na hôn cha so o tok he
죽고 못 사는 게 둘 중에 나뿐인데
Chuk cô môs sa nưn kê tun chung ê nab u nin tê
뭘 더해 이젠 널 보내 세상에 나 같은 여자는 너무 많아
Mươn to he I chên non bô ne sê sang ê na ka thưn yo cha nưn no mu man ha

이 손 놔 그거 봐 니 맘과 내 맘은 너무 달라
I sôn noa cư ko boa ni mam koa ne ma mưn no mu tan la
이제야 깨달았어 너무 늦어버린 거 미안해
I chê ya ke ta is so no mu nư chp bo rin ko mi an he

난 독하지 못해서 널 놓지 못했어 내 미련한 욕심인 걸 알아
Nan tôk ha chi môs he so non nôh chi môs hes so ne mi ryon ha nyôk si min ko ra ra
거짓 사랑인데도 달면 또 삼키는 내가 날 못 참겠어 더는 못 하겠어
ko chis sa rang in tê tô tan myon tô sam khi nưn ne ka nan môs cham kês so to nưn môs ha kês so

*REPEAT

Oh oh oh oh oh~x3
Oh oh oh oh oh~x3
Just go , it’s not too late Love will make you run away
Just go , it’s not too late Love will make you run away

이젠 널 놓지도 붙잡지도 못하게 됐어 입술만 마르고 눈물은 자꾸 흐르고
I chên non nôh chi tô but chap chi tô môs ha kê tuês so ip sun man ma rư cô nun mu rưn cha ku hư rư cô
Just one way but wrong way
이미 망가져 버린
I mi mang ka chyo bo rin
도대체 사랑이 뭔데 나를 옭아매는 거야 너는 왜
Tô te chê sa rang I mươn tê na rư rôn ka me nưn ko ya no nư nuê
그때 나를 보던 그때 단 1분 1초라도
Cư te na rưn bô ton cư te tan 1 bun 1 chô ra tô
you shoulda stop that
너 하나밖에 모르고 시작도 끝도 너무 모르고
No ha na bak kê mô rư cô si chak tô kưt tô no mu mô rư cô
겁 없게 무섭게 빠져들던 내가 너무 한심해
Ko pop kê mu sop kê ba chyo tưn ton ne ka no mu han sim he

Don’t you say my name Please don’t tell me that you loved me
뭐 그리 대단하게 사랑했다고
Mươn cư ri te tan ha kê sa rang hes ta cô
I don’t wanna do it anymore

Baby don’t walk away
나 혼자서 어떡해
Na hôn cha so o tok khe
죽고 못 사는 게 둘 중에 나뿐인데
Chuk cô môs sa nưn kê tun chung ê nab u nin tê
뭘 더해 이젠 널 보내 나 같은 여잔 잊고 잘 살아
Mươn to he I chên non bô ne na ka thưn yo cha nick cô chan sa ra

Oh oh oh oh oh~x3
Oh oh oh oh oh~x3
Just go , it’s not too late Love will make you run away
Just go , it’s not too late Love will make you run away

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Sleep Talking – NU’EST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Sleep Talking – NU’EST
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

지금은 또 몇신지 꿈인지 생신지
Chi cư mưn tô myock sin chi ku min chi seng sin chi
내 머릿속의 스케치 그녀를 밤새 그렸었겠지
Ne mo ris sô kê sư kê chi cư nyo rưn bam se cư ryos sos kês chi

난 자꾸 거꾸로 현실과는 거꾸로
Nan cha ky ko ku rô hyon sin koa nưn ko kyu rô
그녀에게 다가가면 자꾸만 별나라로
Cư nyo ê kê ta ka ka myon cha ku man byon na ra rô

* 궁금해 알쏭달쏭 수수께끼
Kung cưm he an sông tan sông su su kê ki
대체 난 왜 그래요 남자답게 말할래요
Te chê na nuê cư re dô nam cha tap kê man han le dô
혼자만 아는 꿈 속 비밀 얘기
Hôn cha ma na nưn kum sôk bi mi rye ki
그녀를 초대해요 숨겨 온 내 맘을
Cư nyo rưn chô te he dô sum kyo ôn ne ma mưn
say!

** 이건 말도 안돼 바로 내 두 눈 앞에
I kon man tô an tuê ba rô ne tu nu na phê
그녀가 웃고 있잖아
Cư nyo ka us cô is chan ha
자면 나타났다 깨면 사라지는 그녀를
Cha myon na tha nas ta ke myon sa ra chi nưn cư nyo rưn
붙잡고 싶은데
But chap cô si phưn tê
say!
고백 고백 고백 고백 내 잠꼬대
Cô bek cô bek cô bek cô bek ne cham cô te
깨어나도 그 이름 불러요
Ke o na tô cư I rưm bun lo dô
꼬대 꼬대 꼬대 꼬대 잠꼬대
Cô te cô te cô te cô te cham cô te
그녀를 만나러 가 난 또 졸려요
Cư nyo rưn man na ro ka nan tô chon lyo dô

넌 어딘지 내 맘은 아는지
No no tin chi ne ma mư na nưn chi
이렇게 속이 타는 내 심정도 모르지
I roh kê sô kit ha nưn ne sim chong tô mô rư chi
말도 못 거는 마력에 헤어나지도 못해
Man tô môs ko nưn ma ryo kê hê o na
꿈 속이랑은 정반대 여기선 얼음이 돼
Kum sô ki rang ưn chong ban te yo ki so no rư mi tuê

* Repeat

** Repeat

Ay yo! NU’EST is back on a duble-kick track
Ay yo! NU’EST is back on a duble-kick track
Make some noise
Make some noise

** Repeat

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Feel Good – CN BLUE

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Feel Good – CN BLUE
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

오 오 오 오늘밤은 내가
Ô ô ô ô nưn ba mưn ne ka
control
오에오
Ô ê ô
날 보는 여자들은 내가
Nan bô nưn yo cha tư rưn ne ka
control
오에오
Ô ê ô
Deep Deep Deep
깊이 빠져버린 모두 내 눈빛에 취해
Ki phi ba chyo bo rin mô tu ne nun bi chê chuy he
stop
라랄라
Ra ran la

삐 삐 삐 너를 찾는 나는
Bi bi bi no rưn chack nưn na nưn
Patrol
라랄라 . 유혹하듯 내 귓가에
Ra ran la. Yu hôk ha tưs ne kuys ka ê
OH ROCK and ROLL
라랄라
Ra ran la
move move move
내 손짓에 따라 너는 춤추는 나의 아바타
Ne sôn chi sê ta ra no nưn chum chu nưn na ê a ba tha

Baby
유후후후 우후후 이 밤 리듬에 음악에 다 미쳐봐
Yu hu hu hu u hu hu I bam ri tư mê ư ma kê ta mi chyo boa
Baby
유후후후 우후후 이 밤 모든걸 잊고
Yu hu hu hu u hu hu I bam mô tưn ko rick cô
Party time

나를 따라해봐 온몸을 흔들어봐
Na rưn ta ra he boa ôn mô mưn hưn tư ro boa
눈치는 보지 말고
Nun chi nưn bô chi man cô
(Yo Party on the floor girl)

난 난 난 오늘밤은 너의
Nan nan na nô nưn ba mưn no ê
Hero
라랄라 .점 점 점 빠져드는 너의 미로. 라랄라
Ra ran la. Chom chom chom ba chyo tư nưn no ê mi rô, ra ran la
Deep Deep Deep
내 노래에 빠져 너의 심장은 멈춰버려
Ne nô re ê ba chyo no ê sim chang ưn mom chươ bo ryo
STOP

Just make me feel good
(더 뜨겁게 즐기는 너는
(to tư kop kê chưn ki nưn no nưn
winner)
feel good
(후회 없는 밤을 선사할 이 리듬)
(hu hê op nưn ba mưn son sa ha ri ri tưm)
NO NO NO
뻔한 시선들은 이젠 지겨워 다 집어쳐
Bon han si son tư rư ni chên chi kyo quơ ta chi po chyo
STOP

Baby
유후후후 우후후 이 밤 리듬에 음악에 다 미쳐봐
Yu hu hu hu u hu hu I bam ri tư mê ư ma kê ta mi chyo boa
Baby
유후후후 우후후 이 밤 모든걸 잊고
Yu hu hu hu u hu hu I bam mô tưn ko rick cô
Party time

나를 따라해봐 온몸을 흔들어봐
Na rưn ta ra he boa ôn mô mưn hưn tư ro boa
눈치는 보지 말고
Nun chi nưn bô chi man cô
(Yo, Party on the floor girl)

Baby
유후후후 우후후 이 밤 리듬에 음악에 널
Yu hu hu hu u hu hu I bam ri tư mê ư ma kê non
(Uh, I will make you crazy
오늘같이
Ô nưn ka thi
rock your party)

Baby
유후후후 우후후 이 밤 리듬에 음악에 다 미쳐봐
Yu hu hu hu u hu hu I bam ri tư mê ư ma kê ta mi chyo boa
Baby
유후후후 우후후 이 밤 모든걸 잊고
Yu hu hu hu u hu hu I bam mô tưn ko rick cô
Party time

내 노랠 따라 불러 마음껏 소리쳐봐
Ne nô ren ta ra bun lo ma ưm kos sô ri chyo boa
이 밤이 다 가도록
I ba mi ta ka tô rôk
(Yo, Party on the floor girl)