[lyrics hangul] R.O.D. – GDragon Ft. Lydia Paek

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

R.O.D. – GDragon Ft. Lydia Paek
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

 

네가 바로 내 기쁨 어린 아이 된 기분
Nê ka ba rô ne ki bư mo ri na I tuên ki bun
네 생각 안 하고 버티기 길어봐야 10분
Nê seng ka kan ha cô bo thi ki ki ro boa ya 10 bun
지금 너와 내 사이 냉정과 열정 사이
Chi cưm no woa ne sa I neng chong koa yon chong sa i
어떻게라도 좋아
O toh kê ra tô chô ha
If I could keep you right beside me
네 얼굴은 조각같이 너무 아름다워
Nê on ku rưn chô kak ka thi no mu a rưm ta quơ
너만 보면 난 동상같이 얼어
No man bô myon nan tong sang ka thi o ro
my superstar
넌 한 마리
non han ma ri
butterfly
꽃밭의 나비효과
côk ba thê na bi hyô koa
작은 미소에 내 맘속에는 폭풍이 일잖아
Cha cưn mi sô ê ne mam sô kê nưn phôk phung I in chan ha
더 달아나봐 날아가봐 이 참에 나를 좀 알아가 봐
To tar a na boa na ra ka boa I cha mê na rưn chô ma ra ka boa
남자는 ‘애’ 아님 ‘개’ 라잖아 다른 놈 ‘매’ 같이 채가잖아
Nam cha nưn ‘ye’ a nim ‘ke’ ra chan ha ta rưn nôm ‘me’ ka thi che ka chan ha
지금까지 못 느껴 본 사랑 줄게
Chi cưm ka chi môs nư kyo bôn sa rang chun kê
I’ll be ya james bond
끝까지 널
Kưt ka chi non

You got me losing my mind
The way you got me fired up
Never give up boy even when they try us
You and me against the world
With you I ride or die tonight

You have my heart like the beat
The way you got me turned up
Never give up boy even when they try us
You and me against the world
With you I ride or die tonight

내가 지루한 현실주의자라면 넌 몽상가
Ne ka chi ru han hyon sin chu ê cha ram yon non mông sang ka
너 가는 곳이라면 꿈속이라도 쫓아가
No ka nưn cô si ra myon kum sô ki ra tô chư cha ka
저 푸른 초원 위 그림 같은 집을 짓고
Cho phu rưn chô quơn quy cư rim ka thưn chi pưn chis cô
네 약지 손가락 위 엄지만한 다이아 찍고
Nê yak chi sôn ka ra kuy om chi man han ta I a chik tô
세상을 선물할게 넌 그 주인이 돼주면 돼
Sê sang ưn son mun han kê non cư chu I ni tuê chu myon tuê
이건 미친 사랑 노래 넌 그 주인공이 돼주면 돼
I kon mi chin sa rang nô re non cư chu in công I tuê chu myon tuê
내 달력은 새빨개 왜
Ne tan ryo vưn se ban ke quê
cuz everyday is your birthday
내 달력은 새빨개 왜
Ne tan ryo vưn se ban ke quê
cuz everyday is your birthday
잘 들어나 봐 들어와 봐 제발 날 그만 좀 들었다 놔
chan tư ro na boa tư ro woa boa chê ban nan cư man chôm tư ros ta noa
한입 가지고 두말 할까 봐 소꿉장난은 그만 할까 봐
Ha nip ka chi cô tu man han ka boa sô kup chang na nưn cư man han ka boa
We ride or die 너는 bonnie 나는 clyde
WE RIDE OR DIE no nưn BONNIE na nưn CLYDE
우리에게 내일은 없다 tonight
U ri ê kê ne I rưn op ta TONIGHT

You got me losing my mind
The way you got me fired up
Never give up boy even when they try us
You and me against the world
With you I ride or die tonight

You have my heart like the beat
The way you got me turned up
Never give up boy even when they try us
You and me against the world
With you I ride or die tonight

Me and my girl friend we ride or die
Me and my girl friend
Me and my girl friend we ride or die
Me and my girl friend

Me and my girl friend we ride or die
Me and my girl friend
Me and my girl friend we ride or die
Me and my girl friend

You got me losing my mind
The way you got me fired up
Never give up girl even when they try us
You and me against the world
With you I ride or die tonight

You have my heart like the beat
The way you got me turned up
Never give up boy even when they try us
You and me against the world
With you I ride or die tonight

 

[lyrics hangul] Niliria (늴리리야) – Gdragon ft. Missy Elliott (Missy Elliott Ver.)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Niliria (늴리리야) – Gdragon ft. Missy Elliott (Missy Elliott Ver.)  
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 
Gdragon feature missy rappin
and im snappin and I get crackin
when I’m in the booth I’m blackin
Yall just yappin yall just yappin
We just laughing
I got hits hits hits like a tennis racket
Big bang clap it
In another bracket
Racks on rack it
If the track is hot then missy smash it
Party crash tragic
Buss it like a prophylactic
Tactics man this aint no practice
Copycats u swagger jacking
Who am iz Missy elliott
E to the L to the I to the O two tt’s
That’s effortless
Supadupa fly aint that a b–
And my style be fresh like a peppermint
On top I make em drop
Gdragon this s– is hot
Don’t stop I make em bop
Up in the club this how we rock
Turn it up now let it rock
Now til the clock
Go tic tock
Speakers loud until they pop
Let it drop like
wop wop wop wop wop wop drop it like
wop wop wop wop wop wop drop it like
wop wop wop wop wop wop drop it like
wop wop wop wop wop wop
Huh!

자랑스런 한국 몇몇 때문에 난국
Cha rang sư ron han kuk myock myock te mu nê nan kuk
한숨 하품 식어가는 관중
Han sum ha phum si ko ka nưn koan chung
One king one crown
내 왼팔에 타투
Ne quơn pha rê tha thu
새로운 시대의 막 창출 welcome to my 왕국
Se rô un si te ê mak chang chun WELCOME TO MY oang kuk

I’m the ill what’s it gonna be
냈다 하면 hit
Nes ta ha myon HIT
어렵지 않지 차트 위 줄 세우는 일
I ryop chi an chi cha thư quy chun sê u nư nin
내겐 간단 missy와 나 들어봤나
Ne kên kan tan MISSY woa na tư ro boas na
You don’t want none what what what what
Get your freak on baby get your cray on baby
이건 랩으로 하는 국제적 외교 baby
I kon re pư rô ha nưn kuk chê cho kuê kyô BABY
88년도8월18일생 딱 봐도 뭘 가져도 남다른 많은 팔자
88 nyon tô 8 quơn 18 in seng tak boa tô mươn ka chyo tô nam ta rưn man hưn phan cha

What what what what what what drop it like
What what what what what what drop it like
What what what what what what drop it like
What what what what what what drop it like

늴리리야 늴리리야 내가 돌아간다
Nươn ri ri ya nươn ri ri ya ne ka tô ra kan ta
drop it like
늴리리야 늴리리야 내가 돌아간다
Nươn ri ri ya nươn ri ri ya ne ka tô ra kan ta
drop it like
늴리리야 늴리리야 내가 돌아간다
Nươn ri ri ya nươn ri ri ya ne ka tô ra kan ta
drop it like
늴리리야 늴리리야 내가 돌아간다
Nươn ri ri ya nươn ri ri ya ne ka tô ra kan ta
여자들은 다 freaky freaky 해 왜
Yo cha tư rưn ta FREAKY FREAKT he quơ
바로 여기 missy missy 때문에 yeah
Ba rô yo ki MISSY MISSY te mu nê YEAH
남자들은 다 jiggy jiggy 해 왜
Nam cha tư rưn ta JIGGY JIGGY he quơ
바로 여기 gd gd 때문에 yeah
Ba rô yo ki GD GD te mu nê YEAH (x2)

[lyrics hangul] Coup D’etat – GDragon

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Coup D’etat – GDragon
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Để xem các bài phiên trong album solo của GDragon, click vào  BIGBANG

****

People
The revolution will not be televised
The revolution is in your mind
The revolution is here

This is my Coup D’e Tat
입에서 입으로 도는 부메랑
I pê so I pư rô tô nưn bu mê rang
Hand’s up get high
노래 시작한다 내가 술래다
Nô re si chak han ta ne ka sun le ta

꼭꼭 숨어 머리카락 보일라
Côk côk su mo mo ri kha rak bô in la
난 아버님 댁 놓아드린 새 보일러
Na na bo nim tek nô ha tư rin se bô in lo
그래 이건 스포일러 I’m so fly 무서워 ‘F’ 킬라
Cư re I kon sư phô in lo I’M SO FLY mu so quơ F khin la
여자들의 가슴 훔치는 고릴라
Yo cha tư rê ka sưm hum chi nưn cô rin la

Bang bang bang
난 이빨로 돈을 벌어
Na ni ban lô tô nưn bo ro
내 노래 한번에 넌 회사에서 손을 털어
ne nô re han bo nê non hoa si ê so sô nưn tho ro
도 돼 이 GAME 에 난 타 to the 짜
Tô tuê I GAME ê nan tha TO THE cha
너는 사 to the 짜 절대 모르니까 FAME
No nưn sa TO THE cha chon te mô rư ni ka FAME

This is my Coup D’e Tat
입에서 입으로 도는 부메랑
I pê so I pư rô tô nưn bu mê rang
Hand’s up get high
노래 시작한다 내가 술래다
Nô re si chak han ta ne sun le ta

시간이 돈이라면 난 상당히 빈곤
Si ka ni tô ni ra myon nan sang rang hi bin côn
1년365일 홍길동 신공
1 nyon 365 in hông kin tong sin công
내 폰은 계속 울어대 갓난 애 마냥
Ne phô nưn kyê sô ku ro te kas na ne ma nyang
내 폰은 계속 짖어대 옆집 개 마냥
Ne phô nưn kyê sôk chi cho te yot chip ke ma nyang
Bow wow wow yeppie-yo-yeppie-ye
자뻑에 허세 甲 아주 뻔뻔해
Cha bo kê ho sê甲 (từ này mình không biết đọc T^T) a chu bon bon he
I’m so fresh so clean
세탁소랑 경쟁해
sê thak sô rang kyong cheng he
And my flow so sick
중환자실 연행해
Chung hoan cha sir yon heng he
WHAT
This is my Coup D’e Tat
입에서 입으로 도는 부메랑
I pê so I pư rô tô nưn bu mê rang
Hand’s up get high
노래 시작한다 내가 술래다
nô re si chak han ta ne ka sun le ta

머리,어깨,무릎,발
Mo ri, o ke, mu rưp, ban
swag check mic check
하나,둘,셋,넷 난 mc 먹는 팩-맨
Ha na. tun, sês, nês na MC mok nưn phek-men
머리,어깨,무릎,발
Mo ri, o ke, mu rưp, ban
swag check mic check
하나,둘,셋,넷 이건 복음
Ha na, tun, sês, nês I kon bô cưm
AMEN

Ay! you want some, you want some more It’s not enough
(평범해지는 것이 내 유일한 금칙)
(phyong bom he chi nưn ko si ne yu in han cưm chik)
Ay give me some, give some more alright y’all
(어줍잖은 남자들은 따라 하기 금지)
(o chup chan hưn nam cha tư rưn tar a ha ki cưm chi)

This is my Coup D’e Tat
입에서 입으로 도는 부메랑
I pê so I pư rô tô nưn bu mê rang
Hand’s up get high
노래 시작한다 내가 술래다
nô re si chak han ta ne ka sun le ta (x3)

[lyrics hangul] I’ll be back – 2PM

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

I’ll be back – 2PM
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

 

 

I’ll be back

넌 다시 나를 찾을 거야.

Non ta si na rưn cha chưn ko ya.

그때 다시 내가 올 거야.

Cư te ta si ne ka ôn ko ya
그 누구도 너를 나보다 사랑 할 순 없기에.

Cư nu ku tô no rưn na bô ta sa rang han su nop ki ê

 

 

갑자기 이럼 어떡해 난 어떻게 하란 말야 네가 도대체

Kam cha ki I rom o tok khê na no toh kê ha ran ma rya nê ka tô te chê
어떻게 이래 난 네가 날 영원히 사랑할거란 말 믿었단 말야.

O tok kê I re nan nê ka nan yong quơn hi sa rang hank o ran man mi tos tan ma rya
약속했잖아 영원히 변하지 말자고

Yak sôk hes chan ha yong quơn hi buon ha chi man cha cô

우리는 분명 맺어진 짝이라고 분명히 맞다고

U ri nưn bun myong me cho chin cha ki ra cô bun myog hi mack ta cô

네가 그렇게 얘기했잖아

Nê ka cư roh kê ye ki hes chan ha.

 

I’ll be back

넌 다시 나를 찾을 거야.

Non ta si na rưn cha chưn ko ya.

그때 다시 내가 올 거야.

Cư te ta si ne ka ôn ko ya

그 누구도 너를 나보다 사랑 할 순 없기에.

Cư nu ku tô no rưn na bô ta sa rang han su nop ki ê

 

You’ll be back

너는 다시 돌아 올 거야 그래서 널 보내는 거야

No nưn ta si tôn ra ôn ko ya cư re so non bô ne nưn ko ya
나는 알아 네가 나 없인 못산단 것을

Na nư na ra nê ka na op sin môs san tan ko sưn

I’ll be back.

 

넌 난 우린 헤어질 수 가 없어 네가 착각을 하나 봐

Non na nu rin hê o chin su ka op so nê ka chak ka cưn ha na boa
이건 누구나 한번쯤 겪는 고비일 뿐이야 정신차려.

I kon nu kun a han bon chưn kyok nưn cô bi in bu ni ya chong sin cha ryo
다시 생각해 아무리 말을 해 줘봐도 이미 넌

Ta si seng kak ha a mu ri ma rưn he chươ boa tô I mi non
말을 듣지 않아 메아리로 돌아오잖아

Ma rưn tưn chi an ha mê a ri rô tô ra ô chan ha

 

I’ll be back

넌 다시 나를 찾을 거야.

Non ta si na rưn cha chưn ko ya.

그때 다시 내가 올 거야.

Cư te ta si ne ka ôn ko ya

그 누구도 너를 나보다 사랑 할 순 없기에.

Cư nu ku tô no rưn na bô ta sa rang han su nop ki ê

 

You’ll be back

너는 다시 돌아 올 거야 그래서 널 보내는 거야

No nưn ta si tôn ra ôn ko ya cư re so non bô ne nưn ko ya

나는 알아 네가 나 없인 못산단 것을

Na nư na ra nê ka na op sin môs san tan ko sưn

I’ll be back.

 

Listen baby girl
그래 돌아서줄게 멋지게 남자답게 놓아줄게

Cư te tô ra so chun kê mos chi kê nam cha tap kê nô ha chun kê
그리고 널 귀찮게 하지 않게 말없이 저 뒤에서

Cư ri cô non kuy chan kê ha chi an kê ma rop si cho tuy ê so
죽은 듯이 서서 바라볼게 너는 모르게 그냥 멀리서

Chu cưn tư si so so ban ra bôn kê no nưn mô rư kê cư nyang mon ri so
아주 많이 떨어져서 나의 존재를 네가 완전히 잊어버리게

A chu man hi to ro chyo so na ưi chon che ưn nê ka woan chon hi I cho bo ri kê

But you better know that I’m not giving you away
Will I ever stop waiting no way
It’ll be the same in my world I’m your boy You’re my Girl.
잠깐 그댈 보내지만 난 네가 다시 돌아올 거란

Cham kan cư ten bô ne chi man nan nê ka ta si tô ra ôn ko ran
걸 알아 그러니 걱정 말아 네가 쓰러질 때

Ko ra ra cư ro ni kok chong ma ra nê ka sư ro chin te

I’ll be back.

 

 

Next Newer Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Chín 2013
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30