Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Story (The Heirs OST) – Park Shin Hye

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Story (The Heirs OST) – Park Shin Hye 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

바람이 나 안쓰러워 부서지듯 감싸 날 안아주나 봐
ba ra mi na an sư ro quơ bu so chi tưs kam sa na ra na chu na boa
바람도 늘 혼자라서 친구나 되자고 날 따라오나 봐
ba ram tô nưn hôn cha ra so chin ku na tuê cha cô nan ta ra ô na boa

난 괜찮다고 난 괜찮다고 아무리 웃어 봐도
nan kuen chan ta cô nan kuen chan ta cô a mu ri u so boa tô

So tell me a story So tell me your sadness
내 마음을 흔들어 가만두질 않아
ne ma ư mưn hưn tư ro ka man tu chi ran ha
So tell me a story I know that you’re sorry
내게 조차 숨겨둔 내 맘을 두드려
ne kê chô cha sum kyo tun ne ma mưn tu tư ryo
So tell me a story

바람이 내 눈에 스쳐 자기 때문인 척 울 테면 울라고
ba ra mi ne nu nê sư chyo cha ki te mu nin cho cun thê myon un ra cô

난 괜찮다고 난 괜찮다고 아무리 말해봐도
nan kuen chan ta cô nan kuen chan ta cô a mu ri man he boa tô

So tell me a story So tell me your sadness
내 마음을 흔들어 가만두질 않아
ne ma ư mưn hưn tư ro ka man tu chi ran ha
So tell me a story, I know that you’re sorry
내게 조차 숨겨둔 내 맘을 두드려
ne kê chô cha sum kyo tun ne ma mưn tu tư ryo
So tell me a story

So tell me a story So tell me your sadness
내 가슴을 헤집어 날 울게 만들어
ne ka sư mưn hê chi po na rưn kê man tư ro
So tell me a story I know that you’re sorry
달빛 뒤에 감춰둔 내 슬픔 뭐냐고
tan bick tuy ê kam chươ tun ne sưn phưm mươ nya cô
그 기나긴 얘기
cư ki na ki nye ki

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] No No No – APink

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

No No No – APink
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

슬퍼하지마
sưn pho ha chi ma
no no no
혼자가 아냐
hôn cha ka a nya
no no no
언제나나나 내게 항상 빛이 돼 준 그대
on chê na na na ne kê hang sang bi chi tuê chun cư te
내 손을 잡아요 이제 지금 다가와 기대
ne sô nưn cha pa cô i chê chi cưm ta ka woa ki te
언제나 힘이 돼 줄게
on chê na hi mi tuê chun kê

내가 힘이 들 때 내게 다가온 그대
ne ka hi mi tưn te ne kê ta ka ôn cư te
살며시 내게로 와 입맞춰 준 그대
san myo si ne kê rô wpa ip mack chươ chun cư te
마치 마법처럼 날 감싸준
ma chi ma bop cho rom nan kam sa chun
정말 이런 기분 처음이야
chong ma ri ron ki bun cho u mi ya
가끔씩은 그대도 힘든가요
ka cưm si cưn cư te tô him tưn ka dô
그렇게 혼자 슬퍼하면 어떡해
cư roh kê hôn cha sưn pho ha myon o tok kê
하나 둘씩 불이 꺼져가는 공간 속에
ha na tun sik bu ri ko chyo ka nưn công kan sô kê
내게 널 비춰줄게
ne kê non bi chươ chun kê

슬퍼하지마
sưn pho ha chi ma
no no no
혼자가 아냐
hôn cha ka a nya
no no no
언제나나나 내게 항상 빛이 돼 준 그대
on chê na na na ne kê hang sang bi chi tuê chun cư te
내 손을 잡아요 이제 지금 다가와 기대
ne sô nưn cha pa cô i chê chi cưm ta ka woa ki te
언제나 힘이 돼 줄게
on chê na hi mi tuê chun kê
꿈이 많던 그댄 너무 떨리던 그때에
ku mi man ton cư ten no mu toh ri ton cư te ê
수많은 시력 속에 기적을 바렸고
su man hưn si ryok sô kê ki cho cưn ba ryos cô
갈수록 불어오는 바람에 흔들리는 모습 처음이야
kan su rôk bu o ô nưn ba ra mê hưn tưn li nưn mô sưp cho ư mi ya
오랫동안 많이도 참았나요
ô res tông an man hi tô cha mas na dô
아무 말 않고 고개 떨구면 어떻게
a mu ma ran cô cô ke ton ku myo no toh kê
하나 둘씩 곁을 떠나가는 세상 속에
ha na tun sik kyo thưn to na ka nưn sê sang sô kê
내가 널 비춰줄게
ne ka non bi chươ chun kê
슬퍼하지마
sưn pho ha chi ma
no no no
혼자가 아냐
hôn cha ka a nya
no no no
언제나나나 내게 항상 빛이 돼 준 그대
on chê na na na ne kê hang sang bi chi tuê chun cư te
내 손을 잡아요 이제 지금 다가와 기대
ne sô nưn cha pa cô i chê chi cưm ta ka woa ki te
언제나 힘이 돼 줄게
on chê na hi mi tuê chun kê
가장 내게 힘이 돼 주었던
ka chang ne kê hi mi tuê chu os ton
나를 언제나 믿어주던 그대
na rưn on chê na mi to chu ton cư te
다들 그만해 라고 말할 때
ta tưn cư man he ra cô man han tê
마지막 니가 바라볼 사랑 이젠 내가 돼 줄게
ma chi mak ni ka ba ra bôn sa rang i chên ne ka tuê chun kê

슬퍼하지마
슬퍼하지마
sưn pho ha chi ma
no no no
혼자가 아냐
혼자가 아냐
hôn cha ka a nya
no no no
언제나나나 내게 항상 빛이 돼 준 그대
on chê na na na ne kê hang sang bi chi tuê chun cư te
내 손을 잡아요 이제 지금 다가와 기대 (I love you)
ne sô nưn cha pa cô i chê chi cưm ta ka woa ki te (I love you)
언제나 힘이 돼 줄게
on chê na hi mi tuê chun kê

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Can You Love Me? – 5dolls ft Dani

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Can You Love Me? – 5dolls ft Dani 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

사랑이 잊혀질때 그 때
sa rang i ick hyo chin te cư te
Can you love me?

그립던 날도 그리운 날도
cư rip ton nan tô cư ri un nan tô
점점 잊혀 져요
chom chom ick hyo chyo dô
노을이 지고 또 낙엽이 지고
nô ư ri chi cô tô na kyo pi chi cô
내 마음 약해져서
ne ma ư mak he chyo so

잠깐 사이로 눈물이 쏟아져
cham kan sa i rô nun mu ri sô ta chyo
주르륵 주르륵
chu rư rưk chu rư rưk
밤새 울리는 슬픈 노래가
bam se un ri nưn sun phưn nô re ka
다 내 얘기 같아
ta ne ye ki ka tha
Long time long time
사랑해 줘요
sa rang he chươ dô

Can you love me?
Can you love me?
여자 마음 다 소박해서
yo cha ma ưm ta sô bak he so
사랑해 한마디에
sa rang he han ma ti ê
모든걸 다 주게 되는걸
mô tưn kon ta chu kê tuê nưn kon
So will you love me?

비가 온 날도 맑은 날에도
bi ka ôn nan tô man cưn na rê tô
내 마음 약해져요
ne ma ư myak he chyo dô
백 번을 웃고 한번을 울어도
bek bo nư rus cô han bo nư ru ro tô
여자 맘 똑같해서
yo cha mam tôk kat he so

잠깐 사이로 눈물이 쏟아져
cham kan sa i rô nun mu ri sô ta chyo
내가 이렇게 예민한지 나도 몰랐어
ne ka i roh kê yê min han chi na tô môn las so
사방이 다 컴컴해 위험해
sa bang i ta khom khom he quy hom he
잊어야되 하면서도 안돼
i cho ya tuê ha myon so tô an tuê
So will you love me?
날 좀 사랑해줘
nan chôm sa rang he chươ
Can you love me, baby?
Long time, long time, long time
얼마나 긴 시간을 아파 해야만 할까
on ma na kin si ka nư ra pha he ya man han ka

Can you love me?
Can you love me?
여자 마음 다 소박해서
yo cha ma ưm ta sô bak he so
사랑해 한마디에
sa rang he han ma ti ê
모든걸 다 주게 되는걸
mô tưn kon ta chu kê tuê nưn kon
So will you love me
사랑한다 안한다 그대 맘이
사랑한다 안한다 궁금해져
사랑해 한마디에
모든걸 다 주게 되는걸
So will you love me?

사랑한다고 말해줘요
sa rang han ta cô man he chươ dô
내 맘이 길을 잃지 않게
ne ma mi ki rư rin chi an kê
아련한 기억 놓치지 않게
a ryon han ki ot nôh chi chi an kê
내가 바라는건
ne ka ba ra nưn kon

Can you love me?
Can you love me?
여자 마음 다 소박해서
yo cha ma ưm ta sô bak he so
사랑해 한마디에
sa rang he han ma ti ê
모든걸 다 주게 되는걸
mô tưn kon ta chu kê tuê nưn kon
So will you love me
사랑한다 안한다 그대 맘이
sa rang han ta an han ta cư te ma mi
사랑한다 안한다 궁금해져
sa rang han ta an han ta cung cưm he chyo
사랑해 한마디에
sa rang he han ma ti ê
모든걸 다 주게 되는걸
mô tưn kon ta chu kê tuê nưn kon
So will you love me?

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Snow Flower – Park Hyo Shin (OST I’m Sorry, I Love You)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Snow Flower – Park Hyo Shin (OST I’m Sorry, I Love You)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

어느새 길어진 그림자를 따라서
o nư se ki ro chin cư rim cha rưn ta ra so
땅거미 진 어둠속을 그대와 걷고 있네요.
tang ko mi chi no tum sô cưn cư te woa kot cô is nê dô
손을 마주 잡고 그 언제까지라도
sô nưn ma chu chap cô cư on chê ka chi ra tô
함께 있는것만으로 눈물이 나는 걸요.
ham kê is nưn kos ma nư rô nun mu ri na nưn kon dô

바람이 차가워지는만큼 겨울은 가까워 오네요
ba ra mi cha ka quơ chi nưn man khưm kyo u rưn ka ka quơ ô nê dô
조금씩 이 거리 그 위로 그대를 보내야 했던 계절이 오네요.
chô cưm si ki ko ri cư quơ rô cư te rưn bô ne ya hes ton kyê cho ri ô nê dô

* 지금 올해의 첫눈꽃을 바라보며 함께 있는 이 순간에
chi cư môn he ê chos nun cô chưn ba ra bô myo ham kê is nư ni sun ka nê
내 모든걸 당신께 주고 싶어 이런 가슴에 그댈 안아요.
ne mô tưn kon tang sin kê chu cô si pho i ron ka sư mê cư te ra na dô

약하기만 한 내가 아니에요
yak ha ki man han ne ka a ni ê dô
이렇게 그댈 사랑하는데 그저 내맘이 이럴뿐인거죠.
i roh kê cư ten sa rang ha nưn tê cư cho ne ma mi i ron bu nin ko chyô

그대곁이라면 또 어떤일이라도
cư te kyo thi ra myon tô o to ni ri ra tô
할 수 있을 것만 같아 그런 기분이 드네요.
han su is sưn kos man ka tha cư ron ki bu ni tư nê dô
오늘이 지나고 또 언제까지라도
ô nư ri chi na cô tô on chê ka chi ra tô
우리 사랑 영원하길 기도하고 있어요.
u ri sa rang yong quơn ha kin ki tô ha cô is so dô

바람이 나의 창을 흔들고 어두운 밤마저 깨우면
ba ra mi na ê chang ưn hưn tưn cô o tu un bam ma cho ke u myon
그대 아픈 기억마저도 내가 다 지워줄게요. 환한 그 미소로
cư te a phưn ki ot ma cho tô ne ka ta chi quơ chun kê dô. Hoan han cư mi sô rô

끝없이 내리는 새하얀 눈꽃들로 우리 걷던 이 거리가
cư thop si ne ri nưn se ha yan nun côck tưn rô u ri kot to ni ko ri ka
어느새 변한것도 모르는 채 환한 빛으로 물들어가요.
o nư se byon han kos tô mô rư nưn che hoan han bi chư rô mun tư ro ka dô
누군가 위해 난 살아 갔나요.
nu kun ka quy he nan sa ra kas na dô
무엇이든 다 해주고 싶은 이런게 사랑인줄 배웠어요.
mu o si tưn ta he chu cô si phư ni ron kê sa rang in chun be quơs so dô

혹시 그대 있는곳 어딘지 알았다면
hôk si cư te is nưn cô so tin chi a ras ta myon
겨울밤 별이 돼 그대를 비췄을텐데.
kyo un bam byo ri tuê cư te rưn bi chyos sưn thên tê
웃던 날도 눈물에 젖었던 슬픈 밤에도
us ton nan tô nun mu rê cho chos ton sưn phưn ba mê tô
언제나 그 언제나 곁에 있을게요.
on chê na cư on chê na kyo thê is sưn kê dô

* 지금 올해의 첫눈꽃을 바라보며 함께 있는 이 순간에
chi cư môn he ê chos nun cô chưn ba ra bô myo ham kê is nư ni sun ka nê
내 모든걸 당신께 주고 싶어 이런 가슴에 그댈 안아요.
ne mô tưn kon tang sin kê chu cô si pho i ron ka sư mê cư te ra na dô

울지말아요 나를 바라봐요. 그저 그대의 곁에서
un chi ma ra dô na rưn ba ra boa dô. cư cho cư te ê kyo thê so
함께이고 싶은 맘 뿐이라고 다신 그댈 놓지 않을테요.
ham kê i cô si phưn man bu ni ra cô ta sin cư ten nôh chi an hưn thê dô

끝없이 내리며 우릴 감싸온 거리 가득한 눈꽃 속에서
cư thop si ne ri myo u rin kam sa ôn ko ri ka tưk han nun côck sô kê so
그대와 내 가슴에 조금씩 작은 추억을 그리네요.
cư te woa ne ka sư mê chô cưm sik cha cưn chu o cưn cư ri nê dô
영원히 내 곁에 그대 있어요.
yong quơn hi ne kyo thê cư te is so dô