[Lyrics hangul] 1997 Do You Know Me?

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

1997 Do You Know Me?
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

나 어떡해 지금 기억 안나
Na o tok kê chi cưm ki o kan na
아무 기억 안나
a mu ki o kan na
나 어떡해 너 갑자기
na o tok kê no kap cha ki
나를 아는 척 해버리면
na rưn a nưn cho khe bo ri myon
내 말투랑 표정 좋아하는 노래
te man thu rang phyô chong chô ha ha nưn nô re
대체 네가 어떻게 알았어
te chê nê ka o tok kê a ras so
어제 뭐했는지 몇 시에 갔는지
o chê mơ hes nưn chi myock si ê kas nưn chi
대체 누가 너한테 말했어
te chê nu ka no han thê man hes so
첨 만났어 내 앞에 있는 넌
chom man nas so ne a phê is nưn non
아무리 생각해 봐도 기억 안나
a mu ri seng kak he boa tô ki o kan na
모르겠어 네가 말한 그때
mô rư kês so nê ka man han cư te
확실히 말해줘 뭐했는데
hoak sin hi man he chươ mơ hes nưn tê
나 어떡해 나 어떡해
na o tok kê na o tok kê
나 어떡해 나 어떡해
na o tok kê na o tok kê

첨 만났어 내 앞에 있는 넌
chom man nas so ne a phê is nưn non
아무리 생각해 봐도 기억 안나
a mu ri seng kak he boa tô ki o kan na
모르겠어 네가 말한 그때
mô rư kês so nê ka man han cư te
확실히 말해줘 뭐했는데
hoak sin hi man he chươ mươ hes nưn tê
아무리 보려 해도 보이질 않아
a mu ri bô ryo he tô bô i chi ran ha
아무리 애를 써도 잡히질 않아
a mu ri e rưn so tô chap hi chi ran ha

 

[lyrics hangul] Hide & seek – T-Ara

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Hide & seek – T-Ara
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

꼭 꼭 숨겨서 못 찾겠다 네 마음
côck côck sum kyo so môs chack kês ta nê ma ưm
꼭 꼭 숨어서 알 수 없는 네 마음
côck côck su mo so an su op nưn nê ma ưm
왜 웃기만 할까 너도 나와 같을까
quê us ki man han ka no tô na woa ka thưn ka

꼭 꼭 감춰서 내 마음을 흔들까
côck côck kam chươ so ne ma ư mưn hưn tưn ka
꼭 꼭 숨겨서 애태우기만 할까
côck côck sum kyo so e the u ki man han ka
알면서 모른 척
an myon so mô rưn chok
네 맘 숨기는 거야
nê mam sum ki nưn ko ya

사랑 하고 싶어 너와 하고 싶어
sa rang ha cô si pho no woa ha cô si pho
가슴 깊은 곳에 꼭 꼭 숨어있는
ka sưm ki phưn cô sê côck côck su mo is nưn
겁쟁이 같은 네 사랑
kop cheng i ka thưn nê sa rang

미치게 만들어 날 웃게 만들어
mi chi kê man tư ro na rus kê man tư ro
아플까 두려운 걸까
a phưn ka tu ryo un kon ka
말도 못하는 거니
man tô môs ha nưn ko ni
숨바꼭질은 그만
sum ba côck chi rưn cư man
Love me babe
가슴이 먹먹
ka sư mi mok mok
눈물이 뚝뚝
nun mu ri tôck tôck
왜이리 내 마음을
quê i ri ne ma ư mưn
헷갈리게 하는 걸까
hês kan li kê ha nưn kon ka
나 혼자 기대를 하고
na hôn cha ki te rưn ha cô
나 혼자 사랑을 하고
na hôn cha sa rang ưn ha cô
시간이 흘러갈수록
si ka ni hưn lo kan su rôk
커져만 가는 사랑이 아파
kho chyo man ka nưn sa rang i a pha
꼭 꼭 감춰서 내 마음을 흔들까
côck côck kam chươ so ne ma ư mưn hưn tưn ka
꼭 꼭 숨겨서 애태우기만 할까
côck côck sum kyo so ye the u ki man han ka
알면서 모른 척 네 맘 숨기는 거야
an myon so mô rưn chok nê mam sum ki nưn ko ya
사랑 하고 싶어 너와 하고 싶어
sa rang ha cô si pho no woa ha cô si pho
가슴 깊은 곳에 꼭 꼭 숨어있는
ka sưm ki phưn cô sê côck côck su mo is nưn
겁쟁이 같은 네 사랑
kop cheng i ka thưn nê sa rang
미치게 만들어 날 웃게 만들어
mi chi kê man tư ro na rus kê man tư ro
아플까 두려운 걸까
a phưn ka tu ryo un kon ka
말도 못하는 거니 숨바꼭질은 그만
man tô môs ha nưn ko ni sum ba côck chi rưn cư man

잡힐 듯 말 듯 또 도망가
chap hin tưs man tưs tô mang ka
그렇게 숨어만 있니
cư roh kê su mo man is ni
남자답게 그만 말을 해봐
nam cha tap kê cư man ma rưn he boa
나를 사랑한다고
na rưn sa rang han ta cô

오늘도 주륵 주륵
ô nưn tô chu rôk chu rôk
가슴에 남은 얼룩
ka sư mê na mư non rôk
매일 너 때문에 난 가슴앓이
me in no te mu nê nan ka sư man hi
하는 나를 알까
ha nưn na rư ran ka
사랑에 빠지게 하고
sa rang ê ba chi kê ha cô
이런 날 모른 척 하고
i ron nan mô rưn chok ha cô
아파 아파 매일 난
a pha a pha me in nan
미치게 만들어 날 웃게 만들어
mi chi kê man tư ro na rus kê man tư ro
아플까 두려운 걸까
a phưn ka tu ryo un kon ka
말도 못하는 거니
man tô môs ha nưn ko ni
숨바꼭질은 그만
sum ba côck chi rưn cư man
Love me babe

 

 

Lịch vạn niên.

Tháng Mười Hai 2013
H B T N S B C
« Th11   Th1 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031