[lyrics hangul] LA Song – Rain

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

LA Song – Rain
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

뻔하디 뻔한

Bon ha ti bon han

그렇게 하는 그런 놈은 아니에요

Cư roh kê ha nưn cư ron nô mư na ni ê dô

그러네요

Cư ro nê dô

말썽 많지만

Man song man chi man

순종적인 그런 귀염둥이에요

Sun chung cho kin cư ron kuy yom tung i ê dô

예뻐해줘요

Yê bo he chyo dô

라~ 라라라라 라라라 라라 라라 라라라~

La ~ la la la la la la la la la la la la la la ~

라~ 라라라라 라라라 라라 라라 라라라~

La ~ la la la la la la la la la la la la la la ~

 

1 2 3 4 show me what you got

1 2 3 4 show me what you got

 

난 누울 수 있는 땅은 많지

Nan nu un su is nưn tang ưn man chi

남들처럼 없어도 있는 척

Nam tưn cho ro mop so tô is nưn chok

외제차만 돌리지는 cheesy~

Quê chê cha man tô ri chi nưn cheesy~

와는 달라도 완전히

Qua nưn tan ra tô woan chon hi

change~ Follow me

Maserati ferrari Key

는 필요 없어

Nưn phin dô op so

난 몸둥아리 자체가 so rich 하니까

Nan môn tung a ri cha chê ka SO RICH ha ni ka

부티가나니까 그렇게 사니까

Bu thi ka na ni ka cư roh kê sa ni ka

이런 신발끈을 꽉매

I ron sin ban cư nưn koak me

넥타이는 쫌 풀래

Nêk tha I nưn chôm phun le

오늘은 다른 말 하기가 싫어

O nư rưn ta rưn man ha ki ka sin ho

그냥 있는 티 내기는 싫어

Cư nyang is nưn thi ne ki nưn sin ho

오늘은 나 좀 할래

Ô nư rưn na chôm han re

나처럼 쫙 빼 입고

Na cho rom choak be ip cô

오늘은 달려 그래 사실은

Ô nư rưn tan lyo cư re sa si rưn

오늘 나 좀 빼 입었다 신발끈

Ô nưn na chôm be i pos ta sin ban cưn

 

라~ 라라라라 라라라 라라 라라 라라라~

La ~ la la la la la la la la la la la la la la ~

라~ 라라라라 라라라 라라 라라 라라라~

La ~ la la la la la la la la la la la la la la ~

 

A ha~~ that’s right

here we go ~~

 

let’s dance time ~~

 

everybody sing a song

 

라~ 라라라라 라라라 라라 라라 라라라~

La ~ la la la la la la la la la la la la la la ~

라~ 라라라라 라라라 라라 라라 라라라~

La ~ la la la la la la la la la la la la la la ~

라~ 라라라라 라라라 라라 라라 라라라~

La ~ la la la la la la la la la la la la la la ~

라~ 라라라라 라라라 라라 라라 라라라~

La ~ la la la la la la la la la la la la la la ~

 

[lyrics hangul] What Should I Do – Jang Geun Suk [YOU’RE BEAUTIFUL OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

What Should I Do – Jang Geun Suk [YOU’RE BEAUTIFUL OST] 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

 

 

한걸음 만큼 그댈 보내면 눈물이나

Han ko rưm man khưm cư ten bô ne myon nun mu ri na
한걸은 만큼 그대가 가면 또 눈물이 흘러와

Han ko rưn ma khưm cư te ka ka myon tô nun mu ri hưn lo woa

손을 뻗어도 손 내밀어도 닿을 수 없는 곳으로

Sô nưn bo to tô sôn ne mi ro tô ta hưn su op nưn cô sư rô
그대 가는데 잡지 못하고 난 울고만 있죠

Cư te ka nưn tê chap chi môs ha cô na nun cô ma nis chyô

어떡하죠 어떡하죠 그대가 떠나가네요

O tok ha chyô o tok ha chyô cư te ka to na ka nê dô
어떡하됴 어떡하죠 날 두고 떠나가네요

O tok ha tyô o tok ha chyô nan tu cô to na ka nê dô

사랑해요 사랑해요

Sa rang he dô sa rang he dô
목 놓아 불러보지만

Môk nô ha bun lo bô chi man
그댄 듣기 못해요

Cư ten tưt ki môs he dô
가슴으로만 외치고 있으니

Ka sư mư rô ma nuê chi cô is sư ni

하루 온종일 지워보지만 또 떠올라

Ha ru ôn chông in chi quơn bô chi man tô to ôn la
하루 온종일 이별하지만 또 다시 떠올라

Ha ru ôn chông I ri byon ha chi man tô ta si to ôn la

손을 뻗어도 손 내밀어도 닿을 수 없는 좃으로

Sô nưn bo to tô sôn ne mi ro tô ta hưn su op nưn chô sư rô
그댄 갔지만 잡지못하고 난 울고만 있죠

Cư ten kas chi man chap chi môs ha cô na nun cô ma nis chyô

어떡하죠 어떡하죠 그대가 떠나가네요

O tok ha chyô o tok ha chyô cư te ka to na ka nê dô

어떡하됴 어떡하죠 날 두고 떠나가네요

O tok ha tyô o tok ha chyô nan tu cô to na ka nê dô

 

사랑해요 사랑해요

Sa rang he dô sa rang he dô
목 놓아 불러보지만

Môk nô ha bun lo bô chi man
그댄 듣기 못해요

Cư ten tưt ki môs he dô

가슴으로만 외치고 있으니

Ka sư mư rô ma nuê chi cô is sư ni

 

어떡하죠 어떡하죠 난 오직 그대뿐인데

O tok ha chyô o tok ha chyô na nô chik cư te bu nin tê

어떡하죠 어떡하죠 그대가 떠나가네요

O tok ha chyô o tok ha chyô cư te ka to na ka nê dô
어떡하됴 어떡하죠 날 두고 떠나가네요

O tok ha tyô o tok ha chyô nan tu cô to na ka nê dô

사랑해요 사랑해요

Sa rang he dô sa rang he dô
목 놓아 불러보지만

Môk nô ha bun lo bô chi man

그댄 듣기 못해요

Cư ten tưt ki môs he dô
가슴으로만 외치고 있으니

Ka sư mư rô ma nuê chi cô is sư ni

 

 

[lyrics hangul] T-ara – I Go Crazy Because of You

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

T-ara – I Go Crazy Because of You  
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

봐도 봐도 봐도 내가 봐도 봐도 보고 싶어

Boa tô boa tô boa tô ne ka boa tô boa tô bô cô si pho
너땜에 온종일 미쳐 내 영혼 마저 미쳐

No te mê ôn chông in mi chyo ne yong hôn ma cho mi chyo
꽃혀 꽃혀 꽃혀 내가 너에게로 꽃혀 꽃혀

Côck hyo côck hyo côck hyo ne ka no ê kê rô côck hyo côck hyo
끌리는 내몸이 꽃혀 너땜에 내가 미쳐

Cưm ri nưn ne mô mi côck hyo no te mê ne ka mi chyo

내 향기에 니 감각을 느껴봐

Ne hyang ki ê ni kam ka cưn nư kyo boa
은근히 감싸는 너는

Ưn cưn hi kam sa nưn no nưn

sexy shadow
멀쩡하게 뛰고 있는 심장이

mon chong ha kê tuy cô is nưn sim chang i
다 망가질듯이 너는

ta mang ka chin tư si no nưn

make me crazy

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!
철없게 철없게 철없게 철없게

chon op kê chon op kê chon op kê chon op kê
철없게 철없게 살다가 미쳐

chon op kê chon op kê san ta ka mi chyo
oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!
철없게 철없게 철없게 철없게

chon op kê chon op kê chon op kê chon op kê

철없게 살다가 내가 미쳐

chon op kê san ta ka ne ka mi chyo
da da da da da da da da da da
da da da da da sexy shadow
da da da da da da da da da da
da da da da da make me crazy

돌아 돌아 돌아

tô ra tô ra tô ra
내가 이러다가 내가 돌아

ne ka I ro ta ka ne ka tô ra
너땜에 온종일 돌아

no te mê ôn chông in tô ra
내 영혼 마저 돌아

ne yong hôn ma cho tô ra
어질 어질 어질 눈이

o chi ro chi ro chin nu ni
내 머리가 아찔아찔

ne mo ri ka a chi ra chin
끌리는 내 몸이 미쳐

cưn li nưn ne mô mi mi chyo
너땜에 내가 미쳐

no te mê ne ka mi chyo

내 향기에 니 감각을 느껴봐

Ne hyang ki ê ni kam ka cưn nư kyo boa

은근히 감싸는 너는

Ưn cưn hi kam sa nưn no nưn

 

sexy shadow
멀쩡하게 뛰고 있는 심장이

mon chong ha kê tuy cô is nưn sim chang i

다 망가질듯이 너는

ta mang ka chin tư si no nưn

make me crazy

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!
철없게 철없게 철없게 철없게

chon op kê chon op kê chon op kê chon op kê

철없게 철없게 살다가 미쳐

chon op kê chon op kê san ta ka mi chyo
oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!
철없게 철없게 철없게 철없게

chon op kê chon op kê chon op kê chon op kê

철없게 살다가 내가 미쳐

chon op kê san ta ka ne ka mi chyo
내 향기에 니 감각을 느껴봐

Ne hyang ki ê ni kam ka cưn nư kyo boa
은근히 감싸는

Ưn cưn hi kam sa nưn
멀쩡하게 뛰고 있는 심장이

Mon chong ha kê tuy cô is nưn sim chang i
다 망가질듯이

Ta mang ka chin tư si

[rap]
Hey come on
오늘밤 꽃혀 버릴것 같어

Ô nưn bam côck hyo bo rin kos ka tho
나 미쳐 버릴것 같어

Na mi chyo bo rin kos ka tho
너와나 돌아돌아 따라라라

No woa na tô ra tô ra ta ra ra ra
오늘밤 둘이서

Ô nưn bam tu ri so

Take it
쫄깃한 느낌을

Chưn kis han nư ki mưn

Make it
유혹의 빠져봐 손발을

Yu hôk ê ba chyo boa sôn ba rưn

Do it
온몸을 던져

Ôn mô mưn ton chyo

Like it

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!
철없게 철없게 철없게 철없게

chon op kê chon op kê chon op kê chon op kê
철없게 철없게 살다가 미쳐

chon op kê chon op kê san ta ka mi chyo
oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!
철없게 철없게 철없게 철없게

chon op kê chon op kê chon op kê chon op kê

철없게 살다가 내가 미쳐

chon op kê san ta ka ne ka mi chyo

[lyrics hangul] T-ara – First Love {Feat. EB}

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

T-ara – First Love {Feat. EB}
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

미워도 잊지 못할 내 사랑

Mi quơ tô ich chi môs han ne sa rang

그대는 영원한

Cư te nưn yong quơn han

내 첫사랑

Ne chos sa rang

Everyday missing you

Every night I so cry

오늘도 눈물로 널 그려

Ô nưn tô nưn mun lô non cư ryo

T-ARA FIRST LOVE

얼음처럼 차가운 밤

O rưm cho rom cha ka un bam

변해버린 네 맘 같아

Byon he bo rin ne mam ka tha

쓸쓸한 저 푸른 달빛

Sưn sưn han cho phu rưn tan bick

너를 그리는 너를

No rưn cư ri nưn no rưn

부르는 내 마음 같아

Bu rư nưn ne ma ưm ka tha

(워~) 왜 넌 해맑게

(quơ ~) quê non he man kê

웃어 준거니

U so chun ko ni

(워~) 자꾸 생각나

(quơ ~) cha ku seng kak na

눈물 나게

Nun mun na kê

미워도 잊지 못할 내 사랑

Mi quơ tô ick chi môs han ne sa rang

그대는 영원한

Cư te nư nyong quơn han

내 첫사랑

Ne chos sa rang

Everyday missing you

Every night I so cry

오늘도 난 너를 기다려

Ô nưn tô nan no rưn ki ta ryo

사랑이란 허튼 약속은 짧아

Sa rang I ran ho thư nyak sô cưn chan ba

시간의 긴 어둔 터널을 돌아

Si ka nê ki no tun tho no rưn tô ra

네가 온다면 기다려도

Nê ka ôn ta myon ki ta ryo tô

불행하지 않아 슬퍼하지 않아

Bun heng ha chi an ha sưn pho ha chi an ha

깊이 않을수록 놓지 않을수록

Ki phi an hưn su rôk nôh chi an hưn su rôk

나를 찔러대는

Na rưn chin lo te nưn

가시처럼 독처럼

Ka si cho rom tôk cho rom

사랑은 내게 상처뿐인 것

Sa rang ưn ne kê sang cho bu nin kos

사랑은 내게

Sa rang ưn ne kê

형편없는 것

Hyong phyo nop nưn kos

(워~) 다른 사랑에 웃고 있는 너

(quơ ~) ta rưn sa rnag ê us cô is nưn no

(워~) 가끔 내 생각에 아프길

(quơ ~) ka cưm ne seng ka kê a phư kin

미워도 잊지 못할 내 사랑

Mi quơ tô ick chi môs han ne sa rang

그대는 영원한

Cư te nư nyong quơn han

내 첫사랑

Ne chos sa rang

Everyday missing you

Every night I so cry

오늘도 난 너를 기다려

Ô nưn tô nan no rưn ki ta ryo

사랑은 달콤했던

Sa rang ưn tan khôm hes ton

하룻밤의 꿈

Ha rus ba mê kum

영원히 잠들고 싶어

Yong quơn hi cham tôn cô si pho

My Love

너와의 꿈에서 깨고 싶지 않아

No woa ê ku mê so ke cô sip chi an ha

너의 그 품에서 나오고 싶지 않아

No ê cư phu mê so na ô cô sip chi an ha

네가 주는 사랑이 단 하나의 바람

Ne ka chu nưn sa rang i tan ha na ê ba ram

누가 내게 뭐래도

Nu ka ne kê mươn re tô

내 사랑은 너 하나

Ne sa rang ưn no ha na

너도 날 사랑 했었잖아

No tô nan sa rang hes sos chan ha

너무나 행복 했었잖아

No mu na heng bôk hes sos chan ha

바람처럼 떠나갔으니

Ba ram cho rom to na kas sư ni

바람처럼 다시 돌아와

Ba ram cho rom ta si tô ra woa

미워도 잊지 못할 내 사랑

Mi quơ tô ich chi môs han ne sa rang

그대는 영원한

Cư te nưn yong quơn han

내 첫사랑

Ne chos sa rang

다시 날 안아줘

Ta si na ra na chươ

다시 사랑해줘

Ta si sa rang ha chươ

오늘도 난 너를 기다려

Ô nưn tô nan no rưn ki ta ryo

Lịch vạn niên.

Tháng Ba 2014
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31