Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] 1004 (Angel) – B.A.P

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

1004 (Angel) – B.A.P
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 
어디론가 나를 떠나버린 천사 같은 너
O ti rôn ka na rưn to na bo rin chon sa kat hưn no
I need you uh uh uh …

어떻게 사는지 난 모르겠어
O toh kê sa nưn chi nan mô rư kês so
니가 떠난 이후로 미치겠어
Ni ka to na ni hu rô mi chi kês so
Everyday, Everynight
잠도 잘 오질 않아
Cham tô cha rô chi ran ha
홀로 남아 술로나마 Cry
Hôn lô na ma sun lô na ma Cry

So I miss you
(널 생각해)
[non seng kak he]
and I need you (nan Everyday)
아직도 니 목소리가 들려
A chik tô ni môk sô si ka tưn lyo
돌아와줘 (난 너밖에)
Tô ra woa chươ [nan no bak kê]
내 곁으로 (없다는 게)
Ne kyo thư rô [op ta nưn kê]
천사 같은 너
Chon sa ka thưn no

내가 살아가는 이유는 너야
Ne ka sa ra ka nưn I yu nưn no ya
다신 못 볼 것 같아 정말 죽을 것 같아
Ta sin môs bôn kos ka tha chong man chu cưn kos ka tha
나를 사랑해줄 사람은 너야
Na rưn sa rang he chun sa ra mưn no ya
어둠 속에서 나를 비춰줘
O tum sô kê so na rưn bi chươ chươ

Look at me now
Come to me now
(다시 내게 돌아와 어떻게 살아가니 난)
[ta si ne kê tô ra woa o toh kê sa ra ka ni nan]
Look at me now
Come to me now
(매일 니가 없이 난 어떻게 살아가니 난)
[me in ni ka op sin a no toh kê sa ra ka ni nan]

니가 정말 날 떠날 줄은 몰랐지
Ni ka chong man nan to nan chu rưn môn las chi
넌 마치 천사 같았어
Non ma chi chon sa ka thas so
나 왜 이리 못났지
Na quê I ri môs nas chi

Oh no 이젠 넌 날 외면하고
Oh No I chên non na ruê myon ha cô
난 널 잃어버린 바보
Nan no rin ho bo rin ba bô
거지같은 꼬라지
Ko chi ka thưn cô ra chi
너 없인 아무것도 못하지
No op si na mu kos tô môs ha chi

So I miss you
(널 생각해)
[non seng kak he]
and I need you (nan Everyday)
망가진 내 모습이 초라해
Mang ka chin ne mô sư pi chô ra he
날 안아줘 (난 너밖에)
Na ra na chươ [nan no bak kê]
날 감싸줘 (없다는 게)
Nan kam sa chươ [op ta nưn kê]
천사 같은 너
Chon sa ka thưn no

내가 살아가는 이유는 너야
Ne ka sa ra ka nưn I yu nưn no ya
다신 못 볼 것 같아 정말 죽을 것 같아
Ta sin môs bôn kos ka tha chong man chu cưn kos ka tha
나를 사랑해줄 사람은 너야
Na rưn sa rang he chun sa ra mưn no ya
어둠 속에서 나를 비춰줘
O tum sô kê so na rưn bi chươ chươ

정신 나간 듯 해 난 멍 때려
Chong sin na kan tưs he nan mong te ryo
everyday
니가 떠나고 난 망가졌어
Ni ka to na cô nan mang ka chyos so
돌아와줘 너뿐이었어
Tô ra woa chươ no bu ni os so

어서 날 구해줘
O so nan ku he chươ
멈춰 제발 내 곁에서
Mom chươ chê ban ne kyo thê so
멀어지지마 (떨어지지마)
Mo ro chi chi ma [to ro chi chi ma]
Never let you go

너를 찾고 싶어
No rưn chack cô si pho
어디로 어디로 어디로 어디로 가
O ti rô o ti rô o ti rô o ti rô ka
니가 있는 그 곳
Ni ka is nưn cư côs
A better day A better day A better day
천사 같은 너
Chon sa ka thưn no

내가 살아가는 이유는 너야
Ne ka sa ra ka nưn I yu nưn no ya
다신 못 볼 것 같아 정말 죽을 것 같아
Ta sin môs bôn kos ka tha chong man chu cưn kos ka tha
나를 사랑해줄 사람은 너야
Na rưn sa rang he chun sa ra mưn no ya
어둠 속에서 나를 비춰줘
O tum sô kê so na rưn bi chươ chươ

Look at me now
Come to me now
(다시 내게 돌아와 어떻게 살아가니 난)
[ta si ne kê tô ra woa o toh kê sa ra ka ni nan]
Look at me now
Come to me now
(매일 니가 없이 난 어떻게 살아가니 난)
[me in ni ka op sin a no toh kê sa ra ka ni nan]

 

 

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] In Front Of Your House – Kim Soo Hyun [You Came From The Star OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

In Front Of Your House – Kim Soo Hyun [You Came From The Star OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

네 향기가 가득한 너의 집 앞에 오면

Nê hyang ki ka ka tư khan no ê chi pa phê ô myon

한참 동안 망설이다 처음 손 잡았던

Han cham tong an mang so ri ta cho ưm sôn cha pas ton

그날의 설레임 여전한데

Cư na rê so rê im yo chon han tê

 

혹시 너를 볼 수 있을까

Hôk si no rưn bôn su is sưn ka

웃으며 인사 할 수 있을까

U sư myo in sa han su is sưn ka

바보 같은 기댈 하며 뒤돌아 서는데

Ba bô ka thưn ki ten ha myo tuy tô ra so nưn tê

저 멀리서 네 모습 보인다

Cho mo ri so nê mô sưp bô in ta

 

곱게 빗어 넘긴 머리도

Côp kê bi so nom kin mo ri tô

수줍게 웃던 그 미소도

Su chup kê us ton cư mi sô tô

그대론데 예전모습 그대론데

Cư te rôn tê yê chon mơ sưp cư te rôn tê

지금 네 옆에는 내가 아닌 다른 사람

Chi cưm nê yo phê nưn ne ka a nin ta rưn sa ram

 

혹시 네가 나를 볼까봐

Hôk si nê ka na rưn bôn ka boa

저 골목 사이로 나를 숨기고

Cho côn môk sa I rô na rưn sum ki cô

바보처럼 눈물이나 뒤돌아 서는데

Ba bô cho rom nun mu ri na tuy tô ra so nưn tê

저 멀리서 네가 날 부른다

Cho mon li so nê ka nan bu rưn ta

 

곱게 빗어 넘긴 머리도

Côp kê bi so nom kin mo ri tô

수줍게 웃던 그 미소도

Su chup kê us ton cư mi sô tô

그대론데 예전모습 그대론데

Cư te rôn tê yê chon mơ sưp cư te rôn tê

지금 네 옆에는 이젠 내가 아닌 다른 사람

Chi cưm nê yo phê nư ni chên ne ka a nin ta rưn sa ram

 

나 없이도 웃고 있는 네 모습이

Na op si tô us cô is nưn nê mô sư pi

행복해 보여서 너무나 예뻐서

Heng bôk he bô yo so no mu na yê bo so