Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Red Light – F(X)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Red Light – F(X)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

Ay Wait a minute

정글속의룰따라약한자는먹혀

Chong cưn sô kê run ta ra yak han cha nưn mok hyo

앞으로만밀어대니 Yeah 밀어대니나아차하면밟혀

A phư rô man mi ro te ni Yeah mi ro te ni na a cha ha myon ban hyo

Ay Ay It’s a Red Light Light

이건실제상황뭐가잘못된건지도몰라

I kon sin chê sang hoang mươ ka chan môs tuên kon chi tô mô la

Ay Ay It’s a Red Light Light

경고하는누군가목소리를잘들어

Kyong cô han nưn nu kun ka môk sô ri rưn chan tư ro

Red Light

잠시만숨을쉬어봐 Eh- Oh- 이건전쟁이아니야

Cham si man su mưn suy o boa Eh Oh I kon chon cheng I a ni ya

 

눈크게떠거기충돌직전폭주를멈춰

Nun khư kê to ko ki chung tôn chik chon phôk rưn mom chươ

변화의목격자가되는거야

Byon hoa ê môk kyok cha ka tuê nưn ko ya

밀어대던거친캐터필러그앞에모두

Mi ro te ton ko chin khe tho phin lo cư a phê mô tu

침몰할때

Chim môn han te

 

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로켜져그것은 Red Light

Khyo chyos so Red Light son myong han Red Light sư sư rô khyo chyo cư ko sưn Red Light

Boy 니가말한최선이란변명내겐의문투성이일뿐

Boy ni ka man han chươ so ni tan byon myong ne kê nê mun thu song I in bun

진짜사랑이란어쩌면아주느린파동아주느린파동

Chin cha sa rang I ra no cho myo na chu nư rin pha tông a chu nư rin pha tông

Ay Ay It’s a Red Light Light

서로에게찾자빛으로찬특별한비상구

So rô ê kê chack cha bi chư rô chan thưk byon han bi sang ku

Ay Ay 생각해봐봐그무엇이우릴왜멈추게했던건지 Red Light

Ay Ay seng kak he boa boa cư mu o si u rin quê mom chu kê hes ton kon chi Red Light

한번만뒤를돌아 Eh Oh 소중한걸찾아봐

Han bon man tuy rưn tô ra Eh Oh sô chung hank on cha cha boa

 

눈크게떠거기충돌직전폭주를멈춰

Nun khư kê to ko ki chung tôn chik chon phôk rưn mom chươ

변화의목격자가되는거야

Byon hoa ê môk kyok cha ka tuê nưn ko ya

밀어대던거친캐터필러그앞에모두

Mi ro te ton ko chin khe tho phin lo cư a phê mô tu

침몰할때

Chim môn han te

 

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로켜져그것은 Red Light

Khyo chyos so Red Light son myong han Red Light sư sư rô khyo chyo cư ko sưn Red Light

켜졌어 Red Light 두개의 Red Light 붉은태양과네앞의 Red Light

Khyo chyos so Red Light tu ke ê Red Light bun rưn the yang koa nê a phê Red Light

기적은오는걸너무오래걸렸지만파란불우린기다려원해

Ki cho cư nô nưn kon no mu ô re kon lyos chi man pha ran bur u rin ki ta ryo quơn he

폭주를멈춰이건실제상황목소리들어봐

Phôk chu rưn mom chươ I kon sin chê sang hoang môk sô ri tư ro boa

눈크게떠 Yeah 너의앞에나타난세상을봐

Nun khư kê to Yeah no ê a phê na tha nan sê sang ưn boa

밀어만대던충돌직전널밀어대던

Mi ro man te ton chung tông chik chon non mi ro te ton

캐터필러그건

Khe tho phin lo cư kon

Madness

 

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로켜져그것은 Red Light

Khyo chyos so Red Light son myong han Red Light sư sư rô khyo chyo cư ko sưn Red Light

켜졌어 Red Light 두개의 Red Light 붉은태양과네앞의 Red Light

Khyo chyos so Red Light tu ke ê Red Light bun rưn the yang koa nê a phê Red Light

 

Ay Wait a minute

정글속의룰따라약한자는먹혀

Chong cưn sô kê run ta ra yak han cha nưn mok hyo

앞으로만밀어대니 Yeah 밀어대니나아차하면밟혀

A phư rô man mi rot e ni Yeah mi rot e ni na a cha ha myon ban hyo

캐터필러캐터필러앞에모두다침몰할때켜진거야켜진거야

Khe tho phin lo khe tho phin lo a phê mô tut a chim môn han te khyo chin ko yak ho chin ko ya

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s