[lyrics hangul] So I – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

So I – Super Junior
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

Baby I just want to love you
You open up my heart… So I
알아요 믿어요 첫눈에 반한단 그 말
a ra dô mi to dô chos nu nê ban han tan cư man
아침에 눈을 뜨면 어젯밤 꿈속에 그대
a chi mê nu nưn tư myo no chês ban kum sô kê cư te
내게로와 입맞추던 그 느낌 그대로
ne kê rô woa ip mack chu ton cư nư kim cư te rô
아직 남아 계속 남아 온종일 그대 생각에 웃죠
a chik na ma kyê sôk na ma ôn chông in cư te seng ka kê us chyô
So I pray for you (oh) so I
so I promise you (oh) so I
약속해요 모든것이 그대라고 믿을께요 (그대라고 믿을께요)
yak sôk he dô mô tưn ko si cư te ra cô mi tưn kê dô [cư te ra cô mi tưn kê dô]
will you come to me
나 조그만 더 그대 품에 오 사랑해요 그대 my love 나 언제까지나 이렇게
na chô cư man to cư te phu mê ô sa rang he dô cư te MY LOVE na on chê ka chi na i ron kê
그때도 지금도 아직도 가슴뛰는 말
cư te tô chi cưm tô a chik tô ka sưm suy nưn man
You love me
기다리죠 허전한 이 마음 (달래서 그대 곁으로)
ki ta ri chyô ho chon ha ni ma ưm [tan le so cư te kyo thư rô]
혼자만의 욕심일까 때론 겁이나
hôn cha ma nê dôk si min ka te rô ko pi na
그리움에 두려워도 이렇게 간절히 그댈 원하는걸요
cư ri u mê tu ryo quơ tô i roh kê kan chon hi cư ten quơn ha nưn kon dô
So I pray for you (oh) so I
so I promise you (oh) so I
약속해요 모든것이 그대라고 믿을께요 (그대라고 믿을께요)
yak sôk he dô mô tưn ko si cư te ra cô mi tưn kê dô [cư te ra cô mi tưn kê dô]
will you come to me
나 조그만 더 그대 품에 오 사랑해요 그대 my love 나 언제까지나 이렇게
na chô cư man to cư te phu mê ô sa rang he dô cư te MY LOVE na on chê ka chi na i ron kê
그대 뿐이죠 두근거리는 맘도
cư te bu ni chyô tu cưn ko ri nưn mam tô
나 이렇게
na i ron kê
so I love you
사랑한다고 늘 고맙다고 너무
sa rang han ta cô nưn cô map ta cô no mu
So I pray for you (oh) so I
so I promise you (oh) so I
약속해요 모든것이 그대라고 믿을께요 (그대라고 믿을께요)
yak sôk he dô mô tưn ko si cư te ra cô mi tưn kê dô [cư te ra cô mi tưn kê dô]
will you come to me
나 조그만 더 그대 품에 오 사랑해요 그대 my love 나 언제까지나 이렇게
na chô cư man to cư te phu mê ô sa rang he dô cư te MY LOVE na on chê ka chi na i ron kê
So I pray for you (oh) so I
so I promise you (oh) so I
약속해요 모든것이 그대라고 믿을께요 (그대라고 믿을께요)
yak sôk he dô mô tưn ko si cư te ra cô mi tưn kê dô [cư te ra cô mi tưn kê dô]
will you come to me
나 조그만 더 그대 품에 오 사랑해요 그대 my love 나 언제까지나 이렇게
na chô cư man to cư te phu mê ô sa rang he dô cư te MY LOVE na on chê ka chi na i ron kê
So.. I love you..

[lyrics hangul] BEAST – Good Luck

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

BEAST –  Good Luck
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

Why why you leave me alone, baby~
I’m still, still loving you
넌 지금 나를 두고 떠나가지만 행복하길 바랄게
non chi cưm na rưn tu cô to na ka chi man [ha~] heng bôk ha kin ba ran kê
넌 입버릇처럼 항상 내게 말했지 언젠가 올 너와 나의 (마지막을)
no nip bo rưs cho rom hang sang ne kê man hes chi on chên ka ôn no woa na ê [ma chi ma cưn]
난 입버릇처럼 항상 너에게 말했지 내가 할 수 있는 모든 걸 다해 널 지킨다고
na nip bo rưs cho rom hang sang no ê kê man hes chi ne ka han su is nưn mô tưn kon ta he non chi khin ta cô
(I wanna) Hold you tight Make you mine Never leave me alone
너 하나만 바라는데 난 그거면 충분한데
no ha na man ba ra nưn tê nan cư ko myon chung bun han tê
결국엔 모든 게 어긋나 버렸어
kyon ku kên mô tưn kê o cưs na bo ryos so
이런 나를 두고 떠나가니 왜
i ron na rưn tu cô to na ka ni quê
Good luck baby Good luck to you
꼭 행복해야 해
côk heng bôk he ya he
너만 보는 날 너 하나밖에 없던 날 두고 떠나갔다면
no man bô nưn nan no ha na bak kê op ton nan tu cô to na kas ta myon
Good luck baby Good luck to you
누구를 만나도
nu ku rưn man na tô
네가 내게 남긴 상처만큼 넌 더 행복해야 해
nê ka ne kê nam kin sang cho man khưm ton to heng bôk he ya he
I hate you love you
하루에도 몇 번
ha ru ê tô myock bon
Up and down Feels like an elevator
Heal me I’m heartsick There ain’t no cure for my disease
너덜너덜해 난 너 때문에 네가 남긴 상처의 크기는 가늠이 안 돼
no ton no ton he nan no te mu nê nê ka nam kin sang cho ê khư ki nưn ka nư mi an tuê
이런 상황에 난 널 위해 두 손을 모으네
i ron sang hoang ê nan no ruy he tu sô nưn mô ư nê
I pray for ya Good luck to ya

(I wanna) Hold you tight Make you mine Never leave me alone
너 하나만 바라는데 난 그거면 충분한데
no ha na man ba ra nưn tê, nan cư ko myon chung bun han tê
결국엔 모든 게 어긋나 버렸어
kyon ku kên mô tưn kê, o cưs na bo ryos so
이런 나를 두고 떠나가니 왜
i ron na rưn tu cô to na ka ni quê
Good luck baby Good luck to you
꼭 행복해야 해
côk heng bôk he ya he
너만 보는 날 너 하나밖에 없던 날 두고 떠나갔다면
no man bô nưn nan no ha na bak kê op ton nan tu cô to na kas ta myon
Good luck baby Good luck to you
누구를 만나도
nu ku rưn man na tô
네가 내게 남긴 상처만큼 넌 더 행복해야 해
nê ka ne kê nam kin sang cho man khưm ton to heng bôk he ya he
더 행복해야 해 이거 하나만은 알고 가
to heng bôk he ya he i ko ha na ma nư nan cô ka
나만큼 널 사랑할 사람 없단 걸
na man khưm non sa rang han sa ra mop kon
난 너에게 많은 이별 중 하나겠지만
nan no ê kê man hư ni byon chung ha na kês chi man
넌 나에게 처음이자 마지막인 걸
non na ê kê cho ư mi cha ma chi ma kin kon
Good luck baby Good luck to you
꼭 행복해야 해
côk heng bôk he ya he
너만 보는 날 너 하나밖에 없던 날 두고 떠나갔다면
no man bô nưn nan no ha na bak kê op ton nan tu cô to na kas ta myon
Good luck baby Good luck to you
누구를 만나도
nu ku rưn man na tô
네가 내게 남긴 상처만큼 넌 더 행복해야 해
nê ka ne kê nam kin sang cho man khưm ton to heng bôk he ya he

 

Next Newer Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Tám 2014
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031