Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] 12:30 – BEAST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

12:30 – BEAST
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

요란한 소릴 내며 깨지는 유리병 우리 모습일까

Dô ran han sô rin ne myo ke chi nưn yu ri byong u ri mô sư pin ka
낮게 깔린 하늘이 금방이라도 부서질 것 같으니까

nack kê kan lan ha nư ri cưm bang i ran tô bu so chin kos ka thư ni ka
왜 이제야 왔냐며 날 기다렸다며 내 사랑 반겼던 너는 이제

quê i chê ya woas nya myo nan ki ta ryos ta myo ne sa rang ban kyos ton no nư ni chê
어쩌다 마주친 모르는 사람보다 차갑게 얼어있다

o cho ta ma chu chin mô rư nưn sa ram bô ta cha kap kê o ro is ta

환한 네 미소도 (환한 미소도) 따뜻한 네 품도 (네 얼굴도)

hoan han nê mi sô tô [hoan han mi sô tô] ta tưs han nê phum tô [nê on kun tô]  
더 이상 볼 수도 만질 수도 없을 것만 같아 두려워

to i sang bôn su tô man chin su tô op sưn kos man ka tha tu ryo quơ 
지금 우린 마치 12시 30분의 시곗바늘처럼

chi cư mu rin ma chi dơn du si sam sip bun nê si kyês ba nưn cho rom  
서로 등 돌리고 다른 곳을 보고 모든 걸 버리려고 하잖아

so rô tưng tôn li cô ta rưn cô sưn bô cô mô tưn kon bo ri ryo cô ha chan ha
우린 마치 12시 30분의 시곗바늘처럼

u rin ma chi dơn du si sam sip bu nê si kyês ba nưn cho rom 
다신 돌아올 수 없는 곳으로 걸어가고 있잖아

ta sin tô ra ôn su op nưn cô sư rô ko ro ka cô is chan ha 

우릴 따라 흘러가던 시간도 멈췄나 봐 

u rin ta ra hưn lo ka ton si kan tô mom chươs na boa 
우리라기보단 이젠 너와 내가 됐나 봐

u ri ra ki bô ta ni chên no woa ne ka tues na boa 
사소하게 지나간 모든 것들이 다 지나가기보단 

sa sô ha kê chi na kan mô tưn kos tư ri ta chi na ka ki bô tan 
놓친 것 같아 네 손이 참 따뜻했었나 봐

nôh chin kos ka tha nê sô ni cham ta tưs hes sos na boa   
흔들리는 널 이미 알았어 그래서 더 꽉 잡았어 

hưn tưn li nưn no ri mi a ras so cư re so to koak cha pas so 
널 안았어 널 가뒀어 내 사랑이 독해져서

no ra nas so non ka tươs so ne sa rang i tôk he chyo so   
Yeah I know

모두 내 탓인 걸

mô tu ne tha sin kon 

But  

미련이란 거 희망이란 거 놓을 수가 없어

mi ryo ni ran ko hê mang i ran ko nô hưn su ka op so
환한 네 미소도 (환한 미소도) 따뜻한 네 품도 (네 얼굴도)

hoan han nê mi sô tô [hoan han mi sô tô] ta tưs han nê phum tô [nê on kun tô]  

더 이상 볼 수도 만질 수도 없을 것만 같아 두려워

to i sang bôn su tô man chin su tô op sưn kos man ka tha tu ryo quơ 

지금 우린 마치 12시 30분의 시곗바늘처럼

chi cư mu rin ma chi dơn du si sam sip bun nê si kyês ba nưn cho rom  
서로 등 돌리고 다른 곳을 보고 모든 걸 버리려고 하잖아

so rô tưng tôn li cô ta rưn cô sưn bô cô mô tưn kon bo ri ryo cô ha chan ha
우린 마치 12시 30분의 시곗바늘처럼

u rin ma chi dơn du si sam sip bu nê si kyês ba nưn cho rom 
다신 돌아올 수 없는 곳으로 걸어가고 있잖아

ta sin tô ra ôn su op nưn cô sư rô ko ro ka cô is chan ha 
언젠가 이별이 내 앞에 무릎 꿇을 때 시간이

on chên ka i byo ri ne a phê mu rưp kun hưn ta si ka ni 
다시 우릴 따라 흐르게 될 거라 믿어 그렇게 올 거라 믿어

ta si u rin ta ra hư rư kê tuên ko ra mi to cư roh kê ôn ko ra mi to
지금 보내지만 너를 보냈지만 모든 게 다 멈췄지만

chi cưm bô ne chi man no rưn bô nes chi man mô tưn kê ta mom chươs chi man  
고장 나 버린 시계가 다시 움직일 거라고 믿어

cô chang na bo rin si kyê ka ta si um chi kin ko ra cô mi to

지금 우린 마치 12시 30분의 시곗바늘처럼

chi cư mu rin ma chi dơn du si sam sip bun nê si kyês ba nưn cho rom  
서로 등 돌리고 다른 곳을 보고 모든 걸 버리려고 하잖아

so rô tưng tôn li cô ta rưn cô sưn bô cô mô tưn kon bo ri ryo cô ha chan ha
우린 마치 12시 30분의 시곗바늘처럼

u rin ma chi dơn du si sam sip bu nê si kyês ba nưn cho rom 
다신 돌아올 수 없는 곳으로 걸어가고 있잖아

ta sin tô ra ôn su op nưn cô sư rô ko ro ka cô is chan ha 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[lyrics hangul] 12:30 – BEAST”

Trả lời 1122yang Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s