Uncategorized

[lyrics hangul] GARY – GET SOME AIR (FEAT. MIWOO)

GARY – Get some air
Cre: Ami Wakeshima wordpress
https://juniorbabygirl.wordpress.com/
***
나가서 바람이나 좀 쐐 아무도 찾지 않는 곳에
na ka so ba ra mi na chôm suê a mu tô chach chi an nưn cô sê
조금 슬퍼 보이면 어때 너만 그런 게 아닐 텐데
chô cưm sưn pho bô i myon o te no man cư ron kê a nin thên tê
때로는
te rô nưn
lonely lonely lonely
때로는
te rô nưn
lonely lonely lonely
나가서 바람이나 좀 쐐
na ka so ba ra mi na chôm suê
아무도 찾지 않는 곳에
a mu tô chach chi an nưn cô sê
 
 
너와 헤어지고 난 후에 한번에 관계
no qua hê o chi cô nan hu ê han bo nê koan kye
역시 넌 최고였어 사랑을 할 땐 감동밖에
yok si non chuê cô yo so sa rang ưn han ten kam tông bat kê
누가 널 만나게 될진 모르겠지만
nu ka non man na kê tuên chin mô rư kêt chi man
그 자식 운이 텄네 그래 슬픈 생각보단 오히려
cư cha sik u ni thot nê cư re sưn phưn seng kak bô tan ô hi ryo
이렇게 쿨한게 편해
i rot kê khu ran kê phyon he
열 편의 영화 열 번의 취함
yon phyo rê yong hoa yon bo nê chuy ham
열 명의 위로와 열 번의 낮과 밤
yon myong ê uy rô qoa yon bo nê nach koa bam
그걸로 충분하면 좋겠어
cư kon lô chung bun ha myon chôt kê so
지금 힘든 이별을 견디는 시간
chi cưm hin tưn i byo rưn kyon ti nưn si kan
많은 일들과 작은 웃음들
ma nưn in tưn koa cha cưn u sưm tưn
억지로 만들어가며 적응하는 중
ot chi rô man tư ro ka myo cho cưng ha nưn chung
좋은 것만 생각해 그래야 좀 맘이 편해
chô ưn kot man seng kak he cư re ya chôm ma mi phyo ne
어차피 사랑도 세월 따라 다 변해 추억 같은 노래 그래 어쩌면 지금
o cha pi sa rang tô sê quơn ta ra ta byo ne chu ot ka thưn nô re nô re o cho myon chi cưm
내게 필요한 건 힘이 들 때마다
ne kê pi ryo han kon hi mi tưn te ma ta
네가 항상 웃으면서 내게 했던 그 말
ni ka hang sang u sư muon so ne kê hec ton cư man
 
나가서 바람이나 좀 쐐 아무도 찾지 않는 곳에
na ka so ba ra mi na chôm suê a mu tô chach chi an nưn cô sê
조금 슬퍼 보이면 어때 너만 그런 게 아닐 텐데
chô cưm sưn pho bô i myon o te no man cư ron kê a nin thên tê
때로는
te rô nưn
lonely lonely lonely
때로는
te rô nưn
lonely lonely lonely
나가서 바람이나 좀 쐐
na ka so ba ra mi na chôm suê
아무도 찾지 않는 곳에
a mu tô chach chi an nưn cô sê
 
사랑은 가고 난 그냥 또 혼자 사는 남자
sa rang ưn ka cô nan cư nyang tô hôn cha sa nưn nam cha
라면 물 맞추기 선수 가끔씩은 혼잣말하며
ra myon mun mach chu ki son su ka cưm si cưn hôn chat ma ra myo
외로운 소파와 함께 살아
quê rô un sô pa qua ham kê sa ra
잠이 들기 전엔 TV 드라마 혹은 영화
cha mi tưn ki cho nên TV tư ra ma hô cưn yong hoa
네가 없이도 시간은 잘도 흘러가고
ni ka op si tô si ka nưn chan tô hưn lo ka cô
너의 연락 없는 전화는 그냥 꺼놔
no qua yon rak op nưn chon hoa nưn cư nyang ko noa
아마 내일도 그러겠지만
a ma ne in tô cư ro kêt chi man
알게 뭐야 끝난 거야 이미 우리 사랑은 죽었고
an kê mươ ya cưn nan ko ya i mi u ri sa rang ưn chu kot cô
이별은 춥고 가슴 아픈 평화
i byo rưn chup cô ka sưm a phưn phyong hoa
또 때로는 무서운 밤의 긴 침묵 같은 거야
tô te rô nưn mu so un ba mê kin chim muk ka thưn ko ya
이별이 그런 거지 뭐 멀쩡하다가도 울컥하는
i byo ri cư ron ko chi mươ mon chong ha ta ka tô un khok ha nưn
실컷 미워하다가 눈물 참는 거
sin khot mi quơ ha ta ka nun mun cham nưn ko
밤이 되면 높은 빌딩 깜박거리는 빨간 불빛
ba mi tuê myon nô phưn bin ting kam bak ko ri nưn ban ka bun bick
그처럼 네가 떠올라 더 지쳐가는 거
cư cho rom ni ka to ôn la to chi chyo ka nưn ko
이별은 그런 거야 이별은 그런 거야
i byo rưn cư ron ko ya i byo rưn cư ron ko ya
멀쩡하다가도 울컥 하는 거
mon chong ha ta ka tô un khok ha nưn ko
이별은 그런 거야 이별은 그런 거야
i byo rưn cư ron ko ya i byo rưn cư ron ko ya
실컷 미워하다가도 눈물 참는 거
sin khot mi quơ ha ta ka tô nun mun cham nưn ko
 
나가서 바람이나 좀 쐐 아무도 찾지 않는 곳에
na ka so ba ra mi na chôm suê a mu tô chach chi an nưn cô sê
조금 슬퍼 보이면 어때 너만 그런 게 아닐 텐데
chô cưm sưn pho bô i myon o te no man cư ron kê a nin thên tê
때로는
te rô nưn
lonely lonely lonely
때로는
te rô nưn
lonely lonely lonely
나가서 바람이나 좀 쐐
na ka so ba ra mi na chôm suê
이제는 내가 없는 곳에
i chê nưn ne ka op nưn cô sê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s