Uncategorized

[lyrics hangul] GARY – Lonely Night [feat. GAEKO]

GARY – Lonely Night
Cre: Ami Wakeshima wordpress
https://juniorbabygirl.wordpress.com/
***
나 홀로 외로워진 밤에
na hôn lô quê rô quơ chin ba mê
모든 게 버거워진 밤에
mô tưn kê bo ko quơ chin ba mê
I love you I need you
You 네가 필요해
you ni ka pi ryo he
나 홀로 술 취한 이 밤에
na hôn lô sun chuy han i ba mê
모든 게 그리워진 밤에
mô tưn kê cư ri quơ chin ba mê
I love you I need you
You 네가 필요해
you ni ka pi ryo he
 
어김없이 찾아오는 아침의 80%
o ki mop si cha cha ô nưn a chi mê pan sip po sen thư (eighty percent)
개운치 않아 다시 또
ke un chi a na ta si tô
시작하는 하루는
si cha kha nưn ha ru nưn
어제와 같은 카피고
o chê qua ka thưn kha pi kô
이어폰 속 최신 곡을 흥얼거리며
o cho phôn sôk chuê sin cô cưn hưng on ko ri myo
이 도시 속 최고를 꿈꿔
i tô si sôk chuê cô rưn kum kươ
온몸으로 난
ôn mô mư rô nan
나쁜 기운까지 다 느껴
na bưn ki un ka chi ta nư kyo
어릴 때부터 온갖 압박들에
o rin te bu tho ôn kach ap bak tư rê
다 단련된 난 한국사람
ta tan ryon tuen nan han kuk sa ram
돈이 없음 불행한 것이
tô ni op sưm bu reng han ko si
훨씬 더 많아
hươn sin to ma na
위에서는 눌러
uy ê so nưn nun lo
아래서는 치고 올라
a re so nưn chi cô ôn la
어디를 가나
o ti rưn ka na
하라면 해 싫으면 관두든가
ha ra myon he si rư myon khoan tu tưn ka
다 인간관계?
ta in ka koan kye?
몰라 난 그런 거 싫으면 안 해
môn la nan cư ron ko si rư myon an he
두려워 할 것 없어
tu ryo quơ han kot op so
모든 게 다 똑같아 어차피 경쟁
mô tưn kê ta tôk ka tha o cha pi kyong cheng
피곤한 언쟁은 필요 없어
pi côn han on cheng ưn pi ryo op so
그냥 내 옆에
cư nyang ne yo pê
마음 맞는 몇 사람과 함께
ma ưm mach nưn myot sa ram koa ham kê
즐길 술과 음악만 있으면 돼
chun kin sun koa ưm ak man i sư myon tuê
 
나 홀로 외로워진 밤에
na hôn lô quê rô quơ chin ba mê
모든 게 버거워진 밤에
mô tưn kê bo ko quơ chin ba mê
I love you I need you
You 네가 필요해
you ni ka pi ryo he
나 홀로 술 취한 이 밤에
na hôn lô sun chuy han i ba mê
모든 게 그리워진 밤에
mô tưn kê cư ri quơ chin ba mê
I love you I need you
You 네가 필요해
you ni ka pi ryo he
오늘도 밤새 일하며
ô nưn tô bam se i ra myo
눈에 불 켜 마치 편의점 간판
nu nê bun khyo ma chi phyo nê chom kan pan
기분으로 말하자면 초여름 장마
ki bu nư rô ma ra cha myon chô yo rưm chang ma
곧 끝이 나고 또 . 많은 것을 얻겠지
côt cư chi na cô tô. ma nưn ko sưn ot kêt chi
아마 돈 아니면 욕 . 뭐든 상관없어
a ma tôn a ni myon dôk. mươ tưn sang koan op so
그래도 일할 수 있는 것이 내 행복
cư re tô i ran su it nưn ko si ne heng bôk
늘 머리 속엔 여행 생각
nưn mo ri sô kên yo heng seng kak
이번 휴가 어딜 갈까
i bon hyu ka o tin kan ka
유럽부터 동남 아시아
yu rop bu tho tông nam a si a
5월 부터 비키니 고르는
ô quơn bu tho bi khi ni cô rư nưn
그녀 맘같이 설레
cư nyo mam ka chi son lê
집에 가기 전에
chi pê ka ki cho nê
술이나 한잔 할까
su ri na han chan han ka
친구에게 전화를 거네
chin ku ê kê chon hoa rưn ko nê
 
뭔가 별일 있는 건 아니고 그냥
mươn ka byo rin is nưn ko a ni cô cư nyang
잠깐 얼굴이나 보고 가면 어떨까
cham kan on ku ri na bô cô ka myon o ton ka
커피 한잔이라도 아님 술을 마셔도
kho pi han chan i ra tô a nim su rưn ma syo tô
뭐든 난 좋으니까 잠깐만 나와
mươ tưn nan chô ư ni ka cham kan man na qua
 
우린 성공해야 해
u rin song công he ya he
아니 행복해야 해
a ni heng bô khe ya he
우린 성공해야 해
u rin song công he ya he
아니 행복해야 해
a ni heng bô khe ya he
나 홀로 외로워진 밤에
na hôn lô quê rô quơ chin ba mê
모든 게 버거워진 밤에
mô tưn kê bo ko quơ chin ba mê
I love you I need you
You 네가 필요해
you ni ka pi ryo he
나 홀로 술 취한 이 밤에
na hôn lô sun chuy han i ba mê
모든 게 그리워진 밤에
mô tưn kê cư ri quơ chin ba mê
I love you I need you
You 네가 필요해
you ni ka pi ryo he

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s